Venüs Jüpiter, Venüs Pluto Kareleri ve Etkileri

Venüs Jüpiter, Venüs Pluto Kareleri ve Etkileri

Venüs Jüpiter, Venüs Pluto Kareleri ve Etkileri

Venüs Jüpiter ve Venüs Pluto Kareleri yaşamımızı nasıl etkiler?

İştahın gezegeni Venüs, öncelikle genişlemenin gezegeni Jüpiter’le, sonra da dönüşümün gezegeni Plüto’yla 23-29 Şubat 2020 tarihleri arasında sürtüşmeli kare açılar gerçekleştirecek. Bu, alıp-verme konusunda aşırılıkları ve bundan doğan güç savaşlarını gösterir. İştah konusu sağlıksız büyür ve en nihayetinde bir dönüşüme ön ayak olur.

Venüs’ün Jüpiter’le karesi

  • ölçüsüzlüğü,
  • savurganlığı ve
  • doyumsuzluğu artırır.

Bu abartılı ve aşırı tutum Plüto’ya çarptığında,

  • açgözlülük,
  • zorlayıcılık ve
  • taciz görülür.

İştah kontrolsüz büyümektedir.

  • Aşırı yeme içme,
  • aşırı tüketim,
  • aşırı sosyallik ve
  • aşırı cinsellik riskleri ortaya çıkar.

Bunlar sonunda takıntıya, saplantıya ve yıkıcılığa dönüşebilir. Organizmaya iyi-kötü çok fazla şey çekilir ve neticede bunların arasından bazıları kişiye zarar verir. Ölçü, denge ve ahenk; bolluk ve zorbalık tarafından tehdit edilmektedir. Süreç boyunca neye değer verildiği ve nasıl değer verildiği anlamlılık testinden geçer ve derinden dönüşür.

Şimdi bu sürecin renklerini anlamak için tek tek açı kalıbına katılan gezegenleri inceleyelim ve sonrasına bu süreçte nasıl etkileşime girdiklerine bakalım:

Koç Burcundaki Venüs

Koç’taki Venüs’ün ilişki kurma tarzı ben merkezlidir. Alıp-verme şekli doğrudandır. Arzuladığı şey ne istediğini keşfedip, bunun peşine düşmek, mücadele etmek ve fethetmektir. Yeni bir şeyler başlatmaya iştah duyar. Bağımsızlığa değer verir. Öfke, agresyon, rekabet, duyarsızlık, hız ve egoizm sebebiyle ölçüyü tutturmakta zorlanabilir. Venüs’ün zarar gördüğü bu burçta ahenk-uyum yaratmak güçleşir.

Oğlak Burcundaki Jüpiter

Oğlak’taki Jüpiter, kendine hedefler belirleyerek genişler. Büyümek için adım adım ilerler ve önüne çıkan engelleri aşar. Varoluşu anlamlandırma şekli başarmaya dayanır: Başardığında kendine saygı duyar. Jüpiter zararda olduğu bu burçta büyümekte, yayılmakta, inanmakta ve anlam bulmakta zorlanır.

Oğlak Burcundaki Pluto

Oğlak’taki Plüto, hedefini dönüştürür. Kendini gerçekleştirmek için dönüşür. Kendi hayatının otoritesi olma konusunda güç ve acizlik deneyimleri yaşar. Kendinin sorumluluğunu alma şekli imtihanlar neticesinde biçim değiştirir. Hedefini belirleyip buna adım adım gitme konusunu arındırır. Hedef ve güç kavramını statüye, saygınlığa, prestije ve itibara endekslediyse, şimdi bunu arıtma, saflaştırma ve ıslah etme zamanıdır. Bunu yapmazsa, avantajlı pozisyonları ele geçirmek için kontrolcülüğe, manipülasyona, zor kullanmaya, zorbalığa, zalimliğe ve gaddarlığa meyledebilir.

Koç Burcundaki Venüs ve Oğlak Burcundaki Jüpiter Pluto Karesi

Koç’taki Venüs ile Oğlak’taki Jüpiter/Plüto karesinin olumsuz kullanımı, sadece ben-merkezli arzular için diğerlerinin üstüne basarak yükselmeye çalışmak ve yüksek mevkileri ele geçirmek hırsıyla güç savaşına girmektir. Koç’taki Venüs ile Oğlak’taki Jüpiter’in ölçüsüzlüğü bencilliği abartmasından ve başarma hırsının aşırılığa kaçmasından gelir. Hedefleri aşırı yüksektir.

Şansına aşırı güvenir. Ancak “şansı” temsil eden küçük ve büyük benefiğin ikisinin de zararda olduğu burçlarda olması şansına hiç de güvenmemesi gerektiğini gösterir. Şimdi yüksek statülü, prestijli, itibarlı, saygın konumlara gelmek için abartılı bir arzu taşır. Ancak bu yolda elde ettikleriyle asla yetinmez. Doyumsuzluk en büyük gölgesidir. Böyle bencil ve hırslı başlayan süreç Plüto’yla birleştiğinde acımasızlık, açgözlülük ve güç savaşlarına kapı aralar.

Ben-merkezli bir iştah, en tepe noktaya ulaşmak, başarmak ve zirveye çıkmak için yanıp tutuşur. Artık iştahı güdüleyen şey bilinçdışıdır. Kontrol edilemez. Buradan öfkeli, agresif, rekabetçi ve duyarsız bir iştahın nasıl bilinçdışı güç savaşlarına, “ya hep ya hiç yaklaşımına”, manipülasyona, kine, intikama ve yıkıcılığa dönüştüğüne şahitlik ederiz. Bencil talepler ve zirveye çıkma hırsı sebebiyle, diğerlerini kontrol etmeye çalışma ve bağımlı kılma gölgeleri cereyan eder.

Olumsuz Etkilere Karşı Tavır

Koç’taki Venüs’ün Oğlak’taki Jüpiter/Plüto’ya karesine verilecek sağlıklı cevap, öncelikle neye iştah duyulduğunu keşfetmektir. Bir dakika durup “ben ne istiyorum?” diye sormak gerekir. Bu soru, bizi bir önceki katmana götürür. Yani, “ben kimim?”, “benim kişiliğim nedir?” ve “böyle bir kişilik neler ister?” soruları ortaya çıkar. Bu sayede diğer insanlarla ilişki kurarak, neye değer verdiğini sorgulayarak ve kendine neleri çektiğini gözden geçirerek insan ne istediğini keşfeder.

Sağlıklı iştah ve ölçü duygusuyla bu isteğin peşinden gider, mücadele eder ve fethetmeye yönelir. Şimdi Jüpiter’in dahliyle bu kişisel istekler büyümektedir. Sanki üzerine bir “büyüteç” tutulmuşçasına, ya da matematikte yanına çok daha büyük bir katsayı konmuşçasına, bu kişisel istekler büyür. Ben-merkezli iştah büyür. Bunun doğru kullanımı kendine uygun bir hedef belirleyerek genişlemektir.

Koç’taki Venüs’ün hızı Oğlak’taki Jüpiter’in olgunluğuyla terbiye edilmelidir. Büyümek için adım adım ilerlemek gerekir. Sabırla, dayanıklılıkla ve gerçekçilikle önüne çıkan engelleri aşar. Bu sayede benliğe uygun bir hedefi geliştirerek başarır. Kendine saygı duyar. Burada Koç’taki Venüs “Ego”yu, Oğlak’taki Jüpiter “süper-ego”yu temsil eder. Sağlıklı bireşiminde toplum kuralları, gelenek, otorite ve ahlak ile uyumlu bir benlik tesis edilir.

Hedeflerin İmtihanı

Toplumla ahenk içinde bireysel hedefler başarılır. Bu noktada Oğlak’taki Plüto’nun sağlıklı eklemlenişi, benliğe ters düşen, miadını doldurmuş, köhneleşmiş kuralları ve gelenekleri yok edecek olmasıdır. Hedefler imtihandan geçer. Koç’taki Venüs, sadece gerçek kişiliğe uygun olanların hayatta kalmasını garanti eder. Kişiyi geriye çeken, hakiki kimliğine uymayan, benlikle çelişkili hedefler elenir. Bunların bırakılması acı verebilir.

Ancak Plüton yaraya parmak sokabilme cesaretidir. Acı da verse, kişinin gerçekliğiyle özdeşleşmeyen hedefler, hırslar, statü, prestij, itibar ve saygınlık modelleri sökülüp atılır. Bu konulardaki yaklaşım arındırılır, saflaştırılır ve ıslah edilir.

Neticede kişinin gerçek kimliğinden gelen bir iştah (Koç Venüs) sabırlı, çalışkan, disiplinli ve hedef odaklı bir gayretle genişler (Oğlak Jüpiter), bu yolda kişiyi geriye çeken kurallar, gelenekler ve sahte hedefler elenir (Oğlak Plüto). Kişi benliğine uygun bir iştah (Koç Venüs) ile hedefine uygun (Oğlak Jüpiter) bir büyüme modelini dönüştürmüş olur (Plüto).

Venüs, Jüpiter’le ve Plüto’yla karelerini 18 ve 24 derece öncü burçlarda gerçekleştirecek. Doğum Haritanızda 18-24 derece öncü burçlarındaki (Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak) gezegenler iştahın büyümesi ve dönüşümü konusunda imtihandan geçecek.

 

Astroloji Dergisi / Efe Erten

Kaynakça

– Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999
– İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004
– Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Son Güncelleme 1 Nisan 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.