10. Ev Terazi Burcu

10. ev terazi burcu, 10. evde terazi burcu, 10. Ev terazi Burcunda, terazi 10. evde, 10. ev terazi burcu meslek kariyer, 10. ev terazi, 10. ev terazide nasıl etkiler?

10. Ev Terazi Burcu

10. ev terazi burcu hayatımızı nasıl etkiler? Terazi burcu onuncu evde Kişisel başarılarımızı, mesleki kariyerimizi, toplum içerisindeki statümüzü, başarı ve başarısızlıklarımızı ve birlikte olduğumuz insanlar üzerindeki otoritemizi nasıl etkiler? 

10. ev terazi burcu hangi konuları ele alır?

Doğum haritasında 10. ev meslek yaşamımız, disiplin, toplum içindeki yerimiz, düzen, kurallar, kısıtlamalar, yönetme, maddi düşünceler, sabır, öğretme, kalıplar, sabitlik, şöhret, kariyer, meslekte yükselme, tutkularımız, işimizle ilgili sorumluluklar ve kişisel uğraşları konu alan evdir.

Meslek seçimimiz, seçtiğimiz meslekte göstereceğimiz performans, mesleki başarılarımız, kişisel eğilimlerimiz, çalıştığımız ortamdaki otoriter tavırlarımız, toplum içerisinde elde ettiğimiz statülerimiz, yükselmek için gösterdiğimiz çabalarımız, ne kadar yükselebileceğimiz, çalışma ortamında ve toplum içerisindeki kurallara karşı tutumlarımız, kural koyuculuğumuz, konulan kuralları nasıl yönettiğimiz, maddesel plandaki düşüncelerimiz, iş fikirlerimiz, bu fikirleri hayata ne kadar geçirebileceğimiz ve çalışma hayatında ne kadar sorumluluk sahibi olduğumuz bu konumla ilgilidir.

Evde bulunan burcun ne kadar aktif olacağı doğum haritasındaki açılar, evin yöneticisi ve element unsurları ile bağlantılıdır. Eğer bu konumda bulunan burç özellikleri tam olarak yaşamımıza yansımıyorsa etkiyi kısıtlayan açılar var demektir. Bu etkileri kırmak için mücadele etmek gerekir. Kısıtlayan açılar yoksa özellikler büyük oranda hayatımıza yansıyacaktır.

10. Evin Sahibi: Oğlak Burcu

10 Evin Yönetici Gezegeni: Satürn

Terazi Burcu: Yöneticisi Venüs, Hava Elementi, Öncü Burç

10. Ev Terazi Burcu Genel Özellikleri

10. ev terazi burcu kısaca bize neler katar; yaşamımızı ve 10. evin konu edindiği alanları nasıl etkiler?

 • Estetik ve güzellik
 • Diplomatik bir dil
 • Toplumsal statüye verilen önem
 • Yükselmek için insanları etkilemek
 • Evlilik yolu ile konumunu yükseltme isteği
 • Halkla ilişkiler
 • İletişimin ve etkilemenin ön planda olduğu meslekler
 • Denge, zarafet ve sanatsal

10. ev terazi burcu konumundan etki alan insanlar mesleki yönelimde ve meslek yaşamlarında zarafetin, estetiğin ve güzelliğin öncüleridirler. Zarif, estetik ve sanatsal olan işler ilgilerini çeker. Yaşamımızı ve iş kollarında faaliyet gösterdikleri alanları güzelleştirmek için çaba sarf ederler.

10. ev terazi burcu insanları

 • fiziksel ve çekici görünüşleri,
 • sanatsal ve estetik yetenekleri,
 • sözlü iletişim becerileri ve
 • toplumdaki konumları ile fark edilmek isterler.

Etkileyici Bir Dil

10. ev terazi burcu insanları herkesin kendilerini görecekleri ve becerilerini sergileyebilecekleri sahne, medya ve toplumsal aktivitelerde bulunmaktan çok hoşlanırlar. Onlar için önemli olan beğenilmek ve ilgi görmektir. Bunun için tüm cazibesini kullanmaktan geri kalmaz. Dili adeta büyüleyici bir iksir gibidir. Kelimeleri ve sözleri ustaca bir ses tonu ile ağızdan çıkarır ve sahibine ulaştırır.

Hangi kelimenin ve ses tonunun kimi nasıl etkileyebileceğini çok iyi bilirler.

10. ev terazi burcu her şeyde bir estetik arar. Konuşmalarında da kelimeleri incitmeden kullanır ve onlara nasıl bir ses tonu eklediğinde, nasıl bir yüz ifadesi eklediğinde etkili olabileceklerini çok iyi bilirler. Bu nedenle

 • insanlarla iç içe olunan,
 • iletişimin ön planda olduğu,
 • insanların ikna edilmesi gereken işlerde,
 • ürün sunumu yapılan işlerde çok başarılı olurlar

Değişken Bir Yapı

10. ev terazi burcu konumundan etki alan insanlar hava grubu unsurlarını bu evde sergilerler.

 • Ani değişiklikler
 • Kararsız tutum
 • İstediğini elde etmek için yalanlar
 • Kendi yaşam alanında dağınıklık
 • İnsanların isteklerini ön planda tutma
 • Sabit kalamama
 • Unutkanlık

olabilir. Ancak kendisine uygun bir iş kolunda çalışıyorsa kesinlikle tam bir dengenin hakim olması için elinden geleni yapacaktır. Terazi burcunun yaşamdaki fonksiyonu “denge” sağlamak ve “dengelemek” tir. Bu konumda yerleşen Terazi burcu da iş alanı ve mesleki konularda denge unsuru olmaya çalışacaktır.

Kişisel Hırslar ve Başarı

10. ev terazi burcu insanları istediklerini elde etme konusunda çok hırslıdırlar. Ancak bu hırslarını sert bir şekilde yansıtmazlar. İstediklerini elde etmek için

 • tatlı dilini,
 • şık fiziksel görünümünü,
 • güler yüzünü ve
 • dengeleyici yönlerini kullanarak yaparlar

10. ev terazi burcu insanı başarıya ulaşmak için diplomasi dilini çok iyi kullanır. Aslında bir şey istiyorsa bunu doğrudan dile getirmez. İş yerinde konumunu yükseltmek istiyorsa öncelikle iş yeri sahibinin veya üst konumdaki insanların hayranlığını ve ilgisini kazanarak yapmaya çalışır. İstediğini elde ettiğinde ise gözünü bir üst konuma diker.

Başarı basamaklarını birer birer çıkarken kimseyi incitmemeye ve arkasında düşman bırakmamaya yani her şeyi dengede bırakmaya büyük özen gösterir. Ancak ayrıntıları görebilen insanlar bir şeyi far keder; istediklerini elde ettikten sonra artık tüm yoğunluğunu istediklerini elde etmek için muhatap olduğu insanlara değil varsa yeni hedefleri için yeni muhataplarına ayırır.

Kısacası istediklerini elde etmek için politik davranır. Bu bir süre sonra davranış derinliklerini çözebilen Akrep ve balık etkisi taşıyanlar için rahatsız edici gelebilir. Çünkü yüzdeki ve dildeki etkiler sadece isteklerin elde edilmesi için birer araç olarak kullanılır ve samimiyet barındırmaz.

Başarıya Etki Eden Açılar

Doğum haritalarında 10. evle ilgili Satürn, Güneş ve Jüpiter‘in olumlu açıları başarıyı artıracaktır. Bu nasıl olur? Yaptıkları göze batmaz, başarıya ulaşmak için politik davransalar dahi kimse rahatsız olmaz. İstediklerini kolayca ifade edip elde eder.

Az çaba ile büyük başarılar elde edebilir. Ancak hangi durumda olursa olsun başarının gelmesi için bireysel çabalar ve birikimlerde çok etkilidir. Olumlu etkiler iyi değerlendirilmezse zor şartlar için yeterli azim, kararlılık, sabır ve çözüm becerileri de gelişmeyecektir.

10. Ev Terazi Burcu, Evlilik ve Statü

Terazi burcu 7. ev yani evliliklerle ilgili olduğu için evlilik veya ortaklıklar üzerinden konum, başarı veya statü elde etme düşüncesi olabilir. Terazi burcu beğenilmek ister. Bu beğeniyi bireysel çabası ile elde edemezse toplumdaki statüsünü veya mesleki arzularını evlilik üzerinden elde etmek, geliştirmek isteyebilir.

Diplomatik tavırlar görüldüğü gibi burada da devreye girmekte. Yani aslında evliliği, evlendiği insanı gerçekten sevdiği için değil hedefine ulaşmak için isteyebilir. Bu da ileriki zamanlarda sorunların yaşanmasına neden olabilir. Çünkü terazi etkisi elde etmek istediği bir şeyi elde ettikten sonra yoğunluğunu oradan çekerek başka bir alana yönlendirir. Şu sözlerin duyulması olasıdır “hani beni çok seviyordun, hani her şeyi yapardın

10. Ev Terazi Burcu İnsanları Hangi Mesleklerde Başarılı Olabilir?

Buraya iletişimin önemli olduğu tüm meslekleri yazabiliriz. Çünkü Terazi burcu 10. ev konumunda bulunan insanlar, başarılarını iletişim dilindeki etkilere borçludurlar. Estetiğe ve güzel olana ilgileri, yaptıkları her işi sanatsal bir üslupla yapmaları, her zaman ilgi çekici olmuştur.

 • Politika
 • Mimari
 • Sanat galerileri
 • Güzellik uzmanlığı
 • Estetisyen
 • Giyim ve tasarım
 • Dans
 • Moda
 • Kuaför
 • Halkla ilişkiler
 • Pazarlama
 • Müzik alanları
 • Restorasyonlar
 • Sosyal hizmetler

ve güzel görünmesi gereken, güler yüzün gerekli olduğu, tatlı dilin etkili olduğu tüm alanlar.

Baskı ve Denge Kaybı

10. ev terazi burcu insanları hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor şartlarda başarılı olamazlar. Çünkü baskıyı hissettiklerinde onları büyüleyici kılan tüm estetik enerji ve bütünlük bir anda dağılmaya ve parçalanmaya başlar. Denge yitirildiğinde ise bir sonraki eşik depresyondur.

Kalabalığın, düzensizliğin, gürültünün ve ağır işlerin yoğun olduğu, estetiğin ve nezaketin bulunmadığı ortamlar asla terazi burcu etkisine göre değildir. Bu alanlar 10. ev terazi burcu insanın çok enerji harcamasına ama karşılığını alamamasına neden olur. Örnekleme yapacak olursak İngilizce konuşulan bir ortamda Almanya konuşarak anlaşmaya çalışmak gibi gereksiz ve sonuç alınamayan bir çaba ortaya çıkar. Ne kadar çaba gösterirse göstersin o ortamın dili ile konuşamaz.

Terazi burcu gücünü ve enerjisini huzurun, sükunetin ve uyumun bulunduğu ortamlarda gösterebilir.

Her burç özelliği kendi özelliklerine uygun ortamlarda çalıştıklarında kendini enerjilerini verimli bir şekilde kullanarak mutlu olabilirler.

Ağır işlerde çalışabilecek burç nitelikleri de zarafetin gerekli olduğu alanlarda başarı elde edemez çünkü o donanım onlara bulunmaz.

Bu konular eksiklik veya başarı – başarısızlık değil mevcut yeteneklerin en iyi şekilde ve uygun ortamlarda kullanılması ile ilgilidir.

MC Terazi 10. Ev

MC Terazi 10. Ev Ne Demek? 10. Ev Konuları ve Hayatımıza Etkileri, Terazi Burcunun Evi Kaçıncı Ev? Hangi Evi Yönetir? MC Terazi 10. Ev En Uygun Meslekler, 10. Evde Gezegen Olmaması Ne Anlama Gelir? MC Terazi 10. Tüm Gezegenlerin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Mc Terazi 10. Ev

Yardımcı Konular

Doğum Haritasına Göre Meslek Seçimi

Doğum Haritasına Bakarak Meslek Tercihi Nasıl Yapılır?

10. Ev Terazi Burcu
www.akrepblog.com
9 Nisan 2021

Son Güncelleme 30 Mayıs 2024 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 24 YORUM
 1. Fikri dedi ki:

  Merhabalar. Ben **** doğumluyum. Yakın çevrem hakkımda aşırı merhametli, kibar, zarif ve kırılgan yapıda olduğumu söylerler. Ağır sanayi işlerinde maalesef başarılı olamıyorum. Bunun sebepleri neler olabilir? Sizce hangi meslek dallarında başarılı olabilirim?

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Doğum yerinizi yazmamışsınız o nedenle bakamadım. Doğum yerinizi de yazar mısınız.

 2. Mustafa Ç dedi ki:

  Merhabalar çok güzel bir anlatım olmuş. **** dogumluyum. Anlatıldığı üzere agir islerde çalışamıyorum ve çalışsam da ruhum çabuk sıkılıyor. Sanki beni anlattınız. İş ve kariyer konusunda hep bir sıkıntı yaşıyorum başka sebebi olabilir mi acaba ?

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. MC 10. evde Terazi burcunda olduğu için uyum ve denge sizin için çok önemlidir. Merkür’ünüz Başak burcunda. Ayrıntılar sizin için değerlidir. Eleştirel bir dil, analitik yaklaşımlar, titiz, düzenli ve özenli.. Merkür Başak konusunda ayrıntıları bulabilirsiniz. Eğer çalıştığınız ortam size uygun değilse doğal olarak çabuk sıkılırsınız. Mars, Algol, Hades ve Vesta’da 6. evinizde. 6. ev çalışma ortamımızı belirtir. Enerjinize uygun bir ortam olmalı. Mars enerjisi size uygun olmayan ortamlardan sizi uzaklaştırabilir. Daha doğrusu kendinizi oradan atmak istersiniz. Aksi halde gerginlik, sıkışmışlık, stres olacaktır. MC konumunuza göre Psikolog, avukatlık, terapist, diplomat, mimar veya sanatsal alanlar size daha uygun olabilir. Mesleğiniz kişisel gelişiminize uyumlu olmalı (KAD 2. evde)

   KAD Kova burcunda linkinden KAD Kova ve KAD 2. evde başlıklarına da bakabilirsiniz. Amacınızı ve geride bırakmanız gerekenleri orada bulabilirsiniz.

   Ayrıca Ay ve Kara ay 12. evde. Bu konum size ruhsal derinlik kazandırır. Duyguları gizleme, yalnızlık, kadınlara karşı bakış açısında farklılıklar, platoniklik, Annenin yaklaşımlarından etkilenen duygular vb. etkilerde var.

   Ruhsal anlamda rahatlamak için iç dünyanıza yönelmeniz bunun için de meditasyon, derin trans çalışmaları, ibadetler ve içsel çalışmalar da yapabilirsiniz.

   Merkür 9. evde olduğu için hızlı bir zihne sahip olabilirsiniz. Eğer çalıştığınız ortam zihinsel performansınıza göre pasif kalırsa sıkılırsınız. Gezip görmek, derin düşünceler, felsefi konular vb. sizi tatmin eder.

   Ayrıca Satürn Oğlak burcunda… Yüksek sorumluluk duygusu (taşıması gerçekten ağır bir yük gibidir, üstüne bir de size uygun olmayan bir ortada ise insanı mahveder), bunalma, herşeyden çabuk vazgeçme..

   Ayrıca Venüs birleşmeyen Satürn açısı içsel sıkıntı… Ek olarak Venüs Pluto karesi nedeni ile ilişkilerde, organizasyonlarda, gruplarda içsel sıkıntı…

   Bu örnekler artırılabilir. Ancak odaklanılması gereken temel noktalar belirttiğim gibi ya bulunduğunuz ortaya uymak için kendinizi programlamalısınız veya kendinize uygun bir ortamda çalışmalısınız. Herkeste farklı sıkıntılar her zaman olur. Taşların tam olarak yerine oturduğu kimse yoktur. Öyle olsa zaten insanlar başkalarına ihtiyaç duymazlardı. Hepimiz pazılın birer parçası gibiyiz. Ancak günümüzde sistem insanın yetenek ve kabiliyetlerine odaklı olmadığı hatta bozduğu için bu sorunlar daha fazla yaşanıyor. Belirttiğim noktaları araştırıp dikkat ederseniz daha iyi olacağına inanıyorum.

 3. Aysel dedi ki:

  Merhaba ben 1993 09 28 dogumluyum gunduz satleri oglen 12 ile 13 arisi gunes burcum terazi yukselen yay ay burcu balik evlilikle ilgili sorunlar yasyiyorum nedni ne ola bilir veya evlilik yiıimin ne zaman olcagi hartamda gprunurmu? ondrn teskur edrim insallah cevaplarsiniz??

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba Aysel hanım. Evli misiniz? Evlilikle ilgili sorunlar yaşıyorum demişsiniz.

 4. Rayiha dedi ki:

  selamlar. ben size daha önce soru sormuştum ve çok açıklayıcı, güzel bir geri dönüş almıştım. bu yüzden tekrar aklıma takılan bir soruyu sormak istiyorum. umarım müsait bir vaktinizde cevaplayabilirsiniz. şimdiden teşekkür ederim. ben kendimi bir akrep burcu gibi hissediyorum ve bunun doğum haritamdaki yerleşimlere bağlı olduğunu sanıyorum. fakat akrep etkili olmak tam olarak nasıl oluyor? ben kendimi öyle hissediyorum evet ama auram o yönde mi, dışarıdan da öyle mi algılanıyorum? merak ediyorum. buna bağlı olduğunu düşündüğüm yerleşimlerim şu şekilde;
  – venüs mars kavuşum
  – mars plüto karşıt
  – haritamda aktif mars
  – lilith koç
  – plüto satürn karşıt
  – haritada aktif pluto
  – şans noktası akrep (fortune)
  – 5. ev akrep
  – 8.ev kova
  – 11.ev stelyum
  – mc koç
  – mars mc sextile
  – venüs lilith kare
  – güneş sextile lilith
  bunlar auramı ne denli etkiler? sizin yorumunuzu merak ediyorum. yardımcı olursanız çok mutlu olurum. umarım sizi bir daha rahatsız etmem 🙂 kendinize iyi bakın. güzel günleriniz olsun

  1. Akrep dedi ki:

   Selamlar, tekrar hoşgeldiniz.

   Güneş, Yükselen, Ay, Merkür ve 3. ev konumlarınızı da yazar mısınız?

   (Rahatsız etmiyorsunuz, yazılan herşey sorumluluk gerektirir. Zamanım oldukça biliyorsam bildiğim kadarını kullanarak yardımcı olmaya çalışırım her zaman)

   1. Rayiha dedi ki:

    tekrar teşekkür ederim. anlayışınız için de. güneş boğa 11.ev, yükselen aslan, ay başak 2.ev, merkür ikizler 11.ev, 3.ev başak

    1. Akrep dedi ki:

     Rica ederim Rayiha hanım sorun değil.

     Bu konumlarda fazla etki yok. Açılar daha çok etki etmiş olmalı.

     Güneş burcunuzun yönetici Venüs ile Mars kavuşumu etkili olmuştur. Akrep burcunun Pluto etkisi değil ama Mars etkisini oradan alıyor olabilirsiniz. Güneş burcumuz ruhsal yönümüzü temsil eder. Dışarıdan size bakanlar bir akrep burcu göremeyebilir ama siz kendinizi Mars etkisinden dolayı akrep burcu gibi hissedebilirsiniz.

     Dışarıdan bakanların sizi akrep burcu gibi algılayabilmeleri için Yükselen burcunun etki altında olması gerekir. Ama ruhsal yapınızda etki yoğunsa ve özellikle bu etki gözlerinize yansıyorsa “akrep burcu gibi bakıyorsun” diyebilirler.

     Bunun dışında haritanızda Akrep burcu, Mars ve Pluto bulunan tüm konumlarda da akrep etkisi olacaktır. Mesela 5. evinizde Akrep burcu var. O ev konumu içine giren tüm konularda Akrep burcu gibi davranırsınız.

     1. Rayiha dedi ki:

      Anladım. 5.ev geniş kapsamlı bir ev, içine aldığı konular önemli konular. belki de bu yüzden akrep enerjisi hissediyorum kendimde. dışarıdan da bu enerjinin algılandığını hissediyorum ve bazen dile getiriliyor, benim sormamama rağmen. tekrar her şey için çok teşekkür ederim. sağlıcakla kalın

     2. Akrep dedi ki:

      Rica ederim. Hayırlı, sağlıklı ve güzel bir yaşam dilerim.

 5. Rayiha dedi ki:

  merhaba. iyi günler, iyi çalışmalar. 5.ev akrep yazınıza bir yorum yapmıştım fakat geri dönüş alamadım. buraya da yazmak istedim. benim bir sorum var eğer cevaplarsanız çok mutlu olurum. 5.evim akrep ve içinde plüton bulunduruyor. aynı zamanda mars- pluto kare açım var. venüs mars kavuşumum var. bunların beraber oluşturduğu anlam nedir? beni bilgilendirir misiniz? çok teşekkür ederim. iyi günler

  1. Akrep dedi ki:

   Tekrar merhaba.

   Mars Pluto Kare açısının olumsuz etkilerini sanırım az da olsa okumuşsunuz, araştırmışsınızdır. Ben şu şekilde tarif etmeye çalışayım. Etrafınız çitle çevrili Mars bu çiti sürekli alev alev yakıyor. Alevleri aşıp dışarı çıkamıyorsunuz. Pluto sizi bu çit içerisinde küle çevirip tekrar tekrar inşa ediyor. Bu etkiye baktığımızda oldukça yoğun bir gerilimden bahsedebiliriz.

   Bir de şu açıdan düşünün. O kadar yoğun bir enerji ortaya çıkar ki.. Siz bu enerjiyi açığa çıkarmayı veya kullanmayı öğrendiğinizde neler yapamazsınız? Venüsle birlikte bu enerjiye sevdiğiniz insanları olumlu yönde de ortak edebilirsiniz olumsuz yönde de. Bakış açınıza bağlı. Olayı nasıl değerlendirdiğinizle ilgili. Bence sizde muhteşem bir güç ve enerji var. Bu gücü kontrol edemediğiniz sürece sürekli gergin, yakan yıkan, bozan bir insan olabilirsiniz. İnsanların arkasından gizli işler çeviren, onları yanıltan, kıran ve inciten bir insan olabilirsiniz. Veya bunları yapmamak için kendinizi çok fazla baskı altına alıyor olabilirsiniz.

   İçinizdeki ateş yolunu keşfedin bence. O enerjiyi kullanabilirseniz muhteşem olabilir herşey.

   İkili ilişkilerinizde sizdeki enerji anlayabilecek, enerjinize karşılık verebilecek, sizdeki derinliği kavrayabilecek birileri ile birlikte olmaya çalışabilirsiniz.

   1. Rayiha dedi ki:

    yardımseverliğiniz için çok teşekkür ederim. her yazınız fazlasıyla bilgilendirici. çok mutlu oldum. emeğinize sağlık. hayatınızda başarılar. iyi akşamlar

    1. Akrep dedi ki:

     İyi akşamlar. Rica ederim ne demek. Dilerim yaşamınız kolay geçer. Huzurlu ve mutlu bir yaşamınız olur.

 6. Nurane dedi ki:

  Bu arada çalışmalarınızı severek takip ediyoruz. Keyifli ve bereketli çalışma hayatı diliyorum size. Başarılarınızın devamına dua ile..

  1. Akrep dedi ki:

   Teşekkür ederim. Şu dünyadan birilerine faydalı olarak gidebilirsem ne mutlu bana.

 7. Nurane dedi ki:

  merhaba, iyi çalışmalar; yeğenim 20.05.2002, 10.30 doğumlu haritasını inceleyebilir misiniz? ilginizi çekecektir. teşekkürler, sağlıcakla kalın

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba teşekkürler. İlgimi çekeceğini neye dayanarak söylediniz?

   Doğum haritası analizini şu an için yapmıyorum. İleride açacağım “doğum haritası” bölümüne yazarsanız orada yardımcı olabilirim. Şu an zamanım yok malesef.

 8. Ahsen dedi ki:

  Ne güzel ilerliyordunuz 10.ev Yay bekliyordum ama gelmedi. Diğer evleri de merak ediyoruz.

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Teşekkürler beğeni ve güzel sözleriniz için. Yazılar farklı kaynaklarda telif hakları ihlal edilerek kullanılmış. Bazıları astroloji derslerinde kullanmış ? Şaka gibi. Onlarla ilgili yasal sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Açıkçası çok zamanım da yok. Zaman bulduğumda devam etmeyi düşünüyorum.

 9. Taries dedi ki:

  Merhabalar, güzel günler dilerim size. Yazmış olduğunuz yazılar çok iyi hazırlanmış. Ellerinize sağlık. Size, bizi böyle bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten gönderilerinizi fazlasıyla beğenmekteyim. Lütfen 11. ve 12. evler ile ilgili yazılar da gelsin. Takipteyiz. (Bu yazıyı burada görmeniz için yazdım.)

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Teşekkürler beğeni ve güzel sözleriniz için. Yazılar farklı kaynaklarda telif hakları ihlal edilerek kullanılmış. Bazıları astroloji derslerinde kullanmış 🙂 Şaka gibi. Onlarla ilgili yasal sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Açıkçası çok zamanım da yok. Zaman bulduğumda devam etmeyi düşünüyorum.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.