1. Ev Koç Burcunda

1. Ev Koç Burcunda, Koç 1. evde, 1. ev koç, 1. evde koç, 1. ev koç ne demek?

1. Ev Koç Burcunda

1. ev koç burcunda nasıl etkiler? Koç burcu birinci evde kişiliğimizi ve hayatımızı nasıl etkiler? 1. ev koç burcu hangi konuları ele alır? 1. ev koç ne demek?

1. ev yükselen burcumuz olarak ta bilinir. Bizim dışa bakan yönümüzü temsil eder. Başkalarının bizi nasıl gördüğü 1. evle ilgilidir. Bizi görenler, tanıyanlar büyük oranda yükselen burcumuzla tanırlar. Karakterimiz, dünyaya bakış açımız, verdiğimiz tepkiler ve aktivitelerimiz bu konumla ilgilidir.

1. Evin Sahibi: Koç Burcu

Yönetici Gezegeni: Mars’tır.

1. Ev Koç Ne Demek?

1. ev Koç, astrolojide kişinin doğum haritasındaki yükselen Koç burcunun evi olarak bilinir. Yükselen burç, doğum anındaki Doğu ufku üzerinde yükselen burçtur ve kişinin doğum haritasındaki kişiliğini, dış görünüşünü, davranışlarını ve genel yaşam yolculuğunu temsil eder.

Koç burcu, genellikle cesur, girişken, enerjik ve liderlik özelliklerine sahip bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla, birinci ev Koç burcuyla ilişkilendirildiğinde, kişi genellikle kararlı, bağımsız, tutkulu ve hareketli bir yapıya sahip olabilir. Aynı zamanda, atılganlık, hızlı tepki verme yeteneği ve liderlik özellikleri de gelişmiş olabilir. Bu kişiler genellikle yeni başlangıçlara ve maceralara isteklidirler ve yaşamlarını aktif bir şekilde yönlendirmeye eğilimlidirler.

1. Ev Koç Burcunda Genel Özellikleri

 • Yüksek enerji
 • Güçlü ve atletik vücut
 • Macera ruhu
 • Cesaret
 • Güçlü cinsel arzular
 • Acelecilik ve sabırsızlık
 • Ben merkezcilik
 • Mücadele ruhu
 • Yönetme isteği

1. ev koç burcunda olan kişiler hareketli, sinirli ve enerjiktirler. İnatçı yapılarından dolayı hiçbir şeyi kolay kabul etmezler. Bir şey dikte edildiğinde çabuk sinirlenirler ve kabullenmek istemezler. Bu konuma sahip olanlar başkalarında emir ve öneri kabul etmez istemezler. Sözcükler emir kipinde söylenmemelidir. İsteklerinin hemen olmasını isterler. Beklemeye tahammülleri yoktur. Yaşayarak ve tecrübe ederek öğrenirler. Bu yapılarından dolayı yeterli tecrübeye sahip oluncaya kadar sık sık sorun yaşarlar.

Aceleci ve enerjik oluşları Mars enerjisi ile ilgilidir. Plan yapıp uzun süre beklemek istemezler. Sabırsızdırlar. Bir konuda seçme hakları olsa en kısa sürede sonuç alacakları yolu ve yöntemi tercih ederler. Bir konuya uzun süre konsantre olamazlar. 1. ev koç burcunda ise bir şeyin istediğinde hemen olmasını tercih ederler.

Birinci ev koç burcunda olanlar, Mars enerjisinin etkisi ile sürekli hareket isterler. Enerjilerini atamadıklarında agresif ve gergin olurlar. Bir çoğunun sporla ilgilenmesinin nedeni de bu enerjinin dışa vurulma istediğidir. Ancak spor yaparak ve sürekli hareket halinde kalarak enerjilerini deşarj edebilirler. Bu yoğun enerji cinsel yaşamlarına da yansımıştır.

1. Ev Koç Burcunda Mücadele, Güç Gösterisi ve Sportif Aktiviteler

Koç burcu 1. evde olanlar yüksek enerji ve cesaretlerinden dolayı mücadele etmeyi severler. Onlarla tartışmaya girdiğinizde pes etmelerini beklememelisiniz. Bu onlar için antrenman gibidir. Durmaksızın üzerinize geleceklerdir. Doğum haritasında 1. ev koç burcu ise fiziksel üstünlüklerini gösterebilecekleri alan ararlar. Size güç gösterisi yapan biri varsa büyük ihtimalle bu konumla ilgili olabilir. Bir şekilde kendilerini göstermek ve ispatlamak isteyeceklerdir.

1. ev koç burcunda olanlar enerjilerini dışa atmak ve güçlerini gösterme isteğinden dolayı bireysel spor alanlarına yönelebilirler. Atletik ve spora uygun beden yapıları başarılı olmalarında etkilidir. Bireysel yeteneklerin sergilendiği spor dallarında oldukça başarılıdırlar. Yüksek enerjileri onlara yoğun bir mücadele hırsı verdiği için kolay pes etmezler.

1. Ev Koç Burcunda Zeka ve Cesaret

1. Ev koç burcunda olanlar, bağımsızlığına düşkün, hareketlerini pek ölçüp tartmayan ve vurdum duymaz davranışlar veren yükselen burcu koç olanların, aynı zamanda zeka seviyeleri de yüksektir. Bu burcun saldırgan tavırları ve öfkesi, aslında yüksek zekanın dışa yansımasıdır. İş dünyasında ve askeri alanlarda başarılı liderlerin yükselen burcu çoğunlukla koçtur. Belli bir amaca yönelik oluş onları daha başarılı hale getirir. Zeka, hırs ve kurnazlık engelleri kolayca aşmalarını sağlar. Birinci evde olan koç burcu mücadeleci, aceleci ve liderlik peşinde koşan bir kişiliktir. En etkili yönü ise tutuğunu koparan, yeterlilik sahibi ve aktif olmasıdır.

Hiçbir zaman vazgeçmeyen, pes etmeyen, canlı, bir işe cesaretle girebilen, doğrudan, yapıcı ve üretkendir. Bildiği yoldan gider ve farklı alternatifleri de değerlendirir. 1. ev koç burcunda olan biri kendisini ortaya atmaktan çekinmez. 1. ev koç burcunda olan insanlar korkusuz, onurlu, enerjik, güçlü, iradesi sağlam ve tutkuludur. Hayata karşı doğrudan ve cesaretli bir ifade tarzı geliştirmişlerdir. Sabırsızlık, çabuk hareket etme ve çabuk karar alabilmek bu burcun en dikkat çekici özellikleri arasında yer alır.

Yükselen burcu koç olanlar, yani 1. evde koç burcu olanlar,

 • fazla karmaşık olmadan hareket eden,
 • söz verdiklerinde bunu hemen yapmak isteyen,
 • girişimci ancak kolay öfkelenen tipler olabilirler.

Genel olarak çocukluk hayatında rekabet ve ailenin, çevresel şartların getirdiği tek başına kalma durumu söz konusu olabilir. Hızlı konuşur ve çabuk hareket ederler, yavaş hareket etmeyi hiç sevmezler.

Yükselen Koç’ta Egoistlik ve Karar Mekanizması

Yükselen yani 1. ev koç burcu olanlar fazla ben merkezci ve başkalarının duygularına karşı da hassas olmayabilirler. Bağımsız ve kendi yaşam kurallarını uygulayan tiplerdir. Yükselen koç burcu, burcunun yöneticisi Mars, olumlu, atak ve rakip olmayı seven bir kişiliğin doğmasına neden olur. Koç burcu ufukta yükselirken, çoğunlukla taktik ve stratejik davranış tipleri kişilikte görülmez. Ancak, diplomatik ve düşünceli hareketlerin doğum haritasındaki diğer unsurların katkısı ile öğrenilmesi mümkün olabilir.

Mars doğrudan eylem ve güçlü enerji gezegenidir. 1. ev koç burcunda olan kişi, yöneticisi Mars’ın tesiriyle, karar verir vermez, fazla düşünmeden ve şüpheye yer vermeden hemen harekete geçmeyi seçen bir karaktere sahiptir. Düşünceleri fazla araştırmadan, doğrudan eyleme geçmek en tipik özellikler arasında bulunur. 1. ev koç burcunda olan kişiler, gereksiz zaman ve enerji tüketmek istemezler. Arzu ettikleri sonuçlara, amaçlara ulaşmaları uzun sürerse, sabırsızlanır ve kolaylıkla sıkılırlar.

Bu özellik sayesinde, hemen yeni bir projeye başlamak, eldekini bir kenara bırakmak, tipik yükselen koç burcu özelliklerindendir. Kendisini aşma arzusu, yapabileceklerini göstermek ve denemek arzusu bir hayli fazladır. Fiziksel faaliyetler, özellikle beden sağlığının muhafaza edilebilmesi için oldukça önemli bir zorunluluktur. Aksi taktirde, enerjinin yoğun bir biçimde birikmesi sıkıntı ve tansiyon bozukluğu olarak ortaya çıkabilecektir.

1. Ev Koç Burcunda Atletik Vücut Yapısı

Mars Gezegeninin etkisi altındaki yükselen koç burcu insanları atletik bir vücut yapısına ve sportif yeteneğe sahiptirler. Rekabetçi yapı, fiziksel özelliklerle bir araya geldiğinde, spora ve dövüş sanatlarına çok yatkın bir insanın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 1. ev koç burcu olan insanların, içten gelen dürtülerini kontrol etmeleri, daha planlı ve programlı bir biçimde hareket etmeleri halinde, girdikleri ve başladıkları her işte ve konuda başarılı olmaları neredeyse kesindir.

Bağımsız ve istediği gibi hareket etmek önemli gereksinimleri arasında bulunur. Açık sözlülük, güçlü refleksler ve hareketlilik de tipik biçimde göze çarpan özellikler arasında bulunur. Koç burcu insanının aktif oluşu kimi zaman zihinsel alanda kendisini gösterecektir. Yükseleni koç burcu olanlar,

 • oldukça hızlı düşünür,
 • çabuk karar verir ve
 • orijinal fikirler üretebilir.

İş alemindeki ve askerlikteki pek çok liderin 1. evlerinde koç burcu bulunur. Yani yükselen burçları koç’tur.

1. evde koç burcu, gelişim için daha doğrudan ve yüzleşmeci bir bireysel stilin geliştirilmesini vurgular. Koç burcu süreci artık yüzeydedir. Yükselen koç insanı çok yönlü doğal özellikler ortaya koyar. Dinamik enerji ve atılganlığın arkasında gerçek bir meydan okuma ve fethetme ihtiyacı yatar.

Yükselen Koç Burcunda Mücadeleci Ruh

Mücadeleci ve çatışmacı özelliği o kadar güçlüdür ki 1. evde koç burcu olanlar eğer olumlu bir biçimde enerjisini yönlendiremezse çevresindeki insanların düşmanlığını kazanabilir. Pek detaylara önem veren biri olmadığı için arzularını tatmin ederken kimleri incittiğine aldırış etmez. Öyle ya da böyle mücadele edecektir. Başka insanların korktuğu işlere kolaylıkla girişebilir.

1. evi koç burcunda olanlar fiziksel olarak güçlüdürler. Kendisini kabul ettirmeye çalışmaktan vazgeçmez. Kullanmayı bildiği takdirde bu dinamik azimlilik onun sahip olduğu en değerli hazinesi haline gelir. Yükselen koç, günlük kavgaların tutkunudur. Krizler onu gelişmeye, büyümeye zorlar. Hayatında böyle şeyler yoksa kendisi oluşturur. Hareketsizlik onu sıkıntılı, sabırsız ve stresli yapar. Kendi içine yönelttiği öfkesi ile mantığını kullanamazsa, inatçı, kurnaz ve kıskanç biri haline gelir.

Patavatsız denilebilecek kadar açık sözlüdür. Bu konuma sahip kişi her işe müthiş bir başlangıç yapar, ama sonunu pek iyi getiremeyebilir. 1. ev koç burcunda olan biri, bir proje kendi arzuladığı gibi gelişmediği zaman sorunların sebeplerini araştırmak yerine çekip gidebilir. Yaşamı sürdürme kararı mücadeleye bağlı olduğu için gerçekten mücadele gerektiren şartları bulması çok önemlidir. Aksi taktirde sadece kızmak için kızar, sıkıntısını atmak için bir bahane bulup harekete geçer, sebepsiz stresler çıkartır.

Düşünme yeteneğini kullanmadan, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtuluncaya kadar, var kuvvetiyle ve sonuna kadar mücadeleye devam eder. Koç baş bölgesini de yönetir. 1. ev koç burcunda olan bir kişi düşünerek hareket etmeyi öğrenmelidir. Zor olsa da sabretmeyi ve düşünerek kararlar almayı bilmesi gerekir.

1. Ev Koç Burcu Gezegenlerin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Koç burcunun 1. evindeki tüm gezegenlerin olumlu ve olumsuz etkilerini içeren bir tablo:

Gezegen Olumlu Etkiler Olumsuz Etkiler
Güneş Cesaret, liderlik yetenekleri, enerji Aşırı bencillik, sabırsızlık, inatçılık
Ay Duygusal cesaret, duygusal bağımsızlık, enerji Patavatsızlık, kavgacılık, hırçınlık
Merkür Hızlı düşünme yeteneği, cesaretli iletişim, atılganlık Kaba konuşma, düşünmeden hareket etme, sabırsızlık
Venüs Tutku, romantizm, atılganlık Aşırı rekabetçilik, duygusal patlamalar, agresiflik
Mars Enerji, cesaret, girişkenlik Patavatsızlık, saldırganlık, düşünmeden hareket etme
Jüpiter Yaratıcılık, iyimserlik, atılganlık Aşırı risk alma, aşırı bağımsızlık, dikkatsizlik
Satürn Sorumluluk duygusu, hedefe odaklanma, atılganlık Aşırı baskı, kısıtlama, kendini yetersiz hissetme
Uranüs Yenilikçilik, özgürlük, atılganlık Ani tepkiler, kavgacılık, sabırsızlık
Neptün Hayal gücü, yaratıcılık, atılganlık Gerçeklerden kaçma, gerçekçi olmayan beklentiler, aldanma
Plüton Derin dönüşüm, güçlü irade, atılganlık Kontrol takıntısı, manipülasyon, güç mücadeleleri

 

Bu tablo, Koç burcunun birinci evinde bulunan her gezegenin olumlu ve olumsuz etkilerini özetlemektedir.

1. Ev Koç Burcu Olumlu ve Olumsuz Açı Etkileri

Koç burcunun 1. ev konumunda bulunan her gezegenle olan olumlu ve olumsuz açı etkilerini içeren bir tablo:

Gezegen Olumlu Açı Etkileri Olumsuz Açı Etkileri
Güneş Güçlü irade, liderlik yetenekleri, enerji İnatçılık, agresiflik, bencil davranma
Ay Cesaret, duygusal bağımsızlık, hareketlilik Patavatsızlık, kavgacılık, hırçınlık
Merkür Hızlı düşünme yeteneği, cesaretli iletişim, atılganlık Kaba konuşma, düşünmeden hareket etme, sabırsızlık
Venüs Tutku, romantizm, atılganlık Aşırı rekabetçilik, duygusal patlamalar, agresiflik
Mars Enerji, cesaret, girişkenlik Patavatsızlık, saldırganlık, düşünmeden hareket etme
Jüpiter Yaratıcılık, iyimserlik, atılganlık Aşırı risk alma, aşırı bağımsızlık, dikkatsizlik
Satürn Sorumluluk duygusu, hedefe odaklanma, atılganlık Aşırı baskı, kısıtlama, kendini yetersiz hissetme
Uranüs Yenilikçilik, özgürlük, atılganlık Ani tepkiler, kavgacılık, sabırsızlık
Neptün Hayal gücü, yaratıcılık, atılganlık Gerçeklerden kaçma, gerçekçi olmayan beklentiler, aldanma
Plüton Derin dönüşüm, güçlü irade, atılganlık Kontrol takıntısı, manipülasyon, güç mücadeleleri

 

Bu tablo, Koç burcunun 1. ev konumunda bulunan her gezegenle olan olumlu ve olumsuz açı etkilerini özetlemektedir.

Son Güncelleme 25 Mayıs 2024 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. Çağrı dedi ki:

  Merhaba öncelikle siteniz gerçekten çok güzel hazırlanmış. Yalnız bir konu kafanı karıştırıyor. Ben güneş başak yükselen de koçum. Ancak yükselen koçun neredeyse çoğu özelliği bana hiç uymuyor. Rekabetçi bir insan olmadığın gibi enerjisi yüksek, agresif, lider özelliklerim hiç yok. Tam tersine herkesle kolay anlaşabilen, uyumlu aynı zamanda epey de sabırlı biriyimdir kolay kolay sinirlenmem. Sportif denmiş ama tam tersi epey miskinim. Bütün kişisel gezegenlerim Başak burcu ve 6. Evde toplanmış orada stelyumun var acaba bundan kaynaklı mıdır? Bir de doğum saatim çok kesşn ancak 5-6 dakika kadar erken doğsam yükselenim Balık oluyormuş, haritamda su elementi hiç olmamasına rağmen ben epey hayalciyim acaba yükselenimin Balık olma ihtimali var mıdır? Zaten 1 derece koç görüniyor. Bu durum kafamı karıştırıyor.

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Teşekkür ederim. Tam doğum anının kesin olması hiçbir zaman net olmaz. Eğer 5-6 dakikalık zaman farkı şüphesi var ve daha çok balık burcu özellikleri taşıyorsanız yükselen balık olabilirsiniz. Buna ek olarak,

   – Enerjinin belli ev konumlarında yoğunlaşması,
   – Doğduğunuz andan itibaren aile, okul, çevre ve kendi edinimlerinizle ilgili etkenlerin sizde koç enerjisinin arka planda kalmasına,
   – Element dağılımınızda ateş elementinin düşük olması (vb. çok fazla etken var) …

   gibi etkenlerde olabilir. Ancak birbirlerine çok yakın derecelerde emin her zaman zordur. Çünkü tam doğduğunuz anın saatini kim not aldı ve tam doğduğunuz anda saate bakıp hemen mi not alındı. O noktada emin olmak pek mümkün olmayabilir. Eğer şüpheler varsa sizde aktif olan enerji ve ağırlıklı olarak hissettiğiniz enerji hangisi ise odur diyebiliriz.

 2. Tarık Ziya dedi ki:

  Merhaba, bu başlıkta çok güzel hazırlanmış ellerinize sağlık. Çoğu noktada birebir kendimi görüyorum. Bu blog sayfasında bulundukça gezegenleri unutup sanki herşey evlerden oluşuyormuş gibi bir hissiyata kapılıyorum. Ama birkaç sorum var, zaten yükselen Koç burcu olduğunda harita yöneticisi Mars oluyor, Marsım Akrepte Retro da ama haritamın yöneticisi ve kendi doğal burcunda yani çok güçlü. Anlamakta güçlük çektiğim bir karmaşa yaşıyorum, Güneşim ve Satürnüm Boğada, Yükselenim Jüpiter ve Merkür dahil olmak üzere Kavuşum içerisinde ve Koçta, Marsım ve Ayım Kavuşum içerisinde Akrepte ve 8. evim de Akrep. Ayrıca Placidus a göre Güneşim ve Satürnüm 1. evde yer alıyor. Gerçekten nasıl birisi olduğumu çözmekte zorlandığım zamanlar oluyor, sanki içimde 3 farklı kişi yaşıyor. Çoğunlukla Koç etkenleri gösteriyordum ama son zamanlarda bazı kararlar aldım, sonucu ise akrebe döndüm gibi oldu ama çözümleyemedim. Acaba böyle bir durumu benden başka yaşayanlar var mıdır? Sonucu ne oluyor, ne yapıyorlar? Bu durumun hayatıma etkisi nasıl oluyor, mesela Akrep burcu bir kadınla hem kavuşum yapma şansım oluyor, hem karşıt açı hem de 150 derece açı yapıyorum. Bu ilişki düzeyimi nasıl etkiler? Akrep kadını ilgi çekici geliyor, acaba mevcut konumlarım nasıl etkilerde bulunuyor? Ayrıca yükselen koç için ayrı bir sorum daha olucak, Yükselen Koç ve Koç Jüpiterim var ve kavuşum içersindeler. Birisi bana bu etkinin vücudumda belirli büyüklüklere veya kilo alışına sebebiyet verebileceğini söyledi. Mesela boyum uzamaya devam eder mi, saçlarım uzamaya devam eder mi? Kısacası vücudum büyümeye ve gelişmeye ne kadar daha devam edebilir? Ayrıca bilgileriniz ve blog sayfanız gerçekten ilgi uyandırıcı, ücretli astrologlar gibi doğum haritası yorumlama yapabilirsiniz aslında, ama sizin kararınız olur. Tekrardan teşekkürler, iyi ve sağlıklı günler dilerim.

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba Teşekkür ederim.
   Yaşadıklarınızı hatta daha fazlasını herkes yaşıyor ve çoğu şu an sizin yaptığınız araştırmayı dahi yapamadan sadece sorular ve sorunlarla yaşamaya devam ediyor.
   Jüpiter doğum haritasında fiziğinizi etkilediği sürece büyütebilir. Bunun için anlık doğrum haritasına bakabilirsiniz.

   Her insanın olgunluk evresi farklıdır. Bir noktadan sonra etkin olan konum, gezegen ve burçların aktivitesi; düşünceler, tecrübeler ve kararlara bağlı olarak tek bir yöne doğru kaymaya başlarlar.
   150 derecelik açı, ilişkisizlik verebilen veya bu yönde etki veren açılardır. Birini bir çok noktadan beğenseniz de ruh dünyanızla bağlantı kuramayabilirsiniz veya enerjisi sizde onunla birlikte olma yönünde bir etki ortaya çıkarmaz. Birlikte yaşasanız dahi aslında yok gibidir. Ancak bu sadece açı etkisi. Doğum haritasının bütünü her şeyi etkiler.

   1. Tarık Ziya dedi ki:

    Anladım çok teşekkür ederim, 150 derecelik açının kavuşamayan açı olduğunu okumuştum burada da tazelemiş oldum ^^. Gerçekten de dediğiniz gibi, akrepler veya su grubu da artık ilgi çekici gelmiyor zaten, enerjiler tutmuyor. Aslında çok farklı olduğumu fark ettim, haritamdan biraz farklı olarak. Mesela ben insanların stelyum olan evin tam tersi olan ev ve ters burcun özelliklerini gösterdikleri gibi bir teori ürettim, veya Jüpiteri 2. yükselen gibi düşünme teorisini düşünmüştüm. İlginç bir şekilde de tutuyor gibi geldi. Mesela 1. Koçta ve 2 Koç 2 Boğa ile 4 gezegen 1. ev içerisinde. Tabii stelyum bu şekilde mi açıklanıyor pek emin değilim, çok araştırmadım ama basitçe öğrendiğimde bir evde 3-4 veya daha fazla gezegenin bulunması durumu olduğu söylenmişti. Kendim dahil bir kaç kişinin haritasında enteresan bir şekilde stelyum yaşanan ev ve burcun aksi olan ev ve burcun özelliklerini insanların taşıdıklarını düşünüyorum. Koç hırslı, kavgacı ve agresif olarak bilinir ama ben oldukça diplomatik olmaya çalışıyorum, kavgadan uzak ve hırslı olmayan bir kişiliğe sahibim. Enteresan bir olay bence ^^

    1. Akrep dedi ki:

     Evet Stelyum o şekilde tanımlanıyor.

     Kavgadan uzak ve diplomatik, yatıştırıcı ve uzlaştırıcı Terazi burcunu hatırlatıyor ister istemez. Yalnızken de böyle mi? Mesela kendi başınıza kaldığınızda Mars etkisi olur mu?

     11. ev ve iletişim noktalarında Terazi etkisi var mı acaba? Diğer insanlarla olan bağlantılarda Mars’ı kesen veya Teraziyi etkin kılan açılar ve konumlar olabilir.

     1. Tarık Ziya dedi ki:

      Sanırsam yalnız başımayken Mars etkileri gördüğümü söyleyebilirim, insanlarla münakaşaya girmek yerine daha sonra köşeme çekilince çok büyük patlamalar oluyor. 11 ev Oğlak ama iletişim denince akla 3. ev gelir ve Terazinin gezegeni Venüs 20 derece (Kova Dekanı) İkizler 3. ev İkizlerde. Açıkçası Venüsün herhangi bir olumsuz açısı olduğunu hatırlamıyorum haritamda. Ama Marsı direkt olarak kesen 2 karşıt ”Güneş ve Satürn” açılar var.+ Mars retroda, sanırsam bu şekilde hem marsiyen konular bastırılmış oluyor hem de karşıt açıların büyük etkisi mars etkenlerini zora sokuyor. Haritamda darlanmış güçlü bir Mars olduğunun farkındayım, o hep içeride ve her zaman kendisini belli ediyor, farkındayım.

      + İletişim açısından Merkür önemli, Merkürüm ASC ve Jüpiterle kavuşumda ve 1. evde Koç. Normalde özellikle yakınlarımla resmen kavga eder gibi konuşuyordum. Hatta annemle çok kavga ederdik konuşurken, şiddet çok yükselirdi ama ben ondan ötürü sanıyordum. Merkürü inceledikten ve Koçta gördükten sonra ”Anne konuşurken ben agresif olup konuşmayı savaşa çeviriyormuşum, özür dilerim.” dediğimde ”Günaydın” demişti XD.

      Ayrıca şimdi gördüm, 3. evin başlangıç noktası Terazi dekanından geçiyormuş. Bundan ötürü de yine Terazi etkenli bir 3. ev İkizler olduğunu düşünüyorum.

     2. Akrep dedi ki:

      Evet doğru tespitler. Annenizden özür dilemeniz büyük bir erdemlilik olmuş. Astroloji ile ilgilenmenin ve insanın kendisini tanıma çabasının faydaları.

      11. ev arkadaşlık ve çevre ile ilgili olduğu için Oğlak burcunun bu konumda bulunması da etkili olur. Oğlak burcu “çölde yalnız başına ufka bakan ama hiç bir şey hissetmeyen, iç dünyasında hedeflerini kurgulayan sadece ihtiyacı olduğunda birileri ile irtibat kuran insan” Bu açıdan bakıldığında sorun yok. İrtibatları sadece ihtiyaçlar belirler ve sadece hedefe götürürse yararlıdır. Gereksiz olan her şeyden uzak…

      Mars retro olduğunda hep bir kesinti olur. Kendimizle başbaşa kaldığımızda iç dünyamızda bunları tamamlamaya çalışırız ancak dışa dönük hareketlerde bir gerileme olur. İyi tarafından bakacak olursak, başımız daha az derde girer. Aşırı hareketler kısıtlanır ve bol bol neden ve sonuçlar üzerinde analiz yaparız. Sizin annenizden özür dilemeniz gibi. Marsı doğrudan etkin olanları düşünün! Kavga, şiddet, eylem, düşünmeden hareket etme, kırıp geçirme…

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.