4. Ev Oğlak Burcu

4. ev oğlak burcu, 4. evde oğlak burcu, 4. Ev oğlak Burcunda, oğlak 4. evde, 4. ev oğlak, 4. ev oğlakta nasıl etkiler?

4. Ev Oğlak Burcu

4. ev oğlak burcu hayatımızı nasıl etkiler? Oğlak burcu dördüncü evde aile hayatımıza ve aile içerisindeki rollerimize nasıl etki eder? 4. ev oğlak burcu hangi konuları ele alır?

Doğum haritasında 4. ev Aile, toplum, aile içerisindeki anne ve baba rolleri ile bizim bu rollerden nasıl etkilendiğimizi konu alan evdir. (4. ev özellikle anne ve anne ortamını konu alır. 10. ev Oğlak burcunda dolayı baba rolü ile ilgilidir.)

Genetik bilgilerimiz, geçmişten bize miras kalan değerler, gelenek ve görenekleri ne kadar özümsediğimiz, alışkanlıklarımız, yaşamın başlangıcı ve sonu ile yaşadığımız ev, duygusal yanlarımız, annenin kişiliğinin bizi nasıl etkilediği ve hayatımıza yön verecek temel esaslar bu konumla ilgilidir.

Evde bulunan burcun ne kadar aktif olacağı doğum haritasındaki açılar, evin yöneticisi ve element unsurları ile bağlantılıdır. Eğer bu konumda bulunan burç özellikleri tam olarak yaşamımıza yansımıyorsa etkiyi kısıtlayan açılar var demektir. Bu etkileri kırmak için mücadele etmek gerekir. Kısıtlayan açılar yoksa özellikler büyük oranda hayatımıza yansıyacaktır.

4. Evin Sahibi: Yengeç Burcu

Yöneticisi: Ay’dır.

Oğlak Burcu: Yöneticisi Satürn, Toprak Elementi, Öncü Burç

4. Ev Oğlak Burcu Genel Özellikleri

4. ev oğlak burcu kısaca bize neler katar, yaşamımızı ve 4. evin konu edindiği alanları nasıl etkiler?

 • Olgun, ağırbaşlı ve ciddi anne ve baba rolleri
 • Geleneksel yaklaşımlar
 • Sorumluluk sahibi
 • Belirlenen hedefler
 • Aile içinde yaşanması olası sorunlar
 • Paranın yönetimine verilen önem
 • Aile içi ağır sorumluluklar
 • Çocuklarda ağır başlılık

4. ev oğlak burcu olanlar Oğlak burcunun sahip olduğu yüksek sorumluluk ve disiplinlerini bu konumum konusuna giren alanlarda da gösterirler. Ailesine karşı son derece duyarlı ve sorumluluk sahibidirler. Kendisi hedef ve ideal sahibi olduğu için aile bireylerinin de bu yönde hareket etmesini isterler. Aile içerisinde herkesin yapacağı işler belirlidir. Herkesin mutlaka bir hedefi olmalı ve bu hedef doğrultusunda hareket etmelidir.

Satürn Etkisi

Satürn oğlak burcunun yöneticisidir ve Satürn hangi evi etkilerse o konularda büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir. Çoğunlukla orta yaşların sonuna kadar Satürn’ün baskı ve zorlaması ile ağır ama emin adımlarla ilerlerler. 4. ev oğlak burcunda olanların çocukluk evresinde ailede veya aile ilgili konularda sıkıntı yaşama olasılıkları yüksektir. Yaşadıklarından edindiği tecrübeleri kendi ailesine yön vermek için kullanacaklardır. İnsan neyi yaşarsa onu öğreneceği için farklılıklara bakmadan kendi gelişim aşamalarını tüm bireylerde uygulamaya çalışması baskıcı yaklaşımlara neden olabilir.

4. ev Oğlak burcunda olan insanlar yaşamlarını kendi kontrollerinde bulundurmak için büyük mücadele vermek zorunda kalabilirler. Bu mücadelenin sonucunda ailesinden erken yaşta ayrılmak zorunda kalabilirler. Aile ile ilgili hastalıklar, baskılar, aile içi tartışmalar veya farklı sorunlar yaşanabilir. Aileden ayrılmak çözüm olarak karşısına çıkmazsa veya aileye yön veren insanlar yaşanan sorunlarda birlik ve beraberlik ile ilgili yaklaşımlar ortaya koyarsa aileye sıkı bağlılık ve kopamama durumu ortaya çıkabilir.

 • İmkanların kısıtlı olduğu bir aile ortamı
 • Sorumluluğun erken yaşta yüklendiği bir aile
 • Aile içi çatışmalar
 • Ailede kopmalar
 • Olası hastalıkların ve kayıpların tüm aileyi etkilemesi

gibi durumlar yaşanabilir. Her burcun ve burç konumunun insanı ilerleyen yaşta olgunlaştırması için yaşayacağı sıkıntılar farklıdır 4. ev oğlak burcu konumunun olgunlaştırma teması ise aile, anne, baba ve genetik bilgilerimiz, geçmişten bize miras kalan değerler, gelenek ve görenekler, alışkanlıklarımız, yaşadığımız ev, duygusal yanlarımız, annenin kişiliğinin bizi nasıl etkilediği ve hayatımıza yön verecek temel esaslar olacaktır.

4. ev oğlak burcu konumundan etki alan insanlar bu konumda toprak unsurunun etkisi altında oldukları için emeklilikleri ile birlikte doğa ile iç içe sessiz ve huzur bir ortamda yaşamlarını devam ettirmek isterler. Para kazanma ve parayı elde tutma konusunda çok dikkatli olmaya çalışırlar. Gelecek planlarını gerçekleştirmek için paraya akıllıca yön vermeye çalışırlar.

Aile ve aile ile ilgili konularda 4. ev oğlak burcu konumu olumsuz etkileyen açılar yoksa

 • bağlılık
 • sadakat ve
 • geleneksel yaklaşımlar

kazandıracaktır. 4. ev oğlak burcu olan insanlar Aile içerisinde sessiz, ağır başlı, yüz ifadesi donuk bir yapı ile tanınabilirler. Aile ile ilgili konuları aile dışına taşırmamaya özen gösterirler. Sır saklama konusunda hassastırlar.

Anne Baba ve Çocuk Rolleri

Anne ve baba rolleri 4. ev oğlak burcu etkisi altında çoğunlukla olgun, görmüş geçirmiş ve sağlam karakterde olurlar. Yüz ifadelerinden iç dünyalarını anlamak zordur. Bir şeyi isterler ve yapılasını beklerler. Sorumluluk, disiplin ve hedeflerin varlığı onlar için çok önemlidir. Kurallara uymayanları veya aile çizgisinin dışına çıkmaya çalışanları ise soğuk ve sert yaklaşımlar bekleyebilir.

Çocuk rolünde

 • erken olgunlaşma görüntüsü,
 • ağır başlılık,
 • suskunluk,
 • geç konuşma,
 • sessiz ve arka planda kalma

gibi durumlar görülebilir. Görüntü ne olursa olsun her burcun öğrenme ve hayatı algılama şeklinin farklı olduğu bilinerek gözlemlenen durumların onlarda kompleks oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Oğlak burcu etkisinde her şey geç ve küçük adımlarla gerçekleşir ancak sonu çoğu zaman diğer rollere göre daha iyidir.

Doğum Haritasında 4. Ev Oğlak Burcu Neyi Temsil Eder? Nasıl Etkiler?

Doğum haritasında 4. ev, aile, kökler, ev, ailevi geçmiş, duygusal güvenlik ve içsel dünyayla ilgili konuları temsil eder. 4. evde Oğlak burcunun bulunması, bu konulara disiplin, sorumluluk, düzen ve uzun vadeli hedeflerin perspektifinden yaklaşma eğilimini yansıtabilir.

Oğlak burcu, güçlü bir çalışma disiplini, sorumluluk hissi ve hedef odaklılığı ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla, 4. evde Oğlak burcunun etkisiyle birlikte, bireyin aile ve ev yaşamına bu özellikleri yansıtma eğilimi olabilir. Birey, ailevi sorumluluklarını ciddiye alır, ailevi yapılarda düzen ve disiplin sağlamaya çalışır ve gelecekteki başarılarını güvence altına almak amacıyla ailevi geçmişten dersler çıkarabilir.

Aynı zamanda, 4. evde Oğlak burcu, ailevi kökenleri önemseyen ve aile değerlerine bağlı kalan bir yaklaşımı da yansıtabilir. Birey, geçmişten gelen mirası korumak, aile geleneğine saygı göstermek ve ailevi yapılarda istikrar ve güvenlik sağlamak için çaba sarf edebilir.

Doğum Haritasında 4. Evinde Oğlak Burcu Olan Birinin Ailesi İle İletişimi Nasıldır?

Doğum haritasında 4. evde Oğlak burcu olan birinin ailesiyle iletişimi genellikle ciddi, sorumluluk sahibi ve disiplinli bir şekilde olabilir.

Ciddiyet ve Sorumluluk: Oğlak burcu, ciddiyet, sorumluluk ve disiplinle ilişkilidir. 4. ev Oğlak burcu olan bir kişi, ailesiyle iletişimde ciddiyet ve sorumluluk taşır. Ailevi görev ve sorumlulukları yerine getirme konusunda titizlik gösterir.

İşbirlikçi ve Düzenli İletişim: Oğlak burcu, düzen, organizasyon ve işbirliğiyle ilişkilidir. 4. evde Oğlak burcu olan bir kişi, ailesiyle düzenli ve işbirlikçi bir iletişim kurmayı tercih eder. Planlama, programlama ve aile faaliyetlerini organize etme konusunda yeteneklidir.

Pratik ve Gerçekçi Yaklaşım: Oğlak burcu, pratiklik, gerçekçilik ve somutlaştırmayla ilişkilidir. 4. evde Oğlak burcu olan bir kişi, ailesiyle iletişimde pratik ve gerçekçi bir yaklaşım sergiler. Somut çözümler arar ve ailedeki hedeflere odaklanır.

Saygı ve Disiplin: Oğlak burcu, saygı, disiplin ve otoriteyle ilişkilidir. 4. evde Oğlak burcu olan bir kişi, ailesiyle iletişimde saygı ve disiplini önemser. Aile hiyerarşisine saygı gösterir ve disiplinli bir şekilde iletişim kurar.

Başarı ve Hedef Odaklılık: Oğlak burcu, başarı, hedef odaklılık ve kariyerle ilişkilidir. 4. evde Oğlak burcu olan bir kişi, ailesiyle iletişimde başarıyı ve hedefleri ön planda tutar. Ailedeki bireylerin kişisel gelişimine ve başarılı olmalarına destek olmayı hedefler.

4. Ev Oğlak Burcu Etkisi Diğer Gezegenlerle Nasıl Etkileşime Geçer?

4. ev Oğlak burcu etkisi, doğum haritasındaki diğer gezegenlerle etkileşime geçerek çeşitli dinamikleri ortaya çıkarabilir. Diğer gezegenlerin konumu ve etkisi, 4. evdeki Oğlak burcunun nasıl ifade edildiğini ve hangi alanlarda vurgulandığını belirleyebilir. İşte bazı örnekler:

4. ev oğlak burcu ve Güneş Etkileşimi: 4. evdeki Oğlak burcu ile birleşen Güneş, kişinin aileye, köklere ve ev yaşamına büyük önem vermesini vurgulayabilir. Birey, ailevi sorumlulukları ciddiye alır, aile geleneğini korur ve ailevi yapılarında güçlü bir liderlik rolü üstlenebilir. Aynı zamanda, bireyin kişisel başarıları ve hedefleri, ailevi geçmişten gelen değerler ve disiplinle desteklenebilir.

4. ev oğlak burcu ve Ay Etkileşimi: Ay, duygusal güvenlik, ailevi bağlar ve içsel dünyayı temsil eder. 4. evdeki Oğlak burcu ile birleşen Ay, bireyin duygusal güvenliği ve istikrarı ailevi yapı ve sorumluluklarla ilişkilendirebileceğini gösterir. Birey, ailevi rollerini ve görevlerini yerine getirirken duygusal olarak güvende hissetmek ister. Aynı zamanda, bireyin ailevi ilişkilerde duygusal kontrolü ve disiplini önemseyebileceği de görülebilir.

4. ev oğlak burcu ve Venüs Etkileşimi: Venüs, ilişkiler, sevgi ve güzellikle ilişkilendirilir. 4. evdeki Oğlak burcu ile birleşen Venüs, ailevi ilişkilerde ciddiyeti, bağlılığı ve dayanıklılığı vurgulayabilir. Birey, aile üyeleriyle karşılıklı saygı ve sorumluluk temelinde ilişkiler kurmayı tercih edebilir. Aynı zamanda, bireyin evinde düzen ve estetik bir atmosfer oluşturmaya önem vermesi de mümkündür.

4. ev oğlak burcu ve Mars Etkileşimi: Mars, enerji, tutku ve eylemle ilişkilidir. 4. evdeki Oğlak burcu ile birleşen Mars, bireyin ailesine ve evine karşı tutkulu bir şekilde bağlı olmasını vurgulayabilir. Birey, evde enerjik ve aktif olabilir, ailevi sorumlulukları yerine getirirken kararlılık ve azimle hareket edebilir. Aynı zamanda, bireyin evde düzen ve disiplini korumak için çaba sarf etmesi de mümkündür.

 

4. Ev Oğlak Burcu
www.akrepblog.com
15 Ağustos 2020

Son Güncelleme 12 Ekim 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.