Akrep Blog

Ay Akrep Burcunda, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

01.10.2018
798

Ay Akrep Burcunda Olumlu ve Olumsuz Etkileri, ay akrepte, ay akrep burcu özellikleri

Ay Akrep Burcunda

Ay akrep Burcunda Olumlu ve Olumsuz Etkileri, Ay akrepte Nasıl Etki Eder? Sağlığımızı ve Çocukları Nasıl Etkiler? Ay akrep erkeği ve ay akrep kadını özellikleri nelerdir?

Ay akrep burcunda nasıl etkiler?

Ay burcu akrep olanların özellikleri aldıkları etkilerle nasıl şekillenir?

Ay akrep burcunda olan kişiler hiçbir zaman kendilerinden pek emin olamazlar. Tüm tabular ve yasaklar onları cezbeder. Yoğun tutkuları, derin özlemleri ve aşırı sahiplenme gereksinimleri vardır. Bunu kabullenmekten çok çekinir, duygularının derinliğini gizleyebilmek için çok zaman harcarlar. Güçlü içgüdüsel yapıları, dilekleri gerçekleştirme yetenekleri ile birleşmiştir.

Güç sahibi olmanın çekiciliğine karşı koyarak, ruhsal güçlerini diğer insanlara yardım etmek amacıyla kullanabilirler. Kolayca incinirler ve bunun başkaları tarafından yürütülen maksatlı eylemlerden değil, kendi aşırı duyarlılıklarından kaynaklandığının çok nadir bilincine varırlar. Bunun sonucunda da ya ilk darbeyi vurur ya da sıkı bir savunmaya geçerek kimsenin kendilerine yaklaşmasına izin vermezler. Doğalarında herkesi fethetmek ve kendine bağımlı kılmak içgüdüsü yatar.

  • Aşırı kıskanç,
  • affetmeyen
  • ve intikamcıdırlar.

Sık sık depresif ve melankolik havalara girebilirler. Bazen kendi sevdikleri şeyleri bile yok edecek kadar yıkıcı bir güce sahip olabilirler. Tüm bunlardan dolayıdır ki, onlarla yaşamak biraz zordur. Aynı gücün etkisiyle çoğu kez seçtikleri alanda çok başarılı olurlar, kendilerini cinsel veya maddesel açılardan kanıtlayabilmek için, sinirli ve endişeli bir halde tüm enerjilerini kullanırlar.

Ay Akrep Burcunda “Tabular ve Yasaklar”

Ay akrep burcunda olan kişiler, tabuları yıkmak, yasak, gizli, örtülü ve acayip olan her şeyi keşfetmek ve ruhun karanlık derinliklerini araştırmak için içgüdüsel bir istek taşırlar. Akrep etkisinin güç isteği, gücü kontrol etme merakı, derinlemesine inceleyip keşfetme arzusu ve özelliği Ay ile karşılaştığında duygular, ihtiyaçlar, diğer insanların duyguları ve yaşamları ile bütünleşme gerektiren ilişki arenalarına kayar.

Duygular derinleşir, ihtiyaçlar doyurulmayacak boyutta artar ve dönüşüm sancılı bir hale gelir. Kendine haklı bir güven duyabilecek kadar yetenekleri olan Akrep Ay kendini sevemez, kendine inanamaz ve yeteneklerine güvenemez. Doğal olarak hiç kimseye güvenemez ve sevildiğine inanamaz. Özellikle duygusal güvence ihtiyacı çok fazladır.

Ay Akrep Burcunda “Güven Sorunu”

Ay Akreplerin kimseye inanıp güvenememesi ve her şeyin altında kendine karşı sürekli bir şeyler çevriliyormuş hissi ve paranoyası taşıması onu devamlı tedirgin, takıntılı ve görünmeyen kolları ile her olan biteni kontrol altına alma dürtüsünü hissetmesine neden olur. Bütünleşme, sevilme ve iz bırakabilme ihtiyacını direkt olarak ifade etmek yerine, planlar yaparak -çoğu kez farkında olmadan- karşısındakileri bağımlı hale getirerek, onları duygusal olarak kontrol ederek karşılar.

Bilinçsizce devamlı olarak olayları ve insanları maniple eder. Önsezileri güçlü ve herşeyin en ince ayrıntısına kadar inebilen detaycılıkları sayesinde planları uzun süre işleyebilir. Fakat bu süreçte doğal olan gidişatın kendi istek, ihtiyaç ve duygularına uydurulmak üzere kontrol edilmesi zorluğu yüzünden Akrep Ay’ın gücü ve enerjisi boşa tüketilir.

Ay Akrep Burcunda “Korku ve Cesaret”

Ölüme meydan okuyormuşcasına korkusuz ve cesur tavrının arkasında aslında ölme, kendini bırakma, yaşamın kontrolünü kaybetme ve kendini aciz hissetme korkusu yatar. Aşırı duyguların labirentinde kendini kaybetme ve iktidar oyunlarına takılma tehlikesi taşır. Gizli ve yasak şeyleri açığa çıkarmak ve arzulamak; ruhsal gücünü isteklerinin ve dürtülerinin emrine vermek, karşısındakileri bağımlı hale getirmek için cinselliği araç olarak kullanmak diğer tehlikeli eğilimleridir.

Güç ve çaresizlik çelişkisiyle insanların ruhlarını ele geçirmek için önüne geçemediği bir istek duyar. “Ya hep, ya hiç” veya “Benden yana değilsen, benim düşmanımsın” gibi duygusal açıdan aşırı uçlarda gezer. Sorumluluğunu taşıdığı insanlara ihtiyaçları olan özgürlüğü vermekte çok zorlanır. Aileye ve aile geleneklerine aşırı derecede güçlü ve yapısal bağlarla bağlıdır. Kendi hayatını yaşayıp özgün değerlerini yaşamak yerine ebeveynlerinin istek ve beklentilerini yerine getirmeye çalışır. Şiddetli içsel öfke ve saldırganlık taşır, ancak kendisini kurtarıp oradan uzaklaşmakta büyük güçlük çeker.

Ay Akrep Burcunda “Duygularda Aşırılık”

Akrep etkisi altında bulunan Ay burcu insanı nefret, hırs, tutku, kıskançlık, depresyon, akıl karışıklığı ve ölüm isteği gibi aşırı duygular hissetmesine karşın bunlar bariz tepkiler halinde dışarıya yansımayabilir. Otomatik olarak işleyen –anlık hissedilen duygular– kendisinin bile farkında varmadığı ve bastırdığı dürtüler şeklinde ortaya çıkabilir (kinayeli ifadeler, üstü kapalı duygusal tehditler, sebepsiz savunmalar ve iğneleyici saldırılar).

Fazlasıyla gizli kapaklı, kendisiyle bağlantılı olanların sırlarını öğrenmeye aşırı istekli, kendi sırlarını kesinlikle ortaya çıkarmayan bir kişidir. Aşırı kıskanç olabilir fakat bunu ustaca gizleyebilir. Affetmez, unutmaz ve intikam için sabırla bekleyebilir. Bazen kendi sevdiği şeyleri bile yok edecek kadar yıkıcı bir gücü vardır.

Ay Akrep Burcunda “Sınırsız Bağlılık”

Akrep burcunda bulunan Ay, eşinden ve sevdiği herkesten koşulsuz, sınırsız bağlılık ve itaat bekler. Sık sık depressif ve melankolik havalara girer. Sahiplenici, yok edici, rezil ve karşı konulmaz olabilir. Başkalarını da zorlayan muazzam bir duygusal gücü vardır. Ruhun karanlık, arkaik güçlerine erişme yeteneğine sahiptir. Köklerini araştırmak ilgisini çeker.

Kendi gücü ile baştan çıkabilir. Başka insanları duygusal olarak sömürüp kurutabilir. Gerekli gördüğü yerlerde radikal ve kökten bir yenilik yapar. Çürüyen, eskiyen, önemini yitiren kökleri ve yapıları söküp atma isteği duyar, fakat bunları yaparken hem kendine hem de başkalarına karşı acımasız ve yıkıcı olabilir. Hem içte hem de dışta kendisini dönüştürmeye her zaman isteklidir.

Ay Akrep Burcunda “Köklü Dönüşümler”

Sürekli olan herşey ona sıkıcı gelir. Kurduğu bir cümleyi ikinci kez kurmak istemeyecek kadar tekrara karşıdır. Köklü dönüşümü genellikle planları ters teptiğinde ve yaşam koşulları ile yüzleşmek zorunda kaldığında gerçekleşir. Geleceğe dair önsezileri çok kuvvetli, görünenin altında olanı farketme yeteneği güçlüdür.

Ölümün anlamını çözme, ezoterik mistik temalar, parapsikoloji ve şamanizm konularına küçük yaşta ilgi duyar. Çok güçlü bir dönüştürme, iyileştirme ve telkin yeteneği vardır. Hipnotize eden bakışlarının altında enerji yüklü düşünceler karşısındakine istediğini yaptırabilecek güçtedir. O nedenle konuşmaya çok fazla ihtiyaç duymaz. Ancak bunları kendisini iyileştirdiği ve dönüştürdüğü zaman başkaları için de kullanabilir.

Ay Akrep Burcunda “Kıskançlık ve Derinlik”

Bu kişi sevdiği zaman çok kıskanç ve sahiplenici olur. Bazen duygularının esiri olabilir. Bazen de duyguları konusunda ikilemde kalır. Hem kıskanır hem de karşı tarafın aşırı bağımlılık ve ilgisinden rahatsız olur. Duyguları karanlık ve hiç bir zaman gün ışığına çıkmayacak şekildedir. Bazen kendisi bile duygularının derinliklerinden korkar.

Karşısındaki kişinin duygu yoğunluğundan ya da ona karşı hissettiği yoğun duygulardan korkup kaçmış olabilir. Duyguları çok yoğun olduğu için birine gerçekten aşık olması pek hafife alınacak bir şey değildir. Aslında Ay burçların en idealist ve romantiklerinden olmasına rağmen bunu göstermesi çok zordur. Bundan korkar.

Ay Akrep Burcunda “İç Dünyasında Gizem”

Gönlünün derinliklerindeki üzüntülere, o izin vermedikçe dokunulamazZaman zaman kendi içine kapanıp herkesten uzak bir köşeye çekilmek isteyebilir. Böyle zamanlarda dünyasına en özel kişinin bile girmesine izin vermez. Bunları paylaşmak ister fakat insanlara güvenmesi çok zordur.

Ay Akrep Burcunda “Aşk ve Tutku”

Ay akrep burcunda aşk hayatımız nasıl etkilenir?

Aşk, Ay Akrep etkisinde iken kesinlikle sakin ve huzurlu değildir. Durgun dalgaların zaman zaman köpürmesine, şimşeklerin çakmasına ihtiyaç duyar. Bu şekilde deşarj olur. Sadece aşka karşı değil hayatın tümüne güçlü bir tutkuyla bağlıdır. Güce karşı hayranlığı vardır ve sevgide karşısındaki kişinin güçlü olmasını ister.

Aşk konusunda taktikleri vardır. Tutkuludur ve karşısındakinde de aynı tutkulu davranışları bekler. Sürekli birlikte olmak istediği birilerini arzular ancak böyle bir birliktelikte onun için başlı başına bir sorundur.

Ay Akrep Burcunda “Mesleki Tercihlere Etkisi”

Ay akrep burcunda ise meslek tercihi nasıl olmalıdır? Ay akrep meslek seçimini nasıl etkiler?

Güçlü olma konusundaki tutkusu, iş konusuna da yansır. Hukuk, araştırmacılık, gazetecilik, bilim adamlığı, cerrahlık, psikologluk tam Ay Akrep’e göre işlerdir. Gizemleri çözmekten çok hoşlanır. Güneş Akrep Burcu gibi gözlerindeki derinlik ve araştırmacı dedektif bakışları karşısındakini rahatsız edebilir.

Duygusal yaşamda kendinize karşı oldukça acımasız, katı ve prensiplerinizden ödün vermeyen, ama aslında çok çabuk incinebilen, hassas bir yapınız vardır. Duygusal ilişkileriniz ve alışverişleriniz sizin için oldukça önemli ve ciddidir. Kıskançlık, sahip olma ve itaat ettirme isteği, duygusal bağlantılarda dominant tavırlar en belirgin karakteristikleriniz özellikleriniz arasındadır.

Burçlara Göre Doğru Meslek Seçimi konusundan meslek seçimi konusunda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Ay Akrep Burcunda “Aile İlişkileri”

Ay akrep burcunda aile ilişkilerini nasıl etkiler?

Aileye karşı bağlılığınız göründüğünün çok ötesindedir. Genellikle Elektra ya da Oeudipus kompleksi derinlerde bir yerlerde varlığını tüm bir yaşam süresince devam ettirebilir. Annenize karşı hissettiğiniz karmaşık duyguları, siz bile anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Özellikle duygusal olarak kendinizi verdiğiniz, adadığınız ilişkilerinizde toleransınız çok daha düşüktür.

Yapılan hataları unutmanız, affetmeniz ya çok uzun zaman alabilir ya da hiç mümkün olmayabilir. Zaman içinde biriktirdiğiniz kin, öfke krizleri ya da öç alma isteği olarak kendini gösterebilir. Ev ve aile yaşantısında genellikle yapıcı şekilde sonuçlanan, sizi değişikliğe zorlayan travmatik deneyimler, yaşamınızın çeşitli zamanlarında kendini gösterecektir.

Ay Akrep Burcunda “Değişim ve Dönüşüm”

Değişim ve transformasyon hayatınızdaki en önemli, vazgeçilmez kavramların başında gelir. Sabrınız, dayanıklılığınız, metanetiniz görünenin çok daha üstündedir. Bu özellikleriniz size kimsenin inanamayacağı bir dayanma kapasitesi, derin düşünme yeteneği, duygularınızı analiz edebilme kabiliyeti kazandırır.

Gizemli konulara merakınız, sizi farklı alanlarda araştırma yapmaya ve bilgi edinmeye sürükleyebilir. Psişik hassasiyetiniz ve sezgileriniz genellikle sizi doğrulara götüren önemli rehberlik araçlarınızdır.

Ay Akrep Burcunda Sağlığı Nasıl Etkiler?

Ay akrep burcunda sağlığımızı nasıl etkiler?

Akrep akrep burcunda olan insanlar, güçlü, kuvvetli ve dirençlidirler. Bu yüzden kolay koyla hastalanmazlar. Fakat ay sert etkiler almışsa, bağırsakların alt bölümleri, idrar yolları hassas olabilir. Vücutlarını çok temiz tutmaları gerekir. Ayları akrepte olanlar, boyun, boğaz ve göğüs kısımlarını soğuktan korumalıdırlar.

Soğuk almak onlar için tehlikeli olabilir. Grip vb. hastalıklar iyi tedavi edilmelidir. Aksi halde mikroplanabilir daha sonra ciddi sorunlar çıkartabilir. Ay’ın akrepte olması içkiye düşkünlüğe neden olabilir. Bu konuya dikkat edilmelidir. Alkol vücudun direncini yok ederek mikroplu, bulaşıcı hastalıklara zemin hazırlar.

Dengeli beslenme çok önemlidir. Süt, beyaz peynir, yoğurt, balık, karaciğer, böbrek, yağsız etler, buğday, yulaf, çavdar, bezelye, yeşil fasülye, lahana, marul, mısır, elma, üzüm, portakal, greyfurt, incir-hurma, şeftali, ceviz, fındık vb. den bol bol yararlanmalılar.

Ay Akrep Burcunda Çocukları Nasıl Etkiler?

Ay Akrep Çocuğu

Ay akrep burcunda olan çocuk, Annesi ile yoğun bir ilişki kurmak, onunla çatışmak, onu kışkırtmak ve hissetmek ister. Aile atmosferini ve ebeveynler arasındaki ilişkiyi sezinler. Yasaklara, bilinçaltına ve cinselliğe erken yaşlarda merak salar. Keşfetme dürtüsüne sahiptir. Yıkıma yol açacak ölçüde şiddetli öfke krizlerine girebilir.

Güvenmemeyi çok erken yaşlarda öğrenir. Büyük olasılıkla bu kişinin ebevynlerinden biri onu önemsiyormuş, (hatta aşırı koruyuculuk noktasında) onunla ilgileniyormuş gibi davranmış olabilir. Ancak genellikle bunun arkasında sevgi içermeyen başka dürtüler bulunur (acizlik, ayakta kalma, istenmeyen gebelik. . ).

Çoğunlukla aile çocuk için en iyisini içtenlikle ister gibi görünürken, onu daha çok maniple edip, kontrol etmektedir. Böylece çocuk kuşkucu olmayı öğrenir ve kendisini korumak için karşısındakinin ne söyleyeceğini, neler yapabileceğini tahmin etmeye ve asıl motivasyonunu anlamaya çalışır. Göbek bağını kesmek ömür boyu sürecek bir iş olabilir.

Ay’ın bu konumu kişinin zor bir çocukluk dönemi geçirmesine neden olmuş olabilir. Anne baskıcı, ya da katı, çocuğu zorlayan biri olabilir. Bu da kişiyi katı, kimseye güvenmeyen biri yapar. Hafızası kuvvetli olduğu için duygusal yaraları hiç bir zaman unutmaz.

Annesini algılayış biçimi: Güçlü, erk sahibi, her şeyi bilmek isteyen, duygusal bağımlılık altında tutma eğilimi gösteren, prensiplerinde acımasız ve ödünsüz anne.

 

Akrep Burcu Erkeği Nasıl Bir Erkektir? Tüm Özellikleri

Akrep Burcu Kadını Nasıl Bir Kadındır? Tüm Özellikleri

Akrep Burcu Çocuğu Özellikleri Onlara Nasıl Davranmalı

 

Ay Akrep Burcunda Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Ayşem Aksoy – Astroloji Dergisi

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Sibel dedi ki:

    Ancak bu kadar mükemmel yorumlanabilir.. Bu kadar analiz edilebilir.. Burcu kova yükseleni oğlak ay burcu akrep olan biri olarak nefessiz okudum kesinlikle👏👏

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.
error: Korumalı İçerik!