Şirket Kurarken Astrolojik Olarak En Uygun Zamanlar

Şirket Kurarken Astrolojik Olarak En Uygun Zamanlar. Yeni iş yeri açarken, yeni şirket kurarken dikkat edilmesi gereken astrolojik konum ve açılar

Şirket Kurarken Astrolojik Olarak En Uygun Zamanlar

Şirket kurarken, yeni bir iş yeri açarken astrolojik olarak hangi açılar ve konumlar olumlu etki yapar? Şirket kurarken hangi açılara bakılmalı ve dikkat edilmeli?

Dünyanın önde gelen firmaları, dünyaya yön veren iş insanları ve hatta ülkeler astrolojik etkileri göz önünde bulundurarak kararlar alıp uygularlar. Mesela 5 yıl sonra astrolojik olarak ekonomik daralma olacağı olasılıklarını göz önüne alarak adım atarlar veya buna göre planlama yaparlar.

Ülkemizde maalesef halen astroloji=fal düşüncesinden tam olarak sıyrılabilmiş değiliz. Daha kötüsü “astroloji, saçmalık” tutumundan bir türlü kurtulup araştırma yapma gereği dahi duyulmuyor. Bu sitedeki ve internetteki diğer sitelerde sunulan bilgiler gerçekten isteyenler için astrolojik verilerin yaşamımızda ne kadar etkili olduğunu test etmek için yeterlidir.

Bilgi, gerçekten arayanları er ya da geç bulur. Doğmayı bekleyen bir ilham varsa, ne yapar eder insanı gün doğumuna götürür.

Bilgi kullanıldığı sürece güzellikler olur. Dilerim kullanılan her bilgi sahibine güzelliklerin kapısını da aralamaya vesile olur. Bireysel olarak yaşanacak her şey toplumu, toplumsal olarak yaşanacak her şey ülkemizi etkileyecektir. Burada sunulan hangi bilginin birkaç güzelliğe sebep olacağını bilemeyiz. Dilerim sayıları az olmaz.

Astrolojik olarak şirket kurmanın en iyi zamanı belirlenirken gezegen, burç ve ev konumları ile açılara bakılır. En uygun zaman belirlenirken çok fazla etken göz önünde bulundurulur ancak kısaca dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalara değinelim. Bu noktalar sadece yeni bir şirket kurarken değil aynı zamanda bir düşünceyi harekete geçirirken veya bir konuda adım atarken de kullanabileceğimiz önemli noktalardır.

Konu ile ilgili yabancı olduğunuz kavramları özellikle olumlu ve olumsuz açıları, konunu sonunda notlar bölümünde bulabilirsiniz.

Şirket kurarken veya yeni bir işe başlarken dikkat etmemiz gereken astrolojik zaman, konum ve açılar şunlardır.

Venüs ve Jüpiter Uyumlu Açıları

Bu iki gezegen genellikle finansal başarıyı sembolize eder. Bir iş kurmak için uygun bir zaman seçerken, Venüs ve Jüpiter’in olumlu açılarına dikkat edilebilir. Bu iki gezegen arasında varolan uyumlu açılar yeni bir iş kurarken veya yeni bir şirket kurarken işlerin daha kolay olması, kolay büyümesi ve olumlu bir sinerji açığa çıkmasında etkili olabilir.

Güneş ve Ay Açıları

Güneş ve Ay’ın açıları, genellikle bir şirketin popülerliğini ve itibarını etkiler.

Ay, şirketin çalışanları, çalışma koşulları ve genel yönetimiyle ilgili iken,

Güneş, şirketin prestiji ve popülaritesiyle ilgilidir.

Mars Enerjisi

Mars, işletmenin enerjisini ve hareketliliğini sembolize eder. Mars’ın olumlu açıları, işletmenin hızlı bir şekilde büyümesini teşvik edebilir.

Satürn Disiplini

Satürn, disiplini ve uzun vadeli planlama yeteneğini sembolize eder. Satürn’ün olumlu açıları, işletmenin uzun vadeli başarısı için önemli bir rol oynayabilir.

Bu etkenleri dikkate alarak en uygun zamanı belirleyebilirsiniz. Ancak, genel olarak, Jüpiter’in etkisi altında olan bir zamanda iş kurmanın olumlu sonuçlar doğurabileceği düşünülmektedir.

Örnek verecek olursak,

Güneş ve Jüpiter arasındaki bir üçgen açı, şirketin başarısını artırabilir.

Mars ve Güneş arasındaki bir kare açı, şirketin başlangıcında zorluklarla karşılaşabileceğini işaret edebilir.

Satürn ve Plüton arasındaki bir üçgen açı, şirketin uzun vadeli kararlılık ve dayanıklılık gösterebileceğine işaret edebilir.

Venüs ve Jüpiter arasındaki bir üçgen açı, şirketin müşteri tabanını artırabileceğini ve finansal başarıyı destekleyebileceğini gösterir.

Uranüs ve Merkür arasındaki bir üçgen açı, şirketin yenilikçi fikirler ve teknolojilerle gelişebileceğini gösterir.

Her doğum haritası farklı olduğu için, kişinin doğum haritasına göre hangi açıların şirket için olumlu olabileceği değişebilir. Ayrıca, şirketin faaliyet gösterdiği sektöre, sektörün için bulunduğu duruma, zamana ve potansiyele göre de farklı açıların etkisi olabilir.

Şirket kurarken, yeni bir işyeri açarken bilinmesi gereken astrolojik açı ve konumlar

Yeni Şirket Açarken veya Yeni Bir İşyeri Açarken Bilinmesi Gereken Bazı Astrolojik Açılar

Açı etkilerine lütfen dikkat edin. Şirketin faaliyet alanı, hedefleriniz ve amaçlarınıza uygun açıları belirlemeye çalışın. Bir açının olumlu olması sizin tüm hedefleriniz için uygun olmayabilir.

Jüpiter’in Güneş İle Yapacağı Üçgen Açı

Bu açı,

 • Genişleme,
 • Büyüme,
 • İlerleme ve
 • İyimserlikle ilişkilendirilir.

Yeni bir şirket açılırken, Jüpiter’in Güneş ile yapacağı üçgen açısı, başarı ve büyüme için olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Venüs’ün Satürn İle Yapacağı Üçgen Açı

Bu açı,

 • Disiplin,
 • Düzen ve
 • Güçlü bir iş ahlakı ile ilişkilendirilir.

Yeni bir şirket açılırken, Venüs’ün Satürn ile yapacağı üçgen açısı, işletmenin sağlam bir temel üzerinde inşa edilmesine destek olabilir.

Mars’ın Jüpiter İle Yapacağı Üçgen Açı

Bu açı,

 • Cesaret,
 • Girişimcilik ve
 • Liderlikle ilişkilendirilir.

Yeni bir şirket açılırken, Mars’ın Jüpiter ile yapacağı üçgen açısı, cesaret ve kararlılıkla hareket etmeye teşvik edebilir.

Ay’ın Venüs İle Yapacağı Üçgen Açı

Bu açı,

 • Duygusal uyum,
 • İlhamlar,
 • Orijinal fikirler,
 • Sanat ve
 • Estetikle ilişkilendirilir.

Yeni bir şirket açılırken, Ay’ın Venüs ile yapacağı üçgen açısı, işletmenin üretken ve duygusal yönlerinin vurgulanmasına yardımcı olabilir.

Güneş’in Uranüs İle Yapacağı Üçgen Açı

Bu açı,

 • Yenilik,
 • Özgünlük ve
 • Orijinal fikirler ile ilişkilendirilir.

Yeni bir şirket açılırken, Güneş’in Uranüs ile yapacağı üçgen açısı, işletmenin benzersiz ve yenilikçi bir şekilde sunulmasına yardımcı olabilir.

Bu açılar sadece örneklerdir ve birçok başka astrolojik faktör de yeni bir şirket açılırken göz önünde bulundurulabilir.

Şirket Kurarken Astrolojik Olarak En Uygun Zamanlar

Astroloji, birçok insan için önemli bir rehberdir ve astrolojik verilerin gerçekten etkili olduğunu bilenler, şirketlerini kurarken astrolojik enerjileri de kullanırlar.

Astrolojide, burçların evler ve açılarla olan ilişkisi büyük önem taşır. Bunların bir kaçını şu şekilde sıralayabiliriz.

Güneş ve Ay’ın Koç veya Aslan Burcunda Olduğu Günler

Güneş ve Ay, doğum haritasında iki en önemli gezegendir ve burçları önemlidir. Koç ve Aslan burçları, girişimcilik ve liderlik için en güçlü burçlar arasında yer alırlar. Bu iki burcun temel görevi yeryüzünde insanlara liderlik ve öncülük yapmaktı. Koç daha sert etkiler, Aslan ise daha ılıman etkilerle bu görevlerini yerine getirirler.

Bu burçlarda Güneş ve Ay’ın olduğu günler, şirket kurmak için en uygun zamanlardan biridir.

Yeniay

Yeniay, yeni başlangıçlar için en iyi zamandır. Yeniay zamanlarında, enerjiler tazelenir ve yenilenir. Bu nedenle, şirket kurmak için yeniay zamanlarını seçmek, şirketin büyümesi için önemli bir fırsat sunar.

Jüpiter ve Venüs’ün Olumlu Açıları

Jüpiter, genişleme ve büyüme ile ilgili bir gezegendir. Venüs ise, güzellik, sanat ve maddi refah ile ilişkilidir. Bu gezegenlerin olumlu açıları, şirket kurmak için ideal bir zamanı işaret eder.

Mars ve Satürn’ün Olumlu Açıları

Mars, enerji ve hareketlilik ile ilişkilidir. Satürn ise, yapılandırma ve disiplinle bağlantılıdır. Bu gezegenlerin olumlu açıları, şirket kurmak için uygun zamanları işaret eder.

Merkür ve Uranüs’ün Olumlu Açıları

Merkür, iletişim ve zeka ile ilişkilidir. Uranüs ise, orijinal fikirler ve yenilik ile bağlantılıdır. Bu gezegenlerin olumlu açıları, yenilikçi bir şirketin kurulması için uygun bir zamandır.

Plüton ve Güneş’in Olumlu Açıları

Plüton, dönüşüm ve yeniden doğuş ile ilişkilidir. Güneş ise, üretkenlik, liderlik ve özgüvenle bağlantılıdır. Bu gezegenlerin olumlu açıları, girişimci bir şirketin kurulması için güçlü bir enerji sağlar.

Terazi Burcunda Dolunay

Terazi, iş ortaklıkları, uyum ve denge ile bağlantılıdır. Dolunay, tamamlanma ve sonuçlanma ile ilişkilidir. Bu nedenle, Terazi burcunda bir Dolunay zamanı, iş ortaklıklarının kurulması ve işe başlamak için uygun bir zaman olabilir. Ancak dolunay enerjilerinin dikkat kullanılması gerekir.

Balık Burcunda Venüs

Balık, ilham, sanat ve maneviyatla ilişkilidir. Venüs ise, güzellik, estetik ve maddi refahla bağlantılıdır. Bu nedenle, Balık burcunda Venüs’ün olduğu bir zaman, ilhama dayalı fikirler ve sanatsal bir iş kurmak için ideal bir zamandır.

Aslan Burcunda Mars

Aslan, liderlik, üretkenlik ve özgüvenle bağlantılıdır. Mars ise, enerji ve hareketlilikle ilişkilidir. Bu nedenle, Aslan burcunda Mars’ın olduğu bir zaman, girişimci bir ruhla bir iş kurmak için uygun bir zamandır.

Şirket kurmak için astrolojik olarak en uygun zamanlar, burçların ev ve açıları ile belirlenir. Şirket kurarken doğru zamanı seçmek, şirketin başarısı için önemli bir faktördür. Ancak, astrolojik faktörlerin yanı sıra, iş planlaması, finansal kaynaklar ve iş stratejisi de önemlidir.

Astrolojik olarak hangi açı, burç ve gezegen konumlarında şirket kurulursa müşteri potansiyeli ve şirketin büyüme olasılığı daha yüksek olur?

Astrolojideki birkaç faktörü bir araya getirerek şirket kurmak, başarı şansını artırabilir. Ancak, burçların ve diğer astrolojik faktörlerin tamamen belirleyici olmadığını unutmamak önemlidir. İşletme başarısını belirleyen birçok faktör vardır ve bu faktörlerin bir araya gelmesi gerekmektedir.

Müşteri Potansiyelini Artıran Açı ve Konumlar

Yeni Ay

Yeni Ay döngüsü, yeni başlangıçlar ve yeni fırsatlarla ilişkilendirilir. Bu nedenle, yeni ay zamanı işletme başlatmak için uygun bir zamandır. Bu zamanlarda özellikle Terazi ve Boğa burçlarındaki Yeni Ay döngüleri finansal konulara, iş anlaşmalarına ve yatırımlara özellikle olumlu etki edebilir.

Jüpiter’in Olumlu Açıları

Jüpiter, genişleme ve büyüme ile ilişkilidir. Jüpiter’in olumlu açıları, büyümeyi teşvik eder ve müşteri potansiyelini artırır. Örneğin, Jüpiter’in Boğa burcunda olduğu bir zamanda işletme başlatmak, özellikle finansal konularda başarılı olmak için faydalı olabilir.

Mars’ın Olumlu Açıları

Mars, enerji, motivasyon ve liderlik ile ilişkilidir. Mars’ın olumlu açıları, girişimci bir ruhla işe başlamak ve şirket büyümesini hızlandırmak için uygun bir zamandır. Özellikle Mars’ın Koç burcunda olduğu bir zamanda, işletme başlatmak cesaret ve liderlik için uygun bir zamandır.

Güneş ve Satürn’ün Olumlu Açıları

Güneş üretkenlik, liderlik ve özgüvenle bağlantılıdır. Satürn ise, yapılandırma, sınırlama ve disiplinle ilişkilidir. Güneş ve Satürn’ün olumlu açıları, üretkenliği disiplin ve yapılandırmayla birleştirerek şirketin büyüme potansiyelini artırabilir.

Venüs’ün Olumlu Açıları

Venüs, güzellik, estetik ve maddi refahla bağlantılıdır. Venüs’ün olumlu açıları, müşteri potansiyelini artırabilir ve şirketin büyümesini hızlandırabilir. Özellikle Venüs’ün Boğa burcunda olduğu bir zamanda işletme başlatmak, finansal konularda başarılı olmak için faydalı olabilir.

Konu İle İlgili Notlar ve Açıklamalar

Konu içerisinde geçen bazı kavramların açıklamalarını burada bulabilirsiniz.

Olumlu (uyumlu) ve Gerilimli (olumsuz) Açılar

Astrolojik olarak birçok açı ve hepsinin farklı bir etkisi vardır. Aşağıda bazı yaygın olumlu ve gerilimli açıları bulabilirsiniz.

Olumlu Açılar

Konjunksiyon: 0 derece aralığındaki açılar. İki gezegen arasında uyumlu ve güçlü bir bağlantı kurulduğunu gösterir.

Trine: 120 derece aralığındaki açılar. İki gezegen arasında uyumlu bir enerji ve olumlu fırsatlar getirir.

Sextile: 60 derece aralığındaki açılar. İki gezegen arasında olumlu bir iletişim ve fırsatlar getirir.

Yarım-Sextile: 30 derece aralığındaki açılar. İki gezegen arasında ufak ama olumlu bir etkileşim vardır.

Semi-Sextile: 15 derece aralığındaki açılar. İki gezegen arasında ufak ama olumlu bir bağlantı kurulduğunu gösterir.

Gerilimli Açılar

Kare: 90 derece aralığındaki açılar. İki gezegen arasında zorlu bir etkileşim ve zorluklar getirir.

Oppozisyon: 180 derece aralığındaki açılar. İki gezegen arasında karşıtlık ve gergin bir enerji vardır.

Yarım-Kare: 45 derece aralığındaki açılar. İki gezegen arasında ufak ama stresli bir bağlantı vardır.

Sesqui-Kare: 135 derece aralığındaki açılar. İki gezegen arasında zorlu bir etkileşim vardır, ancak kare kadar güçlü değildir.

Quincunx: 150 derece aralığındaki açılar. İki gezegen arasında uyumsuz bir iletişim ve stresli bir enerji vardır.

Square – Kare Açı (Olumsuz)

Sextile– Altmışlık Açı (60° ‘lik Yarım Üçgen) (Olumlu-Yetenek)

Trine – Üçgen Açı (120° ‘lik Açı) (Olumlu-Başarı)

Quincunx – Birleşmeyen Açı

Conjunction – Kavuşum Açısı (Nötr)

Opposition – Karşıt Açı (Olumlu-Olumsuz)

135, 150, 180 Açılar – Olumsuz

 

Yardımcı Bilgiler

Doğum Haritasına Bakarak Meslek Tercihi Nasıl Yapılır?

Doğum Haritasında Olumsuz ve Sert Açılar

Doğum Haritasına Göre Doğru Meslek Seçimi

 

Şirket Kurarken Astrolojik Olarak En Uygun Zamanlar
www.akrepblog.com
26 Mart 2023

Son Güncelleme 26 Mart 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.