Mars Pluto Karesi Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Mars Pluto Karesi

Mars Pluto Karesi Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Mars Pluto Karesi hayatımıza nasıl etki eder? Mars Pluto karesinin olumsuz etkilerinden korunmak için neler yapmamız gerekir?

Mücadelenin gezegeni Mars, dönüşümün gezegeni Pluto ile bugün sürtüşmeli bir kare gerçekleştiriyor. Bu açı yıkıcı, zorlayıcı hareketleri gösterir. Güç sahibi olmak için aşırı hırsa işaret eder. Bu gücü ele geçirmek için

  • acımasızlık,
  • gaddarlık,
  • zorbalık,
  • yıkıcılık,
  • yok edicilik ve
  • tahribat riski

söz konusudur. İktidar hırsı takıntıya ve saplantıya dönüşebilir. Vahşilik, öfke, saldırganlık, intikam, “ya hep ya hiç yaklaşımı” ve aşırı uçlara kayma tehlikeleri tecrübe edilebilir.

Koç’taki Mars, istediğini keşfedip, bağımsızca peşine düşer. Kendi istekleri için mücadele eder. Fethetmek için savaşır. Yeni bir şeyler başlatmak için harekete geçer. Cesurca yola çıkar. Spontane davranır.

Oğlak Burcundaki Pluto ve Koç Burcundaki Mars

Oğlak’taki Pluto, hedefini dönüştürür. Kendini gerçekleştirmek için dönüşür. Kendi hayatının otoritesi olma konusunda güç ve acizlik deneyimleri yaşar. Kendinin sorumluluğunu alma şekli imtihanlar neticesinde biçim değiştirir. Hedefini belirleyip buna adım adım gitme konusunu arındırır. Hedef ve güç kavramını statüye, saygınlığa, prestije ve itibara endekslediyse, şimdi bunu arıtma ve ıslah etme zamanıdır. Bunu yapmazsa, avantajlı pozisyonları ele geçirmek için kontrole, manipülasyona, zorbalığa, zalimliğe meyledebilir.

Mars Pluto Karesi ve Olumsuz Karşılıklar

Mars Pluto Karesi ve olası olumsuz etkileri nelerdir? Hangi konularda bizi olumsuz etkiler?

Koç’taki Mars’ın Oğlak’taki Pluto’ya karesine verilecek olumsuz tepki, kişisel isteklerin peşinden gitme dürtüsü ile; toplum tarafından belirlenmiş statü, prestij, saygınlık, itibar, başarı modelleri arasında sıkışıp kalmaktır. Burada ego ile süperego çatışır; yani insan kendi bencil hareketleri ile; toplumsal kurallar çelişir.

Kişiselliğin ağır bastığı durumda, insan sadece kendi kişisel güç arzusu için geleneği, otoriteyi, “babayı” ve toplumu yıkıp geçmek dürtüsü taşıyabilir. Ancak, toplumsal beklentiler karşısında acizliği deneyimler. Bu acizlik karşısında daha çok öfke duyar. Sadece kendi kişisel arzuları için karşısına çıkan her şeyi yakar, yıkar, yok eder ve tahrip eder. Sadece kendisinin güçlü olacağı durumlar için acımasızca saldırır. Bencil hırsı için gaddarlığa ve acımasızlığa meyleder.

Toplumsal Kurallara Başkaldırı ve Acizlik Deneyimi

Eğer ağır basan kutup toplumsal kurallar ise, bu sefer kendi kişiselliğine uymayan toplumsal kurallara, yasaklara, geleneklere ve katı kaidelere boyun eğebilir. Bu durumda sağlıklı bir şekilde ifade edilemeyen Koç’taki Mars enerjisi, hem öz-yıkıma, hem de önüne çıkan her şeyi yıkmaya yönelir. Kendisiyle çelişmesine rağmen toplumsal olarak belirlenmiş statü, prestij, itibar, başarı ve saygınlık modellerini kabul etmek zorunda kalır.

Kendine uygun hedef belirleyemez. Toplumun ya da kendi içindeki “beklentili ebeveyn şemalarının” boyunduruğu altında, bir başkasının hedefi için savaşır. Bu durumda, Hajo Banzhaff’ın “İşkenceci ve Kara Büyücü” diye adlandırdığı, gölge arketip çalışır. Aslında kişi toplumun katı kuralları tarafından işkence edilen mağdur olmasına rağmen, “işkenceci” rolünü üstlenir.

Yakar, yıkar, tahrip eder, eziyet eder, zorbalık eder, gaddarlık ve acımasızlık gösterir. Aşırı uç pozisyonları benimser. Ya hep ya hiç yaklaşımıyla, kendi kişiselliğine uymayan, ama toplum tarafından belirlenen “ak-kara tanımlarıyla,” kendi kara dediğine ak, ak dediğine kara diyebilir. Uç bir tutum benimser. Ancak bu özüyle çelişen bir durumdur. Bu hem kendine yıkım getirir, hem de savaştığı kişileri/kavramları/olguları harap eder. Geride kalan büyük bir tahribattır.

Mars Pluto Karesi ve Olumlu Karşılıklar

Mars Pluto Karesi ve verilmesi gereken olumlu karşılıklar nasıl olmalıdır?

Koç’taki Mars’ın Oğlak Burcundaki Pluto’ya karesine verilecek sağlıklı cevap, ego ve süpergo’yu barıştırmaktır. Kişisel dürtüler ile toplumsal varoluşu sentezlemektir. Kendi kişiselliğine uygun bir hedef belirleyip, bu hedef için süperman gücüyle mücadele etmektir. Koç’taki Mars, Oğlak’taki Pluto’nun ifade ettiği “toplum tarafından belirlenmiş statü, başarı, itibar, saygınlık, itibar ve başarı modellerini”, kendi kişiselliği ışığında dönüştürmelidir. Böylece kendine uygun bir hedef için savaşabilir. Bunu başarması için, insan öncelikle derin ve kapsamlı bir dönüşüm için cesaret göstermelidir.

Toplumun başarı kavramını dönüştürmeye cesaret etmelidir. Bunu başarmak için insan önce kendi karanlık tarafını görebilmeli, önce burayı ıslah etmelidir. Hangi psikolojik süreçlerde ve yaşam alanlarında iktidar hırsına sahip olduğunu, güç savaşlarına girdiğini ve gaddarlığa, acımasızlığa, sadistliğe, zorbalığa meyletme tehlikesi olduğunu tespit etmelidir.

Bu ilkel, arkaik, vahşi ve bilinçdışı yanıyla yüzleşmeye; bu “cehennemini” dönüştürmeye istekli olmalıdır. Bu durumda kendi derin katmanlarını, karanlığını ve “id”ini dönüştürebilir. Bunu başaran insan muazzam bir güçle dolar. Kendi kişiselliğine uygun hedefine doğru yorulmak bilmez, yılmaz, vazgeçmez, insan-üstü bir güçle savaşır.

Bu hedefe ulaşma yolunda önce kendi derinliklerini dönüştürür, sonra bu hedefe erişme metodlarını dönüştürür. Diğer insanların/olguların/temaların dönüşümüne eşlik eder ve onlarla beraber dönüşür. Kişiselliğini oluşturan derin tutkularını ve enerjisini kabullenir. Bu enerjiyi ve tutkuyu; kendi kişiselliğine uygun bir hedefe, bu hedefe götürecek sorumluluğa ve başarıya kanalize eder. Başarır. Ve kendine saygı duyar.

Kimler Mars Pluto Karesi ile ortaya çıkan etkilere maruz kalacak?

Mars Pluto karesi 23 derece Koç ve Oğlak burçlarında gerçekleştirecek. Doğum Haritanızda 23 derece öncü burçlardaki (Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak) gezegenler mücadele ederek dönüşme imtihanından geçecek.

 

Astroloji Dergisi Yazan: Efe Erten

Kaynakça
Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999
İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004
Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Son Güncelleme 1 Nisan 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.