Güneş 7. Evde

Güneş 7. Evde, 7. Evde Güneş, Ortaklıklar, Evlilik, Erken evlilik, Geç Evlilik, Evlilikte Sorunlar, Sorunsuz Evlilikler

Güneş 7. Evde

Güneş 7. evde bizi nasıl etkiler? Olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Ortaklıklar, ilişkilerimiz, evlilikler, geç ve erken evlilikler, evlenememe, sorunlu evlilikler, ve sorunsuz evlilikler. Hangi açılar ve konumlar evlenmeyi kolaylaştırır, Hangi açılar ve konumlar evliliği zorlaştırır? Hangi açı ve konumlar evlilikte sorunlara neden olur, hangi konum ve açılar sorunsuz evlilik verir? 7. evde hangi konum ve açılar birden fazla evliliklere neden olur? Sert açılarda hangi sorunlar ortaya çıkabilir? Güneş 7. evde olumlu ve olumsuz etkiler ve açılar.

İçindekiler
1- Etkilediği Konular
2- Evlilik Hayatımızı ve İlişkilerimizi Nasıl Etkiler?
3- Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nelerdir?
4- Hangi Açılar Erken Evlilik Verir?
5- Hangi Açılar Geç Evlilik Verir?
6- Evliliğin Erken Bitmesine Neden Olan Açılar
7- Birden Fazla Evlilik Veren Açılar ve Konumlar
8- Evlenmeyi Engelleyen Açılar ve Konumlar
9- Sorunsuz Evlilik Veren Açılar ve Konumlar
10- Olumsuz ve Olumlu Etki Veren Burç ve Açılar
11- Güçlü Olduğu Burç Konumları
12- Hangi Açılar Boşanmaya Neden Olur?

Güneş 7. Evde Genel Özellikleri ve Etkileri Nelerdir?

Güneş 7. evde, özellikle kişinin ilişki kurduğu insanlara ve onlarla olan ilişkilerine odaklanır. Bu ev, özellikle romantik ilişkiler ve evlilik gibi yakın ilişkiler için önemlidir.

 • İş ortaklıkları,
 • müşteriler,
 • danışmanlar ve
 • diğer tüm iş ortakları

ile de ilgilidir. Güneş’in 7. evde olması, kişinin bu ilişkilerde kendini ifade etme şeklini, kendine güvenini ve üretkenliğini etkiler.

Güneş 7. evde şu konuları etkiler,

 • İlişkilerde dengenin önemini vurgular ve diğer kişilere saygı duymayı öğretir.
 • Romantik ilişkilerde, kişinin ideal ortağına dair özelliklerinin açık bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.
 • Evlilikte, kişinin eşinin kişilik özellikleriyle ilgili olarak kendi kişisel kimliğini şekillendirmesi söz konusu olabilir.
 • İş ortaklıklarında, kişinin iş ortaklarının güvenini kazanması için doğru bir dengede kendini ifade etmesi,
 • Müşteri ilişkilerinde, kişinin açık bir şekilde kendisini ifade etmesi ve müşterilere saygı göstermesi,
 • Danışmanlık gibi işlerde, kişinin kendini ifade etme şekli müşterilerin memnuniyetini ve
 • Kişinin diğer insanlarla işbirliği yapma ve iletişim kurma şeklini etkiler.

Güneş 7. evde aynı zamanda kişinin biraz daha yüzeysel olabileceğini, ilişkilerde kendini ve kendi kişisel kimliğini kaybedebileceğini de gösterebilir. Bu durumda, kişinin kendi önceliklerini ve değerlerini belirlemesi gerekebilir. Ayrıca, diğer kişilerin onayına ihtiyaç duyma ve biraz manipülatif olma eğilimi de olabilir.

Güneş 7. evdeki kişilerin kendine güveni yüksek olabilir ve sosyal becerileri gelişmiş olabilir. Diğer insanların dikkatini çekme ve popüler olma eğilimi de gösterebilirler. Ancak, başkalarıyla rekabet etmek veya sürekli olarak onay almaya ihtiyaç duymak gibi bazı olumsuz davranışlar da sergileyebilirler.

Güneş 7. Evde Hangi Konuları Etkiler? Hangi Konular Ele Alınır?

Güneş 7. evde, genellikle kişinin

 • ilişkileri,
 • evlilik hayatı,
 • iş ortaklıkları,
 • yakın dostluklar ve
 • sosyal çevresi

gibi alanları etkiler. Bu ev, bizim diğer insanlarla ilişki kurma şeklimizi, işbirliği yapma becerimizi ve diğer insanlarla ortaklaşa iş yapma konusundaki yeteneklerimizi temsil eder.

Güneş 7. evde ayrıca,

 • ilişkilerde liderlik yeteneklerimizi,
 • etkileme ve
 • dengede kalma

yeteneklerimizi de etkiler. Güneş bu evde, genellikle kişinin partneri veya iş ortağı ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunmaktan hoşlandığını gösterir. Bu durumda, Güneş, kişinin başkalarıyla işbirliği yaparken kendine güvenli ve rahat hissetmesine yardımcı olur.

Aynı zamanda Güneş 7. evde, kişinin insanlarla olan ilişkilerinde liderlik pozisyonunu almasına ve diğer insanları etkilemesine de yardımcı olabilir. Bu, kişinin insanlarla etkileşiminde daha fazla kendine güven hissetmesine ve diğer insanlarla daha kolay bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olabilir.

Bu evde Güneş’in etkisi, kişinin sosyal hayatını da olumlu yönde etkileyebilir. Kişi, daha geniş bir sosyal çevre edinebilir, yeni arkadaşlar edinebilir ve sosyal etkinliklere katılabilir. Aynı zamanda, bu evde Güneş’in etkisi, kişinin insanlarla olan etkileşiminde daha fazla denge ve adalet duygusu geliştirmesine yardımcı olabilir.

Güneş’in 7. evde etkilediği konular

İlişkiler ve ortaklıklar: Güneş, 7. evdeyken, özellikle romantik ve iş ortaklıkları olmak üzere ilişkilerimize odaklanır.

Evlilik: 7. ev, evlilik evi olarak da bilinir ve Güneş bu alanda konumlandığında evlilik konuları daha da önem kazanabilir.

Hukuk ve yasal konular: 7. ev, yasal işler, anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgilidir. Güneş burada olduğunda, yasal konular veya hukuki anlaşmalarla ilgili olabilir.

Denge ve uyum: 7. ev, insanlar arasındaki dengeli ve uyumlu ilişkilerle ilgilidir. Güneş burada olduğunda, insanlar arasındaki uyumun önemi daha fazla vurgulanabilir.

Açık düşmanlar: 7. ev aynı zamanda açık düşmanların evi olarak da bilinir. Güneş burada olduğunda, açık düşmanlıkların veya anlaşmazlıkların ortaya çıkabileceği konular öne çıkabilir.

İletişim: 7. ev, iletişim ve diyalog ile ilgilidir. Güneş burada olduğunda, doğru ve açık iletişim önem kazanabilir.

Sanatsal üretim: Güneş, 7. evdeyken, sanatsal üretim, estetik ve güzellikle ilgili konulara daha fazla dikkat çekebilir.

Diplomasi: 7. ev, diplomasi ve arabuluculukla da ilişkilidir. Güneş burada olduğunda, arabuluculuk veya uzlaşma konuları öne çıkabilir.

Güneş 7. Evde Evlilik Hayatımızı ve Ortaklıklarımızı Nasıl Etkiler?

Güneş 7. Evde yer aldığında, evlilik hayatı ve ortaklıkların üzerinde etkili olabilir. Bazı etkiler şunlardır,

 • Evlilik hayatında kendini ifade etme ve özgürlük konuları önem kazanabilir.
 • Ortaklıklarda liderlik rolü almak ve karar verme sürecine dahil olmak isteyebilirsiniz.
 • Ortaklık ilişkilerinde karşılıklı güven ve sadakat önemlidir.
 • İlişkilerde işbirliği ve adalet anlayışı önem kazanabilir.
 • Ortaklık veya evlilik ilişkilerindeki kişilerde güçlü ve kendinden emin olma eğilimleri görülebilir.
 • Güçlü bir ortaklık veya evlilik ilişkisinde yer almak, kişisel gelişim ve özgüvenin artmasına yardımcı olabilir.

Ancak, uyumsuz bir ortaklık veya evlilik ilişkisi, kişinin kendini ifade edememesine, özgüven kaybına ve hatta kariyer veya sağlık sorunlarına yol açabilir.

Güneş 7. Evde Evlilik Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Güneş’in 7. evde olması, evlilik hayatımızı, romantik ilişkilerimizi ve yakın ilişkilerimizi etkiler. Bazı etkileri şunlar olabilir:

 • Evlilik, ortaklık, iş birliği gibi yakın ilişkiler önem kazanır.
 • Partnerimiz veya eşimiz ile birlikte bir bütün oluşturma isteği artar.
 • Kişinin evlilik hayatında liderlik rolü üstlenme eğilimi olabilir.
 • İlişkilerde kendine güven, açıklık ve dürüstlük önem kazanır.
 • Partner seçiminde kendine uygun, dengeli, eşitlikçi ve adil bir ilişki arayışı olabilir.

Ancak yine de kişinin doğum haritasında diğer gezegen konumları, burç ve açılar da bu etkileri değiştirebilir.

Güneş 7. Evde Hangi Özellikleri Kazandırır?

Güneş 7. Evde bulunduğunda kişilere aşağıdaki özellikleri kazandırabilir:

İlişki becerileri: Güneş 7. Evde bulunan kişiler, doğal olarak insanlarla iyi ilişkiler kurma ve onları anlama yeteneği geliştirirler. Bu nedenle, iş ve özel hayatlarında başarılı olma olasılıkları daha yüksektir.
Uyum becerileri: Güneş 7. Evde kişiler, uyum sağlama becerileriyle tanınır. Ortaklıklarında ve evliliklerinde, eşleriyle uyumlu bir şekilde çalışmak için çaba sarf ederler.
Adalet duygusu: Güneş 7. Evde bulunan kişiler, adalet ve denge arayışıyla tanınır. Bu nedenle, adil ve doğru kararlar alarak çevrelerindeki insanların saygısını kazanırlar.
Sanatsal yönleri: Güneş 7. Evde bulunan kişiler, üretkenlik ve estetik duyarlılık açısından zengin olabilirler. Bu nedenle, sanat ve müzik gibi alanlarda yetenekli olma olasılıkları daha yüksektir.

Tabii ki, Güneş’in konumu kişinin tüm özelliklerini belirlemez ve diğer gezegen konumları da etkili olabilir. Bu nedenle, doğum haritasının tamamının dikkate alınması önemlidir.

Güneş 7. Evde Olumlu ve Olumsuz Etkiler Nelerdir?

Güneş 7. evde hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olabilir. Bazı olumlu ve olumsuz etkiler şunlardır:

Olumlu etkiler

İlişkilerdeki liderlik özellikleri: Güneş 7. evde kişinin ilişkilerde öncülük etme, liderlik etme eğilimleri artar. Kişi, evlilik, ortaklık ve işbirliği gibi alanlarda liderlik özellikleri sergileyebilir.

Diplomatik beceriler: Güneş 7. evdeki kişi, başkalarının perspektifinden bakabilme yeteneği gelişebilir ve ilişkilerde diplomatik beceriler sergileyebilir.

Denge ve uyum arayışı: 7. ev, denge, uyum ve işbirliğiyle ilişkilidir. Güneş bu evde olduğunda, kişi bu nitelikleri öne çıkararak ilişkilerinde dengeli ve uyumlu bir yaklaşım benimseyebilir.

Olumsuz etkiler

İlişkilerde egemenlik ve bencillik: Güneş 7. evde bazen kişinin egemenlik ve bencillik eğilimlerini artırabilir. Bu durum, kişinin ilişkilerinde partnerinin ihtiyaçlarını göz ardı etmesine ve sadece kendi ihtiyaçlarını önemsemesine neden olabilir.

İlişkilerde çekişme ve anlaşmazlıklar: Güneş 7. evde, partnerler arasında rekabet ve çekişmelere neden olabilir. Kişi, işbirliği ve uyum yerine, partneriyle anlaşmazlıklar yaşama eğiliminde olabilir.

Dış görünüşe fazla önem verme: Güneş 7. evdeki kişi, partneriyle olan ilişkisini dışarıdan bakış açısıyla da değerlendirebilir ve partnerinin dış görünüşüne fazla önem verebilir. Bu durum, ilişkinin derinliğini ve anlamını göz ardı etmeye neden olabilir.

Güneş 7. Evde Hangi Konum ve Açılar Erken Evlilik Verir?

Güneş 7. evde olduğunda, evlilikle ilgili konum ve açılar önem kazanır ve erken evliliği işaret eden bazı etkiler şunlardır:

 • Venüs’ün 7. evde olması veya Venüs’ün 1. evle veya 5. evle uyumlu açıları (örneğin, üçgen veya sekstil açıları).
 • Jüpiter’in 7. evde olması veya Jüpiter’in 1. evle veya 5. evle uyumlu açıları.
 • Satürn’ün 7. evde olması veya Satürn’ün 1. evle veya 5. evle uyumlu açıları,

erken evliliği işaret edebilir.

Güneş’in 7. evdeki olumlu açıları, özellikle Jüpiter ve Venüs ile olan açıları, erken evliliği işaret edebilir. Örneğin, Güneş ve Jüpiter arasındaki üçgen açı veya Güneş ve Venüs arasındaki sekstil açı, evlilikle ilgili fırsatları artırabilir ve ilişkilerin hızlı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.

Ancak, unutulmamalıdır ki, bir kişinin evlenme yaşı sadece doğum haritasındaki bu konum ve açılara bağlı değildir. Bu faktörler yalnızca bir kişinin evlilikle ilgili potansiyelini etkiler ve diğer astrolojik faktörler, sosyal ve kişisel faktörler de evlenme yaşını etkileyebilir.

Güneş 7. Evde Hangi Konum ve Açılar Geç Evlilik Verir?

Güneş 7. Evde geç evliliğe işaret eden birçok konum ve açı vardır. Örneğin:

 • Satürn 7. Evde yer alıyorsa, evlilik hayatı gecikebilir veya evlilikle ilgili sorunlar yaşanabilir. Satürn, disiplin ve sınırlarla ilişkilidir, bu nedenle bir kişinin evlilik hayatını zorlaştırabilir.
 • Venüs, Jüpiter veya Neptün gibi olumlu gezegenlerin olumsuz açıları (kare, zorlu bir açı) 7. Evde varsa, evlilik hayatı gecikebilir veya evlilikle ilgili sorunlar yaşanabilir.
 • Uranüs 7. Evde yer alıyorsa, kişinin evlilik hayatı ani değişiklikler veya beklenmedik olaylarla etkilenebilir. Bu durum, evlilik hayatının gecikmesine veya geç olgunlaşmasına yol açabilir.
 • Mars 7. Evde yer alıyorsa, kişinin evlilik hayatı tartışmalı veya rekabetçi olabilir. Mars, çatışma ve mücadeleyle ilişkilidir, bu nedenle evlilik hayatında zorlu bir enerji ortaya çıkarabilir.
 • Güneş, Ay veya Merkür gibi kişisel gezegenlerin olumsuz açıları (kare, zorlu bir açı) 7. Evde varsa, kişinin evlilik hayatı zorluklarla karşılaşabilir veya gecikebilir.

Güneş 7. Evde Hangi Konum ve Açılar Evliliğin Erken Bitmesine Neden Olur?

Güneş 7. Evdeki olumsuz konum ve açılar, evliliğin erken bitmesine neden olabilir. Bu konum ve açılar şunlardır:

Güneş, 7. evde yer alırken, Akrep burcunda ve/veya sert açılar (kare, karşıt, üçgen) ile diğer gezegenlerle etkileşimde olması, evlilikte güç mücadeleleri, çekişmeler ve rekabet oluşmasına neden olabilir.
Uranüs veya Mars gibi agresif gezegenlerin 7. evde ve/veya sert açılar ile diğer gezegenlerle etkileşimde olması, ani kararlar, dürtüsellik, çatışmalar ve ani ayrılıklarla sonuçlanabilecek evlilik sorunlarına yol açabilir.
Saturn veya Neptün gibi sınırlayıcı ve zorlayıcı gezegenlerin 7. evde ve/veya sert açılar ile diğer gezegenlerle etkileşimde olması, evlilikte zorlanma, yalnızlık, hayal kırıklığı ve sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir.

Güneş 7. Evde Hangi Konum ve Açılar Birden Fazla Evlilik Verir?

Güneş 7. Evde yer alan bazı konum ve açılar birden fazla evliliğe işaret edebilir. Bazı olası etkiler şunlar olabilir:

Venüs’ün 7. evde ve yakın açıda yer alması, romantizme ve flörte olan eğilimi artırabilir ve birden fazla evliliğe işaret edebilir.
Uranüs’ün 7. evde ve yakın açıda yer alması, beklenmedik ve ani değişikliklere, sıra dışı ilişkilere, bağımsızlığa ve özgürlüğe olan ihtiyaca işaret edebilir ve birden fazla evliliği teşvik edebilir.
Jüpiter’in 7. evde ve yakın açıda yer alması, genişleme, büyüme ve keşif ihtiyacını yansıtabilir ve birden fazla evliliğe işaret edebilir. Aynı zamanda Jüpiter’in aşırıya kaçma ve aşırı iyimserlik eğilimleri de mevcut olabilir.
Mars’ın 7. evde ve yakın açıda yer alması, tutku, rekabetçilik ve ani duygusal patlamalara işaret edebilir ve birden fazla evliliğe neden olabilir. Mars’ın olumsuz etkileri, kavgalar, çekişmeler ve agresif davranışlarla da ilişkilendirilebilir.

Tabii ki, her bir kişinin doğum haritası ve diğer faktörler de birden fazla evliliğe işaret edebilir veya bunu engelleyebilir. Bu nedenle, astrolojik faktörlerin bir bütün olarak ele alınması önemlidir.

Burçlarla İlgili Etkiler

İkizler burcu Güneş’i 7. evde olan kişiler, genellikle birden fazla evlilik yapma eğiliminde olabilirler. İkizler burcu, değişken bir hava burcu olduğu için, farklı ilişkileri deneyimlemekten hoşlanırlar ve ilişkilerinde çok yönlü olmayı tercih ederler. 7. Ev İkizler Burcu

Yay burcu Güneş’i 7. evde olan kişiler, evlilik hayatlarında özgürlüklerine düşkün oldukları için birçok ilişkide sıkılmaya eğilimlidirler. Yay burcu, maceracı bir ateş burcu olduğu için, farklı deneyimlere açıktır ve ilişkilerinde yeni şeyler denemeyi severler. Bu nedenle, birden fazla evlilik yapma olasılıkları yüksektir. 7. Ev Yay Burcu

Terazi burcu Güneş’i 7. evde olan kişiler, evlilik ve ortaklık konularına önem verirler ve uzun süreli ilişkileri tercih ederler. Ancak, Terazi burcu aynı zamanda kararsız bir hava burcu olduğu için, bazen evliliklerinde kararsızlık yaşayabilirler ve birden fazla evlilik yapma olasılıkları da vardır. 7. Ev Terazi Burcu

Yengeç burcu Güneş’i 7. evde olan kişiler, aile hayatına önem verirler ve evliliklerinde sadakati ve güveni ön planda tutarlar. Ancak, Yengeç burcu aynı zamanda duygusal bir su burcu olduğu için, evliliklerinde duygusal zorluklarla karşılaşabilirler ve birden fazla evlilik yapma olasılıkları da vardır. 7. Ev Yengeç Burcunda

Koç burcu Güneş’i 7. evde olan kişiler, tutkulu ve hırslıdırlar ve evliliklerinde liderlik rollerini üstlenmekten hoşlanırlar. Ancak, Koç burcu aynı zamanda sabırsız bir ateş burcu olduğu için, evliliklerinde sabırlı olmaları gerektiği konusunda dikkatli olmaları gerekir. Birden fazla evlilik yapma olasılıkları da vardır. 7. Ev Koç Burcunda

Güneş 7. Evde Hangi Konum ve Açılar Evlenmeyi Engeller, Bekar Hayatı Yaşatır?

Güneş 7. Evde, bazı durumlarda evlenmeyi engelleyebilecek konum ve açılar da vardır. Bunlar genellikle olumsuz açılar veya zorlayıcı konumlar olabilir. Bazı örnekler şunlardır:

 • Güneş, Ay veya Venüs gibi kişisel gezegenlerin 12. Evde veya geri hareket ederken 7. Evle zorlu açılar yapması
 • Satürn, Uranüs veya Neptün gibi gezegenlerin 7. Evde veya kişisel gezegenlerle zorlu açılar yapması
 • Güneş, Venüs veya Jüpiter gibi gezegenlerin 7. Evde Retro pozisyonda olması.

Bu konum ve açılar genellikle kişinin evlilik konusunda zorluklarla karşılaşabileceği veya evlenmenin daha uzun zaman alabileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, her durumda kişinin bireysel haritasının tamamı dikkate alınmalıdır, çünkü evlilik veya bekârlık durumu, kişinin hayatında birçok faktörün etkisi altında şekillenir.

7. Ev ve Burç Etkileri

Koç burcu: Güneş 7. evde Koç burcunda olduğunda, evlilik veya ortaklık konularında ani kararlar almak eğilimi olabilir. Bu durum, düşünmeden adım atmak ve sonradan pişman olmak anlamına gelebilir.

Boğa burcu: Güneş 7. evde Boğa burcunda olduğunda, evlilik veya ortaklık konularında güvenlik ve istikrar arayışı daha belirgin hale gelebilir. Ancak bu arayış bazen esnekliği azaltabilir ve kişinin değişikliklere direnmesine neden olabilir.

İkizler burcu: Güneş 7. evde İkizler burcunda olduğunda, evlilik veya ortaklık konularında iletişim ve etkileşim önem kazanabilir. Ancak bazen bu durum yüzeyel yaklaşımlara ve yoğun duygusal bağlar kurmakta zorlanmaya neden olabilir.

Yengeç burcu: Güneş 7. evde Yengeç burcunda olduğunda, evlilik veya ortaklık konularında aile bağları, ev ve yuva gibi konular daha önemli hale gelebilir. Ancak bu durum bazen aşırı koruyucu bir tavır sergilemeye ve ortaklıkta bağımlı bir yapı oluşmasına neden olabilir.

Aslan burcu: Güneş 7. evde Aslan burcunda olduğunda, evlilik veya ortaklık konularında özgüven ve özsaygı ön plana çıkabilir. Ancak bazen bu durum egoya dönüşebilir ve partnerin ihtiyaçlarını göz ardı etmeye neden olabilir.

Başak burcu: Güneş 7. evde Başak burcunda olduğunda, evlilik veya ortaklık konularında ayrıntılara ve düzenli bir yapıya önem verilebilir. Ancak bazen bu durum takıntılı bir düzene dönüşebilir ve ortaklıkta esneklik azalabilir.

Evin Yönetici Terazi Burcu

Terazi burcu: Güneş 7. evde Terazi burcunda olduğunda, evlilik veya ortaklık konularında uyum, denge ve adil paylaşım önem kazanabilir. Ancak bazen bu durum kararsızlığa neden olabilir ve ortaklığın ilerlemesini engelleyebilir.

Akrep burcu: Güneş 7. evde Akrep burcunda olduğunda, evlilik veya ortaklık konularında derin duygular, tutku ve kontrol önemli hale gelebilir. Ancak bazen bu durum partneri manipüle etme eğilimine neden olabilir ve ortaklıkta güven sorunu yaşanabilir.

Yay burcu: Güneş 7. evde Yay burcunda olduğunda, evlilik veya ortaklık konularında özgürlük, macera ve genişlemeye önem verileceğinden evliliğin kısıtlayıcı bir kurum olarak görülmesine neden olabilir.

Kova burcu: Güneş 7. evde Kova burcunda olduğunda iletişim kurarken, birçok ilişkiyi arkadaşça bir bağ kurarak yürütme eğilimindedir. Özellikle aşırı bağımsızlığı nedeniyle, evlilik gibi ciddi taahhütlerden kaçınma eğilimi gösterirler.

Oğlak burcu: Güneş 7. evde Oğlak burcunda olduğunda evlilik hayatı ve ortaklıklar üzerinde etkili olabilir. Oğlak burcu, güvenilir ve sağlam ilişkiler kurmaya eğilimlidir. Bu nedenle, Güneş’in 7. Evde Oğlak burcu kişileri, evlilik hayatında sorumluluk alırken, pratik bir yaklaşım benimseyebilirler. Ancak, bazen soğuk veya mesafeli bir tavır sergileyebilirler, bu da partnerleriyle bağ kurmakta zorlanabilecekleri anlamına gelebilir. Ayrıca, iş hayatında da başarılı olmaya meyillidirler, bu nedenle ortaklıkları da iş temelli olabilir.

Balık burcu: Güneş 7. evde Balık burcunda olduğunda, birçok ilişkide kurdukları empati ve duyarlılık nedeniyle ilişkilerinde çok romantik ve duygusal olabilirler. Ancak, evlilik gibi ciddi bağlarla bağlanmak yerine, genellikle kendilerini duygusal olarak güvende hissetmek için flört etme eğilimindedirler.

Güneş 7. Evde Hangi Konum ve Açılar Sorunsuz Bir Evlilik Verir?

Güneş’in 7. evde yer aldığı doğum haritasında, bazı konumlar ve açılar sorunsuz bir evlilik vaat edebilir. Bunlar şunlardır:

Venüs’ün 7. evde yer alması: Venüs, evlilik ve ortaklıklarla ilişkilendirilir ve 7. evde güçlü bir konumda olması, kişinin uyumlu ve mutlu bir evliliği tercih ettiğini gösterebilir.

Jüpiter’in 7. evde yer alması: Jüpiter, evlilik hayatında büyüme ve genişlemeyle ilişkilidir. Bu konumda yer aldığında, evliliğin büyüyebileceği ve gelişebileceği anlamına gelir.

Satürn’ün 7. evde yer alması: Satürn, evlilik hayatında ciddiyet, sorumluluk ve disiplinle ilişkilendirilir. Bu konumda, evliliğin ciddiye alınacağı ve sorumluluk duygusuyla yönetileceği anlamına gelir.

Ay’ın 7. evde yer alması: Ay, evlilik hayatında duygusal bağlantı, ev hissi ve güvenlikle ilişkilendirilir. Ay’ın 7. evde olması, kişinin evlilikte duygusal bağlantı ve güvenliği önemseyeceğini gösterir.

Güneş ve Venüs’ün harmonik açıları: Özellikle, Güneş’in Venüs ile uyumlu açılar yapması, ilişkilerde uyumlu bir bağlantıyı temsil eder.

Mars ve Venüs’ün uyumlu açıları: Mars ve Venüs, tutku ve romantizm için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bu iki gezegenin uyumlu açıları, tutkulu ve romantik bir evliliği işaret edebilir.

Jüpiter ve Uranüs’ün uyumlu açıları: Bu iki gezegenin uyumlu açıları, heyecan verici ve eğlenceli bir evlilik vaat edebilir.

Harmonik Açılar Nedir?

Harmonik açılar, gezegenler arasındaki açıların belirli bir oranda birbirleriyle ilişkili olduğu astrolojik bir terimdir. Bu açılar, belirli bir oranda birbirleriyle bütünleşen ve enerjilerinin uyumlu bir şekilde birleştiği açılardır.

Harmonik açılar, en yaygın olarak 60 derece (sekstil), 90 derece (kare), 120 derece (üçgen), 150 derece (yay), 180 derece (karşıtlık) gibi açılar arasındaki ilişkileri ifade eder. Bu açıların, enerjilerin uyumlu bir şekilde birleştiği ve potansiyel olarak güçlü ve dengeli sonuçlar ortaya çıkarabileceği kabul edilir.

Astrolojide, harmonik açılar genellikle olumlu olarak değerlendirilir ve doğum haritasında özellikle önemlidirler. Harmonik açılar, özellikle Venüs, Jüpiter ve Neptün gibi olumlu etkileri olan gezegenlerle ilişkilendirilir.

Güneş 7. Evde Hangi Burçlarla Birlikte ise Olumsuz Etki Verir?

Güneş 7. evde hangi burçlarla birlikte olduğuna bağlı olarak, evlilik hayatında olumsuz etkilerin oluşabileceği düşünülebilir. Güneş’in aşağıdaki burçlarla birlikte olması durumunda olumsuz etkilerin daha belirgin olabileceği söylenebilir,

Koç burcu: Koç burcunun ani ve fevri doğası, Güneş’in evlilik hayatındaki dengesini bozabilir ve partneriyle iletişim problemlerine neden olabilir.

Yengeç burcu: Yengeç burcu duygusal olarak hassastır ve evlilik hayatında aşırı duygusal tepkiler verebilir. Bu durum, partnerleri tarafından anlaşılmakta zorlanmalarına neden olabilir.

Terazi burcu: Terazi burcu evlilik ve ortaklık konularında oldukça dengeli olma eğilimindedir, ancak bazen kararsız kalmaları nedeniyle problemler yaşayabilirler.

Oğlak burcu: Oğlak burcu, çalışmalarına ve kariyerine odaklanma eğiliminde olduğundan, evlilik hayatında zaman zaman partnerlerine yeterli ilgiyi gösteremeyebilirler.

Tabii ki, burçlar arasındaki etkileşim birçok farklı faktöre bağlıdır ve her harita benzersizdir. Bu nedenle, kişinin doğum haritasındaki diğer faktörler de dikkate alınmalıdır.

Güneş 7. Evde Hangi Açılar Olumlu Etki Verir Enerjiyi Artırır?

Güneş’in 7. evdeki bazı olumlu açıları şunlardır:

Güneş-Trine: Güneş’in 7. evdeki gezegenlerle yaptığı trine açıları, evlilik hayatında uyum, sadakat ve huzur sağlamaya yardımcı olabilir. Bu açı, karşılıklı saygı, güven ve sevgi dolu bir evlilik ilişkisi oluşturmak için enerjiyi artırabilir.

Güneş-Sekstil: Güneş’in 7. evdeki gezegenlerle yaptığı sekstil açıları, evlilik hayatında fırsatlar sunabilir. Bu açı, romantik fırsatları artırabilir ve evlilik hayatında sevgi ve uyumu güçlendirebilir.

Güneş-Konjunksiyon: Güneş’in 7. evdeki gezegenlerle yaptığı konjunksiyon açısı, bir ilişkide birlikte hareket etmek için güçlü bir enerji sağlayabilir. Bu açı, ortaklıkların güçlü bir şekilde bağlanmasına ve kişilerin birbirlerine daha fazla destek olmasına yardımcı olabilir.

Güneş-Yükselen: Güneş’in 7. evdeki Yükselen burçla yaptığı açı, kişinin kendini daha iyi ifade etmesine ve doğru bir partnerle karşılaşmasına yardımcı olabilir. Bu açı, insanların birbirlerine saygı göstermelerine ve birbirlerine destek vermelerine yardımcı olabilir.

Güneş-Mars Trine: Bu açı, evlilik hayatında enerjiyi ve tutkuyu artırabilir. Mars’ın gücü ve Güneş’in 7. evdeki konumu, karşılıklı saygı, sevgi ve anlayışa dayalı bir ilişki için güçlü bir enerji sağlayabilir.

Bu açılar, her burç için farklı etkilere neden olabilir ve astrolojik haritanın tamamı dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Güneş 7. Evde Hangi Burçlarda Daha Güçlü Olur?

Güneş 7. Evde, Terazi burcunda en güçlü olduğu kabul edilir. Terazi burcu, 7. evin doğal yöneticisidir ve burada Güneş’in bulunması, Terazi’nin dengeli, uyumlu ve işbirlikçi enerjilerinin güçlenmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca, Koç burcu da Güneş’in yükseldiği burçtur ve 7. ev ile karşıtlık ilişkisinde olduğundan, bu konumda da Güneş enerjisi güçlüdür.

Koç burcu: Güneş, Koç burcunda iken 7. evin ilişki ve ortaklık alanlarını yönetir. Bu nedenle, Koç burcu insanları, evliliklerinde liderlik ve bağımsızlık arayabilirler. Ancak, bu özellikleri aşırıya kaçarsa ilişkilerinde çatışma ve sorunlar yaşayabilirler.

Terazi burcu: Güneş, Terazi burcunda iken, 7. evin doğal yöneticisi tarafından yönetildiğinden, Terazi burcu insanları evlilik ve ilişkilerinde doğal bir yetenekle hareket ederler. Ancak, Terazi burcu insanları, evliliklerinde uyum ve denge ararken, karar verme konusunda zorlanabilirler.

Yengeç burcu: Güneş, Yengeç burcunda iken, 7. ev aile, ev ve güvenlikle ilgili konuları yönetir. Bu nedenle, Yengeç burcu insanları için evlilik ve ilişkiler önemlidir ve aile bağlarına bağlılık duygusu güçlüdür. Ancak, Yengeç burcu insanları, aşırı duygusal olabilirler ve evliliklerinde güven sorunları yaşayabilirler.

Oğlak burcu: Güneş, Oğlak burcunda iken, 7. ev kariyer ve iş hayatı ile ilişkilidir. Bu nedenle, Oğlak burcu insanları, evliliklerinde güvenlik ve maddi konulara önem verirler. Ancak, iş hayatlarına aşırı yoğunlaşabilirler ve evliliklerinde zaman ayırmakta zorlanabilirler.

İkizler burcu: Güneş, İkizler burcunda iken, 7. ev iletişim, zeka ve öğrenme ile ilgilidir. Bu nedenle, İkizler burcu insanları evliliklerinde sohbet etmekten keyif alırlar ve karşı tarafın zekasına önem verirler. Ancak, İkizler burcu insanları, evliliklerinde sadakat konusunda zorlanabilirler ve ilişkilerinde değişken davranabilirler.

Set Açılar

Güneş 7. evde sert açılar, özellikle aşağıdaki gibi zorlu açılar, zorluklar ve sorunlara neden olabilir:

Güneş-Kova kare açısı: Bu açı, özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacının evlilik veya ortaklıkla çatışması nedeniyle problemlerin çıkmasına neden olabilir. İlişkide birlikte hareket etme konusunda anlaşmazlıklar olabilir.

Güneş-Pluto karşıtlığı: Bu açı, güç mücadeleleri, manipülasyon ve kontrol etme istekleriyle karakterizedir. İlişkide güç dengesi sorunları olabilir ve partnerler arasında yoğun kıskançlık ve takıntılı davranışlar ortaya çıkabilir.

Güneş-Uranüs kare açısı: Bu açı, ani ve beklenmedik değişimlere, istikrarsızlığa ve kaosa neden olabilir. İlişki içinde ani tartışmalar, çatışmalar ve beklenmedik ayrılıklar olabilir.

Güneş-Mars kare açısı: Bu açı, agresif davranışlar, çatışmalar ve rekabetçi bir ortam oluşturabilir. İlişkide kontrol etme ve öfke sorunları ortaya çıkabilir.

Bu açılarda, ilişkilerde güç mücadeleleri, manipülasyon, kıskançlık ve takıntılı davranışlar, çatışmalar, ani değişimler ve agresif davranışlar gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ancak, her kişinin doğum haritası farklı olduğundan, sert açıların etkileri kişiden kişiye değişebilir.

Güneş 7. Evde Hangi Açılar Boşanmaya Neden Olur?

Astrolojide, evlilik konuları genellikle 7. evde ele alınır ve Güneş’in bu evdeki konumu ve aldığı açılar, evlilik hayatı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bazı sert açılar boşanma ihtimalini artırabilirken, bazı uyumlu açılar ilişkilerde denge ve uyum sağlayabilir.

Güneş’in 7. evde aldığı bazı sert açılar şunlar olabilir:

Güneş-Kare (Square) Açı: Güneş’in kare açısı (90 derece) 7. evdeyse, evlilik hayatında zorlanmalar, anlaşmazlıklar ve çatışmalar olabilir. Eşler arasında farklı beklentiler ve hedefler, anlaşmazlıklara neden olabilir ve bu durum sonunda boşanmaya yol açabilir.
Güneş-Karşıtlık (Opposition) Açı: Güneş’in karşıtlık açısı (180 derece) 7. evdeyse, evlilik hayatında zıt kutuplardaki fikirler ve tutumlar arasında sıkışıp kalınabilir. Bu açı, eşler arasında büyük anlaşmazlıklara ve çatışmalara neden olabilir ve boşanmaya kadar gidebilecek sorunlar yaşanabilir.

Ancak Güneş’in 7. evde aldığı uyumlu açılar

Güneş-Sextile: Güneş’in sextile açısı (60 derece) 7. evdeyse, eşler arasında uyumlu bir ilişki ve ortaklık söz konusu olabilir. Bu açı, evlilik hayatında birbirini tamamlayan iki kişilik bir birliktelik sağlayabilir ve sorunlarla başa çıkmayı kolaylaştırabilir.
Güneş-Trine: Güneş’in trine açısı (120 derece) 7. evdeyse, eşler arasında uyum ve denge oluşturur. Bu açı, evlilik hayatında birbirine destek olan ve birlikte büyüyen bir çift için olumlu bir enerji verir.

Tabii ki, her bir insanın astrolojik haritası farklıdır ve sert açıların boşanmaya neden olması, uyumlu açıların da tam tersi her zaman doğru olmayabilir. Astroloji, yaşamın birçok yönünü etkileyebilecek karmaşık bir disiplindir ve sadece birçok farklı faktörü dikkate alarak bir yorum yapılabilir.

Mutlu ve huzurlu olabileceğiniz; hayatı paylaştıkça keyif alabileceğiniz birliktelikler dilerim.

 

Bu konumdan aldığınız etkileri daha net bir şekilde öğrenmek amacıyla 7. ev konuları bölümünden bu evde bulunan burcunuzu bularak öğrenebilirsiniz.

Doğum Haritasında Olumsuz ve Sert Açılar

Doğum Haritasında Evlilik İçin Hangi Konum ve Açılara Bakılır?

 

Güneş 7. Evde
www.akrepblog.com
6 Nisan 2023

Son Güncelleme 8 Nisan 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.