1. Ev Balık Burcunda

1. Ev Balık Burcunda, Balık 1. evde, 1. ev Balık, 1. evde Balık burcu

1. Ev Balık Burcunda

1. ev balık burcunda nasıl etkiler? Balık burcu birinci evde kişiliğimizi ve hayatımızı nasıl etkiler? 1. ev balık burcu hangi konuları ele alır?

1. ev yükselen burcumuz olarak ta bilinir. Bizim dışa bakan yönümüzü temsil eder. Başkalarının bizi nasıl gördüğü 1. evle ilgilidir. Bizi görenler ve tanıyanlar büyük oranda yükselen burcumuzla tanırlar. Karakterimiz, dünyaya bakış açımız, verdiğimiz tepkiler ve aktivitelerimiz bu konumla ilgilidir.

1. Evin Sahibi: Koç Burcu

Yönetici Gezegeni: Mars’tır.

1. Ev Balık Burcunda Genel Özellikleri

 • Duyarlı
 • Merhametli
 • İyiliksever
 • Duygusal
 • Hassas
 • Romantik
 • Sadık
 • Karşılıksız
 • Kolay etkilenebilen
 • Empatik
 • Doğal telepat
 • Yüksek ruhsal algılar
 • Sanatçı
 • Hayalperest
 • Mutlak aşk beklentisi
 • Yüzleşmeden kaçınma
 • Kendini gizleme

1. ev balık burcunda olan insanlar aşırı duyarlı ve duygusal olurlar. Yükselen balığın en büyük sorunlarından biride yoğun konsantrasyon olduğu için çoğu zaman transtaymış gibi yaşar. Alfa dalgaları doğal frekans yapısını belirtir. Su grubu burçları içerisinde ruhsal yoğunluğu en yüksek burçtur. Ruhsal yoğunluğunun fazla olduğu dönemlerde kimseyi duymaz ve rahatsız edilmekte istemez. Olayların ve başkalarının etkisi altında kalan kişilerdir.

Ortamın ve insanların enerjileri onu büyük oranda etkiler. 1. ev balık burcunda olan insanların Neptün etkisinden dolayı hayalperest bir kişilikleri vardır. 1. ev balık burcunda olan insanların hayal dünyaları çok güçlüdür. Merhametli, iyi niyetli, sevgide aşkta sadık, duygusal ve romantik. Olağan üstü duyarlı, idealist ve ileriyi gören bir davranış ortaya koyar. Sezgileri son derece gelişmiştir. Öngörü yeteneği veya önsezi yeteneği yetenekleri olabilir. Doğum haritasında uygun konumlar varsa bir olay olmadan olacakları önceden görebilir veya hissedebilirler. İmajinasyon yetenekleri gelişmiştir. Yükselen balık burcu insanı gerçekleri reddedecek kadar hayal aleminde yaşayabilir.

Ruhsal algıları çok gelişmiş olduğu için telepati yetenekleri de doğuştan gelir. Empati yetenekleri sayesinde insanların neye ihtiyaçları olduğunu çok kolay anlayabilirler. Doğum haritalarında destekleyen konumlar bulunuyorsa iyi bir medyum olabilirler.

1. Ev Balık Burcunda Güven Sorunu

Ara sıra tutan inatçılığı dışında genellikle iyi huylu, geçinilmesi kolay, aslında romantik ve hayalci kişilerdir. 1. ev balık burcunda olan insanlar kendilerine çok güvenmezler. Karar verme konusunda bütün sorumluluğu taşımanın yükü çok ağır gelebildiğinden, çoğunlukla tavsiyelere gereksinim duyarlar. Utangaç olduklarından, saklı becerilerini ortaya çıkarmaları zordur. Bu mahcup insanların bilhassa sanatla alakalı konularda birer deha olmaları muhtemeldir.

İç dünyalarını ifade edebilmek için bir sanat dalına yönelebilirlerse potansiyellerini tam olarak kullanacaklardır. 1. ev balık burcunda olanlar dikkatleri üzerlerine çekmekten hoşlanmadıkları için hakettikleri ilgiyi göremeyebilirler.

1. ev balık burcunda olanlar ihtiyacı olanlara ve başı dertte olanlara yardım etmek isterler. Yardıma yönelik bir işle uğraşırlarsa son derece başarılı olurlar. Kendi yeteneklerini anlar ve ona göre davranırlarsa zannettiklerinin çok ötesinde işler yapabilirler. Müzik ve edebiyata özel kabiliyetleri vardır. Balık burcunun sembolündeki suyun hem akış tarafında hemde ters tarafında yüzen iki balık gibi, yükselen balık burcu da bir olayın, hem pozitif hemde olumsuz yönlerini içerisinde barındırır. Yani hem acımasız, hemde şefkatli, hem cömert hemde cimri olabilirler.

Birbirine karşıt bu özellikleri kendi içerisinde dengelemeyi başarırlarsa kusursuz bir davranış sergileyip her alanda başarılı olabilirler. Ancak dengeleyemezse kararsızlık içerisinde bocalayıp başarıyı yakalayabilmesi zordur. Sezgilerini dinleyecek olurlarsa yollarını bulmalarına yardım edecektir.

1. Ev Balık Burcu ve Hayal Dünyası

1. ev balık burcunda olanların dağınık ama hayal dünyasında düzenli bir görünümleri vardır. Düzenli değillerdir ve kolaylıkla başkalarının etkisi altında kalabilirler. Hayalci ve kendilerini feda etmeye eğilimleri güçlüdür. Merhametli, zayıfa acıyan fakat yeterince objektif ve akılcı olmakta zorlanan tipler olabilirler. Karşılıksız ve iyiliksever olduğu için kişisel ilişkilerinde sınırlarını iyi koruyamamaları yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilir ve kötüye kullanılabilirler. Hemen harekete geçemeyebilirler, cesaretlendirilmeye gereksinimleri vardır.

Hayal güçlerinin gelişmiş olması onları sanatkar yaradılışlı ve ilham dolu kişiler yapar. 1. ev balık burcunda olan insanların sanata karşı duyarlılıkları güçlüdür fakat pasif kalmaları halinde bu potansiyel asla gerçekleşmeyebilir. Değişken ve uyumlu karakterdedirler ancak baskı altında kaldıklarında kendilerini değiştirmeye ve kararsızlığa eğilim gösterirler.

1. ev balık burcunda olanlar sanki başka bir dünyaya ait gibidirler. İlişkilerinde daha gerçekçi ve onları kollayacak akılcı bir partnere yönelme arzusundadırlar. Sorumluluk almada zorlanabilirler fakat kendilerini adadıkları işler için hemen her şeyi yapmaya da hazırdırlar. Yaşamlarında ideallerin ve inançların rolü önemlidir. Son derece cömert ve yumuşak kalplidirler.

1. Ev Balık Burcunda Oyunculuk

1. evi balık burcu olan insanların oyunculuk kabiliyetleri gelişmiştir. Yükselen balık burcu insanı, kendisine ve kararlarına tam olarak güvenemediği için çoğunlukla diğer insanların fikirlerine ve tavsiyelerine gereksinim duyar. Ama aldığı fikirleri ve tavsiyeleri uygulama konusunda yeterince etkili değildir.

 • Hayatın gerçeklerinden zaklaşmak,
 • hayal dünyasında kalmak,
 • günlük ihtiyaçları gözardı etmek,

tipik yükselen balık özellikleri arasında bulunur. Kendini tam olarak ifade edemeyen yükselen balık, mahcup ve çekingendir. 1. ev balık burcunda olan birinde dikkat çekmeme isteği, sahip olduğu yeteneğin, hiç kullanılmadan ve geliştirilmeden, atıl kalmasına sebep olur.

Etrafındaki insanlara yardım ve hizmet etmek, 1. ev balık burcunda olan birisi için hem çok önemli, hem de çok tatmin edicidir. Estetik duyarlılığa sahip olan yükselen balık burcu insanı şiir, müzik ve dans bölümünde özel becerilere de sahiptir. Yükselen balık hem kendisi hem de beraber olduğu insanlar için büyük ideallere ve yüksek beklentilere sahiptir. Özellikle duygusal alanda mükemmeliyet ihtiyacında olan yükselen balık insanı, kimi zaman hayal kırıklıkları da yaşar. Ancak efsanelerde, mitlerde rastlanan aşk ilişkileri beklentisi, ütopyalarla gerçekleri birbirine karıştırmasındaki en büyük nedendir.

Su elementinden olan yükselen balık, Değişken niteliktedir ve hayatın farklılaşan koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisine sahiptir. Yükselen Balık burcunu sembolize eden değişik iki yöne hareket eden balıklar, karakterindeki zor karar verme özelliğini de yansıtır. Düşüncelerinden daha çok duyguları ve sezgileri karar alımında belirleyiciliğe sahiptir. Böyle bir kadın eşinde güzellik, zeka ve sanat kabiliyeti arayacaktır. 1. ev balık burcunda olanlar kuşkucu ve kıskançtır ve kocasına düşkündür. Onun sözünü dinler.

Aşk, Romantizm ve Değişkenlik

1. ev balık burcu olanlarda, Aşk hayalleri olduğu halde kendisi seçmekte özgür değildir. Kuruntulu mizacı aşkta stres oluşturur. Zaman zaman isteksiz ve gönülsüz görünür ama, çoğu zaman kendini adayan, hayran, tutkulu, duygulu, kibar, sıcakkanlı ve dürüst olur. Buna karşın huysuz, ters ve günü gününe uymayan birisidir. Çift karakterli bir burç olmasından bayanın da parametre bir doğası olacaktır.

Romantik yanları daha çekicidir. İyi bir anne, mutlu ve sevgi dolu bir eş ve çok hoş bir ev hanımı sayılır. Çevresinde büyük bir arkadaş topluluğu bulunmaktadır ve insanları kendine çekmesini iyi bilir. Ayrıca duygusal yoğunluğundan dolayı çok iyi bir ağırlayıcıdır: İçinde biriken negatif enerjileri en iyi bu şekilde atabilir.

1. ev balık burcunda olan biri sezgiseldir ve kendinden vazgeçme derecesine varan bir bensizliği vardır. Kendini adama ve yardım arzusu çok gelişmiştir. Balık burcunun yöneticisi Neptün gezegenidir. Bu gezegen yükselirken doğan kişide idealizm, vizyon ve ilham kaynağı ortaya çıkar. Yükselen balık hayatla baş edebilmek için her şeyin en iyi yönünü görmeye çalışır. Yüksek beklentili bir bakış açısı geliştirir ve gerçekçi insanlara aşırı saf gelebilecek bütüncül bir perspektiften bakarak hayatta kalabilir.

En belirgin sorunlarından biri kararlı davranma zorluğudur. 1. ev balık burcunda olan şahıs yönünün ikiliği karşısında umutsuz bir açmazda kalabilir, ama hayatta yapması gerekeni dolaylı yaklaşımlarla başarabilir. Yüzleşme, göğüs germe ve kestirme yoldan gitme onun olayları ele alış tarzıyla uyuşmazlar. Bu şahıs dünyanın zorlukları ve mücadeleleriyle uğraşmak için çok kırılgandır.

Sorunlarla Yüzleşme Sorunu

1. ev balık burcunda olanların ruhsal hassasiyetleri fazla olduğu için karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlarla bağlantılı insanlarla içsel bütünlerini bozmamak için yüzleşmekten kaçınırlar. Bir şeyin olmayacağına inanmışlarsa tartışmaktan veya olmayacağını söylemektense çekip gidebilirler. Bu yaklaşımları daha çok kendi iç dengelerini korumakla ilgilidir. Kavga veya tartışma riskini gördüklerinde uzak durmayı tercih ederler.

Çözüm bulamayacakları zor durumlarla karşılaştıklarında hayal dünyalarına sığınabilirler. İleri boyutlarda ise madde bağımlılığı görülebilir. Ne kadar sorun yaşarlarsa yaşasınlar bir çıkış yolunu mutlaka bulacaklardır. Önemli olan kendi iç dinamiklerinden uzaklaşmamalarıdır.

1. ev balık burcunda olan biri ile tartışmak gerekiyorsa sorun çıkabilir, çünkü Balık maskesi takmış birisini tartışmada yenmek kolay değildir. Kendini kaybedip öfkelenmez, ama bakışlarındaki hayal kırıklığı insanı yere yıkar. Böyle bir durumun bir daha yaşanmayacağına ikna olana kadar somurtur, küser. Hayatta kalması pembe gözlüklerini takmasına bağlı olduğu için, hayallerini tehdit edenlerle ölümüne savaşır. Kendisine de aynı gözlüklerle bakmaktadır. Gerçeklerle yüzleşmesi için kendini zorlanmadıkça kendisi ile ilgili doğruları bilemez.

Kişisel ve Fiziksel Özellikleri

1. ev balık burcunda olan biri bakış açısıyla uyum sağlayacak ya da kendisini zirveye yerleştirecek insanları arar. Tatlı, çekici, uyumlu ve nazik görüntüsü kendisinin farkında olduğu, ama diğer insanlara göstermediği kişilik özelliklerini gizlemeye yarar. İnsanların bu yüzden ondan kusursuz olmasını beklemeleri onun üzerinde bir baskı oluşturur. Onların beklentilerine cevap vermeye çalışırken bir yandan da saklı bir suçluluk duygusuna kapılır. En büyük tehlike gerçekler karşısında kendisini kandırmasıdır. Kendini diğer insanların gözüyle göremediği için dünya ters gidebilir. Kendi hayal dünyasında yaşarken ortaya koyduğu amaçlara ulaşamaz.

1. balık burcu insanları,

 • Orta boylu,
 • toplu vücutları,
 • ufak elleri
 • kibar ayakları
 • masum yüz ifadeleri

ile çok çekicidirler.

Bakışları hoş ve masumdur. Gözleri büyük ve iddialıdır. Kilo almaya meyilli yapılarına rağmen, cazibeli ve asil görünümle ilgi çekerler. Islak ve renkli, hülyalı gözler bazen balık gibi belirgin gözler, oval yüz, vücut hatları bazen çok geniş, bazen zayıf, simetrik olmayan baş biçimi, kısa boy, omuzlar dar, basenler geniş olabilir. Yüz hatları yuvarlak, bacaklar deniz kızı resimlerindeki gibi dışa dönük, düz taban olabilir. Gözler hafif çekik, uykulu, veya hüzünlü bakışlar, sevimli bir yüz ifadesi, Göz renkleri koyu kahve, koyu yeşil, koyu mavi-yeşil olabilir.

Son Güncelleme 15 Şubat 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. AYŞE GÜNAY dedi ki:

  Sayfanıza bayıldım içerikleriniz anlaşılır ve dolu dolu yeni merak sardım bilgilendirdiğiniz için emeğiniz için çooook teşekkür ederim.

  1. Akrep dedi ki:

   Rica ederim, faydalı olmasını dilerim.

 2. Erami dedi ki:

  Kendimi gizleme isteğinin kaynağı bu konum demek

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.