Mars Uranüs Kavuşumu ve Hayatımıza Etkileri

Mars Uranüs Kavuşumu ve Hayatımıza Etkileri

Mars Uranüs kavuşumu hayatımızı nasıl etkileyecek? Mars Uranüs kavuşumu ile ortaya çıkan enerjilerin olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Olumsuz etkilere karşı nasıl hareket etmeliyiz?

Bugün Boğa burcunda Mars ve Uranüs kavuşumu kesinleşiyor. Mars Uranüs kavuşumları yaklaşık iki yılda bir gözlemlediğimiz astrolojik olaylardır.

2019’da Koç burcunun 29 derecesinde gerçekleşen kavuşum bir dönemin sonuna geldiğimizi ve yeni bir dönemin başlangıcında olduğumuzu haber veriyordu. Ocak 2021’de yaşanan Mars Uranüs kavuşumu ise 1936-1942 yılları arasında Boğa burcunda meydana gelen kavuşumlarından sonra aynı burçta gerçekleşen ilk kavuşumdu ve iki gezegenin yeni döngülerinin başlangıcıydı.

Bugünkü kavuşumlarına ise Kuzey Ay Düğümü de dahil oluyor ve kavuşum daha da önem kazanıyor. Boğa burcunda böyle üçlü bir Mars, Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumuna M.Ö. 324’ten bugüne kadar rastlamıyoruz. O döneme baktığımızda Büyük İskender’in fetihleri yoluyla Helenistik Çağ’ın temellerinin atıldığını görüyoruz.

Kavuşumları, atılan bir tohuma benzetirsek, bu kavuşumla ekilmiş olan tohumun olası meyvelerini 15 yıla yayılan bir zaman dilimi süresince görebileceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü Uranüs-Kuzey Ay düğümü kavuşumları on beş yılda bir gerçekleşir. Satürn Ekim 2022’de 18 derece Kova burcunda düz hareketine başlarken Boğa’nın 18 derecesiyle oluşacak kare açıyla, bugünkü kavuşumun etkilerini bir kez daha tetikliyor olacak.

Uranüs 24 Ağustos’ta geri hareketine başlayacak ve 2023’ün Nisan ve Mayıs’ında tekrar Boğa’nın 18 derecesinde bulunacak. Bu da ortaya çıkan etkileri yaklaşık bir yıl boyunca oldukça güçlü bir şekilde hissetmeye devam edeceğimizi gösteriyor.

Mars Uranüs Kavuşumları ve Büyük Değişimler

Mars Uranüs kavuşumları bizleri şaşırtmak üzere olan son derece öngörülemez bir gücü sembolize eder.

Kuzey Ay Düğümü’nün kavuşuma dahil olması kontrolümüz dışında gelişecek kadersel gelişmeleri vurgular.

Önemli bozulmalar ve atılımlar söz konusu olabilir, bu nedenle değişimi memnuniyetle karşılamaya hazır olmak iyi olacaktır. Mevcut gezegensel konfigürasyonda inanılmaz miktarda yoğun bir enerji söz konusu ve ani değişiklikler ve olası bozulmalar getiren yüklü ve elektriksel etkiler taşıyor.

Mars Uranüs Kavuşumu ve Etkileri

Mars Uranüs Kavuşumu ile ortaya çıkan yoğun enerjiler hayatımızı ve bizleri nasıl etkileyecek? Bu etkilere karşı nasıl davranmamız gerekir?

Arroyo, Mars ile Uranüs arasındaki etkileşimler için; “genellikle kararlılık, dürtü ve olağandışı enerji kaynakları şeklinde ortaya çıkan son derece dinamik enerji akışını gösterir“, der.

Bu dinamik enerji akışı özellikle

 • cinsel dürtü,
 • fiziksel hareket ve
 • hırs alanında

büyük bir huzursuzluk ve kolay uyarılmayı ifade eder.

Genellikle hatırı sayılır derecede

 • cesaret,
 • yaratıcılık,
 • ataklık,
 • liderlik ve
 • kişisel özgürlük

söz konusudur.

Dolayısıyla hayatımızda yolunda gitmediğini düşündüğümüz konularla ilgili atmamız gereken adımlar ve mevcut düzenimizde rahatsız olduğumuz gidişatı değiştirmek için cesaretle harekete geçmek için uygun bir zaman diliminde olduğumuzu söyleyebiliriz.

Diğer taraftan bahsettiğimiz güçlü enerji akışının oluşturduğu gerilim zaman zaman

 • hiddet,
 • şiddet (fiziksel, sözel ve duygusal),
 • amaçsız yıkım veya
 • şiddet sınırında gezen cinsel faaliyet

şeklinde patlayabilir.

Mars Uranüs Kavuşumlarında Sabırsızlık, Kazalar ve İnatçılık

Mars Uranüs kavuşumu işe sabırsızlığa eğilimli olabiliriz ve bu kombinasyonun belki de en kötü özelliği kendi aşırılıklarımızı yavaşlatıp dengeleme yeteneğimizin azalmasıdır.

Bu da ani ve görünmez kazalara neden olabilir.

Boğa’da gerçekleşen bu kavuşumda bazen de inatçılıklar fanatiklik derecesine varabilir. Böylece özellikle bugünlerde veya Kova’daki Satürn’ün düz hareketine döneceği Ekim aylarında ve Uranüs’ün tekrar aynı dereceye geleceği 2023’ün baharında kişisel hayatlarımızda isyanların ya da toplumsal alanda protestoların gündeme gelebileceğine işaret eder.

Carter, Mars Uranüs kombinasyonları hakkında “ne pahasına olursa olsun her şeyin kendi arzusuna uygun olmasını istemek” şeklinde tezahür edeceğini yazar.

Bu nedenle sonrasını düşünmeden, değiştireceğimiz düzenin yerine getireceğimiz tutarlı bir sistem tasarlamadan düşüncesizce harekete geçmek ve köprüleri yakmak mutsuz olacağımız sonuçlara ve mevcut düzenin kaybıyla açığa çıkacak düzensizliğe yol açabilir.

Eğer deneyimlemek istediğimiz heyecanı veya gerçekleştirmek istediğimiz değişimi daha rafine ve yoğun bir tarzda aşabilirsek bu kavuşum son derece yararlı olabilir. Bununla birlikte birçoğumuzun özgürlük isteği ve her türlü sınırlamayı reddetme dürtümüz o kadar kuvvetli olabilir ki hissedilir derecede rahatsız edici problemlerin ortaya çıkmasına yol açabilir.

Carter, bu durumu “kişi bu zaman zarfında genellikle normal varoluşa uygun değildir; bu durum evlilik hayatı veya her türlü sınırlı, düzenli yaşam tarzına ters düşer.” diyerek açıklar.

Bu kavuşumun; tavırlarımızı, enerji bağlarımızı ve temel yaşam modellerimizi radikal bir şekilde dönüştürerek, gelişmemizi engelleyen eski varoluş modellerinden kurtulmamıza yardımcı olan büyüme aşamalarını ifade ettiği düşünülür.

Hızlı Olgunlaşma Evresi

O nedenle özgürlük ihtiyaçlarımız ile taahhütte bulunduğumuz sorumlulukları dengede tutmayı öğreten bir meydan okumayla karşı karşıya olduğumuzu fark etmemiz yararlı olur. Harekete geçtiğimiz alanlar dönüşüme uğrar ve böylelikle nispeten kısa zaman zarfında sıra dışı derecede deneyim elde etmemizi sağlayarak olgunlaşmamızı hızlandırır.

Arroyo’nun deyimiyle; Uranüs’ün etkisi vasıtasıyla geleceğe doğru itilir ve büyük açıklık ve objektiflik olasılığı ile hızla yeni yüksek potansiyelli deneyime fırlatılırız.

Sabit bir burç olan Boğa Burcu, var olanı korumak, sağlam olmayanları sağlamlaştırmak ve sağlam olanları pekiştirmekle ilgilidir.

Yaşamın büyümesi, çiçek açması ve kendini sürdürmesi için doğru koşulları oluşturmakla ilişkilendirilir. Bedenlerimiz, sahip olduğumuz kaynaklar, kendimizle ilişkimiz, kendimize güvenme ve yeterlilik, kişisel değerlerimiz ve öz değer duygumuzla güçlü bir ilişkiye sahiptir. Bu da her insanda bulunan hayatta kalma içgüdüsü, varlıkların içinde bulunan ve türlerin devamını sağlayan

 • üreme güdüsü,
 • şehvet,
 • cinsellik,
 • finans,
 • para,
 • zevk ve bereket

ile bağlantılandırılır.

Mars Uranüs Kavuşumu ve Boğa Burcu

Mars ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Değişim, isyan, protestolar ve devrimler, aydınlanma, gök gürültülü fırtınalar, depremler, volkanik patlamalar ve her türden beklenmeyen ani gelişmeleri temsil eden gezegen Uranüs Boğa burcunda savaş, mücadele, rekabet, aksiyon, öfke, şiddet ve dürtüselliğin gezegeni Mars tarafından tetiklendiğinde bugüne kadar muhafaza ettiğimiz, güvendiğimiz ve tutunduğumuz tüm değerlerin, yapı ve oluşumların artık yıkılıp, değişebileceğinin ve eskisi gibi güvenli olmayabileceklerinin farkında olmamız gerekir.

Ani, beklenmeyen, öngörülemez tüm bu değişim ve gelişmeler hayatta kalma ihtiyaçlarımızı nasıl karşıladığımız ve maddi ve finansal güvenliğimizi nasıl sağladığımızla ilgili radikal bir yeniden değerlendirmenin mecburi olduğunu yansıtırken, bireysel ve kolektif değer sistemimizde yapmak zorunda kalacağımız değişimlerin vaktinin geldiğini ifade ediyor.

Hem bu kavuşumda hem de 24 Ağustos’ta Uranüs geri hareketine başladıktan sonra, elde etmeye ve pekiştirmeye çalıştığımız şeylerin gerçekten istediğimiz şeyler olup olmadığından emin olmak için hayatlarımızda biraz yavaşlayarak, gerçek arzularımız, değerlerimiz ve ihtiyaçlarımızla yeniden bağlantı kurmak üzere ciddi bir değerlendirme yapabiliriz.

Bu noktada kendimize;

 • Farklılığımı ve bağımsızlığımı ifade edebiliyor muyum,
 • Ani gelişmeler karşısında yeterince esnek davranıyor muyum,
 • Hayatımda yenilikleri ve değişimleri kabul etmeye hazır mıyım,
 • Düzenimi korumak için kişisel mutluluğumdan mı fedakarlıkta bulunuyorum,
 • Hayatımdaki problemlerin farkında mıyım,
 • Bu sorunlardan kaçmayı mı yoksa değiştirmek için konfor alanımdan çıkmaya gönüllü olmayı mı tercih ediyorum,
 • Hayatımda yapmak istediğim değişiklikler var mı,
 • Bu değişiklikleri yapmak için cesaretim var mı,
 • Maddi durumumdan memnun muyum,
 • Finansal özgürlüğümü kazanmak, geliştirmek ve korumak için değiştirmem gereken neler var?

sorularını sorabiliriz.

Sıra dışı değişimleri ve beklenmeyeni beklememiz gerektiğini gösteren bu kavuşum bireysel hayatlarımızda olduğu gibi global ölçekte, sosyal olarak da önemli olayları ve gelişmeleri etkileyecek sarsıcı enerjiler taşıyor.

Toprak Elementindeki Boğa Burcunda Gerçekleşen Kavuşum ve Etkileri

Boğa burcunda meydana gelen Mars Uranüs kavuşumu hangi alanları etkileyecek?

 • Depremler,
 • Volkanik patlamalar veya yangınlar yoluyla meydana gelecek yıkım

riskine işaret ediyor.

Uranüs

 • Elektrik,
 • Elektronik aletler ve interneti sembolize ederken

Mars

Kesmek ve kesintileri simgeler,

bu kavuşumla birlikte enerji ve internetle ilgili öngörülemeyen kesintiler veya sosyal medya mecralarına erişim yasakları gündeme gelebilir. Elektrik, enerji ve yakıt fiyatlarında artışlar beklenir.

Mars aynı zamanda kesici ve delici aletleri gösterir dolayısıyla kontrolümüz dışında gelişebilecek (Kuzey Ay Düğümü) ani (Uranüs) kazalara (Mars) karşı da dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Boğa burcu tarım ve gıda sektörünü temsil eder; gıdada kıtlık ve krizler, gıda fiyatlarında muazzam artışlar ve bunların yol açacağı protestolar artabilir. Grevler nedeniyle günlük düzende aksamalar ve bozulmalar deneyimlenebilir. Yağmacılık, kundaklama gibi kitlesel kaoslar yaşanabilir. Protesto amaçlı uçak kaçırma eylemleri meydana gelebilir.

Ülkeler arasında sınır ihlalleri görülebilir. Boğa bankacılık ve finans sistemlerini de simgeler; bankacılık, finansal piyasalar ve borsalar alanında çöküşlerle beraber güvensizlik ortamı hâkim olabilir. Siber suçların artışı ve dijital saldırılar büyük sorunlar doğurabilir.

Kavuşum haritasında Güneş’in antiscia’sı kavuşuma çok yakın konumda bulunuyor. Bu da yöneticilere düzenlenebilecek muhtemel suikast veya beklenmeyen kaza ihtimalleri ile yönetim değişiklikleri anlamına geliyor. Yine kavuşum haritasında, Boğa’nın yöneticisi Venüs’ün 18 derece Yengeç burcunda olduğunu görüyoruz. Ve antiscia derecesi Aldebaran sabit yıldızına çok yakın bulunuyor. Bunun anlamı da Yengeç’in sembolize ettiği ev, emlak, güvenlik, mülteciler, aileler ve aile kurumunun yapısı ile ilgili yeni bir dönemin başlangıcında olduğumuza dikkat çekiyor.

Venüs’ün Olumlu Etkileri

Diğer yandan burç yöneticisi Venüs’ün kavuşumla uyumlu altmışlık açıda oluşu değer sistemimiz, güvenliğimiz ve ekonomiyle ilgili şimdiye kadar denemiş olanlardan farklı yeni modellere geçişin mümkün olabileceğini haber veriyor. Aydınlanma ve uyanışın gezegeni Uranüs, silahlanma ve silah sektörü (Mars) ile ilgili yeni buluşların söz konusu olacağını gösteriyor.

Üreme (Boğa) alanında da sıra dışı operasyonlar ve tıbbi gelişmeler hayatlarımıza dahil olabilir. Teknoloji ve uzay alanında da keşifler gündeme gelebilir. Yapay zekanın hayatlarımıza entegrasyonu ile ilgili de büyük adımlar atılabilir ve ilerlemeler kat edilebilir.

Dilerim hayata geçirilecek tüm gelişmeler ve değişmeler gezegenimizin ve hepimizin en yüksek hayrına tezahür eder.

Astroloji Dergisi / Yazan: Işık Canan Kaya

Kaynakça:
Astroloji Dersleri, Barış İlhan
Astroloji, Karma & Dönüşüm, Stephen Arroyo
İlhan Astroloji Enstitüsü, Öngürü Teknikleri Ders Kitabı
Uranüs: Bilinenden Özgürleşmek, Jeffrey Wolf Green

Son Güncelleme 1 Nisan 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.