1. Ev Yay Burcunda

1. Ev Yay Burcunda, Yay 1. evde, 1. ev Yay, 1. evde Yay burcu, 1. ev yay ne demek?

1. Ev Yay Burcunda

1. ev yay burcunda nasıl etkiler? Yay burcu birinci evde kişiliğimizi ve hayatımızı nasıl etkiler? 1. ev yay burcu hangi konuları ele alır? 1. ev yay ne demek?

1. ev yükselen burcumuz olarak ta bilinir. Bizim dışa bakan yönümüzü temsil eder. Başkalarının bizi nasıl gördüğü 1. evle ilgilidir. Bizi görenler ve tanıyanlar büyük oranda yükselen burcumuzla tanırlar. Karakterimiz, dünyaya bakış açımız, verdiğimiz tepkiler ve aktivitelerimiz bu konumla ilgilidir.

1. Evin Sahibi: Koç Burcu

Yönetici Gezegeni: Mars’tır.

1. Ev Yay Ne Demek?

1. ev yani yükselen burç, doğum anındaki Doğu ufku üzerinde yükselen burçtur ve kişinin doğum haritasındaki kişiliğini, dış görünüşünü, davranışlarını ve genel yaşam yolculuğunu temsil eder. Yay burcu, genellikle maceracı, özgür ruhlu, iyimser ve keşfetmeyi seven özelliklerle ilişkilendirilir. Dolayısıyla, birinci ev Yay burcuyla ilişkilendirildiğinde, kişi genellikle maceracı bir ruha, özgürlüğüne düşkün bir yapıya ve genişlemeye açık bir zihniyete sahip olabilir. Aynı zamanda, iyimserlik ve keşfetme isteğiyle karakterize olabilir.

1. Ev Yay Burcunda Genel Özellikleri

1. ev yay ne demek? Hangi özellikleri kazandırır?

 • Enerjik
 • Entelektüel
 • Sportif
 • Eleştirel
 • Soyut düşünce
 • Doğrudan
 • Felsefi
 • Gezmeyi seven
 • Farklı kültürleri tanıma
 • Yabancı dil eğitimi
 • Öğrenme merakı
 • İyimser
 • Organizasyonlar
 • Pozitif yaklaşım
 • Umudunu kaybetmeyen

1. ev yay burcunda bulunan yükselen yay insanının pozitif, hevesli, felsefi bir görüntüsü vardır. En belirgin mesajı: Her şey daha iyi olacaktır. Yaşamını sürdürmek için bu yaklaşımı benimsemek zorundadır. Kendini felsefi yaklaşımlar ve inanç sahibi bir insan olarak ifade eder. Uyum sağlama yeteneğine sahip bir kiliği vardır. 1. ev yay burcu olanlar hayatı gezerek, görerek ve doğrudan algılayarak deneyimlemek isterler. Uzun süre aynı yerde durmak istemezler. En büyük hedefleri çoğu zaman tüm dünyayı dolaşmaktır. Ateş grubu burçları arasında yer aldıkları için enerji doludurlar.

Evrenin işleyiş biçimine duyduğu merak ve hayranlık nedeniyle sınırlı bir varoluş biçimine takılıp, bir yerde sabit kalma düşüncesi 1. ev yay burcu olan bir insanı dehşete düşürür. 1. ev yay burcunda olanlar kısıtlamalara dayanamazlar. Belirli bir hayat tipi oluşturmaya hiç niyetli değildir. Doğayı ve olayların yalnızca aydınlık yanlarını görme yönelimi nedeniyle sıklıkla hüsrana uğrar.

Yüzeysel bir kayıtsızlık ve konuşkanlık içinde kimi zaman yapabileceğinden fazlasına söz verebilir. Endişelenmesini gerektiren hallerde gerçekçi olmayan beklentilerin, umutların peşinden koşar. Sürekli içten ve iyi niyetlidir. Bilinçsizce abartma huyu olabilir. Yüksek amaçlar belirlerken gerçekleri de göze almayı öğrenmelidir. 1. evde yay burcu yükselirken doğan bireyin en mühim dersi düşünceler dünyası ve ilhamları ile ideallerine kolayca uyum sağlayabilmek ve denge oluşturmaktır

Birinci Ev Yay Burcu Düşünce Dünyası ve Yaklaşımları

1. ev yay burcunda olanlar, evrenin işleyişini sezen bir duygu ile doğarler. 1. ev yay burcu geleneksel anlamda muhafazakar biri olabilir. Sonsuz iyimserliği ile insanları ve hemen herşeyi evrenin ruhu ışığında görebilmeleri için yüreklendirebilir. Enerjisini pozitif yönlendirebilirse ilham aşılayan iyi bir öğretmen olabilir. Kendisi de öğrenme çabalarına asla ara vermemelidir. Çünkü amaçsızlık uyuşmasına sebep olduğu gibi yetersiz bilgi ile inançlarını biçimlendirerek fanatikleşebilir, hemen herşeyi bildiğini varsayabilir. 1. ev yay burcunda olanlarda dürüstlük olağan bir özelliktir.

1. ev yay burcunda olan insanlar derin bir bilgi birikimine sahip entelektüel kişiliğe sahiptirler. Bu birikimlerini iyi bir eleştirmen olarak kullanırlar. Ancak doğum haritalarında empati yapabilecek bir etki yoksa eleştirilerinde çok acımasız olabilirler.

Aşırılıklar ve Beklentileri

1. ev yay burcu olan biri doğru sözlü olmak konusunda aşırıya kaçıp vurdum duymaz hale gelebilir. Çevresindekilerin onun amaçlarını anlamasını bekleyebilir. Kişisel ilişkilerinde, beklentisi zeka ve anlayıştır. İstediği her yere gidebilmesi için özgür olmak onun için çok önemlidir. Kısıtlanmaya asla tahammülü yoktur. Özgürlüğü kısıtlanmadığı sürece hayat boyu sadık kalır. Enerjisini birkaç yönde dağıtması yüzünden hiçbir şeyi tamamlayamaması söz konusudur. Motivasyonu için yeni ufuklara gereksinim duyar.

Günlük işlere heyecan katmanın bir yolunu bulması gerekir, yoksa enerjisini takviye edip önündeki işe konsantre olamaz. Dağınık ve başıboş görüntü verebilir ama kendi felsefi yöntemleriyle herkesten daha çok iş bitirebilir. Kendine has felsefeler ve adalet kavramı ile hayata çok pozitif ve iyimser bakar, mücadele ne kadar uzun olursa olsun, 1. ev yay burcunda olan insanlar işlerin eninde sonunda kendi lehlerine döneceğine inanırlar. Hayatın nimetlerinden son damlasına kadar faydalanır, hayat sevinciyle doludurlar. Karamsar, hayata olumsuz bakan insanları sevmez, onların sıkıntılarıyla zaman kaybetmekte istemezler.

Birinci Ev Yay Burcunda Soyut Düşünce

1.  ev yay burcunda olan insanlar soyut düşüncelere bayılırlar ama dünyayla ilgileri de hiçbir zaman kesilmez. Gezmeyi, eğlenmeyi ve yeni insanlar tanımayı çok severler. Seyahate olan düşkünlüklerinin sebebi, yalnızca eğlence değil, öğrenme merakıdır. Merak ettiklerini başkalarından veya okuyarak öğrenmek yerine bizzat yerinde öğrenmeyi tercih ederler.

Doğaya olan ilgileri, ruhlarının güçlerini açığa çıkarır. Hayata keyifli yanından bakmakla birlikte, felsefi bir derinlikleri vardır. Davranışları direkt ve hiçbir imada bulunmayacak kadar nettir. 1. ev yay burcunda olan insanların uzun uzun açıklamalara girişecek kadar sabırları olmadığı için, çok düşünmeden gördüklerini söylerler. Doğal olarak bunun sonucunda bazı zamanlar çok kırıcı olabilirler.

Samimi ve sıcak davranışlarıyla hiçbir art niyet taşımadığı kolaylıkla anlaşıldığı için, arkadaşlıklarına çok zarar gelmez. Son derece cana yakın ve pozitif davranışlarıyla dostlukları uzun süreli olacaktır. Ancak gene de karakterinin başlıca hatası, diplomasi ve strateji geliştirmeyi ihmal etmeleri olduğu için, bu yönlerini biraz geliştirirlerse, kusursuz akıl yürütme yeteneklerinin de sayesinde oldukça başarılı olacaklardır. 1. ev yay burcu olanlar, neşelerinden ve yaşama aşklarından hiç bir şey kaybetmezler aksine zaman geçtikçe daha da canlanırlar.

1. Ev Yay Burcu Gezegenlerin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Yay burcunun 1. evindeki tüm gezegenlerin olumlu ve olumsuz etkilerini içeren bir tablo:

Gezegen Olumlu Etkiler Olumsuz Etkiler
Güneş İyimserlik, cesaret, büyüme potansiyeli Aşırı özgürlükçü olma, sabırsızlık
Ay Duygusal açıdan genişleme, iyimserlik, iç huzur Aşırı duygusal dalgalanmalar, kontrolsüzlük
Merkür Geniş kapsamlı düşünme, fikirlerde büyüme Aşırı iyimserlik, gerçeklerden uzaklaşma
Venüs Yeni deneyimlere açıklık, cömertlik İlişkilerde yüzeysellik, bağımsızlık sorunları
Mars Maceracılık, enerji, cesaret Acelecilik, düşünmeden hareket etme
Jüpiter Büyüme ve genişleme fırsatları, iyimserlik Aşırı iyimserlik, aşırı risk alma eğilimi
Satürn Sorumluluk duygusu, disiplin, hedef odaklılık Maceracılıkta kısıtlanma, esneklik eksikliği
Uranüs Özgürlük arayışı, yenilikçilik, bağımsızlık Kararsızlık, rutinden kaçma arzusu
Neptün İlham, manevi arayışlar, genişleyen vizyonlar Gerçeklikten kaçma, hayalperestlik
Plüton Derin dönüşüm, içsel güç, yeniden doğuş Kontrol takıntısı, güç mücadeleleri

Bu tablo, Yay burcunun birinci evindeki her gezegenin olumlu ve olumsuz etkilerini özetlemektedir.

1. Ev Yay Burcu Olumlu ve Olumsuz Açı Etkileri

Yay burcunun 1. ev konumunda bulunan her gezegenin olumlu ve olumsuz açı etkilerini içeren bir tablo:

Gezegen Olumlu Açı Etkileri Olumsuz Açı Etkileri
Güneş İyimserlik, cesaret, büyüme potansiyeli Aşırı özgürlükçü olma, sabırsızlık
Ay Duygusal açıdan genişleme, iyimserlik, iç huzur Aşırı duygusal dalgalanmalar, kontrolsüzlük
Merkür Geniş kapsamlı düşünme, fikirlerde büyüme Aşırı iyimserlik, gerçeklerden uzaklaşma
Venüs Yeni deneyimlere açıklık, cömertlik İlişkilerde yüzeysellik, bağımsızlık sorunları
Mars Maceracılık, enerji, cesaret Acelecilik, düşünmeden hareket etme
Jüpiter Büyüme ve genişleme fırsatları, iyimserlik Aşırı iyimserlik, aşırı risk alma eğilimi
Satürn Sorumluluk duygusu, disiplin, hedef odaklılık Maceracılıkta kısıtlanma, esneklik eksikliği
Uranüs Özgürlük arayışı, yenilikçilik, bağımsızlık Kararsızlık, rutinden kaçma arzusu
Neptün İlham, manevi arayışlar, genişleyen vizyonlar Gerçeklikten kaçma, hayalperestlik
Plüton Derin dönüşüm, içsel güç, yeniden doğuş Kontrol takıntısı, güç mücadeleleri

Bu tabloda, Yay burcunun 1. ev konumunda bulunan her gezegenin olumlu ve olumsuz açı etkileri özetlenmiştir.

Son Güncelleme 25 Mayıs 2024 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 32 YORUM
 1. Zeynep dedi ki:

  Merhaba, dogum saatim gece *** diye tahminde bulunmustum **** dogum haritamı yorumlayabilir misiniz.. iş konusunda bir yere varamayacak gibi hissediyorum bu da beni dibe cekiyor. **
  Evlilik ve kariyer merak ettigim konular arasinda, bakabilirseniz tesekkur ederim**

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Doğum yerinizi yazmamışsınız. Bilgilerinizi tekrar tam olarak girer misiniz

 2. Ülkü dedi ki:

  Selam, doğum haritamı yorumlayabilir misiniz?
  ***

  1. Akrep dedi ki:

   Selam,

   Doğum haritanız, karmaşık bir iç dünyaya ve zengin bir duygusal yapınıza işaret ediyor. İletişim ve öğrenme konularında yetenekli olduğunuzu, sanatsal veya spiritüel arayışlara eğiliminiz var. Kariyer ve toplumsal statü arasında denge sağlama konusunda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Derin duygusal bağlantılar kurma yeteneğiniz var, ancak bu bağlantıları toplumsal veya kariyer hedeflerinizle dengelemekte dikkatli olmanız gerekebilir.

   Ayrıntılara gelecek olursak,

   Güneş İkizler Burcunda ve Güneş 12. Evde

   Zeka, iletişim ve öğrenmeye odaklı bir kişiliği gösterir. İkizler burcu insanları genellikle meraklı, esnek düşünceli ve çok yönlüdür.

   İç dünyanız, bilinçaltınız ve ruhsal gelişiminiz ön planda. Yalnızlık, rüyalar, gizli ve ruhsal yetenekler ve spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz.

   Ay Balık Burcunda ve Ay 10. Evde

   Duyarlı, sezgisel ve empatik bir doğanız var. Sanatsal yetenekleriniz olabilir, aynı zamanda duygusal olarak derin bir iç dünyanız bulunuyor.

   Kariyer ve toplumsal statü ile duygusal bağlantılar arasında denge kurmanız gerekebilir. İş hayatında duygusal tatmin önemlidir.

    

   Yükselen İkizler: Dış dünyaya ilk izleniminiz ve nasıl algılandığınızı gösterir. Meraklı, konuşkan ve hızlı düşünen bir izlenim verirsiniz.

   Merkür Boğa burcunda ve Merkür 12. Evde

   Düşünceleriniz genellikle pratik ve somut. Bilinçaltı işlemleri ve içsel düşünceler konusunda sağlam bir yapıya sahipsiniz.

   Venüs İkizler burcunda ve Venüs 12. Evde

   İlişkilerde zeki, şefkatli ve anlayışlı olabilirsiniz. Gizli hobiler veya sanatsal yaratıcılık ilginizi çekebilir.

   Mars Koç burcunda ve Mars 11. Evde

   Grup çalışmalarına veya sosyal hareketlere eğilim gösterirsiniz. Enerjik, bağımsız ve liderlik özellikleri taşıyabilirsiniz.

   Jüpiter İkizler burcunda ve 12. Evde

   Geniş bir bakış açısına ve öğrenmeye olan açıklığınızı gösterir. Spiritüel veya manevi arayışlar içinde olabilirsiniz.

   Satürn Balık burcunda ve 10. Evde

   Sorumluluklarınızı ve kariyer hedeflerinizi dengelemekte zorlanabilirsiniz. Disiplinli ve sabırlı bir yaklaşımınız var.

   Uranüs Boğa burcunda ve 12. Evde

   Değişken ve sıra dışı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Beklenmedik olaylar veya içsel dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz.

   Neptün Balık burcunda ve 11. Evde

   Arkadaş çevrenizle duygusal bağlantılar kurabilirsiniz. İdealist ve empatik bir sosyal yaklaşımınız var.

   Plüton Kova burcunda ve 8. Evde

   Derin dönüşümler, gizli güçler ve araştırmacı bir doğanız var. Gizli yetenekleriniz olabilir.

   Şiron Koç burcunda ve 11. Evde

   Kişisel güçlüklerinizin sosyal ortamlarınıza etkisi olabilir. İyileşme süreçleri ve kişisel gelişimle ilgilenirsiniz.

   Kara Ay (Lilith) Başak burcunda ve  Kara Ay (Lilith) 4. Evde

   Annesel enerjiler veya ailevi dinamiklerle ilgili gizli veya zorlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

   Gerçek Düğüm (True Node) Koç burcunda ve 11. Evde

   Kişisel gelişim ve toplumsal bağlar arasında denge kurmak önemlidir.

   Verteks Akrep burcunda, 6. Evde

   Güçlü bir kadersel nokta, hizmet, sağlık veya günlük rutinlerde önemli değişiklikler yaşamanıza işaret eder.

 3. aslıhan dedi ki:

  Gezegen Boylam Ev no
  Güneş 19 Yay 43′ 48″ 1
  Ay 22 Boğa 09′ 42″ 7
  Merkür 06 Yay 28′ 17″ R 1
  Venüs 10 Akrep 43′ 30″ 12
  Mars 29 Yay 32′ 30″ 2
  Jüpiter 08 Aslan 37′ 21″ R 9
  Satürn 13 Başak 47′ 17″ 10
  Uranüs 18 Akrep 41′ 11″ 12
  Neptün 18 Yay 05′ 44″ 1
  Plüto 18 Terazi 44′ 17″ 11
  Chiron 05 Boğa 35′ 57″ R 6
  Lilith 06 Aslan 43′ 60″ 9
  True Node 22 Başak 41′ 12″ R 10
  P. of Fortune 19 İkizler 06′ 33″ 7
  Vertex 04 Yengeç 59′ 10″ 8

  Evler Boylam
  Yükselen 21 Akrep 32′ 27″
  Ev 2 21 Yay 49′ 25″
  Ev 3 27 Oğlak 13′ 28″
  Ev 4 03 Balık 46′ 41″
  Ev 5 05 Koç 29′ 59″
  Ev 6 00 Boğa 50′ 53″
  Ev 7 21 Boğa 32′ 27″
  Ev 8 21 İkizler 49′ 25″
  Ev 9 27 Yengeç 13′ 28″
  MC (Midheaven) 03 Başak 46′ 41″
  Ev 11 05 Terazi 29′ 59″
  Ev 12 00 Akrep 50′ 53″
  merhabalar, yorum yapmanız mümkün mü 🙂 iş bulmakta çok zorlanıyorum, iş ve ekonomik olarak bir düzelme olacak mı, evlilik var mı
  teşekkür ederim
  *** doğumluyum, doğum saati;: sabah *** gibi

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba.

   1 Şubat 2025 – 8 Temmuz 2026 arası maddi yönden rahatlamanız büyük olasılık. En azından bu yönde etkiler olacak.
   Ancak bu tarih aralığının ne kadar iyi olacağı 29 Ağustos 2023 – 1 Şubat 2025 arasındaki tavır, tutum ve sorumluluklarınızı ne kadar iyi bir şekilde yerine getirdiğinizle de ilgili olacak. Mümkün olduğunca büyüklerinizin dualarını almaya çalışın. Bu tarihler arasında ne kadar iyilik yapar, sorumluluklarınızı yerine getirirseniz 1 Şubat 2025 – 8 Temmuz 2026 arası sizin için o kadar iyi olacaktır. Tersi durumda daralma yaşayabilirsiniz.

   Maddi yönden asıl rahatlamayı 12 Aralık 2027 tarihinden itibaren yaşamaya başlarsınız.

   Evlilik ile ilgili Mayıs 2024 tarihinde gelişme olabilir ancak karar vermeden önce çok iyi düşünün. Asıl genel etki 8 Temmuz 2026 – 12 Aralık 2027 arasında olacaktır.

   12 Aralık 2027 – 1 Şubat 2029 tarih aralığında ikinci ve daha güzel bir evlilik etkisi alacaksınız. Bu tarihleri not alın lütfen. Hem maddi yönden hem de evlilik ile ilgili konularda güzel gelişmeler olabilir.

   Bazı ayrıntıları mail adresinize de gönderiyorum.

 4. Pera dedi ki:

  merhaba,doğum haritamı yorumlayabilirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler
  Güneş Burcu (Burcunuz): Terazi 10. ev (4° 48′ 56″)
  Ay Burcu: Boğa 5. ev (14° 20′ 18″)
  Merkür Burcu: Terazi 10. ev (19° 40′ 11″)
  Venüs Burcu: Aslan 9. ev (23° 57′ 50″)
  Mars Burcu: Yay 1. ev (16° 50′ 14″)
  Jüpiter Burcu: Boğa 5. ev (3° 6′ 2″)
  Satürn Burcu: Boğa 5. ev (16° 26′ 11″)
  Uranüs Burcu: Kova 2. ev (13° 6′ 53″)
  Neptün Burcu: Kova 2. ev (1° 39′ 19″)
  Plüton Burcu: Yay 12. ev (8° 10′ 53″)
  Şiron (Chiron) Burcu: Yay 12. ev (0° 32′ 47″)
  Kara Ay (Lilith) Burcu: Yay 1. ev (12° 51′ 35″)
  Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Aslan 8. ev (11° 31′ 19″)
  Verteks Burcu: Yengeç 8. ev (23° 51′ 39″)
  1. Ev (Yükselen): Yay (10° 1′ 50″)
  2. Ev: Oğlak (13° 22′ 26″)
  3. Ev: Kova (22° 0′ 46″)
  4. Ev (IC): Balık (28° 23′ 52″)
  5. Ev: Koç (27° 26′ 33″)
  6. Ev: Boğa (20° 20′ 25″)
  7. Ev (Alçalan): İkizler (10° 1′ 50″)
  8. Ev: Yengeç (13° 22′ 26″)
  9. Ev: Aslan (22° 0′ 46″)
  10. Ev (MC): Başak (28° 23′ 52″)
  11. Ev: Terazi (27° 26′ 33″)
  12. Ev: Akrep (20° 20′ 25″)

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Hepsine yazı ile çok uzun sürecektir. Sayfada yazı sınırı yetmez. Linkleri bırakıyorum. Notlar alarak okursan çok daha iyi olacağına inanıyorum.

   1. Ev (Yükselen) Yay https://www.akrepblog.com/1-ev-yay-burcunda.html
   2. Ev: Oğlak https://www.akrepblog.com/2-ev-oglak-burcu.html
   3. Ev: Kova https://www.akrepblog.com/3-ev-kova-burcu.html
   4. Ev (IC): Balık https://www.akrepblog.com/4-ev-balik-burcu.html
   5. Ev: Koç https://www.akrepblog.com/5-ev-koc-burcu.html
   6. Ev: Boğa https://www.akrepblog.com/6-ev-boga-burcu.html
   7. Ev (Alçalan): İkizler https://www.akrepblog.com/7-ev-ikizler-burcu.html
   8. Ev: Yengeç https://www.akrepblog.com/8-ev-yengec-burcu.html
   9. Ev: Aslan https://www.akrepblog.com/9-ev-aslan-burcu.html
   10. Ev (MC): Başak https://www.akrepblog.com/10-ev-basak-burcu.html
   11. Ev: Terazi https://www.akrepblog.com/11-ev-terazi-burcu.html
   12. Ev: Akrep https://www.akrepblog.com/12-ev-akrep-burcu.html

   Güneş Burcu (Burcunuz): Terazi 10. ev
   Güneş 10. evde
   Güneş Terazi Burcunda

   Ay Burcu: Boğa 5. ev
   Ay Boğa Burcunda
   Ay 5. Evde

   Merkür Burcu: Terazi 10. ev
   Merkür Terazi Burcunda
   Merkür 10. Evde

   Venüs Burcu: Aslan 9. ev
   Venüs Aslan Burcunda
   Venüs 9. Evde

   Mars Burcu: Yay 1. ev
   Mars Yay Burcunda
   Mars 1. Evde

   Jüpiter Burcu: Boğa 5. ev
   Jüpiter Boğa Burcunda
   Jüpiter 5. Evde

   Satürn Burcu: Boğa 5. ev
   Satürn Boğa Burcunda
   Satürn 5. Evde

   Uranüs Burcu: Kova 2. ev
   Uranüs Kova Burcunda
   Uranüs 2. Evde

   Neptün Burcu: Kova 2. ev
   Neptün Kova Burcunda
   Neptün 2. Evde

   Plüton Burcu: Yay 12. ev
   Pluto Yay Burcunda
   Pluto 12. Evde

   Şiron (Chiron) Burcu: Yay 12. ev
   Şiron Yay Burcunda
   Şiron 12. Evde

   Kara Ay (Lilith) Burcu: Yay 1. ev
   Lilit Yay Burcunda ve 12. Evde

   Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Aslan 8. ev
   True Node Aslan Burcunda 8. Evde

   Verteks Burcu: Yengeç 8. ev

   Yengeç burcu, duygusal, hassas ve duyarlı bir burçtur. Verteks’in Yengeç burcunda olması, duygusal yönlerinizi vurgulayabilir ve içsel bir hassasiyete sahip olmanıza işaret edebilir.

   8. ev, dönüşümler, güçlü bağlar ve ilişkilerle ilişkilendirilir. Verteks’in 8. evde olması, hayatınızda dönüşümlerle karşılaşabileceğinizi ve derin duygusal bağlar kurma eğiliminizi gösterebilir.

   8. ev, gizemli ve gizli konularla ilişkilidir. Bu durum, sizin için gizli bilgilere ve içgörülere olan ilginizi vurgulayabilir. Ayrıca, ruhani ve içsel yönlerinizi araştırmak ve geliştirmek için bir çaba içinde olabileceğinizi gösterebilir. Verteks 8. evde olduğunda, başkalarıyla derin bağlantılar kurmada yeteneğinizi vurgulayabilir ve diğer insanlarla duygusal olarak derinlemesine etkileşimler içinde olmanızı destekleyebilir.

 5. Gülşen dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakar mısınız, mail adresinizi bana iletir misiniz? Teşekkürler.

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba Tabiki bakabiliriz. Ancak bu başlık altından değil. Mail adresimi iletemem. Mail sistemini talepte bulunanlara sıra ile ulaşabilmek ve iletişim halinde olduklarından emin olmak için kullanıyorum. Ücretsiz Doğum Haritası başlığını yorumlara açtığımda o başlık altına yazarsanız sıra geldiğinde değerlendirmeye alırım. 🌺 Eğer acil veya özel bir durum varsa belirtirsiniz. (evlilik tarihi yakın olduğu halde emin olamamak ve karar vermek zorunda kalmak gibi)

 6. Mehmet dedi ki:

  ***doğum saati sabah ***, ***, mesleki açıdan bir dönüşüm hissediyorum özel sektörde dr. olarak çalışıyorum, mesleki olarak sağlık sektöründe mi kalmalıyım ticarete mi atılmalıyım yöneticilik ya da akademik ortama dönüş konularında yol gösterebilir misiniz, teşekkürler.

  1. Akrep dedi ki:

   8 Ocak 2022 – 1 Mart 2023 tarihleri arasında Venüs evresine girmişsiniz. Bu evre bir insanın yaşayabileceği en güzel evrelerden biridir. Hangi tarihe kadar devam edecek? 8 Ocak 2030 Tarihine kadar.

   Bu evreyi iyi değerlendirmenizi dilerim. Aslında bu kararları 1 Mart 2023 tarih aralığında almış olsa idiniz çok daha kolay olurdu sizin için ancak bu düşünceleri yaşamanıza neden olsan da Venüs-Merkür evresinde olmanız.

   1 Mart 2023 – 21 Nisan 2024 tarihleri arasında Venüs ve Merkür yaşamınızda etkili olacak.

   Bu tarihler arasında alacağınız etkiler şunlar

   – Arkadaşlıklarınız ve mali konular
   – Bu dönemde arkadaşlarınıza çok fazla güvenmeyin. Bu durum arkadaşlarınızın kötü niyetli olması ile ilgili değil. Bazı konularda yaşamınızı etkileyecek kararlar almak zorunda kalacağınız için normal zamanda daha farklı refleksler gösterebilirler. Arkadaşlarınızın etki ve tepkilerine itimat etmeden önce bir kaç kez düşünün. Mümkünse yakın çevrenizde olmayanlardan destek alın.
   – Duygularınız yerine mantığınızı kullanın
   – Bu dönemde yeni yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz
   – Kazanç kaynaklarınızı sorgulayarak yeni kazançlar arayacaksınız
   – Doğrudan güçlü bir şekilde aldığınız etki “iş değişikliği”
   – Daha iyi bir yaşam için farklı bir ülkeye gitme düşüncesi (bu etki olur, sadece düşünce seviyesinde de kalabilir iradenizle karar alırsınız)
   – Bu dönemde en çok dikkat etmeniz gereken nokta zihinsel ve yaşamsal olarak dağılmamak. Her şeyinizi not alın, planlayın, acele etmeyen adım adım ilerleyin. Bir kararı uygulamadan önce yaşamınıza nasıl etki edip yansıyacağını tasarlayın.
   – Bu dönem alacağınız kararlar bir sonraki döneminde duygusal olarak daha tatminkar olmanızı sağlayacak. O nedenle acele etmeden kararlar almaya çalışın. Bir sonraki dönemde duygularınız yani Ay konumunuz daha etkili olacak.

   Ne yapmanız gerektiği konusuna gelecek olursak.

   Merkür oğlak burcunda ve 1. evde

   Merkür Oğlak Burcunda, Genel Özellikleri
   Merkür 1. Evde

   Venüs Yay burcunda 1. evde

   Venüs Yay Burcunda
   Venüs 1. Evde

   Açılarınız

   Merkür Kare Pluto 0.87

   Venüs Altmışlık Açı Ay 1.67
   Venüs Altmışlık Açı Uranüs 2.48
   Venüs Altmışlık Açı Şans Noktası 1.26
   Venüs Kare MC (Başucu) 3.93

   Karar almakta neden zorlanıyorsunuz? Çünkü Pluto Terazi burcunda ve 10. evde. Yani kariyeriniz ile ilgili değişim ve dönüşüm konusunda Terazi etkisi doğal olarak kararsızlık veriyor.

   Para kazanma kaynaklarınız: 2. Ev Oğlak Burcu
   Kariyer, toplumsal statü: 10. Ev Başak Burcu
   KAD: Oğlak

   Güneş Oğlak Burcunda
   Oğlak Burcu Erkeği Nasıl Bir Erkektir? Tüm Özellikleri
   Güneş ve Jüpiter’de Oğlak. Üstelik Jüpiter 2. evinizde

   Oğlak burcu hedeflerin insanıdır. Zirveyi hedefler. Aldığınız bazı açılardan dolayı zorlanabilirsiniz ancak KAD Oğlak olduğu için eninde sonunda zirveye tırmanmak için çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Sizce hangi seçiminiz sizi zirveye taşıyabilir?

   Tamamı buraya sığmayacak kalanları mail adresinize gönderiyorum.

 7. Aysun dedi ki:

  Merhabalar.rica etsem benim de doğum haritamı yorumlayabilir misiniz?🙏
  *** ,doğum saati tam net bilinmemekle birlikte (annemin dediğine göre) sabah saatleri *** arasında diye tahmin ediyorum.Doğum yeri ***

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Mail adresinize yazdım. Cevap yazdığınızda bakalım.

 8. Yaren dedi ki:

  İlişki uyumuna evliliğe baktırmak istiyorum acaba bakabilir misiniz nerden ulaşabilirim size

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Buradan ulaşabilirsiniz.

 9. Inci dedi ki:

  Merhabalar. Benimde harita mi da yorumlayabilir misiniz? 30.09.1988 öğlen 11- 12 arasında doğmuşum. Gurun Sivas doğum yeri

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Mail adresinize bir mail gönderdim, Bazıları arkadaşlar mail adreslerini kullanmadığı için her ihtimale karşı zaman harcamamak adına maile cevap vermenizi bekliyorum. Cevap yazdığınızda ayrıntılara bakalım. Belirli süre cevap gelmezse sıradaki taleplere geçiyorum. (Belirli aralıklarla mail adresini değiştirdiğim için geç dönüş yaparsanız cevap veremeyebilir)

 10. NİL dedi ki:

  İsim = Nil
  Doğum Friday, May 11, 1979
  16:00:00 (time zone = GMT +2 hours)
  3024, 4046

  yorumlayabilir misiniz? Hayatımın dönüm noktasındayım?

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba.

   şu an Satürn-Mars evresini yaşıyorsunuz. Bu evrede kendinizi çok huzursuz, sabırsız ve kızgın hissedebilirsiniz. Mars 7. evinizde olduğu için özellikle ilişkileriniz ve ortaklıklarınızda gerilimler yaşayabilirsiniz. Bu evrede değişiklik yapılmak istenir. Veya içinde bulunduğumuz evre bizi bir şeyleri değiştirmeye zorlar. Enerjinizi mümkün olduğunca yıkıcı ve tahrip edici değil, yapıcı ve onarıcı alanlara yönlendirebilirsiniz. Aktif olmanız, egzersiz ve spor yaparak enerjinizi atmanı önemli.

   Bu dönemde hayattaki gerçek amacınızı sorgulayacaksınız. İç dünyanızda neler olup bittiğini ve neler yaptığınızda bu çıkmazdan kurtulabileceğinizi keşfetmeye çalışın.

   Çoğu insan bu tür evrelerde kendisine büyü yapıldığını düşünür çünkü bir türlü çıkmazdan kurtulamaz. Endişe etmeyin bu etkiler geçicidir. Eğer doğum verileriniz doğru ise 27 Ocak 2024’te bu evreden çıkacaksınız. Sonrasında 23 Ağustos 2025’e kadar Satürn – Güneş evresini yaşayacaksınız ki şu an içinde bulunduğunuz evreyi ne kadar verimli geçirebilirseniz o kadar fazlasıyla karşılığını alacaksınız. Kendinizi daha güçlü, olgunlaşmış ve çevresi tarafından değişimi farkedilen saygı duyulan biri olabilirsiniz.

 11. Çağdaş dedi ki:

  Güneş Burcu (Burcunuz): Akrep 12. ev (27° 54′ 49″)
  Ay Burcu: Aslan 8. ev (28° 45′ 27″)
  Merkür Burcu: Yay 12. ev (3° 20′ 46″)
  Venüs Burcu: Oğlak 1. ev (14° 25′ 58″)
  Mars Burcu: Akrep 11. ev (10° 48′ 42″)
  Jüpiter Burcu: Yengeç 7. ev (10° 3′ 24″)
  Satürn Burcu: Oğlak 1. ev (10° 59′ 57″)
  Uranüs Burcu: Oğlak 1. ev (3° 21′ 1″)
  Neptün Burcu: Oğlak 1. ev (10° 33′ 28″)
  Plüton Burcu: Akrep 11. ev (15° 37′ 26″)
  Şiron (Chiron) Burcu: Yengeç 7. ev (16° 10′ 11″)
  Kara Ay (Lilith) Burcu: Akrep 10. ev (1° 44′ 6″)
  Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Kova 2. ev (20° 32′ 19″)
  Verteks Burcu: Yengeç 8. ev (28° 51′ 42″)
  1. Ev (Yükselen): Yay (15° 37′ 40″)
  2. Ev: Oğlak (20° 23′ 27″)
  3. Ev: Balık (0° 15′ 21″)
  4. Ev (IC): Koç (6° 12′ 18″)
  5. Ev: Boğa (4° 7′ 16″)
  6. Ev: Boğa (26° 11′ 22″)
  7. Ev (Alçalan): İkizler (15° 37′ 40″)
  8. Ev: Yengeç (20° 23′ 27″)
  9. Ev: Başak (0° 15′ 21″)
  10. Ev (MC): Terazi (6° 12′ 18″)
  11. Ev: Akrep (4° 7′ 16″)
  12. Ev: Akrep (26° 11′ 22″)

  Selamlar, öncelikle çok teşekkürler bu denli yoğun bilgiyi böyle cömertçe verdiğiniz için. İş ve ekonomik geleceğimi merak ediyorum, yorumlayabilirseniz çok sevinirim.

  1. Akrep dedi ki:

   Selamlar. Rica ederim. Dilerim yaşamınıza bir katkısı olur.

   Sadece doğum bilgilerinizi göndermeniz yeterli daha kısa sürede sonuca ulaşabiliriz. Bu bilgilerle sabit doğum haritası hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz veya bu bilgilerden yola çıkarak doğum tarihini bulsam da doğum yerinizi bulmak için günlerce uğraşmam gerekebilir. Mail adresinize mail gönderdim oradan iletebilirsiniz.

 12. ırmak dedi ki:

  1. Ev (Yükselen): Yay (14° 45′ 32″)
  2. Ev: Oğlak (18° 27′ 30″)
  3. Ev: Kova (26° 43′ 53″)
  4. Ev (IC): Koç (2° 29′ 33″)
  5. Ev: Boğa (1° 17′ 14″)
  6. Ev: Boğa (24° 23′ 37″)
  7. Ev (Alçalan): İkizler (14° 45′ 32″)
  8. Ev: Yengeç (18° 27′ 30″)
  9. Ev: Aslan (26° 43′ 53″)
  10. Ev (MC): Terazi (2° 29′ 33″)
  11. Ev: Akrep (1° 17′ 14″)
  12. Ev: Akrep (24° 23′ 37″)
  lütfen yorumlayabilir misiniz ?

 13. nisanur dedi ki:

  Yükselen 19° Yay 05′ 48″
  2. Ev 24° Oğlak 44′ 39″
  3. Ev 05° Balık 08′ 41″
  4. Ev 10° Koç 39′ 51″
  5. Ev 07° Boğa 56′ 33″
  6. Ev 29° Boğa 38′ 29″
  7. Ev 19° İkizler 05′ 48″
  8. Ev 24° Yengeç 44′ 39″
  9. Ev 05° Başak 08′ 41″
  MC (Midheaven) 10° Terazi 39′ 51″
  11. Ev 07° Akrep 56′ 33″
  12. Ev 29° Akrep 38′ 29″

  merhabalar mesleki açıdan yorumlayabilir misiniz. bu yıl sınava gireceğim aynı zamanda askeri bir sınav. bende ne gibi etkiileri olur özellikle bu jüpiter transiti

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Doğum Haritasına Bakarak Meslek Tercihi Nasıl Yapılır? konusunu inceler misiniz.
   Eklediğiniz konumlara bir de KAD eklerseniz yardımcı olmaya çalışayım.

   1. nisanur dedi ki:

    merhabalar kuzey ay düğümüm koç burcunda

    1. Akrep dedi ki:

     Bu bilgi iyi oldu. KAD koç net ise umarım sınavda başarılı olursunuz. Sadece verdiğiniz bilgilere bakarak başarılı olacağınıza inanıyorum. Zaten KAD Mars yönetimi altındaki Koç burcu olunca, Koç burcuna uygun bir alanda olmanız gerekir. Koç burcu yöneticidir. Mars’ın yönettiği iki burç var. Biri Akrep diğeri Koç. Akrep gizli madde ötesi yöneticisi. Koç madde boyutunun yöneticisidir. Her ikisi de Mars etkisinden dolayı savaşçı karaktere sahiptirler. 4. Evinizde Koç burcu. Yani ev, aile, topluluk olarak ta askeri alanda zorluk yaşamazsınız. Akrep burcu da 11 ve 12. evlerinizde. Arkadaşlık ve ruhsal yapıda zorluk yaşamazsınız. Ciddi arkadaşlıkları seversiniz. 7. evdeki ikizler ve 3. evdeki balık iletişim ve ortaklıklar konusunda sizi biraz zorlayabilir. Ama açılar uygunsa derinlik ve akıcılık ta katabilir.
     6. eviniz Boğa özellikleri tam yansırsa bedensel olarak ta sağlam olursunuz.

     8. ev yengeç burcu Koç ve Akrep ile uyumlu olursa fazla sorun olmaz. Ay ile etkin olursa ölüm askerli alanda olması gereken cesareti biraz duygusal ve panik havasına sürükleyebilir.

     2. Eviniz yani maddi anlamda kazanç sağlayacağınız alanlarda Oğlak burcu var ki. Oğlak burcu disiplini sever. Net, ciddi ve disiplinli bir alandan gelecek para için uygundur.

     Eğer bu alana karşı isteğiniz varsa yapabileceğinize inanıyorum. Olmak istediğiniz alan sahip olduğunuz etkileri nasıl kullanacağınıza, sorunların üzerine ne kadar ciddi bir şekilde gidebileceğinize de bağlı.
     KAD olarak düşünecek olursak olmanız gereken yerlerden biri olabilir.

     1. nisanur dedi ki:

      çok teşekkür ederim umarım başarılı olurum iyi akşamlar 🙂

     2. Akrep dedi ki:

      Rica ederim. Size inanıyorum, başaracaksınız.

 14. Havva dedi ki:

  Güneş Burcu (Burcunuz): Koç 4. ev (5° 27′ 1″)
  Ay Burcu: Yengeç 8. ev (13° 18′ 31″)
  Merkür Burcu: Balık 3. ev (13° 26′ 26″)
  Venüs Burcu: Boğa 6. ev (21° 5′ 59″)
  Mars Burcu: Oğlak 2. ev (21° 54′ 31″)
  Jüpiter Burcu: Boğa 5. ev (3° 44′ 56″)
  Satürn Burcu: Oğlak 1. ev (2° 20′ 16″)
  Uranüs Burcu: Oğlak 1. ev (1° 0′ 18″)
  Neptün Burcu: Oğlak 2. ev (10° 7′ 3″)
  Plüton Burcu: Akrep 11. ev (12° 7′ 59″)
  Şiron (Chiron) Burcu: İkizler 7. ev (23° 35′ 16″)
  Kara Ay (Lilith) Burcu: Aslan 9. ev (24° 34′ 13″)
  Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Balık 4. ev (23° 1′ 29″)
  Verteks Burcu: Yengeç 8. ev (21° 35′ 39″)
  1. Ev (Yükselen): Yay (6° 52′ 10″)
  2. Ev: Oğlak (9° 11′ 24″)
  3. Ev: Kova (16° 22′ 47″)
  4. Ev (IC): Balık (22° 35′ 31″)
  5. Ev: Koç (22° 32′ 55″)
  6. Ev: Boğa (16° 27′ 13″)
  7. Ev (Alçalan): İkizler (6° 52′ 10″)
  8. Ev: Yengeç (9° 11′ 24″)
  9. Ev: Aslan (16° 22′ 47″)
  10. Ev (MC): Başak (22° 35′ 31″)
  11. Ev: Terazi (22° 32′ 55″)
  12. Ev: Akrep (16° 27′ 13″)

  Rica etsem yorumlarmısınız?

  1. Akrep dedi ki:

   Elimden geldiğince tabiki yorumlarım ama hangi konuda? Bir bütün olarak yorumlamak çok uzun sürer.

   Ama kısaca gördüklerimi söyleyeyim. (Üzerinde çok fazla duracak zamanım yok, kısa kısa) Unutmayın çok fazla değişken var yazılan herşeyi asla yüzde yüz doğru olmaz. Tüm etkileri sizin nasıl değerlendirip tepki verdiğiniz, nasıl bir çevrede yetiştiğiniz, eğitiminiz vs. çok etkili.

   Duygusal yönden panik atak olma eğilimi, duygusal, nostaljik ve geçmişe bağlı.

   İletişiminiz empatik. Bu durum sizi ciddi manada yoruyor olabilir. Kendinizden çok karşınızdaki insanları düşünürsünüz. Arka planda kalabilirsiniz. İletişiminiz daha çok ruhsal, sezgisel ve telepatiktir. Yani bir insanı gördüğünüzde onun iç dünyasını da görürsünüz. Ancak auranızı güçlendirmezseniz diğer insanlarla kontrolsüz iletişim onların negatif enerjilerinden olumsuz etkilenmenize neden olur. Her insanlar, her ortamda, her zaman bir arada olmamalısınız. Ancak 3. ev konumundaki Kova güçlü çalışıyorsa sıradışı, espritüel ve zekice iletişim yeteneği de kazanmış olabilirsiniz.

   Maddi konularda hırslısınız. Ancak bu durum daha çok ulaşılması zor hedefler olarak kalabilir sizde. Çok isteseniz de maddi anlamda hedeflerinize ulaşmakta zorlanabilirsiniz.

   Şanslısınız. Sevgide, aşkta, sosyal ortam ve sanatsal konularda şanslısınız. Ancak bu durum tam tersine işleyebilir. Bakış açınızla ilgili.

   Fiziksel, dışa dönük ve kendinizi ifade etme konularında sorun yaşayabilirsiniz hatta bunlar sizin aşmanız gereken imtihanlarınız da olabilir. Bu konularda değişimler ani olur.

   Arkadaş konusunda kıskanç ve kindar olabilirsiniz.

   Aile ve evlilik konuları sizin için sorun oluşturabilir.

   Ruhunuza yönelmeli ve iç dünyanızda kendinizi keşfetmelisiniz.

   Keşfetmeyi seven, uzakları merak edip görmek isteyen, güçlü ve enerjik bir yapıya sahip olabilirsiniz.
   Para kaynağınız toprak veya insanlara hizmet şeklinde olabilir.
   Aşk ve sevgi konularında baskın olmak istersiniz veya istediğiniz olsun istersiniz.
   Sağlık konusunda sağlam bir bünyeye sahipsiniz ama özellikle troidler, boğaz ve nefes yolları, boyun, ses telleri, lenf bezleri hassas olabilir.
   Birden fazla evlilik söz konusu olabilir. Uyumlu bir birliktelik kuramazsınız bu alan sizin için şıpsevdi, gözü dışarıda, flörtçü veya özgür olmak isteyen bir portre çizdirebilir.
   Ruhsal konularda kesinlikle yeteneklerinizi sorgulayın. Güçlü sezgilere ve yeteneklere sahip olabilirsiniz. Ruhsal Yetenek Haritası
   Eğitim görmeniz gereken alanlar egonuzu tatmin etmenizi sağlayacak alanlar olmalı. Egonuz inanç konularında da etkilidir.
   Meslek alanınız titizlik gerektiren, temiz, sağlık, analitik beceri isteyen, diğer insanlara hizmeti ön plana çıkaran, işkolik bir yapı ortaya çıkarır.
   Arkadaş çevreniz geniştir. Sosyal çevre edinmeyi seversiniz. Telefon rehberiniz kabarıktır. Ancak kıskançlık ve tutku olabilir. Yaşamınızdaki değişimler bu alandan gelir ve gider. O nedenle birlikte olduğunuz insanlara çok dikkat etmelisiniz. Yaşamınızı olumlu etkileyecek insanları yaşam alanınıza dahil etmeye çalışın. Bu konuda seçici olmanız çok önemli.

   Ruhsal anlamda içsel enerjiniz yüksek ancak bunları açığa çıkarmanız gerekebilir. Gizli saklı işleri seversiniz. Gizli olanı açığa çıkarmayı da. Ancak kendinize acımazsınız. Kendi kendinizi acımasızca yargılar, yer bitirirsiniz. Duygularınızı bastırmamaya çalışın, çünkü bastırdığınız herşey bir süre sonra sizi çok fazla bunaltır. O an tepki verin. Daha sonra vereceğiniz tepkiler daha sert olabilir. Daha kötüsü iç dünyanızı yakıp yıkar.
   Eğer olumlu bir çevrede büyümüşseniz başka insanlara yardım etmeyi seven, pozitif enerjisi güçlü bir insan olmuş olabilirsiniz. Herkesin kaçıp gittiği yerde siz ortaya çıkarsınız.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.