Doğum Haritasında Evlerin Anlamı

doğum haritası evlerin anlamı, doğum haritasında evlenin anlamları, hangi ev hangi anlama gelir, evlerin özellikleri

Doğum Haritasında Evlerin Anlamı

Doğum haritasında evlerin anlamı, Doğum haritası evlerin anlamı ve özellikleri, Hangi ev hangi anlama gelir ne gibi özellikler ve etkiler verir?

Doğum haritası, kişinin doğduğu anda gökyüzündeki gezegenlerin ve astrolojik noktaların belirli konumlarını gösteren bir astroloji grafiğidir. Doğum haritası, kişinin kişilik özelliklerini, eğilimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilişki tarzını, kariyer potansiyelini ve diğer birçok yaşam alanını etkileyebilecek enerjilerin ve etkilerin haritası olarak kabul edilir.

Doğum haritası, 12 astrolojik ev denilen bölümlerden oluşur. Her ev, belirli bir yaşam alanını temsil eder ve gezegenler doğum anında bu evlerde belirli bir konumda bulunurlar. Her bir evin belirli bir anlamı vardır:

1. Ev (Yükselen Burç) Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: Kişinin dış dünyaya sunduğu kişilik, dış görünüş ve davranışlarını temsil eder.

2. Ev Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: Kişinin maddi değerleri, kazançları, mal ve mülk sahibi olma isteğiyle ilgili alanı temsil eder.

3. Ev Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: İletişim, yakın çevre, kardeşler ve kısa seyahatlerle ilişkilidir.

4. Ev (İmum Coeli – IC) Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: Aile, kökler, ev, aidiyet duygusu ve iç dünyayı temsil eder.

5. Ev Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: Sanat, romantizm, aşk ilişkileri, eğlence, çocuklar ve risk almayla ilişkilidir.

6. Ev Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: Sağlık, iş, günlük rutin ve hizmet etmeyle ilgili konuları temsil eder.

7. Ev (Alçalan Burç) Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: İlişkiler, evlilik, iş ortaklıkları ve açık düşmanlıkları ifade eder.

8. Ev Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: Ölüm, dönüşüm, miras, cinsel ilişkiler ve başkalarının parasıyla ilgili konuları temsil eder.

9. Ev Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: Yüksek öğrenim, seyahat, felsefe, din ve maneviyatla ilgili alanı temsil eder.

10. Ev (Midheaven – MC) Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: Kariyer, toplumdaki statü ve başarıyla ilgili alandır.

11. Ev Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: Arkadaşlar, gruplar, sosyal ilişkiler ve hedeflerle ilgili konuları temsil eder.

12. Ev Anlamı, Etkisi ve Özellikleri: Bilinçaltı, izolasyon, gizli düşmanlar, içsel dönüşüm ve ruhsal çalışmayla ilgili alandır.

Doğum haritasının gezegenlerle birleştirilerek analiz edilmesi, kişinin doğası, eğilimleri ve yaşam deneyimleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlar.

Doğum Haritasında 1. Evin Anlamı

Dışa Bakan Yönümüz

Yönetici Burcu: Koç burcu

Yönetici Gezegeni: Mars

Doğum haritası 1. ev anlamı, Doğum haritasında 1. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 1. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 1. Ev

Doğum haritasında 1. ev, Yükselen Burç olarak da adlandırılan ve astrolojide oldukça önemli bir evdir. 1. ev, doğum anında doğu ufkunda yükselen burcu temsil eder. Yükselen Burç, kişinin dış dünyaya nasıl göründüğünü, kişilik özelliklerini ve davranış tarzını ifade eder. Bu ev, kişinin fiziksel görünüşü, dış görünüşü, giyim tarzı ve genel tepkileriyle ilgili ipuçları da verir.

Doğum haritasında 1. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. Kişilik ve Davranış: Yükselen Burç, kişinin temel kişilik özelliklerini ve doğal davranış tarzını yansıtır. Başkalarıyla olan ilk izlenimler genellikle Yükselen Burç tarafından yönlendirilir.
 2. Dış Görünüş: Bu ev, kişinin fiziksel görünümünü ve vücut yapısını etkiler. Yükselen Burç, kişinin dış dünyaya nasıl sunduğunu ve fiziksel özelliklerini ifade eder.
 3. Kişisel İmaj: Yükselen Burç, kişinin kendi kendini nasıl gördüğü ve nasıl algılamak istediğiyle ilgili ipuçları verir. İnsanlar genellikle Yükselen Burç enerjilerini takip ederek kendilerini ifade ederler.
 4. Özgüven ve Güç: Yükselen Burç, kişinin özgüvenini ve kendini ifade etme gücünü etkiler. Bu evdeki gezegenler, kişinin kendini ne kadar iyi tanıdığı ve ifade ettiği konusunda önemli bir rol oynar.
 5. Dış Dünyaya Açılım: 1. ev, kişinin dünyaya nasıl bir açılım yaptığını ve çevresiyle nasıl etkileşimde bulunduğunu gösterir. İlk izlenimler, genellikle Yükselen Burç enerjileriyle ilgilidir.
 6. Kişisel Projeksiyonlar: Bu ev, kişinin kendini dış dünyaya nasıl projekte ettiği ve nasıl algılanmak istediğiyle ilgilidir.

Yükselen Burç, doğum haritasının diğer evler ve gezegenlerle etkileşimine bağlı olarak farklı yönlerde ifade edilebilir. Astroloji haritasının tam yorumu, Yükselen Burç ve diğer astrolojik etkileri göz önünde bulundurarak yapılır. Ancak, 1. evin Yükselen Burç olarak kişinin temel kişilik ve dış dünyaya olan ilk tepkileriyle ilişkilendirildiğini unutmamak önemlidir.

Doğum Haritasında 2. Evin Anlamı

Finans

Yönetici Burcu: Boğa burcu

Yönetici Gezegeni: Venüs

Doğum haritası 2. ev anlamı, Doğum haritasında 2. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 2. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 2. Ev

Doğum haritasında 2. ev, kişinin maddi değerleri, finansal durumu, kazançlar ve mal-mülk sahibi olma isteğiyle ilgili alanı temsil eder. Bu ev, kişinin maddi dünyasını ve maddi kaynakları yönetme tarzını ifade eder. Aynı zamanda kişinin sahip olduğu yetenekleri, değerleri ve kaynakları nasıl kullanacağını da gösterir.

Doğum haritasında 2. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. Maddi Durum ve Gelir: 2. ev, kişinin maddi durumunu ve kazançlarını gösterir. Bu evdeki gezegenler ve açılar, kişinin para kazanma yeteneklerini ve finansal başarısını etkileyebilir.
 2. Maddi Değerler ve Prioriteler: Bu ev, kişinin maddi değerleri ve önceliklerini yansıtır. Kişinin neye değer verdiği ve para harcama tarzı bu evle bağlantılıdır.
 3. Sahip Olma İsteği: 2. ev, kişinin maddi güvence ve mal-mülk sahibi olma isteğiyle ilgilidir. Kişinin sahip olma ihtiyacı ve maddi güvence arayışı bu evdeki etkilerle ilişkilendirilir.
 4. Maddi Yetenekler ve Beceriler: 2. evdeki gezegenler, kişinin maddi alanda sahip olduğu yetenekleri ve becerileri ifade edebilir. Kişinin para kazanma yolları ve finansal yetenekleri burada anlaşılabilir.
 5. Kendi Değerini Anlama: Bu ev, kişinin kendi değerini ve yeteneklerini anlamasıyla ilgilidir. Kişinin kendini maddi düzeyde nasıl ifade ettiği bu evle bağlantılıdır.
 6. Harcanan ve Biriktirilen Para: 2. ev, kişinin para harcama ve biriktirme alışkanlıklarını yansıtır. Bu evdeki gezegenler, kişinin para yönetimi tarzını etkileyebilir.
 7. Maddi Güvenlik: 2. evdeki gezegenler, kişinin maddi güvence arayışını ve maddi anlamda neyin onu güvende hissettirdiğini ifade edebilir.

Doğum haritasında 2. evdeki gezegenler ve bu evle ilişkili diğer astrolojik faktörler, kişinin maddi durumu, para yönetimi ve maddi değerler konusunda daha derin bir anlayış sağlar. Ancak, 2. evin yorumlanması, doğum haritasının diğer evleri ve etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Doğum Haritasında 3. Evin Anlamı

İletişim

Yönetici Burcu: İkizler burcu

Yönetici Gezegeni: Merkür

Doğum haritası 3. ev anlamı, Doğum haritasında 3. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 3. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 3. Ev

Doğum haritasında 3. ev, iletişim, yakın çevre, kardeşler, kısa seyahatler ve düşünce tarzıyla ilgili alandır. Bu ev, kişinin zihinsel aktivitelerini, düşünce süreçlerini ve bilgi alışverişini temsil eder. Aynı zamanda, kişinin çevresiyle nasıl iletişim kurduğunu ve çevredekilerle olan ilişkilerini de gösterir.

Doğum haritasında 3. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. İletişim ve Konuşma: 3. ev, kişinin iletişim tarzını, konuşma yeteneklerini ve ifade şeklini yansıtır. Kişinin çevresiyle nasıl etkileşimde bulunduğu ve iletişim kurduğu bu evde belirginleşir.
 2. Yakın Çevre ve Kardeşler: Bu ev, kişinin yakın çevresini, komşularını ve kardeşlerini ifade eder. Bu kişilerle olan ilişkiler ve etkileşimler bu evin etkisi altındadır.
 3. Düşünce Tarzı ve Öğrenme: 3. ev, kişinin düşünce tarzını, öğrenme eğilimlerini ve zihinsel aktivitelerini temsil eder. Bu evdeki gezegenler, kişinin öğrenme sürecini ve zihinsel yeteneklerini etkileyebilir.
 4. Kısa Seyahatler: 3. ev, kısa yolculukları ve seyahatleri ifade eder. Bu evdeki gezegenler, kişinin seyahat eğilimlerini ve seyahatlerle olan ilişkisini etkileyebilir.
 5. Bilgi ve Haber Alma: 3. ev, kişinin bilgi alışverişini ve haber alma tarzını gösterir. Kişinin bilgiye nasıl eriştiği ve bilgiyi nasıl kullandığı bu evdeki etkilerle açıklanır.
 6. Yazma ve Konuşma Becerileri: Bu ev, kişinin yazma ve konuşma becerilerini yansıtır. İletişim tarzıyla ilgili beceriler ve yetenekler bu evle ilişkilidir.
 7. Komşular ve Çevredeki İnsanlar: 3. ev, kişinin komşuları ve çevresindeki diğer insanlarla olan ilişkisini ifade eder. Kişinin çevresiyle nasıl etkileşimde bulunduğu ve iletişim kurduğu bu evde belirginleşir.

Doğum haritasında 3. evdeki gezegenler ve bu evle ilişkili diğer astrolojik faktörler, kişinin iletişim tarzı, düşünce süreçleri ve çevresiyle olan etkileşimlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ancak, 3. evin yorumlanması, doğum haritasının diğer evleri ve etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Doğum Haritasında 4. Evin Anlamı

Aile ve Geçmiş

Yönetici Burcu: Yengeç burcu

Yönetici Gezegeni: Ay

Doğum haritası 4. ev anlamı, Doğum haritasında 4. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 4. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 4. Ev

Doğum haritasında 4. ev, astrolojide “İmum Coeli” (IC) olarak adlandırılır ve aile, kökler, ev, aidiyet duygusu ve iç dünyayı temsil eder. Bu ev, kişinin duygusal güvenlik, aile bağları, ev yaşamı ve iç dünyasındaki temel ihtiyaçlarıyla ilişkilidir. Aynı zamanda, kişinin geçmişi ve ailesinin etkisi, 4. evin etkisi altındadır.

Doğum haritasında 4. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. Aile ve Kökler: 4. ev, kişinin ailesini ve aidiyet duygusunu ifade eder. Kişinin aile bağları ve geçmişteki kökleri bu evde belirginleşir.
 2. Ev ve Ev Yaşamı: Bu ev, kişinin ev yaşamını ve ev ortamındaki deneyimlerini yansıtır. Kişinin evdeki rolü ve evde hissettiği duygusal güvenlik bu evle ilişkilidir.
 3. Duygusal Güvenlik: 4. ev, kişinin duygusal güvenlik ihtiyacını ve iç huzurunu ifade eder. Kişi, bu evdeki etkilere göre ev ve aile hayatında neyin kendini güvende hissettirdiğini anlayabilir.
 4. Geçmiş ve Anılar: 4. ev, kişinin geçmişini ve anılarını yansıtır. Kişinin geçmiş deneyimleri ve ailesinin etkisi, bu evde etkili olabilir.
 5. Ruhsal Temeller ve İçsel Dünya: Bu ev, kişinin ruhsal temellerini ve içsel dünyasını ifade eder. Kişinin içsel dünyasında neyin önemli olduğu ve kendini nasıl anladığı bu evle bağlantılıdır.
 6. Ev Alma Eğilimi: 4. ev, kişinin ev alma eğilimini ve ev sahibi olma arzusunu ifade eder. Kişinin evde kendini nasıl ifade ettiği ve evdeki konforun önemi bu evle ilişkilidir.
 7. Kendini Keşfetme: 4. ev, kişinin kendi iç dünyasını keşfetme yolculuğunu ifade eder. Kişinin kendi geçmişi ve içsel duygusal dünyasıyla bağlantı kurması bu evin etkisi altındadır.

Doğum haritasında 4. evdeki gezegenler ve bu evle ilişkili diğer astrolojik faktörler, kişinin aile bağları, ev yaşamı ve iç dünyası hakkında daha derin bir anlayış sağlar. Ancak, 4. evin yorumlanması, doğum haritasının diğer evleri ve etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

İmum Coeli (IC) Nedir? Ne Anlama Gelir?

İmum Coeli (IC), astrolojide doğum haritasının dördüncü evin başlangıcına en yakın olan noktadır. Doğum haritasındaki dört temel açı noktasından biridir ve özellikle ev sistemlerine dayalı astrolojide önemli bir rol oynar.

İmum Coeli, haritanın en alt noktasını temsil eder ve tam olarak güney yönüne doğru bakar. Doğum haritasının belirli bir zaman ve konumda yukarıda olmayan kısmını ifade eder. Bu nedenle, kişisel bilinçaltının, aile köklerinin ve evin etkilerini gösterir. İmum Coeli, bir kişinin iç dünyasını, ailesini, çocukluk deneyimlerini ve duygusal temellerini yansıtan derin ve hassas bir noktadır.

Astrolojide dört temel açı noktası

 1. Ascendant/1. ev: Haritanın doğu yönündeki ilk noktasıdır. Kişinin dış dünyayla ilk etkileşimini ve dışarıya yansıttığı kişiliği temsil eder.
 2. Medium Coeli/MC/10. ev: Haritanın en yüksek noktasıdır ve güneşin en yükseğe ulaştığı zamanı ifade eder. Kişinin kariyerini, toplumsal rolünü ve hedeflerini yansıtır.
 3. Descendant/7. ev: Haritanın batı yönündeki dördüncü noktasıdır. İlişkileri, ortaklıkları ve evlilik potansiyelini ifade eder.
 4. Imum Coeli/IC/4. ev): Haritanın en alt noktasıdır ve güneşin en düşük seviyeye ulaştığı zamanı temsil eder. Kişinin bilinçaltını, aile hayatını ve ev içi deneyimlerini yansıtır.

İmum Coeli, kişinin köklerine ve iç dünyasına dair derinlemesine bir anlayış sağlayan önemli bir astrolojik faktördür. Doğum haritasının yorumlanmasında, İmum Coeli’nin diğer gezegenler ve açılarla olan ilişkileri de dikkate alınarak kişinin aile bağları, ev içi deneyimler ve duygusal temelleri hakkında daha fazla bilgi elde edilir.

Doğum Haritasında 5. Evin Anlamı

Aşk, Eğlence ve Çocuklar

Yönetici Burcu: Aslan burcu

Yönetici Gezegeni: Güneş

Doğum haritası 5. ev anlamı, Doğum haritasında 5. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 5. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 5. Ev

Doğum haritasında 5. ev, eğlence, sanat, aşk ilişkileri, çocuklar, hobiler ve risk almayla ilişkili alandır. Bu ev, kişinin eğlence anlayışını, sanatsal üretim potansiyelini ve içinde bulunduğu coşku ve neşe durumunu temsil eder. Aynı zamanda romantik ilişkiler ve çocuklarla olan ilişkiler de bu evdeki etkilerle bağlantılıdır.

Doğum haritasında 5. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. Sanat ve Sanatsal Yetenekler: 5. ev, kişinin sanat potansiyelini ve sanatsal yeteneklerini ifade eder. Bu evdeki gezegenler, kişinin sanatsal ifade tarzını ve sanatsal eğilimlerini etkileyebilir.
 2. Eğlence ve Keyif: Bu ev, kişinin eğlence ve keyif arayışını ifade eder. Kişinin zevk aldığı aktiviteler, hobiler ve eğlence tarzı bu evle ilişkilidir.
 3. Aşk ve Romantik İlişkiler: 5. ev, romantik ilişkileri, flörtü ve aşk hayatını ifade eder. Kişinin romantik eğilimleri ve aşkla ilişkisi bu evdeki etkilere göre şekillenir.
 4. Çocuklar ve Anne-Baba Olma İsteği: Bu ev, çocukları ve anne-baba olma isteğini ifade eder. Kişinin çocuklarla olan ilişkisi ve anne-baba olma arzusu bu evle bağlantılıdır.
 5. Risk Alma ve Cesaret: 5. ev, risk alma ve cesaret göstermeyle ilişkilidir. Kişinin riskli durumları nasıl ele aldığı ve cesur adımlar atmaya ne kadar yatkın olduğu bu evde etkili olabilir.
 6. Oyun ve Rekabet: Bu ev, kişinin oyun ve rekabet eğilimini yansıtır. Kişinin rekabetçi yönü ve rekabetle başa çıkma tarzı bu evle ilişkilidir.
 7. Eğlendirme Yeteneği: 5. evdeki gezegenler, kişinin başkalarını eğlendirme ve ilgi çekme yeteneğini ifade edebilir. Kişinin başkalarıyla etkileşim tarzı bu evle bağlantılıdır.

Doğum haritasında 5. evdeki gezegenler ve bu evle ilişkili diğer astrolojik faktörler, kişinin sanatsal üretim, eğlence ve romantik yaşamı hakkında daha derin bir anlayış sağlar. Ancak, 5. evin yorumlanması, doğum haritasının diğer evleri ve etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Doğum Haritasında 6. Evin Anlamı

Sağlık ve Hizmet

Yönetici Burcu: Başak burcu

Yönetici Gezegeni: Merkür

Doğum haritası 6. ev anlamı, Doğum haritasında 6. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 6. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 6. Ev

Doğum haritasında 6. ev, sağlık, iş, günlük rutin, hizmet etme ve çalışma koşullarıyla ilgili alandır. Bu ev, kişinin iş hayatını, iş ortamını, çalışma alışkanlıklarını ve sağlık durumunu temsil eder. Aynı zamanda, kişinin günlük yaşamında üstlendiği sorumluluklar ve hizmet etme eğilimleri de bu evdeki etkilerle bağlantılıdır.

Doğum haritasında 6. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. İş ve Çalışma Hayatı: 6. ev, kişinin iş yaşamını, çalışma ortamını ve meslek seçimini ifade eder. Bu evdeki gezegenler, kişinin çalışma alışkanlıklarını ve iş dünyasındaki deneyimlerini etkileyebilir.
 2. Sağlık ve Bedensel İyilik: Bu ev, kişinin sağlık durumunu, bedensel iyilik halini ve sağlık alışkanlıklarını yansıtır. Kişinin sağlıkla ilgili farkındalığı ve sağlık bakımıyla bağlantısı bu evle ilişkilidir.
 3. Günlük Rutin ve Sorumluluklar: 6. ev, kişinin günlük yaşamındaki rutinleri, günlük sorumluluklarını ve düzenli işlerini ifade eder.
 4. Hizmet ve Yardımseverlik: Bu ev, kişinin başkalarına yardım etme ve hizmet etme eğilimini yansıtır. Kişinin hizmetkarlık veya topluma katkıda bulunma potansiyeli bu evle bağlantılıdır.
 5. Çalışma Koşulları ve İş Arkadaşları: 6. ev, kişinin çalışma koşullarını, iş arkadaşlarını ve iş ortamındaki ilişkilerini temsil eder. Kişinin çalışma ortamındaki uyumu ve iş arkadaşlarıyla ilişkileri bu evdeki etkilere göre şekillenir.
 6. Rutin ve Verimlilik: Bu ev, kişinin günlük hayatta ne kadar verimli olduğunu ve günlük rutinleri nasıl organize ettiğini ifade eder.
 7. Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar: 6. ev, evcil hayvanlarla ve hayvanlarla olan ilişkiyi yansıtır. Kişinin hayvanlara olan ilgisi ve ilişkisi bu evle bağlantılıdır.

Doğum haritasında 6. evdeki gezegenler ve bu evle ilişkili diğer astrolojik faktörler, kişinin iş hayatı, sağlık durumu ve günlük yaşamı hakkında daha derin bir anlayış sağlar. Ancak, 6. evin yorumlanması, doğum haritasının diğer evleri ve etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Doğum Haritasında 7. Evin Anlamı

Alçalan Burç, Evlilik ve Ortalıklar

Yönetici Burcu: Terazi burcu

Yönetici Gezegeni: Venüs

Doğum haritası 7. ev anlamı, Doğum haritasında 7. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 7. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 7. Ev

Doğum haritasında 7. ev, astrolojide “Alçalan Burç” olarak da adlandırılır ve ilişkiler, evlilik, iş ortaklıkları ve açık düşmanlıkları temsil eder. Bu ev, kişinin diğer insanlarla olan ilişki tarzını ve partner seçimini ifade eder. Aynı zamanda kişinin evlilik ve iş ortaklığı gibi yakın ilişkilerdeki deneyimlerini yansıtır.

Doğum haritasında 7. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. İlişkiler ve Evlilik: 7. ev, kişinin romantik ilişkileri, evlilik potansiyeli ve evlilik ortağı seçimini ifade eder. Kişinin ilişki tarzı ve evlilikteki deneyimleri bu evde belirginleşir.
 2. İş Ortaklıkları: Bu ev, kişinin iş ortaklıklarını ve işbirliği yapma eğilimini temsil eder. İş hayatında diğer insanlarla olan ilişkiler ve işbirliği becerileri bu evle bağlantılıdır.
 3. Düşmanlıklar ve Rekabet: 7. ev, kişinin açık düşmanlıkları ve rekabetçi ilişkileri ifade eder. Kişinin başkalarıyla olan çatışmaları ve rekabetçi durumları bu evdeki etkilere göre şekillenir.
 4. İlişkide Denge ve Uyum: Bu ev, kişinin ilişkilerde denge ve uyum arayışını yansıtır. Kişi, evlilik veya ortaklıkta ne tür bir uyum aradığı ve ilişkideki dengeye ne kadar önem verdiği bu evle ilişkilidir.
 5. Evliğin Açık ve Gizli Düşmanları: 7. ev, evliliğin ve yakın ilişkilerin açık veya gizli düşmanlarını ifade eder. Kişinin evlilik veya ilişkilerde karşılaştığı zorluklar ve rekabetçi durumlar bu evle ilişkilendirilir.
 6. Sosyal Yolculuk: Bu ev, kişinin sosyal yönünü ve diğer insanlarla olan etkileşimini temsil eder. Kişinin başkalarıyla ilişkileri ve sosyal çevrede nasıl etkileşimde bulunduğu bu evde etkilidir.
 7. Diplomasi ve Uyum Sağlama: 7. ev, kişinin diplomasi ve uyum sağlama becerilerini ifade eder. Kişinin başkalarıyla ilişkilerinde ne kadar uyumlu ve anlayışlı olduğu bu evle bağlantılıdır.

Doğum haritasında 7. evdeki gezegenler ve bu evle ilişkili diğer astrolojik faktörler, kişinin ilişkileri, evlilik potansiyeli ve iş ortaklıkları hakkında daha derin bir anlayış sağlar. Ancak, 7. evin yorumlanması, doğum haritasının diğer evleri ve etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Doğum Haritasında 8. Evin Anlamı

Madde Ötesi ve Cinsellik

Yönetici Burcu: Akrep burcu

Yönetici Gezegeni: Mars ve Pluto

Doğum haritası 8. ev anlamı, Doğum haritasında 8. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 8. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 8. Ev

Doğum haritasında 8. ev, astrolojide miras, dönüşüm, ölüm, cinsellik, başkalarının parası, ruhsal dönüşüm ve gizli konularla ilişkilendirilen alandır. Bu ev, kişinin derin duygusal bağlantılarını, içsel dönüşümünü ve başkalarıyla paylaşılan kaynakları temsil eder. Aynı zamanda, 8. ev, ruhsal anlamda büyüme ve dönüşüm süreçlerini ifade eder.

Doğum haritasında 8. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. Miras ve Başkalarının Parası: 8. ev, miras, başkalarından gelen para, borçlar ve ortak maddi kaynaklarla ilişkilidir. Bu evdeki gezegenler, kişinin maddi kaynaklarını nasıl yönettiğini ve başkalarıyla finansal paylaşımlarını etkileyebilir.
 2. Dönüşüm ve Yenilenme: Bu ev, kişisel dönüşüm ve ruhsal yenilenme süreçlerini yansıtır. Kişinin içsel olarak nasıl büyüdüğü ve değiştiği bu evle bağlantılıdır.
 3. Cinsellik ve Erotik: 8. ev, cinsellik, erotik bağlantılar ve derin duygusal bağlanmayla ilişkilidir. Bu evdeki gezegenler, kişinin cinsel enerjisini ve yakın ilişkilerdeki tutkuyu etkileyebilir.
 4. Ölüm ve Yeniden Doğuş: Bu ev, ölüm ve yeniden doğuş kavramlarıyla ilişkilidir. Ancak, 8. evdeki ölüm, gerçek fiziksel ölümü değil, bir durumun sona ermesini ve yeni bir başlangıcı ifade eder.
 5. Ruhsal Dönüşüm: 8. ev, ruhsal ve psikolojik dönüşüm süreçlerini ifade eder. Kişinin içsel olarak nasıl dönüştüğü ve büyüdüğü bu evle bağlantılıdır.
 6. Gizli Konular ve Gizlilik: 8. ev, gizli konuları ve gizliliği yansıtır. Kişinin gizli işlerle ve derinlemesine araştırma gerektiren konularla ilgisi bu evdeki etkilerle bağlantılıdır.
 7. Astrolojideki Gizli Bilgiler: Bazı astrologlara göre, 8. ev astrolojide gizli bilgileri, ezoterik bilgiyi ve okültizmle ilgili konuları temsil eder.

Doğum haritasında 8. evdeki gezegenler ve bu evle ilişkili diğer astrolojik faktörler, kişinin dönüşüm, cinsellik, maddi kaynaklar ve diğer 8. ev temalarıyla nasıl etkileşimde olduğunu gösterir. Ancak, 8. evin yorumlanması, doğum haritasının diğer evleri ve etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Doğum Haritasında 9. Evin Anlamı

Yüksek Öğrenim Evi

Yönetici Burcu: Yay burcu

Yönetici Gezegeni: Jüpiter

Doğum haritası 9. ev anlamı, Doğum haritasında 9. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 9. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 9. Ev

Doğum haritasında 9. ev, astrolojide “Yüksek Öğrenim Evi” olarak da adlandırılır ve inançlar, felsefe, uzak seyahatler, yüksek eğitim, spiritüel arayışlar ve entelektüel ilgi alanlarıyla ilişkilidir. Bu ev, kişinin dünya görüşünü, genişlemeyi ve öğrenmeyi temsil eder. Aynı zamanda kişinin spiritüel gelişimi ve anlam arayışları da bu evde ifade edilir.

Doğum haritasında 9. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. İnançlar ve Felsefe: 9. ev, kişinin inanç sistemlerini, felsefi görüşlerini ve dünya görüşünü ifade eder. Bu evdeki gezegenler, kişinin inançlarını nasıl deneyimlediğini ve yaşadığını etkileyebilir.
 2. Yüksek Eğitim ve Uzak Seyahatler: Bu ev, yüksek öğrenim, üniversite eğitimi, yurt dışında eğitim ve uzak seyahatlerle ilişkilidir. Kişinin öğrenme ve keşfetme arzusu bu evle bağlantılıdır.
 3. Spiritüel Arayışlar: 9. ev, kişinin spiritüel arayışlarını ve ruhsal gelişimini ifade eder. Kişinin manevi deneyimleri ve spiritüel bağlantısı bu evdeki etkilerle belirginleşir.
 4. Entelektüel İlgi Alanları: Bu ev, kişinin entelektüel ilgi alanlarını ve akademik ilgisini temsil eder. Kişinin öğrenmeye olan merakı ve entelektüel potansiyeli bu evle ilişkilidir.
 5. Farklı Kültürler ve Yabancı Ülkeler: 9. ev, kişinin farklı kültürlere, yabancı ülkelere ve yabancılarla olan etkileşimine işaret eder. Kişinin açık fikirli olma ve dünya genelinde nasıl bağlantılar kurduğu bu evle bağlantılıdır.
 6. Hukuk ve Adalet: Bu ev, hukuk, adalet sistemi ve yargı ile de ilişkilidir. Bu evdeki gezegenler, kişinin hukuki konulardaki deneyimlerini ve adalet anlayışını etkileyebilir.
 7. Kitaplar, Yayınlar ve Yayıncılık: 9. ev, kitaplar, yayınlar, yayıncılık ve yazarlıkla ilişkilidir. Kişinin öğrenme ve bilgi paylaşımı ile ilgili faaliyetleri bu evde etkili olabilir.

Doğum haritasında 9. evdeki gezegenler ve bu evle ilişkili diğer astrolojik faktörler, kişinin inançları, öğrenme arzusu, spiritüel yönü ve dünya görüşü hakkında daha derin bir anlayış sağlar. Ancak, 9. evin yorumlanması, doğum haritasının diğer evleri ve etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Doğum Haritasında 10. Evin Anlamı (MC)

Toplumsal Statü ve Kariyer

Yönetici Burcu: Oğlak burcu

Yönetici Gezegeni: Satürn

Doğum haritası 10. ev anlamı, Doğum haritasında 10. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 10. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 10. Ev

Doğum haritasında 10. ev, astrolojide “Midheaven” (MC) olarak da adlandırılır ve kariyer, toplumsal statü, hedefler, başarılar ve kamu imajı ile ilişkilidir. Bu ev, kişinin toplumdaki rolünü ve dış dünyadaki itibarını temsil eder. Aynı zamanda kişinin kariyer hedefleri, mesleki yönü ve toplum içindeki yerini de ifade eder.

Doğum haritasında 10. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. Kariyer ve Mesleki Başarı: 10. ev, kişinin kariyerini, meslek seçimini ve mesleki başarılarını ifade eder. Bu evdeki gezegenler, kişinin kariyer yolunu ve başarılarını etkileyebilir.
 2. Toplumsal Statü ve İtibar: Bu ev, kişinin toplumsal statüsünü ve dış dünyadaki itibarını yansıtır. Kişinin toplum içinde nasıl algılandığı ve ne kadar saygı gördüğü bu evle bağlantılıdır.
 3. Hedefler ve Ulaşmak İstediği Nokta: 10. ev, kişinin hedeflerini, kariyer hedeflerini ve ulaşmak istediği noktayı ifade eder. Kişinin toplumda ne tür bir rol üstlenmek istediği bu evdeki etkilere göre belirlenir.
 4. Kamu İmajı ve İtibar Yönetimi: Bu ev, kişinin kamu imajını ve toplumdaki algısını yansıtır. Kişinin kendisini nasıl sunacağı ve itibarını nasıl yöneteceği bu evle ilişkilidir.
 5. Sosyal Sorumluluklar: 10. ev, kişinin toplumda ve iş yaşamında üstlendiği sorumlulukları temsil eder. Kişinin sosyal rolü ve topluma katkıları bu evde belirginleşir.
 6. Kariyer Yolu ve Başarı için Çaba: Bu ev, kişinin kariyer yolunda ne tür çabalar harcadığını ve başarıya ulaşmak için neler yaptığını ifade eder.
 7. Yetenekler ve Mesleki Beceriler: 10. evdeki gezegenler, kişinin mesleki becerilerini ve yeteneklerini etkileyebilir. Kişinin hangi alanda başarılı olacağı ve meslek hayatındaki potansiyeli bu evle bağlantılıdır.

Doğum haritasında 10. evdeki gezegenler ve bu evle ilişkili diğer astrolojik faktörler, kişinin kariyer yolu, mesleki hedefleri ve toplumsal rolü hakkında daha derin bir anlayış sağlar. Ancak, 10. evin yorumlanması, doğum haritasının diğer evleri ve etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Doğum Haritasında Midheaven (MC)

Doğum haritasında Midheaven (MC), astrolojide 10. evin en tepesinde bulunan noktadır. Doğum haritası, bir kişinin doğduğu anda gökyüzünde yer alan gezegenlerin konumlarını ve açılarını gösteren bir haritadır. Midheaven, doğum haritasının en önemli açılardan birini temsil eder ve kişinin kariyeri, toplumsal statüsü, amaçları ve dış dünyayla olan ilişkilerini belirleyen birçok önemli konuyu ifade eder.

Midheaven anlamı ve önemi özetle şu şekilde açıklanabilir,

 1. Kariyer ve Toplumsal Statü: Midheaven, kişinin kariyerini, mesleğini ve toplumsal statüsünü temsil eder. Buradaki gezegenler ve açılar, kişinin iş yaşamında başarıya ulaşma eğilimini ve toplum içindeki rolünü etkiler.
 2. Amacın Belirginleştirilmesi: Midheaven, kişinin hayat amacını ve hedeflerini belirlemesine yardımcı olabilir. Bu nokta, kişinin neleri başarmak istediğini ve ne tür bir miras bırakmak istediğini ifade eder.
 3. Dış Dünyayla İlişkiler: Midheaven, kişinin dış dünyayla nasıl etkileşimde bulunacağını ve toplum içinde nasıl görülmek istediğini gösterir. Toplum içinde nasıl algılanmak istediği ve kendi kimliğini nasıl yansıtmak istediğiyle ilgili önemli bilgiler sağlar.
 4. Başarı ve İş Hayatı: Midheaven, kişinin başarı düzeyini ve iş hayatındaki potansiyelini yansıtır. Kariyerdeki yükselme ve başarı, buradaki gezegenler ve açılarla bağlantılı olabilir.
 5. Ebeveyn ve Otorite Figürleri: Midheaven, kişinin ebeveynlerini veya otorite figürlerini temsil edebilir. Ebeveynlerin mesleki etkinliği ve toplumsal statüsü hakkında da bilgi verebilir.
 6. Kişisel İmaj ve Davranış: Midheaven, kişinin dış dünyaya nasıl görünmek istediğini ve nasıl davranmak istediğini ifade eder. Toplumsal etkileşimlerde nasıl algılanmak istendiğine dair ipuçları sunar.

Midheaven, doğum haritasında Güneş ve Ay dışındaki diğer gezegenlerle ve burçlarla bağlantılıdır. Buradaki gezegenlerin ve açıların analizi, kişinin kariyer potansiyelini, toplumsal rolünü ve manevi hedeflerini anlamada önemli ipuçları sağlar. Astrologlar, kişinin doğum haritasındaki Midheaven’i, kariyer seçimleri, toplumsal roller ve dış dünya ile olan ilişkileri analiz ederek danışanlarına rehberlik ederler. Ancak, astroloji bir bilim değildir ve yorumlar bireysel inançlara ve deneyimlere göre farklılık gösterebilir.

Doğum Haritasında 11. Evin Anlamı

Umutlar ve Hedefler Evi

Yönetici Burcu: Kova burcu

Yönetici Gezegeni: Uranüs ve Satürn

Doğum haritası 11. ev anlamı, Doğum haritasında 11. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 11. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 11. Ev

Doğum haritasında 11. ev, astrolojide “Umutlar ve Hedefler Evi” olarak da adlandırılır ve arkadaşlar, sosyal çevre, gruplar, hayaller, hedefler ve toplumsal ilişkilerle ilişkilendirilir. Bu ev, kişinin sosyal ağını, toplumsal bağlantılarını ve insanlarla olan ilişkilerini temsil eder. Aynı zamanda kişinin geleceğe yönelik hedeflerini ve ideallerini de ifade eder.

Doğum haritasında 11. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. Arkadaşlar ve Sosyal Çevre: 11. ev, kişinin arkadaşlarını, sosyal çevresini ve grup ilişkilerini yansıtır. Kişinin hangi tür insanlarla arkadaşlık ettiği ve sosyal çevresinin niteliği bu evle bağlantılıdır.
 2. Hedefler ve Umutlar: Bu ev, kişinin gelecekteki hedeflerini, ideallerini ve umutlarını ifade eder. Kişinin hayatta neyi başarmak istediği ve gelecekteki planları bu evdeki etkilerle belirlenir.
 3. Toplumsal İlişkiler ve Grup Katılımı: 11. ev, kişinin toplum içindeki rolünü, toplumsal ilişkilerini ve gruplara katılımını temsil eder. Kişinin toplumda nasıl yer aldığı ve diğer insanlarla toplumsal düzeyde nasıl etkileşimde bulunduğu bu evde belirginleşir.
 4. Topluluk Çalışmaları ve Sosyal Sorumluluk: Bu ev, kişinin topluluk çalışmalarına, sosyal sorumluluk projelerine ve grup faaliyetlerine olan ilgisini ifade eder.
 5. Hayaller ve İdealizm: 11. ev, kişinin hayallerini, idealizmini ve geleceğe dair umutlarını yansıtır. Kişinin hayat vizyonu ve idealleri bu evle bağlantılıdır.
 6. İnovasyon ve Değişim: Bu ev, kişinin inovatif ve yenilikçi yönünü ifade eder. Kişinin değişime olan açıklığı ve toplumsal dönüşümle ilgili bakış açısı bu evle ilişkilidir.
 7. Grup Çalışmaları ve Ekip Çalışması: 11. ev, kişinin grup çalışmalarına olan eğilimini ve ekip çalışması becerilerini yansıtır. Kişinin başkalarıyla işbirliği yapma tarzı ve grup içinde nasıl etkileşimde bulunduğu bu evde etkili olabilir.

Doğum haritasında 11. evdeki gezegenler ve bu evle ilişkili diğer astrolojik faktörler, kişinin sosyal çevresi, arkadaş ilişkileri, toplumsal bağlantıları ve hedefleri hakkında daha derin bir anlayış sağlar. Ancak, 11. evin yorumlanması, doğum haritasının diğer evleri ve etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Doğum Haritasında 12. Evin Anlamı

Gizli Düşmanlar, Ruhsal Derinlik ve Bilinçaltı

Yönetici Burcu: Balık burcu

Yönetici Gezegeni: Neptün ve Jüpiter

Doğum haritası 12. ev anlamı, Doğum haritasında 12. evin anlamı, özellikleri ve etkisi

Doğum haritasında 12. ev tüm konumları ve özellikleri için Doğum Haritasında 12. Ev

Doğum haritasında 12. ev, astrolojide “Gizli Düşmanlar ve Bilinçaltı Evi” olarak da adlandırılır ve gizli düşmanlar, bilinçaltı, ruhsal arayışlar, yalnızlık, geri çekilme ve kısıtlanmış özellikler ile ilişkilendirilir. Bu ev, kişinin bilinçaltı dünyasını, gizli korkularını ve içsel zorluklarını temsil eder. Aynı zamanda kişinin manevi arayışları ve ruhsal büyüme süreçleri de bu evde ifade edilir.

Doğum haritasında 12. evin anlamı, özellikleri ve etkileri şunlardır

 1. Bilinçaltı ve Rüyalar: 12. ev, kişinin bilinçaltı dünyasını, rüyalarını ve içsel dünyasını ifade eder. Bu evdeki gezegenler, kişinin bilinçaltı zihni ve içsel düşünceleri üzerinde etkili olabilir.
 2. Gizli Düşmanlar ve Kısıtlamalar: Bu ev, kişinin gizli düşmanlarını ve potansiyel kısıtlamalarını temsil eder. Kişinin karşısında açıkça görülmeyen engeller ve zorluklar bu evle ilişkilidir.
 3. Ruhani Deneyimler ve Ruhsal Arayışlar: 12. ev, kişinin ruhani deneyimlerini, içsel arayışlarını ve ruhsal büyüme süreçlerini ifade eder. Kişinin manevi yolculuğu ve içsel keşifleri bu evde belirginleşir.
 4. Yalnızlık ve Geri Çekilme: Bu ev, kişinin yalnızlık duygusunu, geri çekilme ihtiyacını ve içsel huzuru arayışını yansıtır.
 5. Kader: 12. ev, kişinin ruhsal bağlantılarını ve kaderle ilişkisini ifade eder. Bu evdeki etkiler, kişinin bilinçaltını etkileyen deneyimlerini ve derslerini yansıtabilir.
 6. Hayır Kurumları ve Yardım: Bu ev, kişinin hayır kurumlarına, yardım projelerine ve topluma hizmet etme eğilimini yansıtır.
 7. Kendini Feda Etme ve Empati: 12. ev, kişinin kendini feda etme eğilimini, empati yeteneğini ve başkalarına olan anlayışını ifade eder.

Doğum haritasında 12. evdeki gezegenler ve bu evle ilişkili diğer astrolojik faktörler, kişinin bilinçaltı dünyası, ruhsal deneyimleri ve içsel zorlukları hakkında daha derin bir anlayış sağlar. Ancak, 12. evin yorumlanması, doğum haritasının diğer evleri ve etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir.

 

Doğum Haritasında Evlerin Anlamı
www.akrepblog.com
28 Temmuz 2023

Son Güncelleme 1 Ağustos 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. Nefertiti dedi ki:

  Teşekkür ederim güzel bir kaynak oluşmuş.
  Evlerin etkilerini değiştirmek mümkün mü?

  1. Akrep dedi ki:

   Rica ederim. Öğrenme ve Tecrübe böyle bir şeydir.

 2. Nehir dedi ki:

  Teşekkür ederim. Hepsini bir arada bulnak çok iyi oldu. Ayrı ayrı evler arasında anlam aramak zor oluyordu. 🏵️🌷

  1. Akrep dedi ki:

   Rica ederim. Faydalı olmasını dilerim. 🌷

 3. Scholar dedi ki:

  Merhaba, Sinastri için yorum isteyebilir miyim sizden?

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba Tabiki isteyebilirsiniz. Ancak bu başlık altından değil. Ücretsiz Doğum Haritası başlığını yorumlara açtığımda o başlık altına yazarsanız sıra geldiğinde değerlendirmeye alırım. 🌺 Eğer acil veya özel bir durum varsa belirtirsiniz. (evlilik tarihi yakın olduğu halde emin olamamak ve karar vermek zorunda kalmak gibi)

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.