Jüpiter Kova Burcunda

Jüpiter Kova Burcunda

Jüpiter Kova Burcunda

Jüpiter Kova Burcunda hayatımızı nasıl etkiler? Jüpiter kova burcunda aldığımız olumlu ve olumsuz etkiler nelerdir?

2020’nin Aralık ayında önemli bir zaman diliminin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Çinlilerin; ‘ilginç zamanlarda yaşayasın’ şeklinde tercüme edilen ironik bir atasözü geliyor akla. İşte tam da böyle bir zamanın tanıklığında bizler; zaman işaretleyicilerinin gözlemcileri olacağız.

 • 17 Aralık’ta Satürn yeniden Kova burcuna girdi. 7 Mart 2023’e kadar burada kalacak.
 • 19 Aralık 2020’de Jüpiter Kova burcuna geçti. 29 Aralık 2021 tarihine kadar burada kalacak.
 • 21 Aralık 2020’de ‘Kış Gündönümü’ ile birlikte Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşacak.

Jüpiter Büyük Uğurlu

Astrolojide ‘büyük uğurlu’ olarak bilinen ve tüm gezegenlerin en büyüğü olan Jüpiter; hayata güveni, idealleri, fırsatları, yaşamın anlamını keşfetme istekliliğini, değerler bütününü, adaleti, saygınlığı, ilerlemeyi, şansı, refahı, ufukları genişletmeyi temsil eder. Ağır hareket eden bir ‘sosyal gezegen’ olması sebebiyle kişisel olandan toplumsal olana bir evrilme deneyimini anlatır.

Ağır hareket etmesi; geniş perspektiften bütünü algılayan ve bu şekilde hüküm veren, yasa yapan bir sembolizmi kapsar. Venüs’ten sonraki en parlak gezegen olması; iyi niyetlilik, cömertlik, yüce gönüllülük, yumuşak başlılık gibi özelliklerini parlatır. Sıcak ve nemli tabiatı; bolluk, bereket, refah, zenginlik, büyüme, yayılma, esneklikle biçim verme ve çevresel koşullara uyum sağlayıp adapte olma ile ilişkilidir.

Jüpiter, gerçekliğin en geniş halini temsil eder. Ufkumuzu genişlettiği için dünyayı algılayışımızdaki kısıtlılık hissinden arındırır bizi. Bu hal; insanın düşünürken ve keşfederken hayata kendinden daha büyük bir vizyonla, güvenle ve iyimserlikle bakabilmesine olanak tanır.

Vaatler ve Elde Edilecekler

Bu da fırsatların değenlendirilebileceği yönünde bir vaattir aslında. Bir nevi hayatın bize “hadi gel, oynayalım” demesi gibi düşünülebilinir. Fakat mevzu o kadar da toz pembe olmayabilir. Herhangi bir durumda haddinden fazla genişleyip, iyimserliği abartmak, tembelleşmek, rehavete kapılmak söz konusu olabilir. Fırsatları değerlendireyim derken, insanlar kendilerini tatminsizlik içinde bulabilirler. Ya da, herhangi bir deneyim içinde açgözlülük nedeniyle patlayacak kadar şişilebilirler.

Dolayısıyla, Jüpiter’in vaad ettikleri ‘cepte’ olarak düşünülmemeli. Hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmediği bir dünyada gerçekçi olmayan, janjanlı ve aşırı iyimserlikle harmanlaşmış herşey bir noktada beklentileri karşılamakta yetersiz kalır.

Jüpiter’in bulunduğu burç; fiziksel ve ruhsal anlamda büyümeyi, ahlaki/dini/felsefi prensipleri gösterir. Amaç, tüm insanlığı birbirine bağlayan evrensel değerleri kavrayarak doyumu yakalamaktır. Jüpiter Kova burcunda mevsimsel olarak “bahardan önceki bekleme zamanı” ile ilişkilidir.

Psikolojik bağlamda ise; beklentili bir sabırsızlığın hakim olduğu ama gözlem ve plan zenginliği imkanı veren bir süreçtir. Jüpiter’in Kova geçişi ile eş zamanlı olarak 21 Aralık 2020’de Kuzey Yarımküre’de ‘Kış Gündönümü’ yani en kısa günün yaşanıp sonra yavaş yavaş günlerin uzamaya başlayacak olması, Kova mevsiminin sembolize ettiği bekleme sürecine denk gelir. İçinden geçtiğimiz bu dönem, karanlıktan ışığa bir köprü gibi düşünülebilinir.

Jüpiter Kova Burcunda

Hava burcu olan Kova akıl boyutunda, düşünce ve iletişimle işlev görür. Kova ayrıca ‘insan burç’ olarak sınıflandırılır. Bu bilgiden hareketle, insanların bilinç sıçramaları yaşayacakları, iletişim ve teknoloji odaklı bir zamana adım atılacağını ve Jüpiter ağır hareket eden bir gezegen olduğu için, burç değiştirdiğinde, bireysel ve kolektif düzlemde hayatlarda köklü değişimlere sebep olacağını söyleyebiliriz. Jüpiter Kova’da; sebatkar, iradeli, istikrarlı, olanı muhafaza edip sağlamlaştıran ‘sabit nitelik’ hakimiyetindedir. Bu yüzden kararlıdır.

Sabit Kova’nın anahtar kavramı; tüm insanları ve olayları tarafsızca koordine etmektir. Buradaki temel prensip; belirli bir perspektiften nesnel bir mesafe ile kişilere ve olaylara yaklaşmaktır. Kova, başkaları ile sosyal anlamda bağlantılı olurken herkese belirli bir mesafeden yaklaşır. Jüpiter Kova’da; vadesi dolmuş düşünce ve kuralların yıkılıp yerine daha insancıl bir yapının gelmesini, objektif yargı ve adaleti, tarafsızlığı, eşitliği, özgürlüğü temsil eder.

Barış İlhan’ın Astroloji Dersleri kitabında belirttiği şekliyle, “daha önce düşünülmemiş şeyleri akıl etme, öğretilmeyen yollarla düşünebilme, eski bir oluşuma yeni bir akılla bakabilme becerisi” ile ilgilidir Kova arketipi. Bireysel ve toplumsal düzlemde yaşanabilecek tuzaklardan bir tanesi; özgürlüğü, başkaldırı ve isyan ile karıştırma olasılığıdır. Kova, bireyliğini sağlam temellere dayandırmalı ve bunu yaparken kültürel, sosyal şartlanmalardan arınmalıdır. Herkesten farklı olmak adına sadece dikkat çekmek için farklılıkların sergilendiği bir model, bu sembolizmin olumsuz tezahürüdür.

Kendi Yolunu Seçme

Ait olma-birey olma ikilemi ile yalpalamayıp, toplum baskısına rağmen kendi yolunu seçebilmelidir. Eşitlik/kardeşlik peşinde giderken ütopik sanrılar içinde kaybolmamalıdır. Ayrıca, subjektif doğruları ve inançları diğerlerine dayatmaktan kaçınılmalıdır çünkü kendini üstün gören ve sadece kendi haklılığına inanan kibirli tutumlar Jüpiter’in gölgesidir. Kova zihinsel ve soyut olanı sembolize ettiği için; imgelenen teorilerin Jüpiter’in gölge yönü olan tembellikle, üşengeçlikle harmanlanmaması veya deha-delilik sınırına takılıp lafta kalmaması hususunda bilinçli olmak gerekir.

Sıcak ve nemli tabiatta olan Jüpiter, yine sıcak ve nemli tabiattaki Kova burcuna geçtiğinde; ayrışma, farklılaşma, karşıtlaşma ile esneklik, akışkanlık, yaygınlık ilkeleri birlikte deneyimlenir. Dolayısıyla, koşullara uyum sağlayarak ve pragmatist bir şekilde adapte olarak her türlü değişim ve biçim verme durumları yaşanacaktır.

Bu süreçte, Jüpiter Kova özellikleri abartıldığında; isyanda aşırıya kaçmak, içi boş devrim, abartılmış bireylik ve özgürlük anlayışı, özel hak ve imtiyazlara sahip olduğuna inanmak, uygulamadan yoksun ya da ulaşılamaz ütopik fikirler ve teoriler, içi boş entelektüellik, yargılayıcı ve hoşgörüsüz tutumlar, hak/hukuk konularında bölücülük, bağlanmakta/tabi olmakta zorlanma, mesafeli ve kopuk ilişkiler deneyimlenebilir.

Jüpiter Kova Burcunda Olumlu Etkilerin Kullanımı

Jüpiter Kova özellikleri bilgece ve sağ duyuyla kullanıldığında ise; amaca yönelik ve uygulanabilir fikir ve teorilere, benzerin benzerle buluşup birleşmesine, adil ve dürüst bir şekilde hüküm verilmesine, hak/hukuk/adalet kavramlarının yaygın ifadesine, inanç ve felsefe’de tarafsız bakış açısına, bireyliğin ve özgürlüğün sağlıklı ifadesine, fırsat eşitliğine, orjinal ve yenilikçi her türlü düşüncenin yayılmasına, fayda yaratan uzun vadeli rasyonel planlara, yaşamı içindeki anlamı kavrayarak gerçekleştirmeye olanak tanır.

Jüpiter Kova prensibiyle; eğitim-öğretim modellerinin ve bilgiyi ediniş şeklimizin değişimine, her alanda teknolojik düzenlemelere, yenilikçi fikirlere ve icatlara, bankacılık sisteminde değişimlere, havacılık sektöründe yeniliklere, uzay teknolojisinde ilerlemelere, küresel iklim değişikliklerine, astrolojinin yaygınlaşmasına, bilinç sıçramalarına, şimşek gibi aniden gelen içgörülere, toplumlarda dil/din/ırk/cinsiyet farklılığı gözetilmeksizin herkes için eşitliğe, demokrasiye, grupların ses getirecek insan hakları ve humanizm hareketlerine, sosyal reformlara, bireylerin görüşlerini ve farklılıklarını serbestçe ifade edişlerine, ortak idealler için beraberce çalışmaya şahit olacağız.

Dünya’da ve Türkiye’de Jüpiter Kova’dayken gerçekleşmiş bazı olaylar

 • 20 Mayıs 1902: Küba bağımsızlığını ilan etti.
 • 28 Temmuz 1914: I. Dünya Savaşı başladı.
 • 19 Ocak 1915: Zeplinlerin kullanıldığı ilk hava saldırısı Almanya tarafından yapıldı.
 • 9 Ocak 1926: Türkiye’de piyango düzenleme hakkı Tayyare Cemiyeti’ne verildi.
 • 17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu kabul edildi.
 • 6 Mart 1926: Amerikalı Robert H. Goddard sıvı yakıtla ilk füzeyi fırlattı.
 • 12 Nisan 1961: Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu.
 • 27 Mayıs 1961: 1961 Anayasası kabul edildi.
 • 3 Nisan 1973: New York’ta dünyanın ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleştirildi.
 • 4 Nisan 1973: Dünya Ticaret Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı.
 • 4 Haziran 1973: Para çekme makinesinin patenti alındı.
 • 29 Ekim 1973: İstanbul, Boğaziçi Köprüsü Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı’nın 50.yılında hizmete açıldı.
 • 15 Mart 1985: Dünyanın ilk .com’u olan symbolics.com kuruldu. Internet tam olarak kişiselleşti.
 • 15 Nisan 1985: Güney Afrika’da farklı ırklardan bireyler arasında nikâh yasağı sona erdi.
 • 16 Mayıs 1985: Antarktika üzerinde ozon tabakasında bir delik bulunduğu kamuoyu ile paylaşıldı.
 • 14 Haziran 1985: Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Schengen Antlaşması’nı imzaladı.
 • 17 Haziran 1985: Discovery Channel yayın hayatına başladı.
 • 23 Temmuz 1985: Commodore, Amiga bilgisayarını piyasaya sürdü.
 • 13 Eylül 1985: Super Mario Bros., Nintendo tarafından piyasaya sürüldü.
 • 3 Ekim 1985: Uzay mekiği Atlantis ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
 • 20 Kasım 1985: Windows 1.0, Microsoft tarafından piyasaya sürüldü.
 • 23 Şubat 1997: Genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvan Dolly klonlandı.
 • 1 Ocak 1998: Avrupa Merkez Bankası kuruldu.
 • 1 Ocak 2009: YTL’nin Y’si atıldı. Türk lirasının ismi TL oldu.
 • 1 Şubat 2009: Jóhanna Sigurðardóttir, İzlanda’nın eşcinsel olduğunu açıklayan ilk hükümet başkanı oldu.
 • 22 Temmuz 2009: Windows 7 satışa sunuldu.
 • 30 Temmuz 2009: Türkiye genelinde cep telefonlarda 3G uygulanmaya başlandı.
 • 14 Kasım 2009: Ay’da ilk kez su bulunduğu NASA tarafından açıklandı.

Astroloji Dergisi – Yazan: Gül Yavaşça Gül Erçetin

Kaynakça
Arroyo, Stephen, Astroloji, Psikoloji ve Dört Element, Barış İlhan Yayınevi, 2000
Baigent, Michael, Babil Kehanetleri, Yakamoz Yayınevi, 2010
Banzhaff, Hajo & Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, Barış İlhan Yayınevi, 1999
Can, Şefik, Klasik Yunan Mitolojisi, Ötügen Yayınları, 2011
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, Barış İlhan Yayınevi, 2004
İlhan, Barış, Yetişkinlerin Buluğ Çağı, Barış İlhan Yayınevi, 1997
Kershaw, P.Stephen, Yunan Mitolojisi Rehber Kitabı, Salon Yayınları, 2018
Astroloji Dergisi, Jüpiter, www.astrolojidergisi.com
Astroloji Dergisi, Planetlerin Organik ve Psikolojik Fonksiyonları: Kova, www.astrolojidergisi.com
Houlding, Deborah, Jupiter:The Lord of Plenty, www.skyscript.co.uk
Watters, Joanna, Introducing Jupiter, www.skyscript.co.uk
biyografi.info/tarih/1915
cnnturk.com/tarihte.bugun/1973
tr.wikipedia.org/wiki/1985

Son Güncelleme 1 Nisan 2023 Akrep

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.