Ay Akrep Burcunda, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Ay Akrep Burcunda Olumlu ve Olumsuz Etkileri, ay akrepte, ay akrep burcu özellikleri

Ay Akrep Burcunda

Ay akrep Burcunda Olumlu ve Olumsuz Etkileri, Ay akrepte Nasıl Etki Eder? Sağlığımızı ve Çocukları Nasıl Etkiler? Ay akrep erkeği ve ay akrep kadını özellikleri nelerdir?

Ay akrep burcunda insanı nasıl etkiler?

Ay burcu akrep olanların özellikleri aldıkları etkilerle nasıl şekillenir?

Ay akrep burcunda olan kişiler hiçbir zaman kendilerinden pek emin olamazlar. Tüm tabular ve yasaklar onları cezbeder. Yoğun tutkuları, derin özlemleri ve aşırı sahiplenme gereksinimleri vardır. Bunu kabullenmekten çok çekinir, duygularının derinliğini gizleyebilmek için çok zaman harcarlar. Güçlü içgüdüsel yapıları, dilekleri gerçekleştirme yetenekleri ile birleşmiştir.

Güç sahibi olmanın çekiciliğine karşı koyarak, ruhsal güçlerini diğer insanlara yardım etmek amacıyla kullanabilirler. Kolayca incinirler ve bunun başkaları tarafından yürütülen maksatlı eylemlerden değil, kendi aşırı duyarlılıklarından kaynaklandığının çok nadir bilincine varırlar. Bunun sonucunda da ya ilk darbeyi vurur ya da sıkı bir savunmaya geçerek kimsenin kendilerine yaklaşmasına izin vermezler. Doğalarında herkesi fethetmek ve kendine bağımlı kılmak içgüdüsü yatar.

 • Aşırı kıskanç,
 • affetmeyen
 • ve intikamcıdırlar.

Sık sık depresif ve melankolik havalara girebilirler. Bazen kendi sevdikleri şeyleri bile yok edecek kadar yıkıcı bir güce sahip olabilirler. Tüm bunlardan dolayıdır ki, onlarla yaşamak biraz zordur. Aynı gücün etkisiyle çoğu kez seçtikleri alanda çok başarılı olurlar, kendilerini cinsel veya maddesel açılardan kanıtlayabilmek için, sinirli ve endişeli bir halde tüm enerjilerini kullanırlar.

Ay Akrepte “Tabular ve Yasaklar”

Ay akrep burcunda olan kişiler, tabuları yıkmak, yasak, gizli, örtülü ve acayip olan her şeyi keşfetmek ve ruhun karanlık derinliklerini araştırmak için içgüdüsel bir istek taşırlar. Akrep etkisinin güç isteği, gücü kontrol etme merakı, derinlemesine inceleyip keşfetme arzusu ve özelliği Ay ile karşılaştığında duygular, ihtiyaçlar, diğer insanların duyguları ve yaşamları ile bütünleşme gerektiren ilişki arenalarına kayar.

Duygular derinleşir, ihtiyaçlar doyurulmayacak boyutta artar ve dönüşüm sancılı bir hale gelir. Kendine haklı bir güven duyabilecek kadar yetenekleri olan Akrep Ay kendini sevemez, kendine inanamaz ve yeteneklerine güvenemez. Doğal olarak hiç kimseye güvenemez ve sevildiğine inanamaz. Özellikle duygusal güvence ihtiyacı çok fazladır.

Ay Akrep Burcu ve “Güven Sorunu”

Ay Akreplerin kimseye inanıp güvenememesi ve her şeyin altında kendine karşı sürekli bir şeyler çevriliyormuş hissi ve paranoyası taşıması onu devamlı tedirgin, takıntılı ve görünmeyen kolları ile her olan biteni kontrol altına alma dürtüsünü hissetmesine neden olur. Bütünleşme, sevilme ve iz bırakabilme ihtiyacını direkt olarak ifade etmek yerine, planlar yaparak -çoğu kez farkında olmadan- karşısındakileri bağımlı hale getirerek, onları duygusal olarak kontrol ederek karşılar.

Bilinçsizce devamlı olarak olayları ve insanları maniple eder. Önsezileri güçlü ve herşeyin en ince ayrıntısına kadar inebilen detaycılıkları sayesinde planları uzun süre işleyebilir. Fakat bu süreçte doğal olan gidişatın kendi istek, ihtiyaç ve duygularına uydurulmak üzere kontrol edilmesi zorluğu yüzünden Akrep Ay’ın gücü ve enerjisi boşa tüketilir.

Ay Akrep Burcunda “Korku ve Cesaret”

Ölüme meydan okuyormuşçasına korkusuz ve cesur tavrının arkasında aslında ölme, kendini bırakma, yaşamın kontrolünü kaybetme ve kendini aciz hissetme korkusu yatar. Aşırı duyguların labirentinde kendini kaybetme ve iktidar oyunlarına takılma tehlikesi taşır. Gizli ve yasak şeyleri açığa çıkarmak ve arzulamak; ruhsal gücünü isteklerinin ve dürtülerinin emrine vermek, karşısındakileri bağımlı hale getirmek için cinselliği araç olarak kullanmak diğer tehlikeli eğilimleridir.

Güç ve çaresizlik çelişkisiyle insanların ruhlarını ele geçirmek için önüne geçemediği bir istek duyar. “Ya hep, ya hiç” veya “Benden yana değilsen, benim düşmanımsın” gibi duygusal açıdan aşırı uçlarda gezer. Sorumluluğunu taşıdığı insanlara ihtiyaçları olan özgürlüğü vermekte çok zorlanır. Aileye ve aile geleneklerine aşırı derecede güçlü ve yapısal bağlarla bağlıdır. Kendi hayatını yaşayıp özgün değerlerini yaşamak yerine ebeveynlerinin istek ve beklentilerini yerine getirmeye çalışır. Şiddetli içsel öfke ve saldırganlık taşır, ancak kendisini kurtarıp oradan uzaklaşmakta büyük güçlük çeker.

Ay Akrep Burcunda “Duygularda Aşırılık”

Akrep etkisi altında bulunan Ay burcu insanı nefret, hırs, tutku, kıskançlık, depresyon, akıl karışıklığı ve ölüm isteği gibi aşırı duygular hissetmesine karşın bunlar bariz tepkiler halinde dışarıya yansımayabilir. Otomatik olarak işleyen –anlık hissedilen duygular– kendisinin bile farkında varmadığı ve bastırdığı dürtüler şeklinde ortaya çıkabilir (kinayeli ifadeler, üstü kapalı duygusal tehditler, sebepsiz savunmalar ve iğneleyici saldırılar).

Fazlasıyla gizli kapaklı, kendisiyle bağlantılı olanların sırlarını öğrenmeye aşırı istekli, kendi sırlarını kesinlikle ortaya çıkarmayan bir kişidir. Aşırı kıskanç olabilir fakat bunu ustaca gizleyebilir. Affetmez, unutmaz ve intikam için sabırla bekleyebilir. Bazen kendi sevdiği şeyleri bile yok edecek kadar yıkıcı bir gücü vardır.

Ay Akrep Burcunda “Sınırsız Bağlılık”

Akrep burcunda bulunan Ay, eşinden ve sevdiği herkesten koşulsuz, sınırsız bağlılık ve itaat bekler. Sık sık depresif ve melankolik havalara girer. Sahiplenici, yok edici, rezil ve karşı konulmaz olabilir. Başkalarını da zorlayan muazzam bir duygusal gücü vardır. Ruhun karanlık, arkaik güçlerine erişme yeteneğine sahiptir. Köklerini araştırmak ilgisini çeker.

Kendi gücü ile baştan çıkabilir. Başka insanları duygusal olarak sömürüp kurutabilir. Gerekli gördüğü yerlerde radikal ve kökten bir yenilik yapar. Çürüyen, eskiyen, önemini yitiren kökleri ve yapıları söküp atma isteği duyar, fakat bunları yaparken hem kendine hem de başkalarına karşı acımasız ve yıkıcı olabilir. Hem içte hem de dışta kendisini dönüştürmeye her zaman isteklidir.

Ay Akrep Burcunda “Köklü Dönüşümler”

Sürekli olan her şey ona sıkıcı gelir. Kurduğu bir cümleyi ikinci kez kurmak istemeyecek kadar tekrara karşıdır. Köklü dönüşümü genellikle planları ters teptiğinde ve yaşam koşulları ile yüzleşmek zorunda kaldığında gerçekleşir. Geleceğe dair önsezileri çok kuvvetli, görünenin altında olanı fark etme yeteneği güçlüdür.

Ölümün anlamını çözme, ezoterik mistik temalar, parapsikoloji ve Şamanizm konularına küçük yaşta ilgi duyar. Çok güçlü bir dönüştürme, iyileştirme ve telkin yeteneği vardır. Hipnotize eden bakışlarının altında enerji yüklü düşünceler karşısındakine istediğini yaptırabilecek güçtedir. O nedenle konuşmaya çok fazla ihtiyaç duymaz. Ancak bunları kendisini iyileştirdiği ve dönüştürdüğü zaman başkaları için de kullanabilir.

Ay Akrepte “Kıskançlık ve Derinlik”

Bu kişi sevdiği zaman çok kıskanç ve sahiplenici olur. Bazen duygularının esiri olabilir. Bazen de duyguları konusunda ikilemde kalır. Hem kıskanır hem de karşı tarafın aşırı bağımlılık ve ilgisinden rahatsız olur. Duyguları karanlık ve hiç bir zaman gün ışığına çıkmayacak şekildedir. Bazen kendisi bile duygularının derinliklerinden korkar.

Karşısındaki kişinin duygu yoğunluğundan ya da ona karşı hissettiği yoğun duygulardan korkup kaçmış olabilir. Duyguları çok yoğun olduğu için birine gerçekten aşık olması pek hafife alınacak bir şey değildir. Aslında Ay burçların en idealist ve romantiklerinden olmasına rağmen bunu göstermesi çok zordur. Bundan korkar.

Ay Akrep Burcunda “İç Dünyasında Gizem”

Gönlünün derinliklerindeki üzüntülere, o izin vermedikçe dokunulamazZaman zaman kendi içine kapanıp herkesten uzak bir köşeye çekilmek isteyebilir. Böyle zamanlarda dünyasına en özel kişinin bile girmesine izin vermez. Bunları paylaşmak ister fakat insanlara güvenmesi çok zordur.

Ay Akrep Burcunda “Aşk ve Tutku”

Ay akrep burcunda aşk hayatımız nasıl etkilenir?

Aşk, Ay Akrep etkisinde iken kesinlikle sakin ve huzurlu değildir. Durgun dalgaların zaman zaman köpürmesine, şimşeklerin çakmasına ihtiyaç duyar. Bu şekilde deşarj olur. Sadece aşka karşı değil hayatın tümüne güçlü bir tutkuyla bağlıdır. Güce karşı hayranlığı vardır ve sevgide karşısındaki kişinin güçlü olmasını ister.

Aşk konusunda taktikleri vardır. Tutkuludur ve karşısındakinde de aynı tutkulu davranışları bekler. Sürekli birlikte olmak istediği birilerini arzular ancak böyle bir birliktelikte onun için başlı başına bir sorundur.

Ay Akrepte “Mesleki Tercihlere Etkisi”

Ay akrep burcunda ise meslek tercihi nasıl olmalıdır? Ay akrep meslek seçimini nasıl etkiler?

Güçlü olma konusundaki tutkusu, iş konusuna da yansır. Hukuk, araştırmacılık, gazetecilik, bilim adamlığı, cerrahlık, psikologluk tam Ay Akrep’e göre işlerdir. Gizemleri çözmekten çok hoşlanır. Güneş Akrep Burcu gibi gözlerindeki derinlik ve araştırmacı dedektif bakışları karşısındakini rahatsız edebilir.

Duygusal yaşamda kendinize karşı oldukça acımasız, katı ve prensiplerinizden ödün vermeyen, ama aslında çok çabuk incinebilen, hassas bir yapınız vardır. Duygusal ilişkileriniz ve alışverişleriniz sizin için oldukça önemli ve ciddidir. Kıskançlık, sahip olma ve itaat ettirme isteği, duygusal bağlantılarda dominant tavırlar en belirgin karakteristikleriniz özellikleriniz arasındadır.

Burçlara Göre Doğru Meslek Seçimi konusundan meslek seçimi konusunda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Ay Akrep Burcunda “Aile İlişkileri”

Ay akrep burcunda aile ilişkilerini nasıl etkiler?

Aileye karşı bağlılığınız göründüğünün çok ötesindedir. Genellikle Elektra ya da Oeudipus kompleksi derinlerde bir yerlerde varlığını tüm bir yaşam süresince devam ettirebilir. Annenize karşı hissettiğiniz karmaşık duyguları, siz bile anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Özellikle duygusal olarak kendinizi verdiğiniz, adadığınız ilişkilerinizde toleransınız çok daha düşüktür.

Yapılan hataları unutmanız, affetmeniz ya çok uzun zaman alabilir ya da hiç mümkün olmayabilir. Zaman içinde biriktirdiğiniz kin, öfke krizleri ya da öç alma isteği olarak kendini gösterebilir. Ev ve aile yaşantısında genellikle yapıcı şekilde sonuçlanan, sizi değişikliğe zorlayan travmatik deneyimler, yaşamınızın çeşitli zamanlarında kendini gösterecektir.

Ay Akrep Burcunda “Değişim ve Dönüşüm”

Değişim ve transformasyon hayatınızdaki en önemli, vazgeçilmez kavramların başında gelir. Sabrınız, dayanıklılığınız, metanetiniz görünenin çok daha üstündedir. Bu özellikleriniz size kimsenin inanamayacağı bir dayanma kapasitesi, derin düşünme yeteneği, duygularınızı analiz edebilme kabiliyeti kazandırır.

Gizemli konulara merakınız, sizi farklı alanlarda araştırma yapmaya ve bilgi edinmeye sürükleyebilir. Psişik hassasiyetiniz ve sezgileriniz genellikle sizi doğrulara götüren önemli rehberlik araçlarınızdır.

Ay Akrepte Sağlığı Nasıl Etkiler?

Ay akrep burcunda sağlığımızı nasıl etkiler?

Akrep akrep burcunda olan insanlar, güçlü, kuvvetli ve dirençlidirler. Bu yüzden kolay koyla hastalanmazlar. Fakat ay sert etkiler almışsa, bağırsakların alt bölümleri, idrar yolları hassas olabilir. Vücutlarını çok temiz tutmaları gerekir. Ayları akrepte olanlar, boyun, boğaz ve göğüs kısımlarını soğuktan korumalıdırlar.

Soğuk almak onlar için tehlikeli olabilir. Grip vb. hastalıklar iyi tedavi edilmelidir. Aksi halde mikroplanabilir daha sonra ciddi sorunlar çıkartabilir. Ay’ın akrepte olması içkiye düşkünlüğe neden olabilir. Bu konuya dikkat edilmelidir. Alkol vücudun direncini yok ederek mikroplu, bulaşıcı hastalıklara zemin hazırlar.

Dengeli beslenme çok önemlidir. Süt, beyaz peynir, yoğurt, balık, karaciğer, böbrek, yağsız etler, buğday, yulaf, çavdar, bezelye, yeşil fasulye, lahana, marul, mısır, elma, üzüm, portakal, greyfurt, incir-hurma, şeftali, ceviz, fındık vb. den bol bol yararlanmalılar.

Ay Akrepte Çocukları Nasıl Etkiler?

Ay Akrep Çocuğu

Ay akrep burcunda olan çocuk, Annesi ile yoğun bir ilişki kurmak, onunla çatışmak, onu kışkırtmak ve hissetmek ister. Aile atmosferini ve ebeveynler arasındaki ilişkiyi sezinler. Yasaklara, bilinçaltına ve cinselliğe erken yaşlarda merak salar. Keşfetme dürtüsüne sahiptir. Yıkıma yol açacak ölçüde şiddetli öfke krizlerine girebilir.

Güvenmemeyi çok erken yaşlarda öğrenir. Büyük olasılıkla bu kişinin ebeveynlerinden biri onu önemsiyormuş, (hatta aşırı koruyuculuk noktasında) onunla ilgileniyormuş gibi davranmış olabilir. Ancak genellikle bunun arkasında sevgi içermeyen başka dürtüler bulunur (acizlik, ayakta kalma, istenmeyen gebelik. . ).

Çoğunlukla aile çocuk için en iyisini içtenlikle ister gibi görünürken, onu daha çok maniple edip, kontrol etmektedir. Böylece çocuk kuşkucu olmayı öğrenir ve kendisini korumak için karşısındakinin ne söyleyeceğini, neler yapabileceğini tahmin etmeye ve asıl motivasyonunu anlamaya çalışır. Göbek bağını kesmek ömür boyu sürecek bir iş olabilir.

Ay’ın bu konumu kişinin zor bir çocukluk dönemi geçirmesine neden olmuş olabilir. Anne baskıcı, ya da katı, çocuğu zorlayan biri olabilir. Bu da kişiyi katı, kimseye güvenmeyen biri yapar. Hafızası kuvvetli olduğu için duygusal yaraları hiç bir zaman unutmaz.

Annesini algılayış biçimi: Güçlü, erk sahibi, her şeyi bilmek isteyen, duygusal bağımlılık altında tutma eğilimi gösteren, prensiplerinde acımasız ve ödünsüz anne.

 

Akrep Burcu Erkeği Nasıl Bir Erkektir? Tüm Özellikleri

Akrep Burcu Kadını Nasıl Bir Kadındır? Tüm Özellikleri

Akrep Burcu Çocuğu Özellikleri Onlara Nasıl Davranmalı

 

Ay Akrep Burcunda Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Ayşem Aksoy – Astroloji Dergisi

Son Güncelleme 7 Temmuz 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 39 YORUM
 1. Srs dedi ki:

  Ay burçlarda nefisi gosteriyormuş ay akrep 6. Ev nasıl kötü özelikler barındırırmı ve nasıl giderilir

  1. Akrep dedi ki:

   Ay Akrep Burcu

   Akrep burcu, duyguları derinlemesine yaşama eğilimindedir. Akrep enerjisi, gizem, gizlilik ve derinlemesine anlama ile ilişkilidir. Yoğun Duygusal Reaksiyonlar: Akrep burcu, yoğun ve tutkulu duygusal tepkilere eğilim gösterebilir.

   Ay 6. Evde

   6. ev, iş, günlük hizmetler ve sağlıkla ilişkilidir, bu nedenle Ay burada kişinin duygusal hali bu konulara odaklı olabilir. 6. ev, titizlik ve eleştiriye eğilimli bir enerji taşır.

   Olumsuz özellikleri azaltmak için

   Kendi duygusal tepkilerinizi anlamak ve farkında olmak önemlidir.
   Yoğun duygusal tepkilerle baş etmek için dengeyi bulmaya çalışın.
   Başkalarının bakış açısını anlamaya çalışmak ve empati kurmak olumlu bir adım olabilir.
   Akrep enerjisi genellikle derin ve karmaşık duygular içerir, bu duyguları kabul etmek önemlidir.

   “Kötü” tabirini kullanmak çok doğru değildir. Çünkü her etkinin ve özelliğin işe yaradığı alanlar vardır. Hiçbir şey gereksiz değildir. Önemli olan sizde varolanları keşfedip doğru yola kanalize edebilmektir. Akrep burcunun 6. evde olmasını ben size çok kısaca özetleyeyim; “Muhteşem hizmet sunumu” tüm ayrıntıların en ince detayları ile düşünüldüğü bir sunum yapar. Hangi alanda çalışırsanız çalışsın bu böyledir. Küçük ayrıntıları dahi farkedip bunları gidererek en iyisini sunmaya çalışır. Dikkat edilmesi gereken nokta bu özelliğin takıntı haline getirilmemesidir. Bu da ancak varolan yetenek ve özelliklerin en verimli şekilde kullanımı ile mümkün olabilir.

 2. Tarık Ziya dedi ki:

  Bundan bir ay öncesine kadar okuduğum zaman burda yazan birçok şeyin benle çok iyi uyuştuğunu düşünüyordum, fakat son zamanlarda çevreden yediğim kazıklar ve kendimi radikal olarak değiştirmek istemem sonucunda şunda bu özelliklerin çoğunu göstermediğimi düşünüyorum. En basitinden arkadaşımı dahi bir başkası ile konuşurken görmek sinirimi bozardı fakat şuan kimin ne yaptığı ile ilgili problemlerim yok. Kendime güven konusunda ilerleme kaydettiğimi de düşünüyorum, fakat çevreden yediğim son kazıkla birlikte insanlara karşı kendimi daha fazla kapatma isteğine büründüm. Koç etkenlerim yüzünden çok çocuksuca ve masumca davranıyordum fakat son kazıkla birlikte daha akrebimsi oldum, en azından ben öyle düşünüyorum şuan için. Burdaki etkenleri istemli bir şekilde dönüştürme imkanı gerçekten var mı yoksa başka etkenler yüzünden mi böyle oldum, mesela transitler gibi vs.? İnsanlar istedikleri özellikleri kendileri değiştirebilirler mi? Ayrıca ay akrebin düşüşte olduğunu biliyorum, fakat mars akreple (yönetici) kavuşum içerisinde olursa etkisi daha belirgin olur mu? Güneşim ve Satürnüm karşıt olarak Aya ve Marsa temas ediyor, çok karma karışık gibi oluyorum? Ay akrep cinsellik açısından bir etki sağlar mı?

  1. Akrep dedi ki:

   İnsanlar istedikleri özellikleri değiştirebilirler mi? Yaratılan her sistem aynı zaman kendi çözümünü de içerisinde bulundurur. Kadersel konularda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok ancak etkiler hafifletilebilir veya olumsuz etkiler dönüştürülebilir. Her olumsuz enerji olumlu enerji ile absorbe edilebilir. İnsanlara yardımcı olmak, destek olmak, hayvanlara iyi davranmak, çaba göstermek, sabretmek… Etkilerin şiddetini azaltır veya olumlu sonuçlanmasını sağlayabilir.

   Önemli olan bazı özellikleri tümüyle değiştirmek değil, bu özellikleri olumlu şekilde kullanmak veya buna uygun seçimler yapmaktır. Mesela Mars 7. evde ise enerji cinsel yolla çıkış arar ve bu evin konularında kendisini gösterir. Bunu değiştirmek mümkün mü? Bazı çalışmalarla enerjinin yönü değiştirilse de bu kez farklı bir nokta da sorun olabilir. Doğru olan, enerjinin uyumlu hale geleceği tercihlerde bulunmak veya en iyi şekilde kullanmaktır.

   Düşünce sistemleri eğitim ve tecrübelerle değişebilir. Her değişim de etkilere farklı tepkileri beraberinde getirir. Etki ve tepki değişimi söz konusu ise, değişim bu anlamda tabiki mümkündür. Şiddetle tepki vermek yerine daha makul yollar öğrenildiğinde yöntemler değişir.

   Ay akrep cinsellik açısından ne kadar etkili olur? Ay duygularla ilgilidir. Cinsellikle birlikte duygusallıkta gerektirir. Yani sadece cinsellik yeterli gelmez. Duygusal yönden de haz almak ister. Akrep burcunun etkileri duygulara da yansır.

   1. Tarık Ziya dedi ki:

    Çok teşekkür ederim güzel bir açıklama olmuş. Demek ben haritamı baştan aşağıya değiştirmek yerine enerjilerin akış şeklini değiştirip daha hoş ve daha kaliteli bir enerji akış şekli oluşturmaya çalışıyormuşum. Açıkçası oldukça hoş, bu şekilde kendime yeni bir şey daha katmış oldum. Blog oldukça yararlı ve bilgi dolu, çok teşekkür ederim ^^ Ay Akrep cinsellik ve duygusal mevzuatlar konusu içinse, gerçektende bir ilişki yaşayacaksam bunu içten de yaşamak isterim bu yüzden öyle rastgele birisi ile bir ilişki düşünmek bile itici olabiliyor. Fakat birisi ile ileri düzey bir ilişki seviyesi düşünmekte oldukça zorlayıcı geliyor bana, ya da korkutucu şu an tam olarak bilemedim. Arkadaş olmak iyi güzel hoş, arkadaşlarla samimi olmak. Bazıları ile daha da derin bir samimiyet, ama nedense iş aşk meşk sevgililik vs. gibi bir olaya gelmeye görsün kaçasım geliyor. Bir keresinde arkadaşlarım bana güzel bir şaka yapmışlardı, ilk başta pek takmamıştım ama sonra baktım kız ciddi ciddi geliyor kenara çekilmeye başladım. Bu problematik davranış neyden kaynaklanıyor acaba?

    1. Akrep dedi ki:

     Rica ederim. Arayan her zaman aradığını bir şekilde bulur. Bu ilahi bir yasadır. Akrep fıtratı, aradığını bulmak için en diplere kadar iner, mutlaka tozun toprağın altında gizli saklı gözden kaçan bir şeyler olduğunu bilir.

     İlişkilerde ileri seviyelere gelindiğinde uzak durmak geçmişte yaşanmış olaylar yani bilinçaltı ile de ilgilidir. Ancak doğal olarak Akrep yapısı samimiyeti ve ruhsal birleşimi en üst seviyelerde yaşamak ister. Bunu gerçekten bulabileceğine emin olmak ister. En küçük bir şüphe veya tereddüt, kendisini daha iyiyi bulmaktan alıkoyacağı düşüncesi ile uzaklaştırabilir. Akrep burcu, teslim olmak ve teslim olunmak ister. Kendisi teslim olduğunda hayal kırıklığına uğrayacak olursa tüm benliğinin derinden sarsılacağını bilir. Akrep burcunun refleksi her an teyakkuzda kalmayı gerektirir.

     Ancak bu gibi durumlar biraz uranyenlerde de vardır. Uranüs etkisi insana tam özgür olmayı ve özgür kalmayı dayatır. Bir başkası yaşam alanında sürekli kalacaksa, bireysel özgürlüğünü yitireceğine inanır. Kova burcunda bu yoğundur ancak doğal çocuksu bir özgürlüktür bu. Akreple birleşirse koyulaşabilir daha çok kendisini korumaya yönelir. Benzer durum Koç burcu etkisinde sürekli yönetme ve hakim olmakla ilgilidir. Benzer durum Akrep burcunda, kontrol mekanizması ile ilgilidir. Akrep burcunun zaten en büyük korkusu yaşamın ve kendi hayatının kontrolü dışına çıkmasıdır. Kendi yaşamına dokunan ve enerji alanına giren herşeyi sürekli kontrol altında tutmak ister. Bu akrebin doğasıdır. Her an herşeye karşı tetikte olmak. Daha az çaba için de yaşamına daha az insanı sokması, doğal bir sonuçtur. Bu ne zamana kadar sürer? Herşeyi kontrol etmemesi gerektiğini ancak böylece daha rahat edebileceğini öğrendiğinde.

 3. Ayshen dedi ki:

  Ben teraziyim yukselenim oglak ay burcum akrep. Erkek arkadasimin gunesi akrep 2aydir artik sevgiliyiz ama akrep erkegi kadar zor bi burc varmidir bilemiyorum ama vaz gecemiyorum asiri cekici geliyor uzak duramiyorum. Bizim bir gelecegimiz olur mu sizce yani iliskimiz hakkinda 1 2 sey soylerseniz sevinirim.bu arada terazi kadininin cinsel enerjisi yuksek degil demissiniz ama ben hic oyle soyledginiz gibi degilim aksine baya bi ihtirasli biriyimdir fazlasiyla onunla da bir araya geldigimiz de ten uyumumuz asiri cekiyor bi anda nefes nefese kaliyoru, nerdeyse

  1. Akrep dedi ki:

   Ayrıntılı uyum analizi için
   Akrep Terazi Uyumu, Akreple Terazi Anlaşabilir mi?
   ve
   Akrep Burcu Terazi Burcu Uyumu, Akrep Terazi Uyumu

   Linklerine bakabilirsiniz.

   Konularda da sıklıkla bahsediyorum. Yorumlar daha çok güneş burcu üzerinden yapılır. Nedeni ise herkesin doğum haritası nerede ise eşsizdir ve özel analiz için tüm ev ve gezegen konumlarının bilinmesi gerekir. Yaşayan herkesin doğum haritası konumları birer birer yorumlanamayacağı için güneş burçları üzerinden genelleme yapılır.

   Cinsel uyum için 7. ev ve 8. ev ile Mars konumunun bilinmesi gerekir. Güneş burcuna göre uyumsuz olabilirsiniz ama diğer konumlarınız iletişim ve cinsel uyumunuzu artırabilir. Güneş burcu iç dünyamızı yansıttığı için uzun süreli ilişkilerde sorunlar yaşanması olasıdır. Sorun olması ilişkilerin yürümeyeceği anlamına gelir mi? Tabi ki hayır. Sadece tarafların biraz kendilerinden taviz vermeleri gerekir. Önemli olan iki insanın bir arada bulunduğunda ve gelecekte mutlu ve birbirlerinin yaşamı için yararlı olacaklarına emin olmalarıdır.

   Akrep ve Terazi birbirlerini tamamlayabilirler. Akrep burcu terazi için karizmatik ve manyetik bir çekim alanı oluşturur. Bu çekim alanında kurtulmak gerçekten zordur. Aynı şekilde Terazi burcu da akrep burcu için baharda yeşeren çiçekler gibidir. Tatlı sözleri ve iç yakıcı gülümsemesi akrep burcunun ciddi ve gri dünyasını yeşertir.

   Burç grupları olarak uyumlu değillerdir. Akrep burcu su grubu burcu, Terazi burcu ise hava grubu burcu dur. Enerjileri birbirlerini desteklemez, etkisizleştirir. Ama başta da dediğim gibi birlikteliğin nasıl şekilleneceği doğum haritasındaki diğer tüm konumlara bağlıdır.

   Akrep burcu ile birlikte olduğunuz sürece dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri onu yönlendirmemeye çalışmaktır. Siz öncü burçlar arasından yer aldığınız için birlikte olduğunuz insanları yönlendirmeye çalışabilirsiniz. Akrep burcu sabit burçlar arasında yer alır. Değişim onun için hızlı olamaz. Siz Güneşi gördüğünüzde kendinizi dışarı atmak isteyebilirsiniz (güneş burcuna göre orta yaşlarınızdan sonra oğlak etkisi ile bu olmayabilir) ama akrep burcu perdeleri çekip derinlere dalmayı veya meditasyon yapmayı veya gizemli bir film izlemeyi tercih eder.

   Onu değiştirmeye çalışmayın, farklılıklarını yargılamayın. Aynı şekilde onunda size yapmasına izin vermeyin. Farklılıkları güzellik olarak görebilirseniz, onun zaman zaman yalnız kalmasına izin verip “neden sevdiğini söylemiyorsun, neden konuşmuyorsun” gibi onu sinirlendirecek basitliklere düşmezseniz emin olun çok güzel bir ilişki olabilir.

   Unutmayın Akrep burcu zor bir burç olduğu için onun girdabına kapılırsınız.

 4. ZAO dedi ki:

  Merhaba. Güneş burcum kova, ay burcum akrep yükselenim yay. Ben buradan ne anlamalıyım?

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba,

   Güneş burcu iç dünyamızı, ruh alemimizi temsil eder. İç dünyanızda Kova burcu özelliği taşırsınız
   Kova Burcu Erkeği Nasıl Bir Erkektir? Tüm Özellikleri
   Kova Burcu Kadını Nasıl Bir Kadındır?

   Ay burcu duygusal yönümüzü temsil eder. Duygularını Akrep burcu özelliği taşır. Duygusal olarak tıpkı bir akrep burcu gibi tepki verirsiniz.
   Ay Akrep Burcunda, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

   Yükselen burcumuz fiziki yapımızı, dışa bakan yönümüzü, fikirlerimizi ve diğer insanlarla olan etkileşimimizi konu alır. Fiziğiniz ve dışa bakan yönünüz Yay burcu özelliği gösterir.
   Yükselen Yay Burcu Genel Özellikleri ve Etkileri

 5. Yasemin dedi ki:

  Erkek arkadaşımın güneş burcu akrep yükseleni kova ay burcu akrep. Bu aralar depresyonda gibi nasıl düzelir içsel olarak?

  1. Akrep dedi ki:

   Sert astrolojik olaylarda etkilenmesi doğal. Su grubu burçları enerji değişimlerini daha yoğun hissederler. Bu gibi durumlarda Derin Transa Nasıl Girilir? konusundaki uygulamayı yapmaya çalışsın. Çok faydasını görecektir. Eğer özel bir nedeni yoksa bu durumun geçici olduğunu bilmesi iyi olur.

 6. Gül dedi ki:

  Merhaba burcum aslan yükselen boğa ay burcum akrep. Erkek arkadaşım burcu akrep yükselen başak ay burcu boğa.

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba.

 7. sude dedi ki:

  merhaba benim güneş burcum ikizler, ay akrep yükselen yay bunun ben de ne gibi bir etkisi vardır sizce, üçü de farklı bir element cevaplarsanız sevinirim

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba.

   Güneş Burcunuz İkizler: İç dünyanız ruh haliniz Hava elementi ve ikizler burcu gibi hisseder, algılar, karar verir, düşünürsünüz. Hava grubu. (Burç konumlarının etkileri hariç)
   Ay Burcunuz Akrep: Duygularınız akrep burcu gibi olur. Tepkileriniz, duygularınız akrep gibidir. Duygularınız incindiğinde affetmezsiniz. Kin tutar ve intikam almak istersiniz. Su grubu.
   Yükselen Burcunuz Yay: Fiğiniz, dışarıdan görünümünüz Yay burcu gibidir. Sizi görenlerin sizinle ilgili ilk izlenimleri Yay burcu özellikleri ile ilgili olur. Sportif, enerjik, özgür ve entelektüel.. Ateş grubu.

   Tüm bunları burç ve gezegen konumları ile açılar, genetik faktörler ve çevre etkileri de etkileyecektir.
   Belirgin konumlardaki farklılıklar zaman zaman yaşamı zorlaştırabilir çünkü içimiz ve dışımız bir olmayabilir. Zıt gruplar etkileri sertleştirebilir. Ama güzel tarafından da bakmak gerekir. Hayatı ne kadar farklı pencereden algılayabilirsek perspektifimiz de o denli geniş olacaktır.

 8. Şeniz dedi ki:

  Yazılarınız çok açıklayıcı. Astroloji bilmesem de çok iyi takip edebildim. Teşekkür ederim.

  1. Akrep dedi ki:

   Rica ederim. Teşekkür ederim ilginiz için.
   Yalnız bu yazı bana ait değil makale sonunda da belirttiğim gibi Astroloji Dergisinden Ayşem Aksoy hanıma ait. Ayşem hanım o kadar güzel anlatmış ki bu konuyu ayrıca ele almak istemedim.

 9. İpek dedi ki:

  Merhaba
  Benim oğlumun burcu Akrep yükselini Aslan ay burcu Akrep ..sürekli çatışıyoruz benim tersime inadıma davranır ??‍♀️ benim burcum Kova yükselinim Koç ay burcum Aslan

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba.

   Oğlunuz:
   Güneş: Akrep
   Yükselen: Aslan
   Ay Burcu: Akrep

   Sizin:
   Güneş: Kova
   Yükselen: Koç
   Ay: Aslan

   Tüm burçlarınız zıt kutuplarda. Aynı gruplarda yer almıyorsunuz.
   Güneş burcu çocuğunuzun Akrep Su grubu. Sizin Kova hava grubu. Şu an büyük ihtimalle siz yükselen etkisi altındasınızdır. Yani Koç etkisindesiniz. Çocuğunuz ise Akrep etkisi altında.
   Akrep ve Koç’un anlaşması çok zordur. Her ikisi de Mars etkisi altında ve savaşçı karakterlerdir. Siz istediğiniz olsun istersiniz. Akrep buna asla boyun eğmez. Ve kesinlikle fazla ısrarcı olmayın. Özelliklerini bastırıp yok etmeyin. İleri de en büyük sıkıntıyı gene siz yaşarsınız. Ona yaptıklarınızı asla unutmaz.

   Çocuğunuzun yükseleni Aslan burcu. Aslan koç burcu ile birlikte doğuştan yönetici özelliğe sahip ikinci burçtur. Sizden farkı size göre daha sevimli ve güleryüzlü olur. Sempatiktir. Eğlenceye düşküntür. Her zaman ilgi odağı olmak ve ilgilenilmek ister. Alkışlanmak ve taktir edilmek ister. Lükse düşkün olur. Sizin yükseleninizde doğal olarak çatışacaktır.

   Çocuğunuzun Ay burcu Akrep. Duyguları akrep özelliği taşır. Boyun eğmez, herşeyi söylemez. Sır küpü gibidir. Duygularını kolay kolay dışa vurmaz. Duygularının bastırılmasına tahammül edemez. Bağımsız ve özgür olmak ister. Siz koç onu yönetmeye kalkıştığınızda veya ona direktifler verdiğinizde size başkaldıracaktır.

   Ne yapmalısınız?

   Onun özelliklerini yakından tanımaya çalışın. O sessiz yöneticidir. Konuşmayı fazla sevmez, ruhsal boyutta enerjisel katlarda yöneticidir. Sizin içinizden geçenleri ve düşüncelerinizi bile algılayabilir. Çok iyi bir gözlemcidir. Ayrıntıları çok iyi analiz eder. Çevresindeki herkesi gözlemler ve çıkarımlarına göre hareket eder. O sizden çok çok farklı yeteneklere sahip bir insandır. Onun özelliklerine saygı duymayı öğrenmelisiniz.

   Şu konuya bakabilirsiniz Akrep Burcu Çocuğu Özellikleri Onlara Nasıl Davranmalı

 10. Yasemin dedi ki:

  Merhaba gunes burcum yengec yukselenim aslan ay burcum akrep; tek basima bir ordu gibi hissediyorum kendimi cogu zaman. Omrumun yarisini gectikten sonra duygusal olarak oldukca rahatladim, arada yengec icerlerden bas gosteriyor hala elbet. Ay burcum da olabilir tabi bu ara ara beni zorlayan. Yaziyi okudum cok ayrintili ve guzel bir anlatim, hic boylesine rastlamamistim (cok astrolojik yazi okurum da) ay burcu akrebin zor bir konum oldugunu, farkindaligi, gorunenin otesini gormenin ay burcumla ilisik oldugunu yeni kesfettim. Yaziyi ulasilabilir kildiginiz, okumama vesile oldugunuz icin tesekkur ederim sahsimca : )

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba, rica ederim ne demek. İnsanın kendisini tanımasına ve keşfetmesine vesile olmak/olabilmek büyük onurdur.
   Makalenin yazarını konu altında da belirtmiştim Astroloji dergisinden Ayşem Aksoy. Sık sık kulaklarını çınlatıyoruz kendisinin 🙂 Çok güzel ve ayrıntılı bir çalışmaya imza atmış. Tüm teşekkürler kendisine gelsin.

 11. Esin dedi ki:

  Merhaba güneş ikizler yükselen başak ay burcu akrep öyle bir karmaşa ki anlatamam bazen derinliklerimden çıkamıyorum yeri geliyor ikizler kadar şen yeri geliyor melankolik ruh haline bürünüyorm sezilerim çok kuvvetli ayrıca kader sayım 5 düşünün nasıl bir karmaşayım Allah bana yardım etsin delirmek ile akıllı kalmak arasında geziyorum aslında kendimi seviyorum bide şu duygusal yoğunluk olmasa daha mutlu olabilirim özellikle 30 yaştan sonra daha iyi tanıdım kendimi ay akrep zor bir açı çok ta güzel yazmışsınız yüreğinize sağlık ?

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Öncelikle yazının sonunda da belirttiğim gibi yazı Astroloji dergisinden Ayşem Aksoy’a ait. Ben sadece küçük düzenlemeler yaptım. Ayşem hanım konumun etkilerini gerçekten çok güzel dile getirmiş.

   Güneş burcunuz İkizler (Hava) ve Ay burcunuz Akrep (Su) uyumsuz olduğu için bu sorunları yaşamanız normal. Sizi anlayabiliyorum. İkizler burcu zaten farklı karakterlere bürünmeye müsait bir yapı oluşturmuşken üstüne sabit nitelikte (Ben ne dersem o olur, bu benim hayatım kimse karışamaz, karanlığın efendisi benim) bir burç duyguları yönetiyorsa ve bu Akrep burcu ise gerçekten zor olur. Ama her zaman güzel taraflarından bakmaya çalışmakta yarar var. Akrep ve ikizler burcu cezbedici enerjilerin en yoğun olduğu iki burç. İnsanları kolay etki altına alabilirsiniz. Duygularınız biraz el fireni görevi görüp ikizlerin hızını kesse de eğlenceli hale getirmeye çalışın (tabi yapılabilirse)

   Yükselen başakla (toprak) akrep burcu daha iyi anlaşır. Yükselen aktivitesi ağırlık kazandıkça taşlar yerli yerine oturacaktır mutlaka. Toprak elementi ile su elementi bir araya geldiklerinde üretkenlikleri ve uyumları da artar. Şu an veya şu ana kadar Hava ve su elementlerinin çatışmasını yaşamışsınızdır. Hava suyun, su da havanın enerjisini düşürür veya zıtlıklar ortaya çıkar. Anlaşmaları biraz güçtür.

 12. Nur dedi ki:

  Burcum yay, yükselenim boğa, ay burcum akrep. Yorumlar mısınız 🙂 ay burcu akrebi kim okusa “aynı sensin ancak bu kadar olur” diyorlar..

  1. Akrep dedi ki:

   Güneş Burcu Yay: Gezmeyi, farklı kültürleri, yerinde öğrenmeyi, insanları organize etmeyi, öğrendiklerini insanlarla paylaşmayı, konuları ve olayları felsefi açıdan değerlendirmeyi sever. Bu sizin iç yönünüz. Ne kadarının dışa yansıyacağı açılarla da ilgili. Ateş grubu burcu olduğunuz için atletik, enerjik ve sportif olursunuz.

   Yükselen Boğa: Dışarıdan bakanlar sizi bir boğa burcu olarak algılarlar. Ağırkanlı, güzel sesli, tebessüm eden bir yüz, sanat ruhlu, estetiğe ve güzel olana değer veren bir yapı kazandırır. Kolay sinirlenmezsiniz ama sinirlendiğinizde öfke patlaması olur. İnatçı olursunuz. Boğa burcu insanları yemeğe düşkün oldukları için vücutları kilo almaya müsaittir. İri kemikli, orta boylu ve kısa boyunlu bir fizik ortaya çıkar (genetik faktörler dışında).

   Ay Burcu Akrep: Duygusal yönden akrep burcu gibi hareket edersiniz. Size yapılan hiçbir şeyi özellikle sizi duygusal yönden etkileyen hiçbir şeyi unutmazsınız. Kin tutar ve intikam alırsınız. Size ne yapılmışsa aynı şekilde karşılık verme eğilimi ortaya çıkar. Duygusal yönden sevmediğiniz insanlara karşı soğuk olabilirsiniz. Duygularınızla ilgili konuları siz izin vermedikçe hiç kimse sizden öğrenemez. İnsanların duygusal yanlarını kolay kavrarsınız. Açılar da destekliyorsa ruhsal bir analist gibi davranabilirsiniz.

   Güneş burcu Ateş, Yükselen toprak, Duygusal yönünüz su. İç dünyanızla duygularınız zaman zaman çelişebilir. Orta yaşlardan sonra yükselen daha etkin olmaya başladığında duygularınızla daha dengeli bir yaşamınız olur.

 13. Melek dedi ki:

  Merhaba burcum kova yükselenim balık ,ay burcum akrep ve bunların bendeki oluşturdukları etkileri , nelere dikkat etmem gerektiğini merak ediyorum. Cevaplandırabilirseniz çok sevinirim 🙂

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba Melek hanım.

   Güneş burcunuz Kova: İç dünyanız veya ruh dünyanız diyelim Kova burcu mekanizması ile çalışır. Kova burcu nasıl bir burçtur? Yazmak uzun olacağı için ben link bırakayım oradan araştırırsınız Kova Burcu Özellikleri

   Yükselen burcunu Balık: Dışa bakan yönünüz, fiziğiniz, diğer insanların sizi nasıl gördüğü bu konumla ilgilidir. Genelde orta yaşlarımızdan sonra yükselen burcumuz daha aktiftir. Balık Burcu Özellikleri

   Ay Burcunuz Akrep: Ay bizim duygularımızı yönetir. Duygusal yönden vereceğiniz tepkiler Akrep burcu gibi olur. Ani, sert ve fevri hareketleriniz olabilir. Akrep Burcu Özellikleri

   Kısa iç dünyanız Kova, Dışınız Balık ve Duygularınız Akrep burcu. Balık ve Akrep su grubu burçları olduğu için Yükselen ve Ay olumsuz açılar yoksa uyumlu olur. Buradan yola çıkarak orta yaşlarınızdan sonra daha dengeli ve huzurlu olabileceğinizi söyleyebiliriz. O zamana kadar iç dünyanızla duygularınız ve dışa bakan yanlarınız çatışma yaşayabilir.

   Kova burcu zeka, arkadaşlık ve yeniliklerle ilgilidir. Balık ve Akrep burcu ruhsal yanlarımız ve ruhsal yeteneklerimizle ilgilidir. Balık burcu karşılıksız yardım yaparak insanlara faydalı olmaya çalışırken Akrep burcu insanları ruhsal yönden canlandırıp onları dönüştürmeye çalışır. Üçünü sentezleyebilirseniz ilginç ve güzel bir yaşamınız olabilir.

   Nelere dikkat etmeniz gerekir? Bu özelliklerde sizi en çok zorlayacak olan nokta Ay burcunuzun akrep olması. Kırıcı olmamaya çalışın, zaman zaman çok duygusuz ve merhametsiz olabilirsiniz. (açılarla da ilgili) Tepki vermeden önce bir süre bekleyin. Mümkünse meditasyon veya düzenli ibadetlerle enerjinizi düzenlemeniz sizin için daha iyi olur.

 14. Bilmem dedi ki:

  Merhaba burcum yengeç yükselenim terazi ay burcum akrep bunların benim üzerimde nasıl bir etkisi vardır sizce ?

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. İlginç bir karışım. Yengeç ve Akrep etkileşimi birbiri ile uyumlu ancak Terazi alacağınız kararlarda kararsızlıklara neden olacağı için bu dengeyi bozabilir.
   Kısaca şu şekilde özetleyeyim.

   Güneş burcunuz Yengeç: İç dünyanız Ay etkisi altında olduğu için duygusaldır. Duygularınızla hareket edersiniz. Aldığınız kararlara ve hayatınıza duygularınız yön verir. Süper anne veya Süper baba diye tabir edilen etki görülür. Yani birlikte olduğu ve sevdiği insanlara karşı aşırı korumacı olabilirsiniz. (Açılar bu yanınızı etkilemiyorsa) Bu konuda dikkat edin. İstedikleriniz olmadığında duygusal baskı kurma eğiliminiz olur. İstedikleriniz olmadığında küser ve duygu sömürü yapabilirsiniz. (Ay burcunuz bu yönünüzü etkileyebilir)

   Yükselen burcunuz Terazi: Dışa bakan yönünüz Venüs etkisi altındaki Terazi burcu gibidir. Yükselen terazilerin fiziği genetik faktörlerin dışında çoğunlukla etkileyici ve güzel olur. Estetiğe ve güzelliğe önem verisiniz. Sizi görenler Terazi olarak görürler. Ancak tanıdıkça Yengeç ve Akrep özelliklerinizle sizi tanımaya başlarlar. Yükselen Terazi insanları diğer insanlarla olan etkileşimlerinde kararsızlık yaşayabilirler. En belirgin özelliklerinde biri denge unsuru olmalarıdır. Birlikte oldukları insanları kendileri ile dengelemeye çalışırlar. (barış elçisi gibi) Derdi ve sıkıntısı olanlar soluğu sizin yanınızda alabilirler.

   Ay burcunuz Akrep: Duygusal yönden Akrep burcu gibi hareket edersiniz. Kinci, inatçı, kendisine yapılanı affetmeyen, gerektiğinde sert ve duygusuz olabilirsiniz. Sadakat, güven ve doğruluk sizin için önemlidir (duygusal yönden) İnsanların duygularını çok iyi anlarsınız. Duygusal sezgileriniz çok güçlüdür. Duygusal yönden tutkulu olursunuz. Yani sevdiğinizde sevgi ruhunuza işleyen cinsten olmalıdır. Duygusal yönden sizi yaralayanlara veya girişimde bulunanlara çok sert karşılıklar verebilirsiniz.

 15. Anonimm dedi ki:

  merhaba, burcum oğlak yükselenim yay ay burcum ikizler. karakterim uzerinde yukselen ve ay burcumun nasil bir etkisi var. bazen yukselenim akrep de cikiyor ama akrepi yansitmiyorum.

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba.

   Yükselen burcumuz dışa yansıyan yanlarımızı, fiziki yapımızı belirtir. Yani dışarıdan nasıl göründüğümüz, diğer insanlara kendimizi nasıl yansıttığımız yükselen burcumuzla ilgilidir.

   Yükselen Yay burcu özelliklerine aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.

   Yükselen Yay Burcu Genel Özellikleri ve Etkileri

   Ay burcu duygusal yanlarımızla ilgilidir. Ay konumunda hangi burç varsa duygusal yönden o burç özelliklerin gösteririz. Aşağıdaki linkten ayrıntılara ulaşabillirsiniz.

   Ay ikizler Burcunda, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

 16. Nur dedi ki:

  Merhaba , burcum Akrep yükselen burcum ve ay burcum da Akrep . Burcumun, karakterimin üstünde nasıl bir etkisi var sizce?

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba.
   Güneş burcumuz iç dünyamızı, iç yapımızı, düşüncelerimizi, ruh yapımızı etkiler.
   Yükselen burç dışa yansıyan yönümüzü, diğer insanların bizi nasıl algıladığını, fiziki yapımızı vb. etkiler.
   Ay burcumuz, duygularımızı, duygusal yanlarımızı ve duygusal tepkilerimizi yansıtır.

   Yani siz içi ve dışı bir bütün olan akrepsiniz. Bu durum duygusal yanınızla da pekişir. Çelişkiler yaşamazsınız. Size bakan insan içiniz nasılsa dışarıdan da sizi aynı şekilde görür. Akrep burcunun özelliklerini büyük oranda yansıtırsınız. Merkür ve 3. eviniz yani iletişim kanalınız nasıl bilmiyorum, Akrep yoğunluğu belki sizi biraz zorlayabilir, yalnızlığa itebilir. Az ama öz arkadaşlarınız olabilir.

   Yükselen Akrep burcu insanları tuttuklarını koparırlar. Bir şeyi istemişlerse bunu başarmak için ellerinden geleni yaparlar. Doğum haritanızdaki açılar da çok etkili ama en azından hayatta dik ve sağlam bir duruşunuz olur.

   Bakınız:

   Yükselen Akrep Burcu Genel Özellikleri ve Etkileri
   Akrep Burcu Erkeği Nasıl Bir Erkektir? Tüm Özellikleri
   Akrep Burcu Kadını Nasıl Bir Kadındır? Tüm Özellikleri

 17. DUYGU İPEK dedi ki:

  ŞU AN FLÖRT ETTİĞİM KİŞİ AKREP..VE BENİ İKNA ETMEYE ÇOK UĞRAŞIYOR VE BEN GÜVENEMİYORUM. SONUCTA TANIMIYORUM.. BEN KOÇ BURUCYUM ODA AKREP YÜKSELEN TERAİ AY BURCU AKREP. NEDEN BANA BU KADAR ISRARCI ALAMA VEREMİYORUM.AMA ÇÖZECEĞİMİ UMUYORUM.

  1. Akrep dedi ki:

   Güneş burçlarınız Mars etkisi altında. İkinizde yoğun enerjiye sahipsiniz ve bu enerjiyi akrep burcu daha net bir şekilde algılar. Doğum haritalarınızdaki açılar ve tüm ev konumları bakış açılarınızı ve birbirinize olan ilgiyi mutlaka etkileyecektir. Yükselen terazi olması ona güzel bir fizik verir ancak iç dünyasında tutarlı olsa da size karşı kararsız ve güvensiz gelebilir. İç dünyasını size tam olarak yansıtamayabilir. Güneş ve yükselen farklılıkları “içi ve dışı bir olmayan” izlenimi verir.

   Duygusal yönden akrep özelliği gösterir. Nasıl ki siz bir konuda bir şey istersiniz ve hemen olmasını istersiniz, duyguları yöneten akrep burcuda bir şeyi istemişse ona ulaşmak ister. Ama akrep burcu için asıl önemli olan sizin ruhunuza inebilmektir. Akrep burcunun hayattaki rolü bilinmeyeni keşfetmek, gizemleri çözmektir. Oraya ulaştığında ise hedef önemini yitirir. Eğer olurda ileride ona karşı güven duyarsanız ve size olan ilgisinin devam etmesini isterseniz iç dünyanızda her zaman ulaşamadığı bir kaç kilitli sandığınız olsun. Gerekirse tüm hayatı boyunca o sandıklara ulaşmak için çaba sarfeder.

   Güven duymadan kalbinizi kimseye açmayın.

 18. Sibel dedi ki:

  Ancak bu kadar mükemmel yorumlanabilir.. Bu kadar analiz edilebilir.. Burcu kova yükseleni oğlak ay burcu akrep olan biri olarak nefessiz okudum kesinlikle??

  1. Yare dedi ki:

   Burcum terazi yükselenim koç ay burcum da akrep. Nasıl etkilenirim ay burcundan?

   1. Akrep dedi ki:

    Ay burcu duygularımızla ilgilidir. Diğer konumlarınız ne olursa olsun duygusal yönden Akrep burcu gibi hareket edersiniz. Yani yazıda anlatıldığı gibi. Yükseleniniz Koç burcu. Koç burcu da Akrep burcu gibi Mars etkisi altındadır. Ay burcunuzu güçlendirir. Güneşiniz yükselen ve ay etkisi altında kalabilir. Doğum haritasındaki açı ve diğer konumlara göre de değişkenlik gösterebilir.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.