Doğum Haritasında Olumsuz ve Sert Açılar

Doğum Haritasında Olumsuz ve Sert Açılar

Doğum Haritasında Olumsuz ve Sert Açılar

Doğum haritasında olumsuz ve sert açı olarak tanımlanan açılar, kişinin hayatında zorluklar yaşamasına neden olabilir. Bu açılar, gezegenlerin pozisyonlarına ve açıların doğasına bağlı olarak farklı etkilere sebep olabilir. Ancak genel olarak, sert açıların sebep olduğu bazı olumsuz etkileri şu şekilde sıralayabiliriz.

İlişkilerde Sorunlar: Sert açılara sahip olan kişiler, ilişkilerinde zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. Bu kişilerin, başkalarıyla uyumlu bir şekilde iletişim kurması ve uyum sağlaması zor olabilir. İlişkilerini düzeltmeye çalışsa dahi her zaman bir direnç, isteksizlik veya sorunla karşılaşabilirler.

Duygusal Sorunlar ve Stres: Sert açılar, kişinin duygusal durumunu etkileyebilir. Bu açılara sahip kişiler, zaman zaman kaygı, depresyon, öfke veya diğer olumsuz duygularla mücadele etmek zorunda kalabilirler. Stres ve depresyona diğer insanlara göre daha yatkın olabilirler.

Zorluklarla Dolu Bir Yaşantı: Sert açılara sahip kişiler, hayatlarında sıklıkla zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorluklar, kişinin iş hayatında, aile yaşamında veya başka alanlarda da ortaya çıkabilir.

Fiziksel ve Ruhsal Sağlık Sorunları: Sert açılara sahip kişiler, fiziksel sağlık sorunları yaşama eğiliminde olabilirler. Bu kişiler, psikolojik sorunlar, kronik rahatsızlıklar, yaralanmalar veya diğer sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Şanslı diye tabir edilen insanlar kazaları son anda atlatsa veya hastalıkları kolayca yense dahi bu insanlar çok sık kazaya uğrayabilir, sakar olabilir veya kolay ruhsal bunalıma girebilirler.

Olumsuz Açıların Ev Konumları ve Konularına Göre Etkileri

Olumsuz etki veren ve sert açılar olarak tanımlanan açılar hangi gezegen, burç ve evle açı yapıyorsa etkileri de o şekilde ortaya çıkabilir. 2. ev konumu veya boğa burcu ile bağlantılı ise para sıkıntısı, 7. ev konumu veya terazi burcu ile ilgili ise evlilik veya ortaklıklarda sorunlar, 8. ev konumu veya akrep burcu ile ilgili ise ölüm endişesi veya ruhsal sorunlar, 10. ev ve oğlak burcu ile ilgili ise meslek ve kariyer ile ilgili sorunlar, 3. ev ve ikizler burcu ile bağlantılı ise iletişim sorunları yaşayabilirler.

Tüm ev konularına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Doğum haritanıza bakarak bulacağınız açılarla aşağıdaki ev konumlarının konularına bakarak sizin veya çocuklarınızın karşılaşabileceğiniz sorunları görebilirsiniz.

Doğum haritasını nasıl çıkaracağınızı bilmiyorsanız Doğum Haritası Kısa Analiz linki altına orada belirtilen bilgileri yazarsanız vakit buldukça yardımcı olurum.

Olumsuz ve Sert Açıların Sonuçlarına Odaklanmayın

Bu konuda unutulmaması gereken bir nokta, doğduğumuz an ile ilgili çıkarılan doğum haritası doğum anındaki etkileri gösterir. Kişiliğimizi, karakterimizi ve yaşam boyu sahip olabileceğimiz özellikleri belirtir. Ancak doğum haritasındaki burçlar, gezegenler ve ev konumları sürekli devinim halindedir. Mesela doğduğunuz anda koç burcu iseniz şu an güneşiniz aslan burcunda olabilir. Aynı şekilde açılarda sürekli değişim ve dönüşüm halindedir. Bu nedenle yaşadığınız sorunları ve sıkıntıları kalıcı olarak görmeyin. Sadece çözüme odaklanın ve konu sonunda yazacağım çözüm yollarına odaklanın.

Bir diğer konuda transit haritalarında bir gün sonra, bir hafta sonra ay veya yıl sonra hangi etkileri alacağımız görülebiliyor. Astrolojinin etkilerini bilimsel olarak ele alan büyük şirketler önemli kararlar almadan önce bu etkilere bakarak anlaşmalar yapar veya adımlar atarlar. Eğer bu konuda özel bir zaman ayırabilirsem önemli zamanlarınız için kısa ve öz bir şekilde alacağınız etkileri bilmeniz açısında belirteceğiniz günler için transit haritalarınız hakkında bilgi vermek istiyorum. Böylece siz de önemli adımları atmadan önce sizin için önemli ve özel günlerdeki etkileri görebileceksiniz.

 1. Ev Konuları
 2. Ev Konuları
 3. Ev Konuları
 4. Ev Konuları
 5. Ev Konuları
 6. Ev Konuları
 7. Ev Konuları
 8. Ev Konuları
 9. Ev Konuları
 10. Ev Konuları
 11. Ev Konuları
 12. Ev Konuları

Olumsuz Etkilere Sebep Olan Sert Açılar

Kare Açı (Square ) (90 derece) – Bir gezegenin doğum haritasında başka bir gezegenle arasındaki 90 derecelik açıdır. Bu açı gerilimi, engellemeleri ve zorlukları temsil eder.

Karşıt Açı (Opposition ) (180 derece) – Bir gezegenin doğum haritasında başka bir gezegenle arasındaki 180 derecelik açıdır. Bu açı karşıtlığı, gerilimi ve çatışmaları temsil eder.

Yarım Kare Açı (Semi-Square) (45 derece) – Bir gezegenin doğum haritasında başka bir gezegenle arasındaki 45 derecelik açıdır. Bu açı sıkıntıları, gerginlikleri ve zorlukları temsil eder.

Yarım Sextile Açı (Semi Sekstil) (30 derece)   – Bir gezegenin doğum haritasında başka bir gezegenle arasındaki 30 derecelik açıdır. Bu açı zayıf bir etki gösterse de uyum sağlamada zorlanmayı, sorunları ve engelleri temsil eder.

Olumlu Etki Veren Açılar

Üçgen Açı (Trine) (120 derece) – Bir gezegenin doğum haritasında başka bir gezegenle arasındaki 120 derecelik açıdır. Bu açı uyumu, kolaylığı ve rahatlığı temsil eder, genellikle olumsuz bir etki oluşturmaz.

Yarım Üçgen Açı (Sekstil) (60 derece) – Bir gezegenin doğum haritasında başka bir gezegenle arasındaki 60 derecelik açıdır. Bu açı uyumu, işbirliğini, şansı ve kolaylığı temsil eder, genellikle olumsuz bir etkiye neden olmaz.

Unutulmamalı ki doğum haritasındaki açılar, doğum haritasının sadece bir parçasıdır ve bir gezegenin konumu, evi ve diğer faktörleri de önemlidir. Ayrıca, olumsuz etki veren bir açıda, her zaman kötü bir şey olmayabilir, aynı zamanda bir kişinin güçlü yönlerini ve fırsatlarını da ortaya çıkarabilir.

Özellikle sert açıların anlamını bilen, sabreden ve buna göre hareket eden insanlar yani büyük sıkıntılar yaşayan yaşadıklarından ders alıp tecrübeye dönüştürdüklerinde güçlü, iradeli ve ne yaptığını bilen insanlar haline gelirler.

Tarihe baktığımızda dünyaya yön veren büyük insanların en belirgin özelliklerinin çocukluklarından itibaren büyük sıkıntılar çeken ve çoğu zamanda yetim büyüyen insanlar olduklarını görürüz.

Açılar ve Gezegen Etkileşimleri

Açılar hangi gezegenlerle olumlu hangi gezegenlerle olumsuz etkilere sebep olur?

Açıların hangi gezegenlerle olumlu veya olumsuz etkilere sebep olacağı, gezegenlerin doğum haritasındaki konumlarına ve evlere göre değişebilir. Ancak, genel olarak kabul edilen birkaç örnek vermek gerekirse,

Açıların Olumsuz Etkileri

Kare açı (90 derece) – Genellikle zorlu bir açı olarak kabul edilir ve bir gezegenle diğer gezegen arasında bu açı oluştuğunda, bu iki gezegen arasındaki enerjiler arasında bir gerilim veya çatışma yaşanabilir.

Örneğin, Mars ile Satürn arasında kare açı varsa, kişi kendini sınırlandırılmış, baskı altında veya engellenmiş hissedebilir.

Karşıt açısı (180 derece) – Bir gezegenin doğum haritasında başka bir gezegenle arasında 180 derecelik açı oluştuğunda, bu iki gezegen arasında bir karşıtlık veya çatışma ortaya çıkabilir.

Örneğin, Mars ile Venüs arasında karşıt açı varsa, kişi sevdiği insanlarla ilgili çelişkili duygular yaşayabilir ve ilişkilerinde zorluklarla karşılaşabilir.

Yarım Kare açısı (45 derece)  – Bu açı genellikle stres, endişe ve baskıyı temsil eder.

Örneğin, Venüs ile Satürn arasında yarım kare açısı varsa, kişi kendini yalnız, depresif ve engellenmiş hissedebilir.

Açıların Olumlu Etkileri

Yarım Sextile açısı (30 derece) – Bu açı uyumsuzluğu ve zorlukları temsil eder. Ancak, daha zayıf bir açı olduğundan genellikle olumlu veya olumsuz bir etkiye neden olmaz. Ancak Merkür ile Mars arasında bu açı oluştuğunda Mars enerjisi Merkür alanında giren konuları kişinin iradesi yönünde olumlu etkileyebilir. İletişim konularında daha net, güçlü ve güçlü pratik olabilir.

Üçgen açısı (120 derece) – Bu açı genellikle uyum, şans ve kolaylığı temsil eder. Örneğin, Güneş ile Jüpiter arasında üçgen açısı varsa, kişi kendisini güvenli, pozitif ve başarılı hissedebilir.

Sextil açısı (Yarım üçgen) (60 derece) – Bu açı genellikle uyumu, işbirliğini, şansı ve kolaylığı temsil eder. Örneğin, Merkür ile Venüs arasında sekstil açısı varsa, kişi iletişimde başarılı olabilir ve ilişkilerinde kolaylıklar yaşayabilir.

Açılar ve Burç Etkileşimleri

Açılar hangi burçlarla olumlu hangi burçlarla olumsuz etkiler verir?

Açıların hangi burçlarla olumlu veya olumsuz etkiler oluşturacağı daha çok, doğum haritasındaki gezegenlerin ve burçların konumlarına ve evlere göre değişebilir. Ancak birkaç örnek vermek gerekirse,

Olumsuz Etkiler

Kare açı (90 derece) – Bu açı genellikle zorlu bir açı olarak kabul edilir ve bir burçla diğer burç arasında bu açı oluştuğunda, bu iki burç arasındaki enerjiler arasında bir gerilim veya çatışma olabilir.

Örneğin, Koç ile Yengeç arasında kare açı varsa, kişi duygusal olarak baskı altında ve stresli hissedebilir.

Karşıt açısı (180 derece) – Bir burç doğum haritasında başka bir burçla arasında 180 derecelik açı olduğunda, bu iki burç arasında bir karşıtlık veya çatışma olabilir.

Örneğin, Terazi ile Koç arasında karşıt açısı varsa, kişi kendini başkalarına karşı savunmasız hissedebilir ve ilişkilerinde zorluklarla karşılaşabilir.

Yarım Kare açısı (45 derece) – Bu açı genellikle stres, endişe ve baskıyı temsil eder.

Örneğin, İkizler ile Yengeç arasında yarım kare açısı varsa, kişi kendini yalnız, kaygılı ve endişeli hissedebilir.

Olumlu Etkiler

Üçgen açısı (120 derece) – Bu açı genellikle uyum, şans ve kolaylığı temsil eder.

Örneğin, Balık ile Akrep burcu arasında üçgen açısı varsa, kişi kendine güvenli, üretken ve duyarlı hissedebilir.

Sextil açısı (60 derece) – Bu açı genellikle uyumu, işbirliğini, şansı ve kolaylığı temsil eder.

Örneğin, Boğa ile Yengeç arasında sekstil açısı varsa, kişi güvenli ve sıcak bir şekilde iletişim kurabilir ve ilişkilerinde kolaylıklar yaşayabilir.

Açılar ve Ev Konumları Etkileşimi

Açılar hangi ev konumlarında olumlu hangi ev konumlarında olumsuz etkiler verir?

Açıların hangi ev konumlarında olumlu veya olumsuz etkiler vereceği, doğum haritasındaki gezegenlerin ve açıların konumlarına ve evlere göre değişebilir. Ancak, birkaç örnek verecek olursak,

Olumsuz Etkiler

Kare açı (90 derece) – Bir evle diğer ev arasında 90 derecelik bir açı olduğunda, bu iki ev arasındaki enerjiler arasında bir gerilim veya çatışma olabilir.

Örneğin, bir kişinin 1. evindeki Mars ile 4. evindeki Satürn arasında kare açı varsa, kişi ev ve aile yaşamı arasında bir gerilim hissedebilir.

Karşıtlık açısı (180 derece) – Bir evle doğum haritasındaki başka bir ev arasında 180 derecelik bir açı olduğunda, bu iki ev arasında bir karşıtlık veya çatışma olabilir.

Örneğin, bir kişinin 2. evindeki Venüs ile 8. evindeki Plüton arasında karşıtlık açısı varsa, kişi para, değerler ve kaynaklar konusunda zorluklarla karşılaşabilir.

Yarım Kare açısı (45 derece) – Bu açı genellikle stres, endişe ve baskıyı temsil eder.

Örneğin, bir kişinin 3. evindeki Güneş ile 6. evindeki Neptün arasında yarım kare açısı varsa, kişi çalışma ortamında stresli ve kaygılı hissedebilir.

Olumlu Etkiler

Üçgen açısı (120 derece) – Bu açı genellikle uyum, şans ve kolaylığı temsil eder.

Örneğin, bir kişinin 5. evindeki Venüs ile 9. evindeki Jüpiter arasında üçgen açısı varsa, kişi üretkenlik, eğlence ve keyifli aktiviteler konusunda şanslı ve başarılı olabilir.

Sextil açısı (60 derece) – Bu açı genellikle uyumu, işbirliğini, şansı ve kolaylığı temsil eder.

Örneğin, bir kişinin 4. evindeki Merkür ile 6. evindeki Uranüs arasında sekstil açısı varsa, kişi çalışma ortamında üretken ve yenilikçi fikirlerle başarılı olabilir.

Bir evin doğum haritasındaki konumu ve gezegenlerle olan diğer açıları da olumlu veya olumsuz etkilere neden olabilir, bu yüzden her zaman açıları tek başına değerlendirmek yeterli olmayabilir.

Sert ve Olumsuz Açılara Sahip Olanlar Neler Yapabilir?

Sert ve olumsuz açıların etkilerini zayıflatmak için neler yapılabilir?

Sert ve olumsuz açılara sahip olan kişiler, bu açıların neden olduğu zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. Ancak, doğum haritasındaki gezegenlerin ve açıların etkisi kişinin hayatındaki diğer faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir. Sert açılara sahip olmak, her zaman kişinin hayatında zorluklara sebep olacak anlamına gelmez. Ayrıca, bazı kişiler sert açılara sahip olmasına rağmen hayatlarında büyük başarılar elde edebilirler.

Sert açılara sahip olan kişiler, bu açıların neden olduğu zorluklarla başa çıkmak için farklı yollar deneyebilirler. Bilinmesi gereken temel bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz.

Kendini tanımak: Sert açılara sahip olan kişiler, bu açıların sebep olduğu zorlukları anlamak için kendilerini tanımaya çalışabilirler. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini, duygusal tepkilerini ve davranışlarını anlamak, sert açıların neden olduğu stresi azaltabilir.

Kendini geliştirmek: Sert açılara sahip olan kişiler, kendilerini geliştirmek için çaba göstermelidirler. Örneğin, zorluklarla başa çıkmak için farklı stratejiler öğrenmek, kişinin hayatındaki zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

Psikolojik destek almak: Sert açılara sahip olan kişiler, psikolojik destek alarak stresle başa çıkabilirler. Psikoterapi, danışmanlık veya benzeri terapiler, kişinin zorluklarla başa çıkmasına ve duygusal sağlığını geliştirmesine yardımcı olabilir.

Kendine iyi bakmak: Sert açılara sahip olan kişiler, kendilerine iyi bakarak stresi azaltabilirler. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, meditasyon, inancına göre ibadet, esma çalışmaları ve benzeri aktiviteler, kişinin stresle başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Sert açıların etkilerinden kurtulmak mümkün değildir, ancak kişi bu açıların sebep olduğu zorluklarla başa çıkabilir. İlk adım, kendini tanımak ve farkındalık oluşturmaktır. Kişi, kendisine uygun stratejiler ve teknikler geliştirerek sert açıların oluşturduğu stresi azaltabilir ve hayatındaki zorluklarla başa çıkabilir.

Son Güncelleme 4 Eylül 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. Mavi.. dedi ki:

  Merhaba.. *******
  Ben hayatımda ve evliliğim sürecince (16 yıldır evliyim. eşim kova burcu) maddi ve manevi çok sıkıntı çektim. Kalan hayatımda bu sıkıntılardan kurtulabilecek miyim? Bir evim ve arabam olsun istiyorum haritamda bu mümkün görünüyor mu? Maddi sıkıntıdan kurtulabilecek miyim? Evliliğim devam edecek mi? İki kızım var onların gelecekleri başarılı ve mutlu mu? 2019 yılında çok sevdiğim Nuray adında bir kadın arkadaşım hayatımdan çıkmak zorunda kaldı tekrar hayatıma girme şansı varmı? Ve önlem almam yada yapmam gereken sizin gördüğünüz birşey varsa bilmek istiyorum 🙏 Evet çok şey sordum ama yanıtlayabildiğiniz kadarını bile cevaplarsanız minnettar olurum 🙏🙏🙏 SEVGİYLE 🌺

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. 2016 yılında girdiğiniz süreç 2027 yılına kadar devam edecek. 5 Kasım 2024 tarihine kadar dikkatli hareket ederseniz şu an içinde bulunduğunuz dönem biraz daha rahat edebileceğiniz bir dönem. 11 yıllık süreci ben şu şekilde tarif edeyim size. Bu 11 yıllık süreç Satürn evresi yaşamınızda eksik, yerine tam olarak oturmamış, halının altına süpürülen ne varsa altüst eder. Bu yaşamımızın kalan kısmına daha istikrarlı ve tüm taşların yerine oturmuş bir şekilde devam etmesi için gereklidir. Tabiki bu şekilde devam etmeyecek. Her sıkıntı süreci sonrası rahatlık dönemi de vardır. Bu süreci ne kadar verimli bir şekilde tamamlarsanız sürecin sonundaki genişleme ve rahatlama evresi de o kadar iyi geçecektir.

   11 yıllık süreçte evlilikler, arkadaşlıklar, mali durum, ev, çocuklar ve yaşamımızda bize dair ne varsa herşey etkilenir. Ama endişe etmeyin bunların hepsi geçecek. Sadece yanlış adımlar atmamaya dikkat edin. Bu süreç size herşeyi sorgulatır, sıkıntılar çok olur. Bunların tümünün “Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Değiştirmek ister misin?” tarzı dürtüler olduğunu unutmayın. Astrolojik etkiler bizlerin hayata bakışını etkiler ancak kararları irademizle bizler alırız. Bir karar almadan önce tüm ayrıntıları dikkatli bir şekilde ele alın. Tecrübesine güvendiğiniz insanların sözlerine kulak verin.

   5 Kasım 2024 tarihine kadar maddi durumunuz, ilişkileriniz, geçmişte tanıdığınız insanların yeniden hayatınıza girmesi, ortaklıkların gündeme gelmesi, finansal bağımsızlığınız gündemde olacak. Finansal yatırımlar veya para kaynakları için arayışta olacaksınız. Dikkat etmeniz gereken nokta sabit haritanızda 2. evinizde gezegen yok ve balık burcu bulunuyor. 2. evde gezegen olmaması ne anlama geliyor? Maddi konular ve para ile ilgili alanlarda daha fazla çaba göstermeniz gerekiyor çünkü sizi etkileyecek bir gezegen yok. Şöyle düşünün aracınız var ama motoru yok. Eğer bu durumda çözüm üretebilirseniz sonuç çok daha parlak olacaktır. 2. evde balık burcunun olması ile ilgili şu konuya bakabilirsiniz. Parasal konularda biraz ruhunuzun sesine kulak vermeye çalışın. Çünkü fayda sağladığınız ölçüde rahat yol alabilirsiniz. 2. Ev Balık Burcu

   Diğer sorular için çok fazla ayrıntı gerekiyor zamanım yok kusuruma bakmayın. Ancak yaşadığınız tüm sıkıntıların geride kalacağını her sıkıntının sizi olgunlaştırıp istediklerinizi yapabilmek için size yol göstermek için varolduğunu unutmayın. 28 Aralık 2027 tarihine kadar kendinizi mümkün olduğunca geliştirmeye ve genişleme evresine hazırlıklı girmeye çalışın.

 2. byz dedi ki:

  merhaba benim haritamda olumsuz açılar bulunuyor mu bana da yorum yaparsanız çok sevinirim teşekkür ederim

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Normalde bu tür mesajları siliyorum ancak diğer arkadaşlar da görsün diye size dönüş yapmak istedim.
   Doğum bilgilerinizi yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Diğer arkadaşın mesajında bulunan doğum bilgilerini sildiğim için görünmüyor olabilir. Doğum bilgileriniz olmadan bu konuda yardımcı olamam.

   1. Hale dedi ki:

    *** doğum bilgilerim çok teşekkürler kolaylıklar diliyorum.

    1. Akrep dedi ki:

     Teşekkür ederim.
     Keşke tam olarak ne istediğinizi de yazmış olsa idiniz.
     Doğum bilgilerinizle birlikte tam olarak ne istediğinizi de yazarsanız daha hızlı sonuca ulaşabiliriz. (Bu şekilde çok sayıda mesajı siliyorum, bazı mesajları insanların görüp ona göre hareket etmeleri için özellikle cevaplıyorum. Lütfen biraz dikkat)

 3. Cansu dedi ki:

  Merhaba, doğum haritamda olumsuz ve sert açılar bulunuyor mu acaba? Özellikle ilişki konusunda yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkürler.

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba. Diğer konu üzerinden de yazdım. Bu konuyu da maile ekledim. Özellikle 17 – 21 Mart arasında dikkatli olun. Olumsuz etkiler var. Yani, herşeyin kötü olması için havada yeterince negatif enerji olacak. Onlara kapılıp olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmayın. Tarihler ve ayrıntıları mailinize gönderdim oradan incelersiniz.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.