Ay Başak Burcunda, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Ay Başak Burcunda Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Ay Başak Burcunda

Ay başak Burcunda Olumlu ve Olumsuz Etkileri, Ay burcu başakta Nasıl Etki Eder? Sağlığımızı ve Çocukları Nasıl Etkiler? Ay başak erkeği ve ay başak kadını özellikleri nelerdir?

Ay başak burcunda insanı nasıl etkiler?

Ay burcu başak olanların özellikleri aldıkları etkilerle nasıl şekillenir?
Kendinizi başkalarının fikirlerine karşı sürekli savunursunuz. Utangaçsınız. Romantizmden çok merhamete yönelen bir ihtirasınız vardır. Mizah duygunuz alaycılığa kaçar. Çözümselsiniz. Ciddisiniz fakat bazı zamanlarda da şaşılacak kadar gerçeklerden uzaklaşırsınız. Genelde en iyi bildiğiniz konuda üretkensinizdir. Kolayca adapte olursunuz. Sömürüden alınırsınız. Kitaplardan ve yazmaktan hoşlanırsınız. Entelektüel merakınız vardır. Titizsiniz. Seyahatten hoşlanırsınız. Hayvanları seversiniz. Tümüyle rekabetçi değilsiniz. İdealistsiniz. Düşünce ve hislerinizi açıkça söylersiniz.

Ay Başakta “Karmaşa ve Korkular”

Bu insanlar, her şeyden önce karmaşadan korkarlar. her şeyin bir yeri ve her yere ait bir şey vardır deyimi onlara özgüdür. Yine de bu, maddi ortamlarında düzenli oldukları anlamına gelmez; daha çok, çevrelerindeki dünya ile ilgili anlayışlarına bağlıdır. Olayları izleme ve öğrenme tutkusunu taşımaktan hoşlanırlar. Görevleri düzenlemeyle ilgiliyse çok mutlu olurlar. Buna karşın, diğer kişilerin önemsemedikleri değersiz küçük ayrıntıları kafalarına taktıklarında, kendilerini gülünç derecede eleştirirler, kendi oluşturdukları mutsuzluk bataklığına saplanırlar.

Ay Başak Burcunda “Uyum Arayışı”

Mantıklı, sağlıklı ve oldukça alçak gönüllü yaşamak için içten gelen bir dürtüye sahiptirler. Gerekli olanı kabullenip uyum sağlamaya isteklidirler. Kendilerini ve başkalarını eleştirmeye eğilimleri vardır. Güvenliğe büyük bir ihtiyaç duyarlar. olağanüstü derecede güvenilirdirler. Karmaşadan ve karmaşık duygulardan korkarlar. dolayısıyla da, herşeyi düzene sokmak dikkatle organize etmek, analiz etmek ve böylece herşeyin kontrol altında olduğuna kendilerini inandırmak isterler.

Ay Başak Burcunda “Duygusal Sorunlar”

Ay başak burcunda olan insanlar, heyecanlarını güçlükle denetleyebilirler. Normalde duygularını yük sayar, korkularını bilgece ifade etmek, ayrıştırmak için çok uğraşırlar. Gizli bilimlere karşı meraklıdırlar. Başak; dişi, değişken bir toprak burcudur. Her zaman en mükemmelini en iyisini ister ve bunlara ulaşmak için çok uğraşıp didinir. Bu yerleşime sahip kişi derli toplu olur ve hayatı düzenlidir. Her şeyini planlamayı sever. Doğasında, güvenli olmak konusunda yoğun bir gereksinim vardır. Toprak grubundan olan Başağın duygusal dünyada ayakları sımsıkı yere basar. Fakat duyguları analiz etmekle çok fazla zaman harcaması yaşamayı kaçırmasına sebep olabilir.

Ay Başakta “Sevgi Mantık İlişkisi”

Bu konumda Ayın duygusallığı kaybolur ve madde ön plana çıkar. Bu konuma sahip kişi sevse bile bunu açıklaması çok zordur. Ay başak burcunda, Sevgi konusuna da mantıkla yaklaşır. Aşkını çok ciddiye alır ama huzursuzluğunu burada da yansıtarak ilişkinin kendi için yeterli olup olmadığını sorgulaması bazen mutluluğu kaçırmasına neden olur. Sevgili olarak zor biridir ve karşısındaki kişiyi mikroskop altında inceler gibi analiz edebilir. Bunu açıkça ya da içten içe yapacaktır. Bir sevgiliden diğerine koşan şıp sevdi biri değildir.

Ay Başak Burcunda “Seçiciliği Beğenilerini Etkiler”

Ay başak burcunda olan insanların beğenileri olumsuz etkilenebilir. Çok zor beğenir. İnce eleyip sık dokur. Fazla eleştirici olduklarından geçmişteki hayal kırıklıklarından kendini suçlar. Eleştirilmekten korktuğu için birlikte olduğu kişileri seçerken de çok titiz davranır. Keskin zekası sayesinde küçük ayrıntılara dikkat edip eleştirebilir.

Giyimine kılık kıyafetine çok dikkat eder ve daima şıktır. Detaylarla ilgilenmekten hoşlanır. Onu hiç bir zaman kopuk bir düğme veya buruşuk bir elbiseyle göremezsiniz. Titiz ve uyumlu giyinir. Kimsenin fark edemeyeceği minicik bir lekeyi bile fark eder. Evi, ofisi, arabası temiz ve bakımlıdır. İşkolik ve çalışkandır ama yine de işinde yeteri kadar iyi olmadığını düşünüp durabilir. Ya da yeteri kadar çalışmadığını düşünebilir.

Kendini huzursuz eden bir yapısı vardır ama Başak burcu zaten bundan hoşlanır. İç huzurun sağlanması çok güçtür çünkü o bir şekilde bu huzursuzlukla ayakta kalır. Başak burcu, eleştirmenler ve analizcilerin burcudur. Her şeyi eleştirmek doğasının bir parçasıdır. Başak bir hizmet burcudur ve Ay’ın bu konumu kişiyi fedakar, kendini işine adayan, yanındakiler için her şeyi göz kırpmadan verebilen biri yapar.

Ay Başak Burcunda “Mesleki Etkileri”

Ay başak burcunda, Muhasebe, kütüphanecilik gibi büro işleri bu kişiler için uygun olabilir.

  • Araştırmacılık, yayıncılık, yazarlık,
  • sağlık konuları,
  • öğretmenlik
  • dikkat, detay ve titizlik gerektiren her türlü iş

Ay etkisi altındaki Başak burcuna uygundur.

Ay Başak Burcunda “Duygularını Açmakta Zorlanabilir”

Bu insan çok duyarlı, hassas, özenli, dikkatli ve özellikle başka insanlara duygularını gösterme açısından çok çekingen ve tutuk birisidir. Bir başkasını çok fazla sevdiği ve düşündüğü halde serbest ve özgürce bu duygularını açıklayamaz. Duygusal olmaktan fazla mantıklıdır ve fazla dışarıya açılan bir insan değildir. Düzenli bir insandır. Mantıklı, sağlıklı ve oldukça alçak gönüllü yaşamak için içinden gelen dürtülere sahiptir.

Günlük yaşamdaki davranışlarınızda otomatik olarak dürüstlük kendini gösterir. Yalan söyleyebilmek için özel olarak çaba harcamanız, hazırlık yapmanız gerekir. Pratiklik, üretkenlik, detaycılık en önemli karakteristikleriniz arasındadır. Kendinizi ruhsal anlamda doygun ve güvende hissedebilmeniz için, günlük yaşamınızın muhakkak organize olması, evinizde düzenin, temizliğin ve hijyenin sağlanması en önemli gereksinimlerdir.

Ay Başak Burcunda “Sağlık ve Duyarlılık”

Ay başak burcunda sağlık konusunda titizliğe neden olur. Sağlık alanında, beslenme konusunda doğal bir becerikliliğiniz ve duyarlılığınız vardır. Günlük yaşamda çok fazla önde olmayı sevmeyen yapınız, aileyle ilişkilerde de sorumluluklardan kaçmayan ama, liderlik rolünü üstlenmemeyi tercih eden bir davranış şekli olarak kendini gösterir. Bu tavrınız tüm ilişkilerinizde sahnede olmamayı, işin mutfağında kalmayı tercih etmenizle özdeşleştirilir. Özellikle değer verdiğiniz insanlara hissettiklerinizi hizmet yoluyla ifade etmek en önemli karakteristikleriniz arasındadır.

Çok gerekli olmadıkça kişisel sorular sormamayı, kimsenin mahremiyetine girmemeyi tercih eder; ancak günlük yaşamın gerektirdikleri doğrultusunda ve iş bağlantılarında araştırıcı ve meraklı bir davranış biçimini benimsersiniz. Zaman zaman gereksiz detaylara karşı kontrol altına alamadığınız tutkularınız, takıntılarınız, gereksiz, yersiz eleştirel davranış biçiminiz problem yaşamanıza neden olabilir.

Ay Başak Burcunda “Mükemmeliyetçilik”

Özellikle geniş perspektif gerektiren deneyimlerde ve kararlarda, detaylara takılmanız ve mükemmeliyetçiliğiniz, neticeye ulaşmanızı geciktirebilir. Burçlar kuşağının hiç yakınmadan, verimli olarak çalışan bir işçisisiniz. Birçok yönden güven verici, çaba harcayan, çok titiz, pratik ve iyi bir memursunuz.

Çekingen bir görünüşünüz var. Bu, öz güven eksikliğinden, annenizin etkisi altında ezilmekten, sizde olumsuz iz bırakan olaylardan ya da sizde hep kusur bulmayı huy edinmiş bir yakınınızın etkisinden kaynaklanabilir. Aile yaşantınızda sevgi sıcaklığından yoksun kalmanız da bu duruma neden olabilir. Kendi duygularınızı gerçekten kavrayamamış olmanız, başkalarının duygularını anlayabilmenizi zorlaştırmaktadır. Duygularınızı kontrol altında tutar ya da öyle görünürsünüz. Kendinizi başkalarının fikirlerine karşı sürekli savunursunuz. Titizsiniz. Seyahatten hoşlanırsınız. Hayvanları seversiniz.

Ay Başak Burcunda “Entelektüel Kişilik”

Tümüyle rekabetçi değilsiniz. İdealistsiniz. Düşünce ve hislerinizi açıkça söylersiniz. Temelde entelektüel bir kişisiniz. Elde ettiğiniz bilgileri yalnız aktarmak için toplamaz, öğrendiğiniz her şey için uygulama alanı bulursunuz. Sağlığınıza karşı titizsiniz. Temizliğe çok önem verirsiniz. Üstünüz başınız, eviniz pırıl pırıldır.

Beslenmenize dikkat etmenize karşın mide bozukluklarından acı çekmeniz olasıdır. Belleğiniz çok iyi çalışır ve çabuk öğrenirsiniz. Hünerlerinizin çoğunu arkadaşlarınız bilmeyebilirler. Bunun nedeni alçak gönüllülüğünüzde aranmalıdır. Sizin anlaşılmaz bir biçimde kendi kendinizi alçaltan bir tutumunuz vardır. Gösterişi pek sevmezsiniz.

Paraya özel bir tutkunuz yoktur. Yaptığınız işin karşılığı olan paradan başkasını istemezsiniz. Ay, Başak burcunda iken doğan kadınlar tam bir ev kadınıdırlar. Düzenli çalışırlar ama biraz soğukturlar. Bu kadınlar erkeklerle olan ilişkilerinde duygusal olmaktan çok akılcıdırlar. Sevmeye başlayabilmeleri için çok derin bir heyecan duymaları gerekmektedir. İnsanları sürekli eleştirir ve bağışlamazsınız. Yanlış gördüğünüz huylarını düzeltmeye çalışmanız sizi kusur bulucu ve itici bir tip yapar.

Ay Başakta “Sert Açılarda Acımasız Eleştiri”

Ay kötü etkiler almışsa eleştirileriniz acımasız olur. Aile yaşamınız sürekli çatışmalar ve üzüntüler içinde geçebilir. Başkalarının işine burnunuzu sokmanız yüzünden başınız belaya girebilir. Hastalıklara karşı oldukça kuruntulu bir tutumunuz var. Sağı solu belli olmayan, huzursuz, utangaç ve kendi önemi hakkında değişken fikirlidir. Karmaşadan ve karmaşık duygulardan korkar. Dolayısıyla her şeyi düzene sokmak, dikkatle organize etmek, analiz etmek ve böylece her şeyin kontrol altında olduğuna kendini inandırmak ister.

Oldukça alçak gönüllü ve mantıklı yaşamak için içten gelen bir dürtüye sahiptir. Gerekli olanı kabullenip uyum sağlamaya isteklidir. Düzene ve mükemmele düşkünlüğünü eleştiri bağımlılığı ile birleştirir. Bu da hoşgörüsüz olmasına sebep olur. Kendisi gibi herkesin kendini eleştirip düzeltmesi gerektiğini düşünür. Duyguları donuk ve bastırılmıştır.

Ay Başakta “Takıntılar”

Cinsel takıntıları olabilir ya da dürtüsel olduğu (veya hijyen sorunu) için reddedebilir. Sınıflandırmaya yatkın bir zihniyet taşır. Ciddi ve saftır. Değişken koşullara ancak ayrıntılı bir incelemeden sonra ısınabilir. İlgili ve yardım etmeye çok isteklidir. Her şeyi yararlı-yararsız olarak düşündüğü için sevme ve kendini adama yeteneği pratik çıkarlarına ve fayda sağlamaya dayanır. Her şey “uygun” olunca aşık olabilir.

Daima kusur bulmaya, vazgeçmeye, imrenmeye ve küsmeye eğilimlidir. Yardımlarını kabul etmeyenlere öfkelenip küsebilir. Çünkü her detayı hesaplayıp -tüm iyi niyetiyle- karşısındaki için en iyi olanı bildiğini düşünür ve onlar için yararlı olacak fikirlerine nasıl olup ta insanların tepki gösterdiklerine şaşırır. Aslında bu tepkiyi kimseyi olduğu gibi kabul etmediği için alır.

Ay Başak Burcunda Sağlığı Nasıl Etkiler?

Başaktaki ay insanın genellikle sağlıklı olmasına yol açar. Ama ayın bu durumu insanın sağlığa aşırı önem vermesine, bu konuda titizlenmesine de neden olur. Bu tipler evhamlıdır. Her an hasta olduklarını sanarak telaşlanırlar. Her sağlık kuralına uyarlar. Temizliklerine çok dikkat ederler. Fakat bu kadarı da onları yetmez. Bir baş ağrısı veya mide bozukluğu en kötü hastalıkları düşünmelerine neden olur. Bu yüzden ecza dolapları işe yaramayan türlü ilaçlarla doludur. Her duydukları ilacı satın alırlar. Böylece kendilerini koruyacaklarına inanırlar.

Başakta bulunan ay sert açılar yapıyorsa bu durum çok ciddileşir. Bu insan mikroplardan korkmaya başlar, mikrop kapacağı kuşkusuyla hiçbir şeye el sürmezler. Kapıyı açarken tokmağı mendille tutmaya kadar işi vardırabilir. Lokantada yemek yemekten çekinirler çünkü tabaklar, çatallar vb. mikroplu olabilir. Temizlik isteği onlarda hastalık haline gelebilir. Fakat bu tüplere ender rastlanır.

Başakta Ay’ı bulunanlar bağırsaklarına özen göstermeliler. Bu tiplerin dengeli ve yeterli beslenme uygulamaları, yemeklerini daima zamanında yemeleri gerekir. Böylece bağırsakları rahatsız olmaz ve görevlerini iyi yaparlar. Ayrıca her gün egzersiz de şarttır. Özellikle karın kaslarını çalıştıran hareketler üzerinde durulmalıdır. Temiz havadan yararlanmalı ve gece iyi uyumalılar. Bu sayede daha canlı ve sağlıklı olurlar.

Ay Başak Burcunda Çocukları Nasıl Etkiler?

  • Dikkatli,
  • eleştirel – gözlemci,
  • biraz çekingen ve zeki.

Her şeyi doğru yapmaya, faydalı ve yardımcı olmaya çalışır. Başkalarına yardım ederek ve kendisine verilen ödevleri dürüstçe yerine getirerek takdir toplamak ister. İçine kapanmaya ve özünü inkar etmeye yatkındır. Temizdir.

 

Başak Burcu Erkeği Nasıl Bir Erkektir? Tüm Özellikleri

Başak Burcu Kadını Nasıl Bir Kadındır? Tüm Özellikleri

Başak Burcu Çocuğu Özellikleri Onlara Nasıl Davranmalı

 

Ay Başak Burcunda Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Ayşem Aksoy – Astroloji Dergisi

Son Güncelleme 21 Mart 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.