Jüpiter Neptün Kavuşumu

Jüpiter Neptün Kavuşumu

Jüpiter Neptün Kavuşumu

Jüpiter Neptün kavuşumu yaşamımızı nasıl etkileyecek? Jüpiter Neptün kavuşumu hangi alanlarda etki edecek? Jüpiter Neptün Kavuşumunun olumlu ve olumsuz etkiler nelerdir?

12 Nisan tarihinde, birlikte yönettikleri Balık burcunda Jüpiter ve Neptün kavuştular. Yaklaşık 13 yılda bir araya gelen bu iki gezegenin tekrar aynı burçta kavuşmaları için yaklaşık olarak 166 yıl geçmesi gerekiyor. Yani gökyüzünde hayatımız boyunca ancak bir kez şahit olabileceğimiz nadir bir buluşma gerçekleşti.

Astrolojide, inanılmaz nimetler, zenginlik ve bollukla ilişkilendirildiği için “büyük iyicil” olarak kabul edilen Jüpiter

 • para,
 • ekonomi,
 • inanç ve dini konular,
 • bilgi ve bilgelik,
 • yüksek felsefe ve
 • adalet

temalarını temsil eder. Aynı zamanda

 • din adamlarını,
 • spiritüel figürleri,
 • kanaat önderlerini,
 • avukatlar yargıçlar gibi hukuk alanında çalışanların tümünü ve
 • akademisyenleri

simgeler.

Klasik astrolojide Balık burcunun yöneticisi olan Jüpiter bu burçtayken, geliştirmemiz gereken “bir” lik duygusu, evrenin düzenine olan inancımız ve ne olması gerektiğine dair bildiğimizi sandığımız şeyleri Yaratıcı’nın takdirine bırakma yeteneğidir.

Jüpiter’e özgü inanç, enginlik ve iyimserlik hissini hayatı olduğu gibi kabul edebildiğimiz, kaosun ve karışıklığın düzenin bir parçası ve olması gereken bir unsur olarak görebildiğimiz sürece geliştirebiliriz.

Jüpiter Neptün Kavuşumu ve Olumsuz Etkileri

Olumsuz yönüyle Jüpiter Balık’ta kaçışlarımızı artırma etkisi taşır. Bir yandan merhameti ve sevecenliği büyütürken bir yandan da yaşamın gerçeklerinden uzak olabilecek idealleri açığa çıkarır ve hayaller dünyasına dalmamıza yol açar. Böylece ideallerimizin arayışı büyük hayal kırıklıkları ve aldanmalarla sonuçlanabilir.

Neptün, 1846’da keşfedildikten sonra modern astrolojide Balık burcunun yöneticisi ilan edilir.

Neptün ilahi sevgi, spiritüalizm, mistisizm, doğa üstü temalar, kendini adama, fedakârlık, kendini feda etmek, özlemler, idealler, bilinçdışı, müzik, film, fotoğraf ve diğer artistik alanlar, aşkınlık, anestezi, eczacılık, şifa, bağımlılıklar, aldanma ve aldatma, illüzyon, gizemli, belirsiz ve bilinmeyen her türlü konuyla ilişkilendirilir.

Neptün Balık’tayken şefkat, merhamet ve yardım konularını idealize edebiliriz.

 • Bağımlılıklar,
 • sınırsız beklentiler,
 • kaçış temaları,
 • kurban kurtarıcı rolleri,
 • kullanılmaya, kandırılmaya veya aldatmaya eğilim,
 • yardımda ayırım yapmamak gibi sonsuz özveride bulunmak ve
 • yapılması gereken her şeyi Allah’a havale etmek

söz konusu olur.

 • Bulanıklaşan bir gerçeklik duygusu,
 • kolay aldanma etkisi, saflık,
 • merhamet duygularıyla her şeyi yüklenmek,
 • hayallerin gerçekleşmeyecek kadar sınırsız ve mükemmel olması
 • büyük hayal kırıklıklarına sebep olabilir.

1856 Meydana gelen bir önceki kavuşumda dünyada yaşanan olaylardan bazıları

 • Paris antlaşmasıyla Kırım savaşının sona ermesi,
 • Mendel’in genetik üzerine araştırmalarını başlatması,
 • TCDD’nın kuruluşu,
 • Dolmabahçe Sarayı’nın kullanıma açılması,
 • Islahat Fermanı’nın ilanı,
 • psikanalizin babası Freud ve fütürist mucit Tesla’nın doğumu

olarak vuku bulmuş. Elbette bu kavuşumun etkilerini sadece gerçekleştiği yılla sınırlayamayız, bir sonraki burçtaki kavuşumlarına kadar yaklaşık 13 yıl boyunca etkiler devam eder.

Jüpiter Neptün Kavuşumu Nasıl Etkileyecek?

Uzun yıllar sürecek pek çok etkiler taşıyan, Balık burcunda hareket eden bu iki gezegenin sembolizmini anladığımızda, Jüpiter-Neptün kavuşumunun hem mikro (kişisel) hem de makro (toplumsal) seviyelerdeki etkilerinden birinin mistik-üretken bir rönesans başlatacak olması kuvvetle muhtemeldir.

İnançlar, algı, maneviyat ve psişenin sanatsal keşfi ile ilgili konular güçlü bir şekilde öne çıkabilir. Aynı şekilde, bu, maneviyatla kendi ilişkimizi keşfetmek için de mükemmel bir zaman olacaktır.

Ruhumuzu tanımak ve ifade etmek için kuvvetli bir dürtü duyabiliriz. Aynı dürtü küresel boyutta din adamlarının toplumda öne çıkmalarını sağlayabilir. Bununla birlikte yeni sipiritüel-manevi pratikler gelişip yayılabilir, yeni ruhani liderler ortaya çıkıp, büyük ölçekte etki sahibi olabilir hatta yeni inanç akımları doğabilir, din algısı değişebilir.

Neptün’ün sahip olduğu yanılsama ve çözme etkisi idealize ettiğimiz kişi veya akımlarla ilgili sahtekarlıkların da yaşanabileceğine ve nihayetinde inanç ve güven kayıplarının söz konusu olabileceğine işaret ediyor.

Bu kavuşumla beraber dini alanda olduğu gibi müzik, film, popüler kültür, sanat, yaratıcılıkla ilgili tüm alanlarda da Balık enerjisini hissedeceğiz.

Bu alanlarda gelişecek olan büyük bir dönüşüm, kavuşum sonrasında başlayacaktır.

Jüpiter Neptün Kavuşumu Sonrası Kişisel Etkiler

Kişisel olarak ise yaratıcı yönlerimiz tamamen yeni bir boyuta ulaşabilir. Jüpiter, Neptün ve Balık burcu deyince aklımıza gelen sınırsız hayal gücü ve tüm gerçeklikten kaçış biçimleriyle öncelikle yapay gerçeklikler, dijital oyunlar, bildiğimizden farklı sinema ve tv deneyimleri ve zihin değiştiren maddelerle ilgili büyük gelişmeler bekleyebiliriz.

Kolektif bilincin gelişmiş bir boyuta ulaşması olasılıklar dahilinde olmakla beraber hayal ve gerçeğin birbirine karışabileceği, simülasyonun gerçek ortamdan daha uyarıcı hale gelebileceği sanal dünyalarda kendimizi kaybetmemek önem taşıyacaktır. Çünkü yararlı ve iyicil etkilerine rağmen Jüpiter, Neptün’ün büyülü gerçek dışılığını abartma gücüne sahip…

Günümüzde sosyal medya mecralarında yüzlere uygulanan sanal filtrelerle beklentilerin sahte bir şekilde tatmin edilmesi ve sonrasında gelen hayal kırıklıkları malumken metaverse ütopyacılığı, NFT‘ler, kriptolar, sahte haberler, sanal gerçeklik temeli üstüne inşa edilen yeni dijital dünyayla bilinçsizce aşırı kaynaşmak daha büyük hayal kırıklıklarının yaşanmasına yol açabilir.

Bu kavuşum, bilinmeyen her şeyi temsil eden Neptün’ün simgelediği dünya dışı varlıklar hakkındaki konuların da daha fazla gündeme gelebileceğine de işaret ediyor. Başka gezegenlerde var olan yaşam formlarının keşfedildiğini veya UFO’larla ilgili yeni gelişmeleri artış kaydedilebilir.

İyimserliğin ve aynı zamanda parasal konuların gezegeni Jüpiter’in Neptün’le kombinasyonları maddi konularda sınırlı kaynaklarla risk almakla ve kumarla da ilişkilendirilir. Böylesi gerçeklikten uzak girişimler çoğu zaman feci sonuçlar doğurur.

Dolayısıyla her ne kadar umutlarımızı yeşertse de özellikle önümüzdeki birkaç gün yatırımlar için çok iyi bir zaman dilimi olmayabilir. Çünkü belirsizlikleri arttıran bir etki mevcut. Aynı nedenle iş anlaşmalarında da yanlış beyanın kurbanı olmadığımızdan emin olmak iyi olacaktır.

Bu kavuşumun kısa süreli etkilerinden biri de ideallerimizi gerçekleştirmek için büyük bir isteğin uyanması ve hayata daha büyük bir şefkat duygusuyla yaklaşmamızdır. Yardıma muhtaç insanlar, önümüzdeki birkaç günlük süreçte her zaman olduğumuzdan daha fazla sempatimizi kazanabilirler. Birincil endişemiz, fedakâr bir şekilde insanlara yardım etmek olabilir.

Dikkat Etmemiz Gereken Noktalar

Bu dönemde kurtarıcı olmaya çalışırken işin aslını bilmeye ve yanlış anlaşılmalar neticesinde yanılgıya veya kurban pozisyonuna düşmemeye dikkat etmek faydalı olacaktır.

Dini ve mistik felsefeye olan ilgimizin arttığı bugünlerde içimize dönmek, ibadet ve manevi pratiklerle meşgul olmak da iyi hissetmemizi sağlayacaktır. Bu zamanda, ütopik hayallerimizden, geçmişten şikayetlerimizden ve beklentilerimizden özveride bulunmak da yerinde olacaktır.

Egomuzun taleplerini en azından bir nebze olsun yatıştırabilirsek, içsel benliğimizin gerçekte ne söylediğini kolayca duyabiliriz. Bu sayede önümüzdeki gerçeklik ile içten gelen rehberliğimizi birleştirerek, ilhamı ve hayal gücümüzü kullanarak muhtaç durumdakilere doğru şekilde yardım edebilir veya manevi üretkenliğimizin meyvelerini toplayabiliriz.

Bu kavuşumda bencillikten ve aşırı fantezilerden kaçınmak en iyisidir, çünkü eylemlerimiz bu şekilde motive edildiğinde, etkilerin olumsuz tarafıyla karşılaşmamız daha olasıdır. Merhamet ve şefkat hislerimizin arttığı bugünlerde hem hatalı olduğunu düşündüğümüz insanları affetmek hem de eğer yanlış yapan taraf biz isek özür dileyip, affedilmek için de uygun zamanlardayız.

En çok da kendimize karşı şefkat gösterip, yaptığımız hatalardan dolayı kendi kendimizi affedebilmek, yaşadığımız pişmanlık ve suçluluk duygularından azat olup şifalanmamıza vesile olacaktır. Bütünün ve hepimizin en yüksek hayrına tezahür etmesini dilerim.

Astroloji Dergisi / Yazan: Işık Canan Kaya

Kaynakça:
Astroloji Dersleri, Barış İlhan
Astrolojide Açılar, Sue Tompkins
Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, Hajo Banzhaf-Anna Haebler
Astroloji, Karma & Dönüşüm, Stephen Arroyo
Planets in Transit, Robert Hand

Son Güncelleme 1 Nisan 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.