Ateş Grubu Burçları – Ateş Elementi Burçları Özellikleri ve Görevleri

Ateş Grubu Burçları - Ateş Elementi Burçları Özellikleri ve Görevleri

Ateş Grubu Burçları – Ateş Elementi Burçları Özellikleri ve Görevleri

Ateş grubu burçları hangi burçlardır? Hangi burçlar ateş grubundadır ve neden ateş elementi ile ifade edilir? Ateş grubu burçlarının yaşamımızdaki görevleri ve özellikleri nelerdir?

Burçlar kuşağında bulunan 12 burç, özelliklerine göre farklı gruplara ayrılmıştır. Sahip oldukları özelliklere göre gruplar, elementlerle ifade edilirler. Her grup içerisindeki burçlar kendilerine has benzer özelliklere sahiptirler.

Bu gruplar Ateş, Toprak, Hava ve Su elementlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak element adları ile sınıflandırılmışlardır.

Ateş Grubu Burçları (Ateş Elementi Burçları)

 • 1– Koç Burcu
 • 2– Aslan Burcu
 • 3– Yay Burcu

Ateş grubu burçları yüksek enerjiye sahiptir. Enerji seviyelerinin yüksekliği nedeni ile de ateş elementi ile adlandırılırlar. İnsanların organize edilmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili burçlardır. Grubun özelliklerini en belirgin şekilde taşıyan burç koç burcudur.

Eğer doğum haritalarında uygun konumlar bulunuyorsa enerjilerini bioenerji ve telekinezi gibi alanlarda da kullanabilirler.

Ateş grubu burçları ve ateş elementi ile ifade edilen burçlar doğum haritalarında aldıkları etkilere ve ateş elementi yoğunluklarına göre yüksek bir egoya sahiptirler. Diğer burçlardan enerji almadıkları için kolay kolay etki altında kalmazlarAteş grubu burçları,

 • iyi bir yönetici,
 • organizatör,
 • rehber,
 • eğitmen,
 • yaşam koçu,
 • sporcu ve
 • zor işlerin çalışanları olurlar.

Koç Burcu ve Ateş Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Mars

Niteliği: Öncü

Temsil Ettiği Ev: 1. Ev (Kişilik ve Karakter Evi. Dışa Yansıyan Yönümüz)

Koç burcu ateş elementi özellikleri nelerdir?

Koç burcu için ateş grubunun lideri diyebiliriz. Yüksek bir egoya sahiptir ve bulunduğu ortamda tek söz sahibi olmak ister. Bir karar alınacaksa bu kararı ya sadece kendisi almalı veya alınan kararda mutlaka etkisi olmalıdır. Ateş grubu burçları arasında yönetici özelliği en belirgin olan burçtur.

 • Egosu yüksektir
 • Yüksek bir enerjiye sahip olduğu için sporun hemen her alanı ile ilgilidir
 • Yüksek enerjisini atmak için doğa sporlarına da yönelir. Yüksek efor gerektiren tırmanma, maraton, yüzme, ağırlık ve uzun yürüyüşler koç burcuna hitap eder.
 • Son karar vericidir. Kararları ya kendisi verir veya alınan kararlarda doğrudan etkilidir.
 • Eğer özelliklerinin farkında olarak eğitim almışsa iyi bir yönetici olarak çalışır.
 • Güç, cesaret ve kararlılık gerektiren işlerde aranılan özelliklere sahiptir.
 • Acelecidir. Sabretmesi çok zordur. Bu nedenle aklına gelen bir şeyi hemen yapmak ister. Öğrenme süreci hata yaparak tecrübe kazanmaktır.
 • Başkalarının fikirlerini almak veya bir başkasının ne yapması gerektiğini söylemesi kararlarını değiştirmez. Sonuçları yaşayarak görmek ister.
 • Herkesin kendisine hayran olmasını bekler.
 • Birlikte yaşadığı insanlara ve çalışanlarına ne kadar kararlı olduğunu göstermek için doğrudan emir verir. Bir şey yapılması gerekiyorsa mutlaka yapılmalıdır ve alternatiflere yer yoktur.
 • Sorgulanmaktan ve eleştirilmekten hoşlanmaz.

Koç burcu insan topluluğunu yönetme ve organize etmeye programlı olduğu için sert hatlara ve güçlü bir yapıya sahiptir. Emir vermesi, enerjik ve sert bir yapıya sahip oluşu onun doğuştan gelen özellikleri ile ilgilidir.

Egosunun tatmin olması ancak istediklerini yapabildiğinde ve beğenildiğini gördüğünde mümkün olabilir.

Ateş Grubu Burçları, Koç Burcu ve Mars Etkisi

Duyu organları ile elde ettiği verilere göre hareket ettiği için ruhsal sezgiselere sahip değildir. İnsanların neler hissettiği veya neler hissedeceği ile ilgilenemez. Yaşamda aldığı rol gereği de bu şekilde olmaları gerekir. Bir konuda emir vermeden önce kimin ne düşüneceği ve ne hissedeceğine odaklı olması, yönetici olmasına engel olacaktır.

Koç, Akrep burcu ile birlikte Mars etkisi altında olan iki burçtan biridir. Koç burcu açık, Akrep burcu ise Pluto etkisi de taşıdığı için gizlidir. Koç burcu madde seviyesinin, Akrep burcu ise madde ötesi seviyenin yönetici konumundadırlar. Koç hissetmez, Akrep hisseder. Koç doğrudan emir verir, Akrep, yapılması gerekenleri başkaları aracılığı ile yapar, Koç bilinir ve tanınır, akrep bilinmez. Koç tanınmak ve bilinmek, herkes tarafından taktir edilmek ister, Akrep ise gizemli kalmayı tercih eder.

Ateş elementi olan Koç burcu yönetici özelliklerini doğumundan itibaren göstermeye başlar. Kişiliğine fazla müdahale edilmeden büyütülürse iyi bir organizatör ve yönetici olacaktır.

Aslan Burcu ve Ateş Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Güneş

Niteliği: Sabit

Temsil Ettiği Ev: 5. Ev (Ego, Aşk ve Şans)

Aslan burcu ateş elementi özellikleri nelerdir?

Aslan burcu da koç burcu gibi yönetici ve organizatördür ancak alanları farklıdır. Aslan burcu daha çok egosunu tatmin edebileceği eğlenceli alanlara yönelir. Daha neşeli ve renkli bir yapıya sahiptir.

 • Sanat,
 • spor
 • kültürel faaliyetler,
 • eğlence dünyası ve
 • kendisini gösterip tatmin olabileceği her aland,

bir numara olmak ister. Aslan burcu için varolan tek rakam “1” rakamıdır ve bu rakamdan sonra gelen diğer rakamları kabul etmez. 1 numara olmayacağı yerde durmak istemeyecektir.

Enerjisini etrafa saçan ve insanları eğlendiren bir yapıya sahiptir. Koç burcu gibi sert hatlara sahip değildir. Ancak sabit nitelikte olduğu için inatçı ve kararlıdır. Aldığı kararlardan veya sahip olduğu fikirlerden geri adım atması zordur.

Amacı her zaman 1 numara olmak olduğu için bunu yapmak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz. Etrafında toplananlara karşı son derece cömerttir. Aldığı ve kullandığı herşeyin herkes tarafından beğenilebilecek tarza sahip olmasını ister. Harcamalarında sınır tanımaz. Yaptıkları cömertlikler karşısında övülmek, taktir edilmek ve beğenilmek en büyük beklentisidir.

Lüks onun için herkesin kendisini parmakla göstermesi için iyi bir araçtır.

Ateş Grubu Burçları, Aslan Burcu ve Ego

Aslan burcu da organize etmeyi sever. İnsanları bir araya getirmeyi, onları yönlendirmeyi ve bir hedefe kanalize etmeyi amaçlar. Amaç, egoyu tatmin etmektir. Sonuçta ne yaparsa yapsın mutlaka taktir edilip alkışlanmak ve herkes tarafından bilinip sevilmek ister.

Aslan burcu yaşamın ortaya çıkarılması gereken yönlerini ve egoyu temsil eder. Bu durum insanların içlerinde varolan enerjilerinin ve potansiyellerinin açığa çıkarılmasında son derece önemlidir. İlk bakışta “ego” kelimesi çok itici bir kavram gibi gelse de insanların harekete geçmesi için gerekli unsurlardan biridir. Hareket enerji ve dinanizm demektir.

Diğer ateş grubu burçları gibi Aslan burcu da yüksek enerjiye sahip olduğu için mutlaka sportif faaliyetlere yönelir. Hareket etmeli ve enerjisini dönüştürmelidir. Hantallaşan bir aslan burcu, enerjisini atamadığında bu enerjilerin neden olacağı rahatsızlıklarla boğuşmak zorunda kalabilir.

Ateş elementi olan Aslan burcu koç burcunun gülümseyen ve gülümseten yönüdür. Koç burcundaki hırs, Aslan burcunda yüksek egoyla birleşir.

Aslan burcu da iyi bir yönetici olur ancak doğum haritasında farklı etkiler almamışsa, başkalarının beğenisine ihtiyacı olduğu için gülümseyebilen bir yönetici olacaktır.

Aslan burcu,

 • iyi bir romantik,
 • iyi bir şovmen,
 • iyi bir yönetici,
 • iyi bir sanatçı ve
 • iyi bir sporcu olabilir.

Gülümseyen yönüne hiçbir zaman aldanılmaması gereken bir burçtur. Öfkelendiğinde aslandan pek bir farklı olmadığını göreceksiniz.

Yay Burcu ve Ateş Grubu Özellikleri

Yönetici Gezegeni: Jüpiter

Niteliği: Değişken

Temsil Ettiği Ev: 9. Ev (Yüksek Öğrenim, Yolculuklar, Din ve Felsefe)

Yay burcu ateş elementi özellikleri nelerdir?

Yay burcu diğer ateş grubu burçlarına göre değişken niteliğinden dolayı daha uyumlu ve esnektir. Yay burcu

 • uzun yolculuklar,
 • farklı kültürler,
 • yeni insanlar ve yerler,
 • din ve maneviyat
 • yabancı dil,
 • felsefe,
 • yüksek öğrenim,
 • entelektüellik ve
 • özgürlüğü temsil eder.

Bu özelliklerinden dolayı, Kova burcu ile birlikte en uzun süre bekar kalan burçlar arasında yer alır.

Doğum haritasında belirgin şekilde yay burcu özelliği taşıyanlar için uzun süre bir yerde sabit kalabilmek nerede ise imkansızdır. Ateş grubu ve ateş elementi özellikleri yay burcunda enerji potansiyelini sürekli yolculuk yapmaya yönlendirerek gösterir. Kapalı alanda kalmak istemez. Çıkıp dolaşmalı, keşfetmeli, yeni insanlar ve yeni yerler görmelidir.

Burçlar kuşağının iki gezgin burcu vardır. Biri yay, diğeri ise hava grubu burçlarından olan ikizler burcudur. İkizler burcu daha hızlıdır ancak dar bir alanla ilgilidir. Yay burcu seyahatleri ise tüm dünya ile ilgilidir.

Yay burcu da tıpkı diğer ateş grubu burçları koç ve aslan burcu gibi iyi bir organizatördür. Ancak yaptığı organizasyonlar daha çok kültürel ve entelektüel ağırlıklıdır. İnsanları edindiği tecrübeler ve bilgi birikimi ile etkileyerek eğitmeyi ve harekete geçirmeyi amaçlar.

Ateş Grubu Burçları, Yay Burcu ve Eleştiri Özelliği

Yay burcu çok iyi bir eleştirmendir. Eleştirilerdeki becerisinin kaynağı çok fazla alternatif görme ve tanıma imkanı bulmasından kaynaklanır. Yaptığı seyahatlerde edindikleri ona çok iyi karşılaştırma yapma olanağı sunar. Eleştirirken duygularına değil edindiklerine ve birikimlerine dayanır. Yaptığı eleştiriler toprak ve su grubu burçları için acımasızca gelebilir.

Ateş elementi olan Yay burcunun daha ılımlı ve insancıl görünüşüne aldanarak onu hafife almaya kalkmayın. Ateş grubu burçları arasında yer almasının nedeni yüksek enerjiye sahip olmasıdır. Eğer hoşlanmadığı bir şeyi ısrarla yaparsanız çok yüksek tondan tepki verdiğini geçte olsa görebilirsiniz.

Yay burcu özelliği bir insanda çok belirgin ise sahip olduğu enerji ile kodlarındaki görevleri yerine getirebilmesi için özür olması gerekir. Yay burcunun bekarlar burcu olarak anılmasının nedeni de budur. Erken yaşta evlenen bir yay burcunun istediği her yere istediği zaman gidebilmesi ve herkesle tanışabilmesi mümkün olmayacaktır. Yay, ancak durulup yeterli birikime sahip olduğuna inandığında evlenmeyi gündemine alabilir.

Ateş grubu burçları her biri kendi kategorisinde insanları yönlendirme ve organize etmeye programlıdırlar.

Koç Burcu: Güç ve kararlılık

Aslan Burcu: Ego

Yay Burcu: Birikim ve Eğitim

Alanlarında sahip oldukları yüksek enerjileriyle durağanlığı ortadan kaldırarak insanları harekete geçirirler.

 

İlgili Konular

Burçlara Göre Doğru Meslek Seçimi

Öncü Burçlar – Hangi Burçlar Öncü Burçtur?

Değişken Burçlar – Hangi Burçlar Değişken Burçtur?

Sabit Burçlar – Hangi Burçlar Sabit Burçtur?

Ateş Grubu Burçları – Ateş Elementi Burçları Özellikleri ve Görevleri

30 Haziran 2019

www.akrepblog.com

Son Güncelleme 14 Nisan 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.