Güneş Merkür Mars Kavuşumu

Güneş Merkür Mars Kavuşumu

Güneş Merkür Mars Kavuşumu

Güneş Merkür Mars kavuşumu hayatımızı nasıl etkileyecek? Olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Nasıl tepki vermeliyiz?

8-10 Ekim arasında birer gün arayla, önce Güneş ve Mars, sonra Güneş ve Merkür ve en sonunda Merkür ve Mars kavuşacak. Bu kavuşumlar 15 ve 16 derece Terazi burcunda gerçekleşecek.

İlk olarak Güneş ile Mars’ın kavuşumu, öfkenin hüküm sürdüğünü gösterir. Ego savaşları verilir. Herkese ve her şeye kızmak, yıkmak, yakmak ve tahrip etmek söz konusudur. İnsan kendi isteklerini dayatabilir, vahşiliğe ve zorbalığa yönelir. Devamında Güneş

Merkür kavuşumu, zihnin tamamen egonun gölgesine girdiğini vurgular. Her şeye kişisel bir açıdan bakılır. Sadece kişisel istekler perspektifinden düşünülebilir. Sübjektif, ben-merkezli ve duyarsız bir algı vardır. En sonunda Merkür ve Mars’ın kavuşumuyla, ben-merkezli öfke dile dökülür. Yaralayıcı sözler sarf edilir. İğneleyici bir dille, muhataba zarar verilir.

Sağlıksız Çalışan Ego

Terazi burcundaki Merkür, Güneş ve Mars, yukarıda bahsedilen ben-merkezli öfkenin, görünürde karşı tarafı düşünen, onun isteklerini yerine getiren, onun ihtiyaçlarını karşılayan ve vericilikte ölçüsüzlüğe giden bir tutum takındığını gösterir. İlk bakışta bu tutum gayet ben-merkezli olmayan, öteki insan odaklı ve duyarlı algılanabilir. Ancak aslında burada olan, sağlıksız ve zedelenmiş bir egonun (Terazi’de düşük Güneş) sağlıksız bir şekilde kendini ortaya koymasıdır (Terazi’de zararlı Mars).

Ego sağlıklı çalışamadığından, kişinin sağlıklı bir benlik kavramı yoktur. Dolayısıyla kişi benliğinden gelen isteklerle temas kuramaz. Bu isteklerin farkına varamaz, bu isteklere sahip çıkamaz ve bu isteklerin peşinden gidemez. Kendi isteklerini kendi alamadığı için, bunları dolaylı yoldan almaya çalışır.

Karşısındaki insanın bu istekleri onun için yerine getirmesini ister. Bunun için karşısındaki insana ölçüsüzce verir. Bilinçli olarak karşılık beklemediğini düşünse de; aslında farkında olmadan bilinçdışında karşılık beklemektedir. Bir vakit geçip de, karşısındaki insanın bütün isteklerini yerine getirdiğini düşünmesine rağmen hâlâ bu hayatta kendi isteklerini alamadığını gördüğünde, içinde gizliden gizliye öfkelenir. Bu öfkeyle yüzleşilemediğinden, saldırgan enerji pasif-agresyon şeklinde ortaya çıkar: İnsan o kadar çok şey vermesine rağmen, karşısındaki insandan hiçbir şey alamadığından yakınır.

Öfke ve Kavgacı Bir Dil

Terazinin kefelerinin birbirine denk olmadığından şikâyet eder. Haksızlığa uğradığını, adaletsizlik yaşandığını düşünür. Tuttuğu hesap defteri şaşmıştır. Hak hukuk saplantısı yapar. Bu şekilde öfkesi patlak verir ve yukarıdaki paragrafta bahsedilen öfke, sübjektif zihin ve yaralayıcı/kavgacı lisan gölgeleri deneyimlenir.

Terazi’nin gölgesi, bu öfkeyi “ne pahasına olursa olsun barış” yaklaşımıyla bastırmak, hoşnutsuzluklarını gizlemek ve bu sayede diğer insanın gözünde daha sevilebilir, beğenilir ve değerli olacağını zannetmek şeklinde de deneyimlenebilir. Bu durumda öfke daha gizli, daha dolaylı, dolayısıyla hem bu insan için hem de karşısındaki insan için daha tahrip edici bir şekilde ortaya çıkar.

Terazi burcunda sağlıklı çalışmayan ego (Düşük Güneş) ve mücadele (Zararlı Mars), gece haritasında hava elementinde üçlüsünde olduğu için orta seviye bir güç kazanmış Merkür’ü, yani objektif zihni dinleyerek bir nebze sağlıklı çalışabilir. Rasyonel aklı gösteren Merkür, Terazi burcunda, bir konuya belli bir perspektiften bakmayı, tarafsız görüşü, iki tarafı da dinlemeyi, yansız bir şekilde aklın, mantığın izinde değerlendirmeyi gösterir.

Adil, eşitlikçi ve akılcı bir bakışı vurgular. Yani, zedelenmiş benlik, kendi isteklerini saptayamayan, yaralı, incinmiş ego (Düşük Güneş) ve doğrudan belaları def edemeyen, kendisine zararlı şeyleri itemeyen, uzaklaştıramayan, dolaylı ve pasif-agresif işleyen öfke (Zararlı Mars), bu gölgelere düşmemek için öncelikle tarafsız bakmalıdır. Belli bir mesafeden, tarafsız, objektif ve akılcı bakarak, bu gölgelere düşmekten kaçınabilir. Benlik (Güneş) ve enerji (Mars), aklı (Merkür) izlemelidir.

Merkür, Güneş ve Mars Kavuşumuna Verilebilecek Olumlu Karşılıklar

Terazi burcunda kavuşan Merkür, Güneş ve Mars’a verilecek sağlıklı cevap, öncelikle sağlıklı bir benlik kavramı oluşturmaktır. Sağlıklı bir ego tesis etmektir. İnsan kendine bir merkez oluşturmalıdır. Bu merkezde, “ben ne istiyorum?” sorusuna gerçek cevaplar bulmalıdır. Bu durumda insan kendine tarafsız bakar. Kendine belli bir perspektiften bakar. Kendini akılcı, mantıklı ve rasyonel bir yerden değerlendirir. Böylece kendine bir benlik merkezi oluşturur.

Bu merkezde kendine bir denge kurmalıdır. Benliğine uygun bir ölçü, bir ahenk, bir harmoni oluşturmalıdır. Nefsine, yani kendi öz varlığına, öz benliğine, kişiliğine uygun bir muvâzene tesis etmelidir. Böylece bu kişisel denge alanında kendine ait istekleri saptar ve bu istekleri için karar verir. Bu isteklerin peşinden gider. Ancak bu aşamadan sonra eşit bir ortaklığa girebilir.

Bu aşamayı geçtikten sonra, artık öteki insanın istek ve ihtiyaçlarını tanımak ve bunları karşılamak için verici olmak isteğinin peşinden sağlıklı bir şekilde gidebilir. Ancak bu aşamayı sağlıklı bir şekilde geçebildikten sonra bir başkasına gerçekten karşılıksız verebilir. Barış İlhan’ın ifadesiyle, “insan kendi hayat düzenini almak istediklerini alacak biçimde kurduysa verdiklerinin hesabını tutmaz.

Böylece hesapsız verir. Öteki insanı tanır, onunla çift olur ve ortaklık kurar. Bir şeyden hoşlanmadığında, karşısındakine bunu doğrudan söylemeyi öğrenir. Aynı şekilde, karşısındaki tarafından ona meydan okunur. Böylece insan kendini karşıdakinin aynasından görür. Kendini daha tarafsız bir perspektiften görme şansı elde eder. Kendini daha iyi tanır. Karşısındaki eşit kişiyle yaptığı sağlıklı çatışmalar ve meydan okumalar sayesinde, karşıt iki kutup arasında uzlaşı kurmayı öğrenir. Karşıtlar arasında ahenk, harmoni, denge, ölçü, eşitlik ve barış yaratır.

Kimler Etkilenecek?

Güneş, Merkür ve Mars kavuşumlarını 15-16 derece Terazi burcunda gerçekleştirecek. Doğum Haritasında 15-16 derece Terazi’nin düştüğü evin ifade ettiği yaşam alanında, öfke, ben-merkezli bakış ve kavgacı lisan süreçleri deneyimlenecek.

Doğum Haritasında 15-16 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Oğlak) bulunan gezegenler pasif-agresyon, egoist perspektif, sivri dil, kırıcı kelimeler ve sözlü münakaşa sorunuyla tetiklenecek.

Astroloji Dergisi / Yazan: Efe Erten

Kaynakça
Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004
Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Son Güncelleme 1 Nisan 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.