Erkek ve Kadın Doğum Haritalarında Boşanma Göstergeleri

Erkek ve Kadın Doğum Haritalarında Boşanma Göstergeleri

Erkek ve Kadın Doğum Haritalarında Boşanma Göstergeleri

Erkek ve kadın doğum haritalarında boşanma göstergeleri nelerdir? Natal ve transit haritalarda boşanma göstergeleri

Öncelikle hemen belirteyim bir göstergenin, açı veya konumun varlığı mutlak olarak boşanma olacağını göstermez. Ancak bu yönde etkiler ortaya çıkarır. Astrolojik unsurlar bizlerin önce aurasını, orayı aşarsa düşüncelerimizi, orada olgunlaşır sebepler bularak sözlerimize ve davranışlarımıza yansırsa enerji boyutunda irademizi etkileyebilecek hale gelebilir. Ancak sonuçta biz irademizle kararlar alıp uygularız (Kadersel ve külli etkiler hariç).

Astrolojik etkileri bize ve çevremizdeki insanlara, (yani yaşantımızı ve yaşam alanımızı etkileyen unsurlara) etki eden enerjiler ve fısıltılar olarak düşünebilirsiniz.

Bir insanın haritasında boşanma ile ilgili göstergeler, açı ve etkiler varsa bu boşanacağı değil boşanma ile ilgili etkiler alacağı veya yaşamında bu konunun güçlü bir şekilde gündeme geleceği anlamına gelir. Eğer evlenirken gerçekte yaşamın daha verimli olması, uyumlu bir birliktelik oluşturmak ve sevdiği için değil aşağıdaki sıraladığım maddelere dayalı olarak evlenilmiş ise boşanma ile ilgili etkiler alındığında veya Satürn evresinde; boşanma konusu ciddi anlamda gündeme gelecektir. Çünkü Satürn etkisi, yerine oturmayan ne kadar taş, yanlış olan ne varsa tamamını altüst edip irade üzerinde güçlü bir baskı oluşturarak bu yönde kararlar alınmak zorundaymış gibi hissedilecektir.

Aynı etkilerin herkeste aynı sonuçlanmamasının nedeni de son noktanın irade ile verilmesinden kaynaklanmaktadır.

 • Aile eğitimi,
 • Çevre etkisi,
 • Kişinin kendisini geliştirmesi,
 • Bilinç seviyesi,
 • Genetik unsurlar,
 • Kişinin aurası veya manevi kalkanı,
 • Element dağılımı,
 • Doğum haritasının yapısı (kadersel, iradi),
 • Çekilen enerjiler (dualar, bed-dualar, psişik etkiler, psişik saldırılar),
 • Yanlış niyet ve düşünceler (mal, mülk, para, statü vb. için yapılan evlilikler),
 • Çiftlerin arasına girilerek yapılan evlilikler (kısacası alınan ahlar veya yanlışın düzeltilmemesi),
 • Aldatmalar (telafi edilmeyen ve tekrarlanan hatalar),

ve daha bir çok faktör aynı açıların herkeste farklı şekilde ortaya çıkmasına neden olur veya etkisi-bedeli fazla olur. Hatta bu göstergelerin hiçbiri olmadan da boşanma olabilir veya tam tersi. Aksi halde iradenin, imtihanın ve kişisel farklılıkların bir anlamı kalmaz gelen her etki ile oradan oraya savrulan yapraklar gibi olurduk. Çiftler ne kadar uyumlu olurlarsa olsunlar boşanma ile ilgili etkileri herkes alır veya düşünür, yaşamımıza ne kadar yansıyacağı doğum haritamızda aldığımız etkilere ve yukarıdaki maddelere göre değişir.

Aşağıda yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonel bir sunum değildir. Bilgi olması açısında sabit yıldızların bir kısmını ekledim. Kişisel haritalara göre etkiler değişeceği için sadece ön bilgi olarak değerlendirilmelidir.

Doğum Haritasında Olumsuz ve Sert Açılar

Doğum Haritasında Olumsuz ve Sert Açılar

Erkek ve Kadın Natal ve Transit Doğum Haritasında Boşanma Göstergeleri

Boşanma, bir ilişkinin sona erdiği ve çiftlerin ayrı yaşamaya karar verdiği bir süreçtir. Her ne kadar her ilişki farklı olsa da, astroloji boşanma göstergelerini belirlemek için bazı ipuçları sunabilir. Erkek ve kadınlar için natal ve transit doğum haritalarında boşanma göstergelerini inceleyecek olursak,

Natal Doğum Haritasında Boşanma Göstergeleri

Natal doğum haritası, bir kişinin doğum anındaki göksel konumları temsil eder. Doğduğumuz anda bu yaşam boyutuna geçiş yaparken aldığımız etkiler genetik yapımız gibidir ve büyük oranda bizi bizi yapan etkileri gösterir.

Boşanma göstergelerini bulmak için aşağıdaki faktörlere dikkat edebiliriz:

Boşanmaya Etki Eden Evler

Evler, bir doğum haritasında önemli bir rol oynar. Boşanma göstergelerini belirlemek için 7. ev (evlilik ve ortaklık), 8. ev (cinsellik ve dönüşüm) ve 12. ev (gizli düşmanlar ve sıkıntılar) gibi evlere odaklanabiliriz. Bu evlerdeki zorlu gezegenler veya açılar, boşanma olasılığını artırabilir.

Bu ev konumlarına iletişim ile ilgili olan 3. ev, aşk, şans, ego ve romantizm ile ilgili olan 5. ev, inançlar ile ilgili olan 9. ev, aile ile ilgili olan 4. ev gibi ev konumlarını da ekleyebiliriz. Ağırlıklı etki eden ev konumu kişinin genel doğum haritasına göre de değişecektir.

Boşanmaya Etki Eden Gezegenler

Hangi gezegen nasıl etki eder? Olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek için neler yapılabilir?

Gezegenler, boşanma göstergeleri için önemli ipuçları sunabilir. Hangi gezegenin hangi konularda etki ettiklerini göstermek açıdan mümkün olduğunca fazla sayda ekliyorum.

 • Satürn: Sorumluluk, kısıtlama ve zorlukları temsil eder. Satürn’ün 7. ev veya 8. evle ilişkili olması, boşanma olasılığını artırabilir. Satürn’ün etkisi altında, ilişkide ciddiyet ve sorumluluk duygusu artabilir. Bu da bazen çiftler arasında baskı ve sıkıntıya neden olabilir. Satürn’ün olumsuz etkilerini azaltmak için çiftlerin birbirlerine destek olmaları ve birlikte sorunları çözmek için çalışmaları önemlidir.
 • Uranüs: Beklenmedik değişimleri ve özgürlüğü temsil eder. Uranüs’ün 7. evle ilişkili olması, ani ve beklenmedik boşanma olasılığını artırabilir. Ani değişimler, çiftler arasında güvensizlik ve belirsizlik ortaya çıkarabilir. Uranüs’ün olumsuz etkilerini azaltmak için çiftlerin birbirlerine güvenmeleri ve değişikliklere uyum sağlamaları önemlidir.
 • Neptün: Hayal kırıklığı, aldatma ve gerçeği görememezlikle ilişkilidir. Neptün’ün 7. evle ilişkili olması, ilişkide belirsizlik ve karmaşa oluşmasına neden olabilir. Neptün’ün olumsuz etkilerini azaltmak için çiftlerin gerçekçi olmaları ve duygusal bağlantılarını güçlendirmek için çaba göstermeleri önemlidir.
 • Venüs: Venüs, aşk ve ilişkilerin gezegenidir. Ancak bazen Venüs’ün etkisi, romantik ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Venüs’ün zayıf olduğu bir dönemde, çiftler arasında tutku ve romantizm azalabilir. Bu da ilişkide boşanma riskini artırabilir. Venüs’ün olumlu etkilerini artırmak için çiftlerin birlikte keyifli aktiviteler yapmaları ve romantizmi canlı tutmaları önemlidir.
 • Merkür: Merkür, iletişim ve zihinsel aktivitelerin gezegenidir. Bir çift arasındaki iletişim sorunları, yanlış anlamalar ve iletişim kopuklukları, Merkür’ün olumsuz etkilerinden kaynaklanabilir. Eşler arasında açık ve sağlıklı iletişim kurmak, Merkür’ün olumsuz etkilerini azaltabilir.
 • Mars: Mars, enerji ve tutkunun gezegenidir. Mars’ın etkisi altında, çiftler arasında anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşanabilir. Mars’ın aşırı etkisi altında, agresif ve öfke patlamaları da görülebilir. İlişkideki bu tür problemler boşanma sürecini hızlandırabilir. Mars’ın olumsuz etkilerini azaltmak için çiftlerin öfke yönetimi becerilerini geliştirmeleri önemlidir.

Boşanmaya Etki Eden Açılar

Açılar, gezegenler arasındaki ilişkileri temsil eder. Boşanma göstergelerini belirlemek için aşağıdaki açılara dikkat edebiliriz:

 • Kare (90 derece): Zorlu ve gerilimli bir ilişkiyi temsil eder.
 • Karşıt açı (180 derece): İkili ilişkilerde denge eksikliğini temsil eder.
 • Birleşmeyen açı (150 derece): Uyumsuzluk ve uyumsuz enerjileri temsil eder.

Transit Doğum Haritasında Boşanma Göstergeleri

Transit doğum haritası, mevcut zamandaki göksel konumları temsil eder. Boşanma göstergelerini bulmak için aşağıdaki faktörlere dikkat edebiliriz:

Boşanmaya Etki Eden Transit Gezegenler

Transit gezegenler, mevcut zamandaki enerjileri temsil eder. Boşanma göstergelerini belirlemek için özellikle Satürn, Uranüs ve Neptün‘ün transit evlere ve natal gezegenlere yapacağı açılara dikkat edebiliriz.

Boşanmaya Etki Eden Transit Evler

Transit evler, mevcut zamandaki yaşam alanlarını temsil eder. Boşanma göstergelerini belirlemek için 7. ev, 8. ev ve 12. ev gibi evlere odaklanabiliriz. Bu evlerdeki transit gezegenler veya açılar, boşanma olasılığını artırabilir.

Boşanmaya Etki Eden Transit Açılar

Transit açılar, mevcut zamandaki gezegenler arasındaki ilişkileri temsil eder. Boşanma göstergelerini belirlemek için aşağıdaki açılara dikkat edebiliriz:

 • Kare (90 derece)
 • Karşıt açı(180 derece)
 • Birleşmeyen açı (150 derece)

Doğum Haritasında Evlilik İçin Hangi Konum ve Açılara Bakılır?

Doğum Haritasında Evlilik İçin Hangi Konum ve Açılara Bakılır?

Erkek Natal Haritasında Boşanma Göstergeleri

 

Satürn’ün Konumu

Satürn, sorumluluk, sınırlar ve disiplinle ilişkilendirilen bir gezegendir. Erkek natal haritasında Satürn’ün boşanma göstergesi olabileceği düşünülür. Eğer Satürn, evlilik evlerinden biri olan 7. evde veya 7. ev ile ilişkili bir gezegenle sert açılar yapıyorsa, boşanma olasılığı artabilir.

Venüs’ün Konumu

Venüs, aşk, ilişkiler ve evlilikle ilişkilendirilen bir gezegendir. Erkek natal haritasında Venüs’ün boşanma göstergesi olabileceği düşünülür. Eğer Venüs, 7. evde veya 7. ev ile ilişkili bir gezegenle sert açılar yapıyorsa, ilişkilerde sorunlar ve boşanma olasılığı artabilir.

Mars’ın Konumu

Mars, enerji, tutku ve saldırganlıkla ilişkilendirilen bir gezegendir. Erkek natal haritasında Mars’ın boşanma göstergesi olabileceği düşünülür. Eğer Mars, 7. evde veya 7. ev ile ilişkili bir gezegenle sert açılar yapıyorsa, agresif ve çatışmacı bir ilişki yaşanabilir ve boşanma olasılığı artabilir.

Uranüs’ün Konumu

Uranüs, değişim, özgürlük ve sürprizlerle ilişkilendirilen bir gezegendir. Erkek natal haritasında Uranüs’ün boşanma göstergesi olabileceği düşünülür. Eğer Uranüs, 7. evde veya 7. ev ile ilişkili bir gezegenle sert açılar yapıyorsa, beklenmedik olaylar ve ani değişiklikler ilişkide stres oluşturarak ve boşanma olasılığı artabilir.

Neptün’ün Konumu

Neptün, hayal gücü, yanılgılar ve karmaşıklıkla ilişkilendirilen bir gezegendir. Erkek natal haritasında Neptün’ün boşanma göstergesi olabileceği düşünülür. Eğer Neptün, 7. evde veya 7. ev ile ilişkili bir gezegenle sert açılar yapıyorsa, gerçekçi olmayan beklentiler ve yanılgılar ilişkide sorunlara yol açabilir ve boşanma olasılığı artabilir.

Jüpiter’in Konumu

Jüpiter, büyüme, genişleme ve şansla ilişkilendirilen bir gezegendir. Erkek natal haritasında Jüpiter’in boşanma göstergesi olabileceği düşünülür. Eğer Jüpiter, 7. evde veya 7. ev ile ilişkili bir gezegenle sert açılar yapıyorsa, aşırı iyimserlik ve aşırı büyüme beklentileri ilişkide sorunlara yol açabilir ve boşanma olasılığı artabilir.

Retro Nedir? Retro Dönemlerinde Ne Yapmak Gerekir?

Retro Nedir? Retro Dönemlerinde Ne Yapmak Gerekir?

Kadın Natal Haritasında Boşanma Göstergeleri

Boşanma, birçok evli çiftin karşılaşabileceği zorlu bir durumdur. Evliliklerde yaşanan sorunlar bazen çözülemez hale gelir ve boşanma kaçınılmaz hale gelir. Astroloji, kadınların natal haritalarında boşanma göstergelerini bulmak için kullanılan bir araç olabilir.

Evlilik Evindeki Gezegenler

Natal haritada, evlilik evi olarak bilinen 7. evdeki gezegenler boşanma potansiyelini gösterebilir. Özellikle Mars, Venüs, Satürn ve Uranüs‘ün bu evdeki konumlarına dikkat etmek önemlidir. Örneğin, Mars bu evde güçlü bir şekilde yer alıyorsa, kişinin agresif ve patlayıcı bir kişiliği olabilir ve bu da evlilikte sorunlara yol açabilir.

Satürn ve Uranüs’ün Etkisi

Satürn ve Uranüs, boşanma göstergeleri olarak kabul edilen gezegenlerdir. Satürn, sorumluluk, sınırlar ve disiplini temsil ederken, Uranüs beklenmedik değişiklikleri ve ani ayrılıkları simgeler. Bu gezegenlerin kadının natal haritasındaki konumları ve açıları, boşanma potansiyelini gösterir. Örneğin, Satürn ve Uranüs’ün birbirine zorlu bir açı yapması, evlilikte ciddi sorunlara ve ayrılığa işaret edebilir.

Venüs’ün Konumu

Venüs, aşk, ilişkiler ve evlilikle ilişkilendirilen bir gezegendir. Venüs’ün kadının natal haritasındaki konumu ve açıları, evlilikteki mutluluğu ve dengeyi gösterebilir. Örneğin, Venüs’ün zayıf olduğu veya sert açılar yaptığı bir konum, evlilikte uyumsuzluk ve mutsuzluğa işaret edebilir.

Ay’ın Konumu

Ay, kadının duygusal dünyasını temsil eder ve evlilikteki duygusal dengeyi gösterir. Ay’ın natal haritadaki konumu ve açıları, evlilikteki duygusal bağlantıyı ve mutluluğu etkileyebilir. Örneğin, Ay’ın sert açılar yaptığı veya zayıf olduğu bir konum, evlilikte duygusal zorluklara ve çatışmalara yol açabilir.

Transit Gezegenlerin Etkisi

Boşanma potansiyeli, transit gezegenlerin kadının natal haritasındaki gezegenlerle yaptığı açılara da bağlı olabilir. Örneğin, transit Satürn veya Uranüs, kadının natal Venüs’üne zorlu bir açı yapıyorsa, evlilikte sorunlar ve ayrılık yaşanabilir.

Boşanma Etkisi Oluşturan Sabit Yıldızlar

Pollux Sabit Yıldızı: Mars ile kavuşumunda

Dubhe Sabit Yıldızı: Mars kavuşumunda

Almach Sabit Yıldızı: Mars kavuşumunda

Porrima Sabit Yıldızı: Ay kavuşumunda

Porrima Sabit Yıldızı: Ay kavuşumunda

Al Hecka Sabit Yıldızı: Merkür kavuşumunda

Altair Sabit Yıldızı: Satürn kavuşumunda

Skat Sabit Yıldızı: Satürn kavuşumunda

Alnilam Sabit Yıldızı: Satürn kavuşumunda

Dabıh Sabit Yıldızı: Satürn kavuşumunda

El Nath Sabit Yıldızı: Venüs kavuşumunda

Kochab Sabit Yıldızı: Venüs kavuşumunda

Alkiad Sabit Yıldızı: Venüs kavuşumunda

Algenubi Sabit Yıldızı: Venüs kavuşumunda

Alfrad Sabit Yıldızı: Neptün kavuşumunda

Facies Sabit Yıldızı: Güneş ve Mars kavuşumlarında

Phecda Sabit Yıldızı: Mars ve Venüs kavuşumunda

Son Güncelleme 12 Şubat 2024 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.