1. Ev Yengeç Burcunda

1. Ev Yengeç Burcunda, Yengeç 1. evde, 1. ev Yengeç

1. Ev Yengeç Burcunda

1. ev yengeç burcunda nasıl etkiler? Yengeç burcu birinci evde kişiliğimizi ve hayatımızı nasıl etkiler? 1. ev yengeç burcu hangi konuları ele alır?

1. ev yükselen burcumuz olarak ta bilinir. Bizim dışa bakan yönümüzü temsil eder. Başkalarının bizi nasıl gördüğü 1. evle ilgilidir. Bizi görenler ve tanıyanlar büyük oranda yükselen burcumuzla tanırlar. Karakterimiz, dünyaya bakış açımız, verdiğimiz tepkiler ve aktivitelerimiz bu konumla ilgilidir.

1. Evin Sahibi: Koç Burcu

Yönetici Gezegeni: Mars’tır.

1. Ev Yengeç Burcunda Genel Özellikleri

 • Duygusal
 • Tedirgin
 • Ailesine ve akrabalarına bağlılık
 • Geleneksel
 • Evcimen
 • Romantik
 • Nostaljik
 • Koleksiyoncu
 • Duygularda ani değişimler
 • Sahiplenici
 • Hayal alemi
 • Güçlü hafıza
 • Güçlü sezgiler

1. ev yengeç burcunda farklı titreşimlere son derece açık olan yükselen yengeç burcu insanları, psişik hassasiyete yatkın ve dış uyarıcılara açıktır. Yengeç burcu Ay etkisi altında bulunduğu için günlük yaşamda duygularında ve ruh hallerinde ani değişimler ve çalkantılar çok sık görülür. Sezgilerin ve duyguların yoğunluğu, karar aşamasında belirleyiciliğe sahiptir. Düşünsel yanı da oldukça güçlü olmasına rağmen, 1. ev yengeç burcunda olanlar duygularıyla hayata katılımda bulunmayı tercih ederler.

Baskın olan duygularıdır. Dışarıdan onları görenler onları tedirgin, duygusal ve panik atak olarak görebilirler. Her an bir şeyler olacakmış hissi 1. ev yengeç burcunda olanların yaşamı tedirgin bir şekilde yaşamalarına neden olur. Korku ve panik havası hakimdir. Çocuklarına karşı aşırı korumacı tavırları onların baskın bir kişiliğe sahip olmalarına neden olabilir. Doğum haritasında bu konumu destekleyen açılarda varsa iç dünyaları farklı da olsa dışa yansıyan yönleri yengeç burcu özelliklerini yansıtır.

Aileye Bağlılık ve Psişik Özellikler

Duygularını kontrol etmeyi öğrenen Yükselen Yengeç Burcu bireyi, çevresindeki olaylara ve insanlara daha anlayışlı ve esnek davranabilme yeteneğini de geliştirir. Aile, ev yaşantısı ve gelenekler Yükselen yengeç burcunun hayatındaki en önemli başlıklardır.

Geçmişe ve ailesine karşı derin bir bağlılığı olan 1. ev yengeç burcunda olan kişi, ailesinden ve akrabalarından kendisine kalan mirasa sahip çıkmak konusunda maharetlidir. Gerek kolayca endişelenmeye yatkın yapısı gerekse nostaljik doğası nedeniyle, olmadık şeyleri biriktirmek, toplamak ve saklamak da tipik karakteristikleri arasında bulunur.

Yükselen yengeç burcu insanları, duygusal ve hassas yapısından dolayı etrafında bulunanların negatif enerjisinden etkilenebilir. Kendisini nasıl deşarj edeceğini öğrenemezse duygusal ve ruhsal sorunlar yaşayabilir. Meditasyon, Derin trans veya ruhsal dengesini koruyacak ibadetlerle enerjisini dengeleyebilir. Psişik özellikleri belirginse kendisini tanıması ve psişik saldırılardan korunma yollarını öğrenmesi gerekir.

1. Ev Yengeç Burcunda Duygusal Derinlik

1. ev yengeç burcunda olanlar,

 • çevrelerine karşı oldukça duyarlı,
 • sezgisel ve
 • koruyucu tiplerdir.

Yumuşak konuşan, kendilerini hemen belli etmek istemeyen, özellikle çocukken çekingen bir doğaları olabilir. Son derece becerikli ve sevdiklerini korumak, kollamak, anne ve babalık yapma konusunda arzuludurlar.

1. ev yengeç burcunda alınan etkiler feminen ve anaç bir hava verir. Hassas ve kibar yapıdadırlar. Duygusal bağlılıkları ve sahiplenici yanları çok güçlüdür. Bu sebeple hemen kırılabilir ve alınganlık gösterebilirler. Böyle bir durumda içlerine çekilirler.

1. evi yengeç burcunda olan insanların duyguları çok değişkendir, bir an tutkulu, heyecanlı, yarım saat sonra somurtkan davranabilirler. 1. ev yengeç burcunda olanlar

 • ev
 • maddi güvence,
 • ailevi konular,
 • anneleri ile ilişkileri

hayatlarında merkezcil bir rol oynar.

 • Genç yaşta ev sahibi olmak,
 • mutlu bir aile yaşantısı ve
 • güven isteği gösterebilirler.

1. Ev Yengeç Burcunda Ay’ın Etkisi

Yükseleni yengeç burcu olan insanlar dışa bakan yönleri ile doğal olarak ay etkisi altındadırlar. 1. ev yengeç burcunda olan insanlar geleneklere ve toplumun neler dediğine önem verirler ve uyum göstermek isterler. Muhafazakar bir yapıya sahiptirler. Hayal güçleri oldukça yüksektir. İmajinasyon teknikleri ile bu yönlerini geliştirdiklerinde enerjilerini istedikleri şekilde yönlendirebilirler. Bilinçli rüya ve kısmi astral seyahat yapma becerileri vardır.

Yengeç burcunun yöneticisi Ay olduğu için, ufukta Yengeç burcu yükseldiği zaman, Ay haritada daha büyük bir öneme sahiptir. Ay baskın tesiriyle, hassas ve utangaçlığa eğilimli bir kişiliğin ortaya çıkmasına sebep olur.

1. ev yengeç burcu olan kişi, hisleriyle hareket etmeyi tercih eder. Duyguların, hislerin ve duyarlılıkların sembolü olan Ay, Yükselen yengeç burcu karakterinde kendisini sergiler. Diğer yandan Ay, annelik içgüdüsü ile de bağlantılıdır.

1. evi yengeç burcunda olan insanlar, kendilerine yakın olan diğer kişileri de en az kendileri kadar koruma altına alma gereksinimi hissederler. Ailenin dışında, yakın arkadaşlarına karşı bile bu tür bir tavır içerisindedirler. Yükselen Yengeç’in insanı sahiplenici, hassas ve kırılgandır. Yengeç’i Ay yönettiği için, onun ruh haline bağlı, değişken karakteristikleri Yükseleni Yengeç olan bir kişinin hareketlerinde kolayca izlenebilir.

1. ev yengeç burcunda olan kişi aynı gün içinde birbirinden çok farklı ruh halleri sergileyebilir. Duygularını kontrol edebildiği zamanlarda dünyanın en anlayışlı ve duyarlı insanıdır. Sevecendir ve kabullenicidir. Kontrolü kaybettiğinde ise mutsuz ve hüzün doludur. Özellikle dolunay dönemlerinde gergin bir ruh haline bürünür.

1. Ev Yengeç Burcu ve Kontrol Mekanizması

1. evde yengeç burcunda olan biri çevresindeki insanların duygularını ve enerjilerini bir sünger gibi emer, onların etkisinde kalarak kendi yolundan ayrılıp hedeflerini kaybedebilir. Enerjisinin olumsuz ifadesi suçluluk ve kıskançlık duyguları göstermektir. Başlangıçta belirli bir hedefi ve amacı vardır. Sonra olumsuz kişilerin ve şartların da katkısıyla yan yollara bakmaya başlar. Kendi yaşamını başkalarınınkilerle karşılaştırıp üretici olmayan çabalara girişir. Kendisine acır, şartları veya hayatı suçlar, yaralanmış hisseder. Sonra saklanma dönemi gelir.

Duygusal reaksiyonları algısını bulanıklaştırdığı için içinde bulunduğu durumu gerçekçi olarak analiz etmeyi reddeder. Kendi durumuna uygun ikinci bir hayal dünyası inşa ederek orada kendi kurguladığı duygularla barışık yaşamaya başlar. Ancak gerçeklikten koptuğunu zamanla anlayabilir. Bir süre acı çektikten sonra asıl suçlunun koşullar değil kendisi olduğuna karar verir. Bu defa suçluluk duygusu öne çıkar. Alınganlaşır ve kırıcı olur. İç dünyasına çekilir ve herkesi uzaklaştırır. Sigara, yemek ve içkiyi ağzından eksik etmeyerek oral gereksinimlerini karşılamaya çalışır. Dipsiz bir kuyuya düşmüş gibidir. Kurtuluş zemini bu düzeni bilinçli olarak fark etmesinde saklıdır.

1. ev yengeç burcunda olan biri kendini disiplin altına alması, sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesi duygusal problemlerini halletmesine yardımcı olur. Yükselen yengeç burcu duygularıyla barışıp, onları rahatça ifade edebildiği sürece hayatta başarıyı yakalayabilir. Duyarlılığı sayesinde insanlığın ortak noktalarını anlar ve onlara nasıl yardımcı olacağını bilir. Onun insanlığa katkıda bulunma yolu kendi duygusal acıları kanalıyla başkalarının acılarını anlamasından geçer. Zekasını ve analitik kabiliyetini kullanabilirse çevresine yararlı olur. Koruyucu içgüdüleri ortaya çıkar ve mükemmel bir tedavici, iyileştirici olur.

1. Ev Yengeç Burcu Bilgi Edinme ve Hafıza

Ay doğum haritasındaki en hareketli cisimlerden biri olduğu için devamlı konumu ve açıları değişir ve böylece ortaya çoğu konuda meraklı, meraklı olduğu kadarda yetenekli bir insan çıkar. 1. ev yengeç burcunda olan biri ilgisini çeken her konuda bilgi sahibi olmak ister. Bilgi sahibi olduğu konuları da asla unutmaz çünkü Ay, ayrıca RNA’yı ve dolayısıyla da hafızayı yönetir. Merak ve hafıza bilgi için iyi bir karışımdır.

Mükemmel bir hafızayla donatılan bu meraklı kişilik elbette birden fazla konuda bilgi sahibi olacaktır. Bu sebeple 1. ev yengeç burcunda olan insanlar çalışan yerine çalıştıran konumda olur ya da kendi iş konularının patronudurlar. Ve bu yüzden bu insanları belirli bir alana yönelik bilginin yeterli olduğu bir konumda çok sık göremeyiz.

Hayatlarının ilk dönemlerinde özellikle kendi düşüncelerinden ziyade başkalarının düşüncelerini ve ürettiklerini benimseyerek başkalarının görüş ve düşüncelerinden beslenirler. Bu yaklaşım kendi yeteneklerini keşfettikleri anda biter ama önemli olan ileriki yaşlarda onlara engel olmayacak hafiflikte kalmasıdır. Çünkü Ay kişinin, aldığı konuma göre özel bilgi peşinde koşmasını sağlar.

1. Evde Yengeç Burcun da Taklit ve Gelecek

1. ev yengeç burcunda olan insanların inanılmaz bir taklit ve adapte olma yetenekleri olduğu için her ortama uyum sağlayabilirler. Ortam istediği kadar zor ya da alışılmadık olsun. Buna rağmen Yengeç, yükselende olunca kişiyi tamamen bağımsız biri yapar. Öyle ki kan bağı bile arada sevgi olmazsa önemsiz kalabilir onlar için. Su kenarında, konforlu ama çok büyük olmayan bir evde oturmak özel amaçlarıdır. Özellikle balıkçılık ya da suyla ilgili uğraşlar ilgilerini çeker. Bu yüzden yükselen Yengeç, şu anki zamandan ziyade, geleceği için çalışır.

Eğer kişinin Ay’ı, Merkür ya da Neptün’le sert açı yapıyorsa kişiyi insanları yanıltan bir kişiliğe iter. Bulunduğu evin konularına göre kişide, o konularla ilgili yanıltıcılık var diyebiliriz. Gerçek benliklerini çoğu zaman göstermezler. Örneğin üzüntülü anlarında mutlu, mutlu oldukları anlarda da üzüntülü görünebilirler. İyi bir rol yapma becerileri vardır. Size aslında varolmayan bir hayal dünyasını yansıtabilirler.

Ruhsal Yapıları

Yükselen burcu yengeç olanların en tipik özelliği saman altından su yürütmektir. Çok sık mevki ve iş değiştirirler. Bu da adlarının kötüye çıkmasına yol açacaktır. 1. ev yengeç burcunda ise davranışları sessiz bir şekilde sabırsız ve katı olabilir. Aniden öfkelenir ama, adeta kendi içinde taşan bir deniz gibidirler. Öfkelerini iç dünyalarında sakladıkları için kendileri ile başbaşa kaldıklarında için için kendilerini yer bitirirler.

Ruhsal durumları gel-git olayları gibi sürekli değişir. Tehlikeler karşısında çekingen, ama manevi ve entelektüel konularda bulutlu, gizemli bir havaya girerler. Bazen kendisine olan güvenini tamamen kaybettiğini de olur. 1. ev yengeç burcunda ise aşk, çocuklar, güvendiği insanlar ve akrabalar para kaybetmesine yol açabilecek konulardır. Bu durumlar daha çok hayatının erken yaşlarında yer alır. Sonraki yıllarda edindiği tecrübelerle daha varlıklı ve başarılı olabilir.

Kıskançlıklar, çekememezlikler ve olası iftiralar karşılaşabileceği sorunlar arasındadır. Ruhsal ve duygusal sorunlarla yeterince boğuştuktan sonra 35 – 40 yaşlarına ulaştığında yaşam daha kolay hale gelmeye başlayacaktır.

Son Güncelleme 15 Şubat 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.