Akrep Blog

1. Ev Koç Burcunda

1. Ev Koç Burcunda, Koç 1. evde

1. Ev Koç Burcunda

1. ev koç burcunda nasıl etkiler? Koç burcu birinci evde kişiliğimizi ve hayatımızı nasıl etkiler? 1. ev koç burcu hangi konuları ele alır?

1. ev yükselen burcumuz olarak ta bilinir. Bizim dışa bakan yönümüzü temsil eder. Başkalarının bizi nasıl gördüğü 1. evle ilgilidir. Bizi görenler, tanıyanlar büyük oranda yükselen burcumuzla tanırlar. Karakterimiz, dünyaya bakış açımız, verdiğimiz tepkiler ve aktivitelerimiz bu konumla ilgilidir.

1. Evin Sahibi: Koç Burcu

Yönetici Gezegeni: Mars’tır.

1. Ev Koç Burcunda Genel Özellikleri

 • Yüksek enerji
 • Güçlü ve atletik vücut
 • Macera ruhu
 • Cesaret
 • Güçlü cinsel arzular
 • Acelecilik ve sabırsızlık
 • Ben merkezcilik
 • Mücadele ruhu
 • Yönetme isteği

1. ev koç burcunda olan kişiler hareketli, sinirli ve enerjiktirler. İnatçı yapılarından dolayı hiçbir şeyi kolay kabul etmezler. Bir şey dikte edildiğinde çabuk sinirlenirler ve kabullenmek istemezler. Bu konuma sahip olanlar başkalarında emir ve öneri kabul etmez istemezler. Sözcükler emir kipinde söylenmemelidir. İsteklerinin hemen olmasını isterler. Beklemeye tahammülleri yoktur. Yaşayarak ve tecrübe ederek öğrenirler. Bu yapılarından dolayı yeterli tecrübeye sahip oluncaya kadar sık sık sorun yaşarlar.

Aceleci ve enerjik oluşları Mars enerjisi ile ilgilidir. Plan yapıp uzun süre beklemek istemezler. Sabırsızdırlar. Bir konuda seçme hakları olsa en kısa sürede sonuç alacakları yolu ve yöntemi tercih ederler. Bir konuya uzun süre konsantre olamazlar. 1. ev koç burcunda ise bir şeyin istediğinde hemen olmasını tercih ederler.

Birinci ev koç burcunda olanlar, Mars enerjisinin etkisi ile sürekli hareket isterler. Enerjilerini atamadıklarında agresif ve gergin olurlar. Bir çoğunun sporla ilgilenmesinin nedeni de bu enerjinin dışa vurulma istediğidir. Ancak spor yaparak ve sürekli hareket halinde kalarak enerjilerini deşarj edebilirler. Bu yoğun enerji cinsel yaşamlarına da yansımıştır.

1. Ev Koç Burcunda Mücadele, Güç Gösterisi ve Sportif Aktiviteler

Koç burcu 1. evde olanlar yüksek enerji ve cesaretlerinden dolayı mücadele etmeyi severler. Onlarla tartışmaya girdiğinizde pes etmelerini beklememelisiniz. Bu onlar için antrenman gibidir. Durmaksızın üzerinize geleceklerdir. Doğum haritasında 1. ev koç burcu ise fiziksel üstünlüklerini gösterebilecekleri alan ararlar. Size güç gösterisi yapan biri varsa büyük ihtimalle bu konumla ilgili olabilir. Bir şekilde kendilerini göstermek ve ispatlamak isteyeceklerdir.

1. ev koç burcunda olanlar enerjilerini dışa atmak ve güçlerini gösterme isteğinden dolayı bireysel spor alanlarına yönelebilirler. Atletik ve spora uygun beden yapıları başarılı olmalarında etkilidir. Bireysel yeteneklerin sergilendiği spor dallarında oldukça başarılıdırlar. Yüksek enerjileri onlara yoğun bir mücadele hırsı verdiği için kolay pes etmezler.

1. Ev Koç Burcunda Zeka ve Cesaret

1. Ev koç burcunda olanlar, bağımsızlığına düşkün, hareketlerini pek ölçüp tartmayan ve vurdum duymaz davranışlar veren yükselen burcu koç olanların, aynı zamanda zeka seviyeleri de yüksektir. Bu burcun saldırgan tavırları ve öfkesi, aslında yüksek zekanın dışa yansımasıdır. İş dünyasında ve askeri alanlarda başarılı liderlerin yükselen burcu çoğunlukla koçtur. Belli bir amaca yönelik oluş onları daha başarılı hale getirir. Zeka, hırs ve kurnazlık engelleri kolayca aşmalarını sağlar. Birinci evde olan koç burcu mücadeleci, aceleci ve liderlik peşinde koşan bir kişiliktir. En etkili yönü ise tutuğunu koparan, yeterlilik sahibi ve aktif olmasıdır.

Hiçbir zaman vazgeçmeyen, pes etmeyen, canlı, bir işe cesaretle girebilen, doğrudan, yapıcı ve üretkendir. Bildiği yoldan gider ve farklı alternatifleri de değerlendirir. 1. ev koç burcunda olan biri kendisini ortaya atmaktan çekinmez. 1. ev koç burcunda olan insanlar korkusuz, onurlu, enerjik, güçlü, iradesi sağlam ve tutkuludur. Hayata karşı doğrudan ve cesaretli bir ifade tarzı geliştirmişlerdir. Sabırsızlık, çabuk hareket etme ve çabuk karar alabilmek bu burcun en dikkat çekici özellikleri arasında yer alır.

Yükselen burcu koç olanlar, yani 1. evde koç burcu olanlar,

 • fazla karmaşık olmadan hareket eden,
 • söz verdiklerinde bunu hemen yapmak isteyen,
 • girişimci ancak kolay öfkelenen tipler olabilirler.

Genel olarak çocukluk hayatında rekabet ve ailenin, çevresel şartların getirdiği tek başına kalma durumu söz konusu olabilir. Hızlı konuşur ve çabuk hareket ederler, yavaş hareket etmeyi hiç sevmezler.

Yükselen Koç’ta Egoistlik ve Karar Mekanizması

Yükselen yani 1. ev koç burcu olanlar fazla ben merkezci ve başkalarının duygularına karşı da hassas olmayabilirler. Bağımsız ve kendi yaşam kurallarını uygulayan tiplerdir. Yükselen koç burcu, burcunun yöneticisi Mars, olumlu, atak ve rakip olmayı seven bir kişiliğin doğmasına neden olur. Koç burcu ufukta yükselirken, çoğunlukla taktik ve stratejik davranış tipleri kişilikte görülmez. Ancak, diplomatik ve düşünceli hareketlerin doğum haritasındaki diğer unsurların katkısı ile öğrenilmesi mümkün olabilir.

Mars doğrudan eylem ve güçlü enerji gezegenidir. 1. ev koç burcunda olan kişi, yöneticisi Mars’ın tesiriyle, karar verir vermez, fazla düşünmeden ve şüpheye yer vermeden hemen harekete geçmeyi seçen bir karaktere sahiptir. Düşünceleri fazla araştırmadan, doğrudan eyleme geçmek en tipik özellikler arasında bulunur. 1. ev koç burcunda olan kişiler, gereksiz zaman ve enerji tüketmek istemezler. Arzu ettikleri sonuçlara, amaçlara ulaşmaları uzun sürerse, sabırsızlanır ve kolaylıkla sıkılırlar.

Bu özellik sayesinde, hemen yeni bir projeye başlamak, eldekini bir kenara bırakmak, tipik yükselen koç burcu özelliklerindendir. Kendisini aşma arzusu, yapabileceklerini göstermek ve denemek arzusu bir hayli fazladır. Fiziksel faaliyetler, özellikle beden sağlığının muhafaza edilebilmesi için oldukça önemli bir zorunluluktur. Aksi taktirde, enerjinin yoğun bir biçimde birikmesi sıkıntı ve tansiyon bozukluğu olarak ortaya çıkabilecektir.

1. Ev Koç Burcunda Atletik Vücut Yapısı

Mars Gezegeni’nin etkisi altındaki yükselen koç burcu insanları atletik bir vücut yapısına ve sportif yeteneğe sahiptirler. Rekabetçi yapı, fiziksel özelliklerle bir araya geldiğinde, spora ve dövüş sanatlarına çok yatkın bir insanın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 1. ev koç burcu olan insanların, içten gelen dürtülerini kontrol etmeleri, daha planlı ve programlı bir biçimde hareket etmeleri halinde, girdikleri ve başladıkları her işte ve konuda başarılı olmaları neredeyse kesindir.

Bağımsız ve istediği gibi hareket etmek önemli gereksinimleri arasında bulunur. Açık sözlülük, güçlü refleksler ve hareketlilik de tipik biçimde göze çarpan özellikler arasında bulunur. Koç burcu insanının aktif oluşu kimi zaman zihinsel alanda kendisini gösterecektir. Yükseleni koç burcu olanlar,

 • oldukça hızlı düşünür,
 • çabuk karar verir ve
 • orijinal fikirler üretebilir.

İş alemindeki ve askerlikteki pek çok liderin 1. evlerinde koç burcu bulunur. Yani yükselen burçları koç’tur.

1. evde koç burcu, gelişim için daha doğrudan ve yüzleşmeci bir bireysel stilin geliştirilmesini vurgular. Koç burcu süreci artık yüzeydedir. Yükselen koç insanı çok yönlü doğal özellikler ortaya koyar. Dinamik enerji ve atılganlığın arkasında gerçek bir meydan okuma ve fethetme ihtiyacı yatar.

Yükselen Koç Burcunda Mücadeleci Ruh

Mücadeleci ve çatışmacı özelliği o kadar güçlüdür ki 1. evde koç burcu olanlar eğer olumlu bir biçimde enerjisini yönlendiremezse çevresindeki insanların düşmanlığını kazanabilir. Pek detaylara önem veren biri olmadığı için arzularını tatmin ederken kimleri incittiğine aldırış etmez. Öyle ya da böyle mücadele edecektir. Başka insanların korktuğu işlere kolaylıkla girişebilir.

1. evi koç burcunda olanlar fiziksel olarak güçlüdürler. Kendisini kabul ettirmeye çalışmaktan vazgeçmez. Kullanmayı bildiği takdirde bu dinamik azimlilik onun sahip olduğu en değerli hazinesi haline gelir. Yükselen koç, günlük kavgaların tutkunudur. Krizler onu gelişmeye, büyümeye zorlar. Hayatında böyle şeyler yoksa kendisi oluşturur. Hareketsizlik onu sıkıntılı, sabırsız ve stresli yapar. Kendi içine yönelttiği öfkesi ile mantığını kullanamazsa, inatçı, kurnaz ve kıskanç biri haline gelir.

Patavatsız denilebilecek kadar açık sözlüdür. Bu konuma sahip kişi her işe müthiş bir başlangıç yapar, ama sonunu pek iyi getiremeyebilir. 1. ev koç burcunda olan biri, bir proje kendi arzuladığı gibi gelişmediği zaman sorunların sebeplerini araştırmak yerine çekip gidebilir. Yaşamı sürdürme kararı mücadeleye bağlı olduğu için gerçekten mücadele gerektiren şartları bulması çok önemlidir. Aksi taktirde sadece kızmak için kızar, sıkıntısını atmak için bir bahane bulup harekete geçer, sebepsiz stresler çıkartır.

Düşünme yeteneğini kullanmadan, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtuluncaya kadar, var kuvvetiyle ve sonuna kadar mücadeleye devam eder. Koç baş bölgesini de yönetir. 1. ev koç burcunda olan bir kişi düşünerek hareket etmeyi öğrenmelidir. Zor olsa da sabretmeyi ve düşünerek kararlar almayı bilmesi gerekir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.