Mc Terazi 10. Ev

Mc Terazi 10. Ev

MC Terazi 10. Ev

MC Terazi 10. Ev Ne Demek? 10. Ev Konuları ve Hayatımıza Etkileri, Terazi Burcunun Evi Kaçıncı Ev? Hangi Evi Yönetir? MC Terazi 10. Ev En Uygun Meslekler, 10. Evde Gezegen Olmaması Ne Anlama Gelir? MC Terazi 10. Tüm Gezegenlerin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

MC Terazi 10. ev astrolojide kişinin kariyer hedeflerini, toplumsal statüsünü ve dış dünyadaki imajını temsil eder. Bu konum,

 • bireyin kariyerinde denge,
 • uyum ve
 • adalete

büyük önem verdiğini gösterir. MC Terazi 10. evde yer alan kişiler, iş dünyasında uyum ve işbirliği içinde çalışmayı tercih ederler ve genellikle takım çalışmasına yatkındırlar (diğer konumlar etkilemiyorsa). Diplomatik yetenekleri sayesinde çatışmaları çözme ve uzlaşma sağlama konusunda başarılı olurlar. Bu kişiler, kariyerlerinde ve toplumsal rollerinde

 • adalet,
 • estetik ve
 • uyum

değerlerini ön planda tutarak, başarılı bir kariyer inşa ederler.

MC Terazi 10. Ev Ne Demek?

Astrolojide, MC (Orta Gökyüzü) haritanın en tepe noktası olarak bilinir ve kişinin kariyer hedeflerini, toplumsal statüsünü ve dış dünyadaki imajını temsil eder. MC’nin bulunduğu burç ve ev, bireyin iş hayatında nasıl bir yol izleyeceğini ve toplum tarafından nasıl algılanacağını belirler. 10. ev ise kariyer, başarı ve toplumsal statü ile ilişkilidir. Bu evdeki gezegenler ve burçlar, bireyin toplumdaki duruşunu ve mesleki hedeflerini nasıl gerçekleştireceğini gösterir.

MC’nin Terazi burcunda yer alması, kişinin kariyerinde denge, uyum ve adalete büyük önem verdiğini gösterir. Terazi burcu,

 • diplomasi,
 • estetik ve
 • sosyal ilişkilerle

ilişkilendirilir. Bu nedenle, MC Terazi konumuna sahip kişiler, kariyerlerinde adil, işbirlikçi ve estetik değerlere önem veren bir yaklaşım sergilerler. Aynı zamanda, toplumsal statülerini ve imajlarını oluştururken zarif ve diplomatik bir tutum benimserler.

MC Terazi 10. evde, bireyin kariyerinde ve toplumsal statüsünde sosyal bağlantılar ve ilişkiler büyük bir rol oynar. Bu kişiler, iş dünyasında uyum ve işbirliği içinde çalışmayı tercih ederler ve genellikle takım çalışmasına yatkındırlar. Diplomatik yetenekleri sayesinde çatışmaları çözme ve uzlaşma sağlama konusunda başarılı olurlar. Ayrıca, estetik ve sanatsal alanlarda da başarılı olma potansiyeline sahiptirler.

MC Terazi 10. ev konumu, kişinin toplumda zarif ve dengeli bir imaj sergilemesine yardımcı olur. Bu bireyler, toplumsal statülerini korumak ve yükseltmek için sosyal becerilerini kullanırlar. Adalet ve denge arayışları, onları adil ve güvenilir liderler yapar. MC Terazi 10. ev kombinasyonu, kişinin kariyerinde ve toplumsal statüsünde diplomasi, estetik ve adaletin ön planda olduğu bir yol izlediğini gösterir.

MC (Midheaven) Terazi Nedir?

Astrolojide Midheaven (MC), kişinin kariyer hedeflerini, toplumsal statüsünü ve dış dünyada nasıl algılandığını temsil eden önemli bir noktadır. MC’nin Terazi burcunda olması, bu etkilerin Terazi’nin temel özellikleri olan adalet, denge ve ilişkilerle bağlantılı olduğu anlamına gelir. Terazi burcu, diplomasi, estetik ve uyum arayışını simgeler. Bu nedenle, MC Terazi konumuna sahip bireyler, kariyerlerinde ve toplumsal statülerinde bu değerleri ön planda tutarlar.

Doğum haritalarında MC Terazi 10. ev konumu bulunan kişiler, meslek seçimlerinde genellikle adalet, sanat ve ilişkilerle ilgili alanlara yönelirler.

 • Hukuk,
 • diplomasi,
 • sanat ve
 • tasarım

gibi alanlar, bu bireylerin doğal yeteneklerini ve değerlerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri mesleklerdir. MC Terazi’nin anlamı, bu kişilerin iş hayatlarında dengeli ve adil olma eğiliminde olduklarını da gösterir. İlişkilerde uyum ve denge sağlama yetenekleri, onları başarılı liderler ve takım oyuncuları yapar (diğer konumlarda önemli).

MC Terazi’nin bir diğer önemli etkisi, kişinin iş hayatındaki ilişkileri nasıl yönettiğidir. Bu konum, bireylerin profesyonel ilişkilerinde diplomatik ve uzlaşmacı bir yaklaşım sergileme eğiliminde olduklarını gösterir. İş ortaklıklarında ve takım çalışmalarında, MC Terazi konumuna sahip kişiler, çatışmaların çözümünde ve iş birliğinin sağlanmasında büyük bir rol oynarlar. Bu bireyler, toplumsal statülerini ve kariyerlerini inşa ederken adalet ve dengeyi ön planda tutarlar.

MC Terazi, kişinin kariyer yolculuğunda ve toplumsal statüsünde adalet, denge ve ilişkilerin büyük bir öneme sahip olduğunu gösterir. Bu konuma sahip bireyler, meslek seçimlerinde ve profesyonel ilişkilerinde bu değerleri ön planda tutarak, başarılı ve uyumlu bir kariyer inşa ederler.

10. Ev Konuları ve Hayatımıza Etkileri

Astrolojide 10. ev, kariyer, toplumsal statü ve uzun vadeli hedefler gibi kritik alanları kapsar. Bu ev, bireyin toplum içindeki yerini belirleyen ve profesyonel hayatta ne tür başarılar elde edebileceğini gösteren bir alan olarak bilinir. 10. ev konuları, kişinin dış dünyadaki görünürlüğü ve itibarını da doğrudan etkiler. Bu nedenle, 10. evin etkilerini anlamak, kişinin yaşam yolculuğu ve hedefleri hakkında derinlemesine bilgi sağlar.

MC Terazi 10. evde bulunuyorsa, bu durum kişinin kariyerinde ve toplumsal statüsünde denge ve adalet arayışını ön plana çıkarır. Terazi burcu, uyum ve diplomasi ile ilişkilendirildiğinden, MC Terazi 10. evde olan kişiler genellikle kariyerlerinde ilişkiler yönetimi, işbirliği ve estetik değerlere önem verirler. Bu kişiler, profesyonel yaşamlarında adil ve dengeli bir yaklaşım sergileyerek, liderlik ve yönetim pozisyonlarında başarılı olabilirler.

10. evin bir diğer önemli konusu, bireyin hayat amacı ve uzun vadeli hedefleridir. MC Terazi 10. ev etkisine sahip olanlar, genellikle toplumsal adalet ve eşitlik konularında güçlü bir motivasyona sahiptir. Bu kişiler, kariyerlerinde ve toplumsal rollerinde uyum ve dengeyi sağlama konusunda doğal bir yetenek gösterirler. Aynı zamanda, estetik ve sanatla ilgili alanlarda da başarı elde etme potansiyeline sahiptirler.

10. evin kişinin hayatındaki etkileri oldukça geniştir. Kariyer, toplumsal statü ve uzun vadeli hedefler gibi konular, 10. evin kapsamına girer ve kişinin yaşamındaki başarılarını şekillendirir. MC Terazi 10. evde bulunduğunda, bu etkiler denge ve adalet temalarıyla birlikte daha belirgin hale gelir, bireyin profesyonel yaşamında ve toplumsal rollerinde uyumlu ve başarılı bir yol izlemesine katkıda bulunur.

Terazi Burcunun Evi Kaçıncı Ev? Terazi Burcu Hangi Evi Yönetir?

Terazi burcunun evi: 7. Ev

Terazi burcunun yönetici gezegeni: Venüs

Terazi burcunun elementi ve niteliği: Hava burcu, Öncü burç

Kısaca Terazi burcunun özellikleri: Denge, uyum ve adalet arayışı Terazi burcunun en belirgin özellikleridir. Sosyal, zarif ve diplomatik yapısıyla bilinir. İlişkilerde ve işbirliklerinde başarılıdır, estetik ve güzellik duygusu yüksektir.

Astrolojide Terazi burcunun yönetici evi 7. evdir. Terazi burcu, denge, adalet ve estetikle ilişkilendirilir ve bu özellikler doğal olarak 7. evin konularında da kendini gösterir. 7. ev, özellikle ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ve işbirlikleri gibi konularla ilgilidir. Terazi burcunun bu evdeki etkisi, bireylerin sosyal bağlarını güçlendirme, uyum arayışında olma ve diplomatik becerileri ön plana çıkararak ilişkilerini yönetme eğiliminde olmalarını sağlar. Bu, hem kişisel hem de profesyonel yaşamda önemli bir avantajdır.

Terazi burcu 7. evi yönetirken, bireylerin adalet ve eşitlik duygusu güçlü olur. Ortaklıklar ve işbirlikleri, Terazi burcunun bu evdeki varlığıyla daha uyumlu ve dengeli hale gelir. İnsanlar, bu etkiler altında çatışmalardan kaçınabilir ve daha barışçıl çözümler arayabilirler. Terazi burcunun estetik anlayışı, ilişkilerde de kendini gösterir; bireyler, çevrelerindeki güzelliklere ve sanatsal ifadelere büyük önem verirler.

Terazi burcunun 10. evdeki etkilerine bakıldığında, bu evin kariyer ve toplumsal statü ile ilgili olması nedeniyle farklı bir dinamik ortaya çıkar. 10. ev konuları arasında mesleki başarı, otorite figürleriyle ilişkiler ve toplumsal imaj yer alır. Terazi burcunun bu evdeki etkisi, bireylerin kariyerlerinde daha diplomatik, adil ve uyumlu olmalarını sağlar. İş yerinde ve toplumsal statüde estetik ve zarafete önem veren bir yaklaşım sergilerler.

Terazi burcunun 7. evdeki ve 10. evdeki etkilerini karşılaştırdığımızda, esas farkın bireylerin sosyal ilişkilerdeki rolleri ile kariyerlerindeki rolleri arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını görebiliriz. 7. evde daha çok birebir ilişkiler ve ortaklıklar ön plandayken, 10. evde toplumsal statü ve mesleki başarı önem kazanır. Her iki evde de Terazi burcunun adalet, estetik ve uyum arayışı belirleyici unsurlar olarak öne çıkar.

MC Terazi 10. Evde En Uygun Meslekler

MC Terazi 10. ev en uygun meslekler

 • Diplomat
 • Avukat
 • Halkla ilişkiler uzmanı
 • Sanatçı (özellikle müzik ve resim)
 • Mimar
 • Moda tasarımcısı
 • Sosyal hizmet uzmanı
 • Pazarlama ve reklamcılık
 • Evlilik ve ilişki danışmanı
 • Estetik cerrah
 • Güzellik uzmanı
 • İç mimar

MC Terazi 10. ev olan bireyler, kariyer seçimlerinde belirli alanlarda doğal bir uyum ve başarı potansiyeline sahiptirler. Sosyal becerileri ve estetik anlayışları, onları hukuk, moda, sanat, diplomasi ve danışmanlık gibi mesleklerde öne çıkarır. Bu konumun sunduğu avantajlar, kişilerin iş hayatındaki ilişkilerini ve liderlik tarzlarını da olumlu yönde etkiler.

Hukuk alanında, MC Terazi 10. ev olan bulunan kişiler, adalet ve denge arayışlarıyla dikkat çekerler. Hukukçular olarak, müzakere ve arabuluculuk yetenekleri sayesinde etkili bir şekilde çalışabilirler. Estetik duyarlılıkları ve sosyal becerileri, onları moda dünyasında da başarılı kılar.

 • Tasarımcı,
 • stil danışmanı veya
 • moda editörü

olarak, yenilikçi ve zarif çözümler sunabilirler.

Sanat dünyasında ise, MC Terazi 10. evde yer alan bireyler, üretkenlik ve estetik anlayışlarını en üst düzeyde sergileyebilirler. Ressam, heykeltıraş veya müzisyen olarak, sanatsal ifadeleri ve estetik duyarlılıklarıyla öne çıkarlar. Diplomasi alanında, denge ve uyum arayışları, onları etkili diplomatlar yapar. Uluslararası ilişkilerdeki yetenekleri sayesinde, ülkeler arası anlaşmazlıkların çözümünde önemli rol oynayabilirler.

Danışmanlık sektöründe ise, MC Terazi 10. evde yer alan kişiler, sosyal becerileri ve empati yetenekleriyle başarılı olurlar. Kariyer danışmanı, yaşam koçu veya psikolog olarak, bireylerin yaşamlarındaki dengeyi bulmalarına yardımcı olabilirler. Bu konumun sunduğu avantajlar, liderlik tarzlarında da kendini gösterir. MC Terazi 10. evde yer alan kişiler, adil, dengeli ve işbirlikçi liderler olarak tanınırlar. İş hayatındaki ilişkilerinde, diplomatik ve uzlaşmacı yaklaşımlarıyla öne çıkarlar, bu da onları başarılı birer yönetici yapar.

10. Evde Gezegen Olmaması Ne Anlama Gelir?

Astrolojik haritalarda 10. ev, kariyer, toplumsal statü ve yaşam hedefleri ile ilişkilendirilir. Bu evde gezegenlerin bulunması, bu alanlarda belirgin etkiler oluşturur. Ancak bazı doğum haritalarında 10. ev boş olabilir, yani bu evde hiçbir gezegen yer almaz. Bu durum, kişinin kariyer ve toplumsal statüsü üzerinde belirli belirsizlikler ve esneklikler oluşturabilir.

10. evde gezegen yoksa, kişinin kariyer yolculuğunda daha fazla inisiyatif alması gerektiğini işaret edebilir. Belirgin gezegen etkileri olmadan birey, kariyer hedeflerini belirlerken ve toplumsal statüsünü inşa ederken daha özgür ve bağımsız hareket edebilir. Bu, kişinin

 • kendi yeteneklerini ve
 • potansiyelini keşfetmesi

için bir fırsat olabilir. Ancak, aynı zamanda

 • belirli bir yön veya
 • rehberlik eksikliği

de yaşanabilir.

10. evde gezegen olmaması ile ortaya çıkan zorluklardan biri, kariyer kararlarında

 • belirsizlik ve
 • kararsızlık

olabilir. Birey, hangi yöne gitmesi gerektiği konusunda net bir vizyon geliştirmekte zorlanabilir. Bu durum, kişinin kariyer yolunda daha fazla deneme-yanılma süreci yaşamasına neden olabilir. Ancak, bu süreç aynı zamanda kişinin gerçek ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmesi için bir fırsat sunar.

MC Terazi, 10. evin boş olması durumunda önemli bir rol oynayabilir. MC Terazi,

 • denge,
 • uyum ve
 • adalet

temalarını vurgular. Bu, kişinin kariyerinde ve toplumsal statüsünde bu değerleri ön planda tutmasına yardımcı olabilir. MC Terazi 10. evde, bireyin işbirliği, diplomasi ve sosyal beceriler yoluyla kariyerinde ilerlemesine olanak tanır. Bu durumda, kişinin kendi iç dengesini bulması ve bu dengeyi kariyerine yansıtması önemli hale gelir.

10. evde gezegen bulunmaması durumu, dışsal gezegen etkilerinden yoksun bir kariyer yolculuğu anlamına gelse de, bireyin kendi iç kaynaklarını ve potansiyelini keşfetmesi için bir fırsat oluşturur. MC Terazi’nin etkisiyle, birey denge ve uyum içinde bir kariyer yolculuğu sürdürebilir.

10. evde gezegen yoksa 10. evde bulunan burcun yönetici gezegeninin bulunduğu ev konumuna (Terazi – Venüs) ve 10. evin doğal yönetici gezegeni Satürn’ün bulunduğu ev konumuna bakılabilir.

MC Terazi 10. Ev: Tüm Gezegenlerin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

MC Terazi 10. Ev: Tüm Gezegenlerin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Güneş MC 10 Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkiler: Liderlik yetenekleri, İşbirliği ve uyum sağlama, Toplumsal ilişkilerde başarı

Olumsuz Etkiler: Kararsızlık, Aşırı onay ve beğeni arayışı

Ay MC 10 Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkiler: Duygusal denge, Hizmet odaklılık, Empati ve anlayış

Olumsuz Etkiler: Kararsızlık, Duygusal dalgalanmalar

Merkür MC 10 Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkiler: Güçlü iletişim becerileri, Diplomasi, Analitik düşünce

Olumsuz Etkiler: Kararsızlık, Aşırı detaycılık,

Venüs MC 10 Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkiler: Sosyal yetenekler, Estetik ve sanat alanlarında başarı, İşbirliği ve uyum

Olumsuz Etkiler: Fazla esneklik, Kararsızlık,

Mars MC 10 Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkiler: Kararlılık ve enerji, Hedefe odaklanma, Adalet duygusu

Olumsuz Etkiler: Kararsızlık, Aşırı rekabetçilik,

Jüpiter MC 10 Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkiler: Geniş vizyon, İşbirliği ve uyum, Toplumsal ilişkilerde başarı

Olumsuz Etkiler: Aşırı iyimserlik, Gerçekleri göz ardı etme

Satürn MC 10 Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkiler: Disiplin ve sorumluluk, Dayanıklılık, İşbirliği

Olumsuz Etkiler: Endişe ve korku, Risk almaktan kaçınma,

Uranüs MC 10 Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkiler: Yenilikçilik, Orijinal fikirler, Toplumsal ilişkilerde farklılık

Olumsuz Etkiler: Kararsızlık, Beklenmedik değişimlere uyum zorluğu

Neptün MC 10 Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkiler: Üretkenlik, Empati, İşbirliği ve uyum

Olumsuz Etkiler: Gerçekleri göz ardı etme, Belirsizlik

Plüton MC 10 Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkiler: Dönüşüm yeteneği, Derinlikli araştırma, Güçlü işbirliği

Olumsuz Etkiler: Kontrol arzusu, Güç mücadeleleri

MC Terazi 10. ev konumunda yer alan gezegenlerin etkileri, kişilerin kariyer ve toplumsal statüleri üzerinde önemli rol oynar. Bu konum, kariyer yolculuğunuza ve toplum içindeki duruşunuza dair ipuçları sunar. Şimdi, bu evdeki gezegenlerin olumlu ve olumsuz etkilerini ele alalım.

Venüs: MC Terazi 10. evde Venüs varlığı, iş hayatında diplomasi ve estetik anlayışının ön planda olduğunu gösterir. Bu kişiler genellikle sanat ve güzellik alanlarında başarılı olurlar. Olumlu yönleri arasında uyumlu iş ilişkileri ve çekicilik sayılabilir. Ancak, olumsuz tarafı, fazla uzlaşmacı olunması ve karar almakta zorlanılmasıdır.

Mars: Mars’ın bu evde bulunması, kişinin kariyerine enerjik ve hırslı bir yaklaşım getirdiğini işaret eder. Bu kişiler genellikle liderlik pozisyonlarında başarılı olurlar. Olumlu etkileri arasında kararlılık ve azim öne çıkar. Buna karşın, agresif tavırlar ve çatışma eğilimi olumsuz etkilerdir.

Jüpiter: MC Terazi 10. evdeki Jüpiter, kariyer ve toplumsal statüde büyüme ve genişleme imkanı sunar. Bu kişiler genellikle iyimser ve şanslı olarak tanımlanır. Jüpiter’in olumlu etkileri arasında fırsatların artması ve geniş vizyon yer alır. Ancak, aşırı iyimserlik ve risk alımında aşırılık olumsuz etkilerindendir.

Satürn: Satürn’ün bu evdeki konumu, kariyer yolunda disiplin ve sorumluluk bilincini artırır. Bu kişiler genellikle uzun vadeli başarılar elde ederler. Olumlu etkileri arasında dayanıklılık ve sorumluluk sahibi olma bulunur. Diğer yandan, aşırı disiplin ve esneklik eksikliği olumsuz etkilerindendir.

Merkür: Merkür’ün bu evde bulunması, iletişim becerilerinin ve zihinsel yeteneklerin kariyer üzerinde önemli rol oynadığını gösterir. Bu kişiler genellikle bilgi ve iletişim alanlarında başarılı olurlar. Olumlu yönleri arasında hızlı düşünme ve etkili iletişim sayılabilir. Ancak, kararsızlık ve aşırı analiz etme olumsuz etkilerindendir.

MC Terazi 10. evdeki gezegenlerin etkileri, kariyer ve toplumsal statü üzerinde farklı dinamikler oluşturur. Her gezegen, bu konumda kişisel ve profesyonel hayatınıza belirli avantajlar ve zorluklar getirir. Bu etkileri bilerek, kariyer yolculuğunuzu daha bilinçli bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

MC Terazi 10. Ev Olumlu ve Olumsuz Açı Etkileri

MC Terazi 10. evde bulunan gezegenlerin oluşturduğu açılar, bireyin kariyer ve toplumsal statüsü üzerindeki önemli etkileri ortaya koyar. Kare, üçgen ve karşıt açılar gibi astrolojide önemli görülen bu açıların her biri, farklı fırsatlar ve zorluklar ortaya çıkartır.

Kare açıları, genellikle bireyin kariyer yolculuğunda karşılaşabileceği engelleri ve mücadeleleri gösterir. Örneğin, MC Terazi 10. evde Mars ile kare açı yapan bir gezegen, kişinin kariyerinde otorite figürleriyle çatışmalara girebileceğini veya kendi içsel hırslarıyla başa çıkmak zorunda kalacağını işaret eder.

Diğer yandan, MC Terazi 10. evdeki gezegenlerin üçgen açıları, genellikle uyum ve kolaylık gösteren olumlu etkiler oluşturur. Üçgen açılar, bireyin doğal yeteneklerini ve becerilerini kariyerinde daha rahat bir şekilde kullanabileceğini, iş hayatında destekleyici ilişkiler kurabileceğini gösterir. Örneğin, Venüs ile üçgen açı yapan bir gezegen, kişinin sanatsal kariyerlerde başarı elde etme olasılığını artırabilir.

Karşıt açılar ise, denge ve uyum arayışını temsil eder. MC Terazi 10. ev konumu ile bir gezegenin karşıt açı yapması, bireyin kariyerinde dengesizlikler veya zıtlıklar yaşayabileceğini gösterir. Bu tür açılar, kişinin iş hayatında dengeyi bulma ve farklı güçler arasında uyum sağlama gerekliliğini vurgular. Örneğin, Satürn ile karşıt açı yapan bir gezegen, kişinin kariyerinde disiplin ve sorumluluk konularında zorluklar yaşayabileceğini, ancak bu zorlukların üstesinden gelerek uzun vadeli başarılar elde edebileceğini işaret eder.

MC Terazi 10. ev konumu ile açıların olumlu ve olumsuz etkileri, bireyin kariyer yolculuğunda karşılaşabileceği potansiyel fırsatlar ve zorlukları belirler. Bu açılar, kişinin toplumsal statüsünü nasıl inşa edeceği ve kariyerinde hangi stratejileri kullanacağı konusunda önemli ipuçları sunar. Dolayısıyla, MC Terazi 10. evdeki açıların dikkatlice incelenmesi, bireyin iş hayatında daha bilinçli adımlar atmasına yardımcı olabilir.

Doğum Haritasına Bakarak Meslek Tercihi Nasıl Yapılır?

Doğum Haritasına Bakarak Meslek Tercihi Nasıl Yapılır?

Son Güncelleme 5 Haziran 2024 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.