Boğa Burcu Sağlık ve Hastalık Analizi Olası Hastalıkları

boğa Burcu Sağlık ve Hastalık Analizi, boğa hastalıkları, boğa burcu hastalıkları, sağlık sorunları, boğa sağlık, boğa burcu sağlık, Medikal Astroloji

Boğa Burcu Sağlık ve Hastalık Analizi

Boğa burcu hastalıkları nelerdir? Boğa burcu hangi hastalıklara karşı hassastır? Boğa burcu hangi sağlık sorunlarını yaşayabilir? Boğa burcunun hastalıkları, Boğa burcu sağlık durumu ve analizi. Boğa kadını hastalıkları ve boğa erkeği hastalıkları nelerdir? Boğa burcunda en çok hangi hastalıklar görülür?

Boğa burcu rahatsızlıkları, dikkat etmeleri gereken noktalar, aldıkları etkiler ve olası hastalıkları, hassas noktaları.

“Bedeniniz, Ruhunuzun çalgısıdır. Ondan tatlı nağmeler ya da bozuk sesler çıkartabilmek size kalmış bir iştir”

Batılı gözleri doğuya çevirten Lüblanlı şair ve düşünür HALİL CİBRAN’ın bu anlamlı deyişiyle sağlık yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zodyağın ikinci burcu BOĞA ve yönetici gezegeni VENÜS‘ü tanımaya çalışacağız bu bölümde.

Boğa Burcu Hastalıkları ve Etki Noktaları

1. Tharot, gullet: Boğaz, Gırtlak

2. Plate: Damak

3. Pharynx – oral part: Yutak (Farenks) – Ağız bölümü

4. Uvula: Küçük dil

5. Pharyngeal cavity: Yutak boşluğu

6. Larynx: Gırtlak (Larenks)

7. Vocal cords: Gırtlağın içindeki iki plikanın adı, Ses şeritleri.

8. Cervicial nerves: Omuriliğin boyun bölümünden çıkan spinal sinirler (sekiz çift)

9. Jugular veins: Boyun damarları (Boyunda kanı kafadan tekrar kalbe götüren büyük ven ”Vena Jugularis”

10. Cervical veins (Alcoholism): Boyuna ait toplardamarlar, Alkolizm

11. Cervical and brachial plexi (Nerves debility): Boyun ve kol sinirağı, Sinir zayıflığı

12. Cervical and brachial plexi: Boyun ve kol sinirağı

13. Cervical and brachial plexi: Boyun ve kol sinirağı

14. True vocal cords: Ana ses telleri

15. Epiglottis: Dilin arkasında yer alan yaprak şeklindeki kıkırdak oluşum, gırtlak kapağı (Epiglotis)

16. Carotid arteries (Abscess): Şah damar (Karotis), Apseler.

17. Thyroid gland and tonsils: Gırtlağın önünde bulunan iç salgı bezi; Tiroid bezi, Bademcikler

18. Lymph vessels (Hair): Lenf (Akkan) damarları, Saç

19. Maxillary artery: Üst çeneye ait damarlar

20. Occiput (Goitre): Artkafa (Oksiput), Guatr

21. Arteries of nasal cavity: Burun boşluğuna ait arterler (damarlar)

22. Tongue muscles: Dil kasları

23. Teeth (Rheumatism): Dişler, Romatizma

24. Upper jaw: Üst çene

25. Lower jaw (Alcoholism, Adenoids, Suicide): Alt çene, Alkolizm, Bez karekteri taşıyan dokular -Burun ahtopotu, İntihar.

26. Nasal bone: Burun kemiği

27. Atlas: Atlas (Birinci boyun omuru)

28. Deltoid muscle and main neck muscles: Deltamsı kas ve ana boyun kasları

29. Deltoid muscle and main neck muscles (Eyesight): Deltamsı kas ve ana boyun kasları, Görme duyusu

30. Trapezius muscle: Trapez (Yamuk) kaslar

Venüs ve Boğa Burcu Sağlığına Etkileri

VENÜS Boğa ve Terazi burçlarının yönetici gezegenidir. Feminen ve pasif bir enerjidir. Neptün gezegeninin bir oktav küçüğüdür. Etkileri Neptün’e benzer fakat daha düşük derecededir. Venüs’ün sağlık astrolojisindeki en temel anlamı ahenk, uyum ve dengedir. Astronomik anlamda ise o dünyamıza en yakın konumda yer alan bir iç gezegendir ve ne ilginçtir ki vücudumuzda da “Homoestatis” adı verilen iç dengeyi sağlar. Dolayısıyla “Beynin Beyni” olarak adlandırılan ve işlevlerin düzenlenmesinde bedenin ana kumanda masası konumunda bulunan “Hipotalamus” u yönetir. Venüs’ün olumsuz kullanımı aşırılıklar olarak göze çarpar.

Ahenk ahenksizliğe, uyum uyumsuzluğa, denge dengesizliğe dönüşür. Huzur ve sakinlik ise yerini gevşeklik ve tembelliğe bırakır. Venüs’ün Boğa burcundaki en temel özellikleri;

 • sağlamlık,
 • dayanıklılık,
 • yaşam severlik,
 • sevecenlik,
 • üretkenlik,
 • azim ve istikrardır.

Tabii bu sadece madalyonun ön yüzüdür.. Arka yüzünde ise

 • sabit,
 • inatçı,
 • tembel,
 • hedonist ve
 • materyalist

taraf ağır basar. Venüs’ün Terazi burcundaki yansımalarını ilgili bölümde ele alacağız.

Boğa Burcu Sağlık ve Başlıca Organik Fonksiyonları

Hipotalamus; (Beden sıcaklığı, açlık, susuzluk, kan şekeri düzeyi, uyku ve uyanıklık halleri, heyecan kontrolü, öfke ve mutluluk, salgı sisteminin kontrolü, eşeysel olgunlaşmanın kontrolü gibi düzenleyici görevler)

Kadın seks hormonlar;

1. Östrojenler: Dişi eşey karekterlerinin gelişmesini uyarır ve devamını sağlar. Döl yatağının ve süt bezlerinin gelişmesini etkiler.

2. Progesteron: Menstruasyonun düzenlenmesinde Östrojen ile birlikte etkilidir.) Venüs’ün Mars’la sert açılarında bol seks hormonu salgılanması nedeniyle aşırı seks isteği, Pluto ile sert açılarında aşırı ifrazat neneniyle zorlayıcı, şiddetli, takıntılı seks düşkünlüğü, Uranüs ile sert açılarında seks ritim bozukluğu görülebilir. Satürn ise hormon salgı bozukluğuna yol açabileceğinden duygusal felç ve cinsel soğukluğa (Frijidite) neden olabilir. Neptün ise salgı bezinin çalışmasını zayıflatacağından seks organlarının güçsüzlüğüne sebebiyet verebilir.

Yumurtalıklar ve yumurtacık; Ovaryum (O)

Karın boşluğunun iki tarafında yer alır. Venüs bu 3. maddede yer alan konuları Ay ile birlikte ortaklaşa yönetir. Venüs’ün birliktelik, uyumlu ilişkiler prensibini hiç bir zaman göz ardı etmemeliyiz. Genç kızlıktan olgun kadınlığa geçişte Venüs çok önemli rol oynar.

Bunun şifresi; Venüs =”Genç Kız”, Ay =”Olgun kadın, Anne” şeklinde de açıklanabilir. Venüs’ün Ay ile yaptığı sert açılar adet öncesi sendromu, (özellikle vücut sıvıları dengesini bozacağından aşırı su tutulmasına, göğüslerde şişkinlik, vajinal akıntı ve cerahatli kabarcıklar) adet bozuklukları ve gebe kalma problemleri getirebilir. Pluto’nun sert açıları varsa adet kanaması ve yumurtlama bozukluklarına, Satürn‘ün zorlayıcı açıları ise kısırlığa yol açabilir.

Tiroid (Kalkan) Bezi

(İyod ve tirozin’den Tiroksin(T4) ve Tri-iodo-tronin (T3) yaparak kana tiroid hormonu salgılayan önemli bir iç salgı bezidir. Tiroidin az çalışması Hipotiroidizm’e, fazla çalışması da Hipertiroidizm’e yol açar. Eğer fazla çalışıyorsa T3 ve T4 hormonlarını çok miktarda üretip kana saldığı için Toksit guatr ya da zehirli guatr adı verilen önemli bir çalışma bozukluğu ortaya çıkar. Bir de tiroid bezinin mikrop tarafından iltihaplanması ağrılı “subakut tiroidit” e yol açar. Seyrek görülür.

Guatr hastalığında Satürn – Venüs sert açıları büyük bir risk taşır, ayrıca Pluto ve Neptün’ün sert açıları da tiroid kanserlerine veya zehirli guatr’a sebebiyet verebilir. Tiroid bezinin yönetiminde Merkür de söz sahibidir. Hatta Merkür’ün daha etkili olduğu, Venüs’ün ise 1. derecede “Paratiroid” bezini yönettiği söylenmektedir. Paratiroid bezi Tiroid bezinin içinde dört küçük bezdir. “Parathormon” salgılar. Bu hormon kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler. Az salgılanırsa “Tetani” hastalığı meydana gelir. “Ostetit” Kemik iltihabı da görülür.

Toplardamar sistemi

 • Venous System adı altında toplanır.
 • Mars’la sert açılarında Flebit (Toplardamar iç zarı iltihabı)
 • Tromboflebit (Toplardamarın pıhtılı iltihabı)
 • Jüpiter’le sert açılarında Konjestiyon (kan basımı, hücumu) görülebilir.

-Boğaz yolu hastalıkları; (Bademcikler, Ses telleri)

-Böbrek hastalıkları; (Terazi burcuyla ilgili olduğundan söz konusu bölümde incelenecektir.

-İdrar yolları (Terazi burcuyla ilgili)

-Şişmanlık (Venüs’ün Jüpiter’le uyumsuzluğu kadın seks hormonlarında aşırı ifrazata yol açtığı için hormon bozukluğundan kaynaklanan şişmanlık görülebilir.)

-Şişler, Tümörler ve Kistler; (Jüpiter, Ay, Neptün ve Pluto uyumsuz açılarının etkili olduğu düşünülmektedir.)

Boğa Burcu Sağlık ve Diabet – Şeker hastalığı

2 türü vardır;

1- Şekersiz diyabet (Diabetes insipidus). Nedeni; Hipofiz bezinin arka kısmınca salgılanan Vazopressin hormonu (antidiüretik hormonun) yetmezliğidir.

2- Şekerli Diyabet (Diabetes mellitus). Nedeni Pankreas tarafından salgılanan “insulin hormonu” azlığıdır. 2 tür şeker koması görülür;

1- Hipoglisemik koma; düşük kan şekeri düzeyi komasıdır.

2- Şeker koması; nedeni kanda artmış bulunan şeker düzeyi ve ketonların varlığıdır.

Şeker hastalığında Venüs’ün, Jüpiter, Ay, Merkür ve Mars’la olan uyumsuz açılarının rol oynadığı düşünülmektedir.

Zührevi hastalıklar

(Başlıca viral enfeksiyonlar; Bel Soğukluğu (Gonore), Frengi (Sifilis), Şankroid (Chankroid)ve günümüzün en amansız hastalığı olan AIDS (Aquired Immuno Deficiency Syndrom)dur. Başlangıçta bu hastalık yalnızca eşcinsellere özgü olarak değerlendirilmişse de (Gay Men’s Crisis) daha sonra bu tabloya ilaç ve uyuşturucu bağımlıları da eklenmiş, fakat asıl dikkatleri üzerine toplaması, çok eşli cinselliği olan kadınlar, hem kadınla hem de erkekle ilişki kuran (biseksüel) erkekler ve daha sonra AIDS virüsü bulaşmış kadınların doğurdukları bebeklere geçtiği far kedilince olmuştur.

AIDS virüsü vücudun bağışıklık sistemini bozup, tümüyle yok olmasına yol açarak insanları bulaşıcı hastalıklara kolay yakalanır hale getirir.. Yani AIDS Virüsü (HIV) vücudun hastalıklarla savaşabilme yeteneğini yok eder ve ölüm kaçınılmaz olur..

AIDS insandan insana 4 yolla bulaşır

1- Cinsel ilişkiler; (anal, vajinal ve oral yoldan olur. En yüksek bulaşma riskini %95 oranında anüs yoluyla yapılan cinsel ilişki taşır.)
2- Damar iğneleri; özellikle steril olmayan ve ortak kullanılan enjektörlerden HIV bulaşır.
3- Kan ürünleri; özellikle az gelişmiş ülkelerde denetimsiz kan nakli yapılmasından kaynaklanır.
4- Anneden çocuğa geçme; AIDS virüsü gebeliğin erken döneminde plesanta yoluyla bebeğe geçmektedir. Bazı bulaşmalar da doğum sırasında ya da doğumdan sonra memeden süt yoluyla olmaktadır. AIDS ile ilgili komplikasyonlar; lenf bezlerinin şişmesi, kaşıntı, kızarma, ateş, ishal, kilo kaybı ve trombosit azalması. Daha sonra bağışıklık sisteminin zayıflaması, zatürre,ağız, boğaz iltihaplanması gibi fırsatçı enfeksiyonların ve tümörlerin gelişmesine neden olur.

ELİSA (HIV antikor testi)hastalığın tespit edilmesinde kullanılır. Zührevi hastalıklarda Pluto, Uranüs ve Neptün gibi jenerasyon gezegenlerinin yanısıra Güneş de çok önemli rol oynamaktadır. Güneş sağlam bünye ve bağışıklık sistemini temsil ettiğinden bir doğum haritasında zayıf konumdaysa ve sert açılarla darbe almışsa bağışıklık sistemini risklere açık hale getirir.

Boğa Burcu Hastalıkları ve Başlıca Psikolojik Fonksiyonlar

 • Denge, Ahenk ve Uyum (Sert açılarda tam tersi özellikler hakim olur.)
 • Güzellik, Estetik
 • Birliktelik, Etkilenebilirlik
 • Şehvet, Cazibe
 • Zarafet, Kibarlık
 • Gevşeklik, Tembellik
 • Duyumsamazlık (Aşırı vakalarda “Letarji” görülebilir; Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali, Kişide çevre ve uyarılara karşı his ve ilginin tamamen kayboluşu ile belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali.)
 • İştah, Aşırılıklar (Yeme, İçme, Eğlenme, Seks) Neptün’ün sert açılarında aşk ve seks hayatında karışıklıklar, Uyuşturucu kullanımı, Kronik Alkolizm veya Eşcinsellik görülebilir.

Boğa Akrep Ekseninde Olası Sağlık Sorunları

Derece Anatomik Bölge Patalojik Etki
0-3  Boyun başlangıcı Epilepsi (Sara)
4-7  Dokunma duyusu Bulaşıcı hastalıklar, Lenf bezlerinin büyümesi – Burun ahtapotu
9  Göz çukuru Alkolizm, Sağırlık
9-11  Mukoza ve Gözler Katarak, Soğuk algınlığı, Nezle, Astım
12-13  Adem Elması (Gırtlak Çıkıntısı) Akut romatizmal ateşle ilgili kore (Vücudu titreten ve sıçratan bir sinir hastalığı) adelelerin istemsiz kasılmaları
14  Sirkülasyon Sistemi Anormal doku artımı sonucu oluşan tümöral kitle (neoplazma)
15  Boyun bitişi Difteri
16-19  Omuzların başlangıcı Renk körlüğü, kramp, apandisit, tümör
20-24  Bronşlar Bronşit, Anormal doğumlar, ezici darbeler sonucu oluşan zedelenmeler, çıkıklar
25-28  Köprücük kemiği Kırıklar, Ateşli Romatizma, Alkolizm
29  Omuzların bitişi
30  Kolların başlangıcı

Boğa Burcu ve Venüs Etkisi

Mitolojide Venüs “Aşk ve Güzellik” aynı zamanda “Işık İlahesi” olarak da kabul görmüştür. O Mars gibi mızrağını kapıp savaş çığlıkları atmaz. Onun en güçlü silahı göz kamaştıran ışığıdır. Buna bir anlamda Pasif çekim de diyebiliriz (Tıpkı Işıkla Pervanenin aşkı gibi; Pervane ışığın etrafında yana yana ölümüne dolanır.) Venüs dişi ve alıcı bir enerji olması nedeniyle temas ettiği burç ve planetlerin yapısından oldukça etkilenir.

Onun yalın hali bir “Mona Lisa” portresi kadar güzel ve masum olabilir. Ama diğer gezegenlerle ağır etkileşimi varsa farklı tonlarda yansır, bu nedenle doğum haritasında bulunduğu ev, burç ve açılar bize onunla ilgili ipuçları verir. Venüs Satürn ile uyumsuz açılar yapıyorsa ve Satürn 8. evde yer alıyorsa Venüs gene güzelliğini ve cazibesini tamamıyla yitirmez, ama cinselliği buzlarla kaplı olduğu için soğuk, donuk, vakur ve ulaşılmaz bir “heykel” gibi çıkabilir karşımıza.

Boğa Burcu ve Akrep Etkisi

Diğer bir uçtaki örnek ise Venüs’ün Pluto’yla olan uyumsuz açıları ve de bir doğum haritasında bol miktarda bulunan Akrep temasıdır. O zaman da Venüs bir “Femme Fatale” olarak çıkabilir karşımıza. Kadının “Lilith” tarafına saplanıp kaldığı için “Dişi Şeytan” rolünde öldüren cazibesini kullanabilir ve Venüs’ün parlak beyaz büyüsü bir anda kara büyüye dönüşebilir.

Halil Cibran’la başladık onunla bitirelim, zira iyi ve kötünün tanımını okadar güzel yapmış ki sizlerle paylaşmamak haksızlık olur.

“İçinizdeki iyi’den söz edebilirim ama kötü’den edemem. Çünkü kötü kendi açlığı ve susuzluğu nedeniyle işkence çeken iyi’den başka nedir ki?”

Gerçekten de, iyi acıktı mı en karanlık mağaralarda bile yiyeceğini arar ve susayınca da en pis suları bile içer.

Boğa Burcu Özellikleri

 

Nazan Öngiden – Astroloji Dergisi

Kaynaklar:

Medical Astology (Jane Ridder-Patrick)
Health by the stars (Sandra Rozhon)
Psychological effects of the planets (Sandra Rozhon)
Planets and their keywords (Reinhold Ebertin)
Tıp ve Sağlık Ansiklopedisi (J.A.C.Brown/Çev. Prof. Dr. Aykut Kazancıgil)
Tıp Sözlüğü (Prof. Dr. Pars Tuğlacı)
Çağdaş Tıp Sözlüğü (Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir)
Ermiş (Halil Cibran)
The Planets and Human Behavıour (Jeff Mayo)
Çağdaş Ayurveda (Dr. Hari Sharma – Dr. Christoper Clark)
Gençlerle Açık Açık (Dr. İhsan Fahri)

Son Güncelleme 28 Nisan 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Boğa yüklü gemi dedi ki:

  Yükselenime göre tutuyor gibi. En hassas noktam solunum yollarım. Küçükken bademciklerim hemen şişerdi.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.