Jüpiter Pluto Kavuşumu ve Hayatımıza Etkileri

Jüpiter Pluto Kavuşumu ve Hayatımıza Etkileri

Jüpiter Pluto Kavuşumu ve Hayatımıza Etkileri

Jüpiter Pluto kavuşumu yaşamımızı nasıl etkiler? Jüpiter ve Pluto kavuşumu ile hangi burçlar, gezegen, konum ve dereceler nasıl etkilenir?

Ağır hareket eden gezegenler Jüpiter ve Plüto, 12 buçuk yılda bir kavuşarak bir döngü oluşturur. Bu “büyük dönüşümü” gösterir. Jüpiter ve Pluto kavuşumu ile büyük bir iyileştirme ve arıtma gücü ortaya çıkar.

 • Bütüncül bir yenilenme yaşanır.
 • Büyük reformlar yapılır.
 • Sistem dönüşerek büyür.
 • Bireysel hayatlarda ise, psikolojik ve spiritüel dönüşüm ve yenilenme yaşanır.

Jüpiter ve Plüto ikilisi kaynaştığında, büyümek ve dönüşüm kavramları yüzde yüz kaynaşır. Hayatın her aşamasında (hücre, birey, evlilik, aile, toplum, ülke ve Dünya) büyük dönüşümler cereyan eder. Peki bu dönüşüm nasıl yaşanır?

Mitolojide Jüpiter Pluto Kavuşumu

Bunu anlamak için Jüpiter ve Plüto’nun Yunan Mitolojisindeki temsillerine bakalım. Yunan Mitolojisi’nde göğü, dolayısıyla bilinçli ve ulvî prensibi Zeus temsil eder; kardeşi Hades ise yeraltını, yani bilinçdışı ve süflî prensibi simgeler.

Zeus ve Hades’in Roma’daki eşlenikleri Jüpiter ve Plüto kavuştuğunda bilinçli ve bilinçdışı unsurlar ile ulvî ve süflî prensipler kaynaşır. Metaforik seviyede Olimpos Daği ile Hades Cehennemi temas kurar. Sembolik seviyede bu, bilinçdışı materyalin bilinçli bir şekilde anlaşılması sonucu “büyük dönüşümler” geçirmeye işaret eder. Yani kendi ruhunun derinliklerine bakan insan, orada gördüklerini bilinç seviyesine çıkarır. Dönüşüm sürecinde aşağı olanı yukarı mertebesine çıkarır.

Bu sembolü bireysel seviyede inceleyecek olursak, bu insanın kendi derinliklerine bakmasını gösterir. İnsan kendi cehennemine iner. En derin katmanlarına nüfuz eder. Burada çeşitli dönüştürücü, zorlayıcı ve yaralayıcı aşamalardan geçer. Travmalarıyla yüzleşir. Bakmaktan korktuğu gölgelerine bakar. Jüpiter-Plüto sadece ruhun derinliklerine inmeyi değil; aynı zamanda buradaki karanlık materyali ıslah etmeyi gösterir.

Jüpiter Pluto Kavuşumu ve Ruhsal İyileşme

Bir bataklığı kurutup tekrar işler hale getirmek gibi, insan da bilinçdışındaki gölgeleri arındırır, saflaştırır, arıtır ve ıslah eder. Böylece ruhun rejenerasyonu gerçekleşir. “Ruhsal bir iyileşme” deneyimlenir. Büyük bir yenilenme yaşanır. Bu büyük bir dönüşüme vesile olur. Bu dönüşümde, inanç evrimleşir. Değer yargıları, kanılar ve etik değerler değişime uğrar. Güven kavramı dönüşür. Genişleme, yayılma, büyüme şekilleri baştan aşağıya biçim değiştirir. Gelecek algısı metamorfoza uğrar. Gelecekteki bir potansiyel, o potansiyeli algılama ve o potansiyele ulaşma süreçleri tamamen yeni bir forma girer.

Bu kişisel içe bakma ve dönüşme yolculuğunda insan “hayatın anlamını” arar. Plüto hayatın fâniliğini her seferinde çirkin ve rahatsız edici bir boşluk duygusuyla hatırlatır. Kayıp, ölüm, katliam, zulüm ve gaddarlık Plüto’nun, “her şeyin bir sonu olduğunu” hatırlatma biçimidir. Jüpiter’le birlikte çalıştığında ise, ölüm inancı dönüştürür. Etrafındaki tüm koşulların değiştiğini gören insanın inancı önce sarsılır, sonra bu yeni koşullara cevap veren bir şekilde değişmeye ve köklü bir şekilde dönüşüm geçirmeye başlar. Pek çok kişi ölmektedir. Kıymet verilen şeyler kaybedilmektedir. Bilinen değer sistemleri çökmektedir.

Eski alışkanlıklar yok olmaktadır. Tutunacak hiçbir şey kalmadığında, bu şeylere değer atayan değerler sistemi de değişmek mecburiyetinde kalır. Şimdi yeni bir anlam üretme şekli doğmaktadır. Yeni etik değerler, yeni güvenme modelleri, yeni inanma şekilleri, yeni değer yargıları, yeni hükümler ve yeni anlayışlar filizlenmektedir. Bu büyük bir yıkımın ardından eskinin “yenilenmesiyle” doğar. Şekil değiştirerek, arınarak, saflaşarak, temizlenerek ve durulaşarak doğar.

Jüpiter Pluto Kavuşumunda İnanç Değişimleri

Böylece Jüpiter-Plüto’nun inançlardaki büyük dönüşümü doğar.

 • Daha iyiye doğru (Jüpiter)
 • dönüşülür (Plüto).

Olimpos ve Hades’in kralları, iki kardeş birlikte “büyük serveti” de gösterirler. Bu servet spiritüel ve psikolojik düzlemde, bu büyük inanç dönüşümünden kazanılacak en büyük zenginliktir. Bu

 • derinliklerden (Plüto)
 • gelen bir zenginliktir (Jüpiter).

Jüpiter, Pluto ve Oğlak Burcu

Jüpiter ve Plüto, 2020’deki döngülerini Oğlak’ta gerçekleştiriyorlar. Jüpiter-Plüto’nun ifade ettiği “büyük dönüşümü” ilk olarak Oğlak’ın temsil ettiği gelenek yaşamaktadır. Eski gelenek yıkılmakta ve dönüşmektedir. Eski sistemler, kurumlar, yapılar derin ve kapsamlı bir dönüşümden geçer. Oğlak’ın ifade ettiği ikinci grup ihtiyarlardır. Bu büyük iyileşme, yenilenme ve dönüşüm süreci en çok yaş almış kişileri etkilemektedir.

Oğlak burcu ayrıca devletleri, hükümetleri, yönetimi, sınırları, kuralları, kısıtlamaları ve somut güvenliği de gösterir; dolayısıyla bu kavramlar büyük dönüşümden geçer. Oğlak ayrıca statü, itibar, prestij, saygınlık ve başarı modellerini temsil eder. Jüpiter-Plüto bunların derinine iner, çürümüş olanı ayıklar ve rejenere eder. Böylece statü kavramı yenilenir. Neyin prestijli bulunduğu, neye itibar edildiği ve neye saygı gösterildiği yenilenir. Başarının ne olduğu yeniden tanımlanır. Daha saf, arınmış ve hakikatiyle bağlantılı bir başarı kavramı gelişir.

Oğlak burcundaki Jüpiter Plüto kavuşumu, tüm bu büyük dönüşümü ve ruhsal yenilenmeyi

 • disiplin,
 • çalışkanlık,
 • ihtiyat,
 • gerçekçilik ve
 • azim kaynaklarıyla hayata geçirir.

Hedefler dönüşür. İnsanın özünden gelmeyen, sadece dışsal statü elde etmek için konmuş hedefler elenir. Sadece insanın gerçek anlamıyla ve ruhunun amacıyla bağlantılı hedefler hayatta kalır. Böylece insanın hedefleri arıtılmış, yenilenmiş ve iyileştirilmiş olur.

Bu yenilenmiş hedeflere somut dünyada, planlı, programlı, metodik, sabırlı bir gayretle erişilir. Oğlak burcu

 • kıtlığı,
 • zor koşulları,
 • daralmayı,
 • azla yetinmeyi,
 • dayanmayı ve
 • somut bir şekilde zirveye çıkmayı gösterir.

Oğlak burcundaki Jüpiter Plüto kavuşumu en zor koşullarda bile yeniden iyileşmeyi, temizlenmeyi ve yenilenmeyi mümkün kılar.

Jüpiter Plüto kavuşumu 5 Nisan Pazar 2020 tarihinde 24 derece Oğlak’ta cereyan edecek. Doğum Haritanızda 24 derece Oğlak burcunun düştüğü ev ve buradaki gezegenler bu “ruhsal iyileşme” etkisini alacaklar.

Astroloji Dergisi – Efe Erten

Kaynakça
Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Son Güncelleme 1 Nisan 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.