Güneş Akrep Burcunda, Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Güneş Akrep Burcunda

Güneş Akrep Burcunda, Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Güneş akrep burcunda hayatımızı nasıl etkiler?

Güneş Akrep burcuna girdi ve 22 Kasım 2021’e kadar burada ilerleyecek. Akrep süreci, mevsimsel anlamda gecenin, karanlığın iyice uzamaya başladığı ve doğanın ölmeye yüz tuttuğu bir zamana denk gelir. Yaşam çürümüş yaprakların altında devam etmektedir ve Akrep de “yaşamın” bu karanlıkta, çürümüş yaprakların altında devam ettiğinin farkındadır.

Arketipsel anlamda

  • dedektif,
  • şaman,
  • büyücü ve
  • psikolog

olarak nitelendirilen Akrep, “görünen” ile değil; görünenin arkasında, karanlıklarda kalmış “asıl gerçekle” ve her şeyin özüyle ilgilenir.

Derinlemesine öğrenmek ya da araştırmak istediği bir konuda gerçeğe ulaşmak için “niye” sorusunu sorar ve o konuyu sondajlamaya başlar. Bu süreç yeraltında büyük baskılarla oluşan cevhere ulaşma işlemindeki sondajlama gibidir; birçok pis ve kötü unsurla karşılaşılır ve bunlar arıtılıp temizlenerek asıl cevhere ulaşılır.

Akrep, bu araştırmacı ve ıslah edici özelliğini, çöp diye köşeye atılmış ya da atıl kalmış birçok unsuru arıtmak ve yeniden hayata katmak üzere kullanabilir.

Çöp diye atılmış bir eşyayı yenileyerek hayata katmak,
insanın içinde kötü-pis diye bastırdığı karanlıklarda kalan duyguları araştırmak ve bunlarla yüzleşmek,
toplumca tabu görülen kimsenin ilgilenmek istemediği konularla ya da yine toplumca kötü diye bir kenara itilen insanlarla ilgilenmek, onları ıslah etmek Akrep’in temalarıdır.

Güneş Akrep Burcunda Yeniden Doğum Süreci

Akrep yaşamın doğal döngüleriyle, ölüm-yeniden doğum süreciyle bağlantılı bir burçtur ve Akrep’teki Güneş’in de, yaşamın bu doğal döngülerini kabullenmesi gerekir. Ölüm burada illa ki gerçek anlamda bir ölüm olmaktan ziyade, yaşamda süresini tamamlayıp hayatımızdan giden her hangi bir şey yani bir “kayıp” olabilir.

Akrep burcu, kendisinden büyük bir “Gücün” olduğunu idrak ederek kaybettiğini, bir şeyin öldüğünü kabullenip bunun yasını tuttuktan sonra bu süreçten ruhsal olarak güçlenerek çıkar. Kendi gücünün yetmediği noktada, kendi gücünü, enerjisi ve kaynaklarını daha büyük bir güçle birleştirebilir. Başkalarının krizlerine eşlik etmek, krizleri kitlelerin hayrına olacak şekilde manipüle etmek, onları idare etmek ve nüfuz edici özelliğiyle başkalarını bir konuda ikna etmek konusunda başarılı olabilir.

Akrep “sabit” bir burç olması bakımından bir şeyleri dayanıklı kılan ve sağlamlaştıran bir burçtur. Bu açıdan bir sistemin kendi isteklerine uygun olarak kalmasına ya da kendi değişimi ve dönüşümünden ziyade etrafındakileri değişmeye zorlamaya yönelik davrandığı zaman “gölgeleri” ortaya çıkar.

Akrep, hayatındaki bazı unsurların artık görevini tamamladığını, diğer bir deyişle “öldüğünü” ve gitmesi gerektiğini kabullenmek istemez. Bu noktada başkalarıyla güç savaşlarına girmeye başlar, ölmemek onun için bir nevi “güç” gibidir.

Diğer insanların kendisinden ayrı bireyler olduklarını görmekten ziyade, onları kendisine kaynaşık sanki kendi uzantısıymış gibi görür ve başkalarının psikolojik motiflerini iyi anladığından onların zayıf yönlerini tespit edip kendine bağımlı kılar ve kendi yollarına gitmelerine engel olacak şekilde ve kendi isteklerine uygun olarak onları manipüle eder.

Kontrol Mekanizması

İçinde bulunduğu sistemin koşullarını ve insanları bu yolla kontrol etmeye çalışır. Kaybetmesini veya bir şeylerin bitmesini engelleyecek her türlü stratejiyi ve taktiği yapar.

Akrep tüm bu kontrol etme işlemlerini yer altından, gizli bir şekilde gerçekleştirir. Birisini ikna etmek ya da istediği bir şeyi elde etmek adına pusuya yatar ve uygun zamanı kollar. İsteklerine ulaşmak konusunda saplantılı, takıntılı ve zorlayıcı olabilir. Yaşamın doğal akışında Akrep’in bitmesin diye direttiği bu sistem daha büyük bir “Gücün” müdahalesi ile sonlanır ve bu noktada ise “acizliği” deneyimler.

Güçsüz ve savunmasız kalmak Akrep için ölüm gibidir; bu yüzden kendisinin “öleceğini”, daha doğrusu kendisinin dönüşmek zorunda kalacağını anladığı anda “o beni öldürmeden ben onu öldüreyim” diyerek bir şeyi sonlandırabilir. Kaybedeceği ya da çaresiz kalacağını anladığı her durumu kendisi öldürüp hiç dönüşmeden kalabilir. Oysa Akrep’in asıl gücü ölümü, kaybettiğini kabullenip bunların yasını tutmaktan gelir.

Mars Terazi Burcunda Pluto Oğlak Burcunda

Akrep’teki Güneş’in geleneksel düzenleyicisi Mars zararlı konumda olduğu Terazi’de; modern düzenleyicisi Pluto ise Oğlak’ta. Bu dönem, kesin çözümler bekleyen sorunlara/konulara odaklanmak için uygun olabilir.

Özellikle hayatımızdaki ‘kısır döngüleri’ derinlemesine anlamak için kendimize “Niye” sorusunu yöneltebiliriz. Hangi konularda ya da hangi alanlarda aşırı bir kaybetme korkusu yaşıyor ve aşırı kontrolcü davranıyoruz? Hayatımızda değişmesinden en çok korktuğumuz durumlar neler? Akışını durmadan kontrol etmeye çalıştığımız ve güç savaşları verdiğimiz alanlar hangileri?

Bazı konularla ilgili olarak “asıl gerçekleri görme” ve konuları daha derinlemesine anlama zamanımız gelmiş olabilir. Bu noktada daha objektif ve adil bir yaklaşımda olmak kendimizi özgürleştirmemizde ve güçlendirmemizde bize yardımcı olabilir.

Akrep’in başkalarını dönüştürmekten ziyade öncelikle kendisini dönüştürmesi gerektiğini hatırlarsak, bu süreçte dış dünyada savaşmayı bırakıp kendi duygusal derinliklerimize bakmak, kendi çöplüğümüze dalıp arıtmak ve hayatın akışını ve döngülerini (Yaşam-Ölüm, Oluş-Bozuluş) kabullenmek, yeniye yer açmamız ve enerjimizi bizim için daha faydalı olan şeylere yöneltmemiz için gerekli olabilir…

 

Astroloji Dergisi – Gözde Kara

Kaynaklar:
*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

Son Güncelleme 1 Nisan 2023 Akrep

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.