Horary Haritası Nasıl İncelenir, Nelere Dikkat Edilir?

Horary haritası nedir, horary soru haritası nasıl incelenir? horary haritası nasıl bakılır? horary haritası incelenirken nelere dikkat edilir?

Horary Haritası Nasıl İncelenir, Nelere Dikkat Edilir?

Horary nedir? Horary soru haritası nasıl incelenir? Horary haritası nasıl bakılır? Horary haritası incelenirken nelere dikkat edilir?

Bilmek, bilebilmek, öngörmek, önünü görebilmek… İnsan, doğası gereği Merküryen bir canlıdır; meraklıdır, aklını kullanır, gözlemler, düşünür, öğrenmek ve bilmek ister. Yaptığı seçimlerin sonuçlarını, hasatının verimli olup olmayacağını, güvende olup olmadığını, attığı adımların doğru yere çıkıp çıkmayacağını öngörebilmek ister. Hayatta kalmak için, yönünü bulabilmek için, var olduğu günden beri işaretlere ihtiyaç duymuştur.

İnsanoğlu binlerce yıl önce, yukarıda sembolik bir dil olduğunu ve bu dili görebilenlere gökyüzünün konuştuğunu keşfetmiştir. Gezegenlerin öngörülebilir hareketleri, Ay’ın döngüleri, Güneş’in mevsimsel etkileri, kısacası gökyüzü bu “bilme ihtiyacımıza” referans noktaları olmuştur ve hala olmaktadır.

Horary Nedir?

Horary Klasik Batı Astrolojisi’nin dört ana dalından biridir ve tüm dallar içinde kehanet ile, yani geleceği öngörebilmek ile, en yakından ilgili olan branştır.

Horary, Latince’de saat anlamına gelen, “Horarius” kelimesinden türemiştir ve “o saate /o zamana ait” demektir. Horary haritalarının temelinin, Yunanca ‘başlangıç’ ya da ‘başlayan’ anlamına gelen, bugün Seçim Astrolojisi olarak bildiğimiz branşın alt dalı olan “Katerche” haritalarına dayandığı düşünülmektedir. MS 8. yüzyıldan itibaren oldukça çok kullanılan Katerche, yani bir olayın başlama anı ve yeri baz alınarak, olayla ilgili detaylı analiz yapılmasına olanak veren haritalar, daha sonra Soru Astrolojisi’ne dönüşmüş, Ortaçağ ve Rönesans döneminde altın çağını yaşamıştır.

Ortaçağ’da Yunanların “Erotesis – soruyorum/sorguluyorum”, Arapların “Masa’il – problem/problemin çözümü” olarak adlandırdığı Soru Astrolojisi, 17.yüzyıl ortalarında, günümüz Horary bilgilerinin temelini atan ve bu dalın büyük ustası olarak kabul edilen, William Lilly tarafından ilk defa “Horary Astroloji Soruları” olarak tanımlanmış ve bu isim günümüze kadar gelmiştir.

80’li yıllarda ünlü astrolog Olivia Barclay, William Lilly’nin kitaplarını günümüz İngilizce’sine çevirerek, yayımlanmasını sağlamış ve bu sayede eski bilgiler tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Olivia Barclay yaptığı çalışmalar ve eğittiği öğrenciler ile Horary’e büyük katkılarda bulunmuştur. Öğrencilerinden biri, bu dalda ustaların ustası olarak bilinen John Frawley’dir. Frawley de, son 30 yıldır yaptığı çalışmalarla, bu dalda yazdığı kitaplarla, yetiştirdiği birbirinden değerli öğrencilerle, Soru Astrolojisi’ni yükselen değer haline getirmiştir.

Horary Nasıl kullanılır? Nasıl çalışır?

Horary, özel bir soru için, astrologun soruyu duyduğu/okuduğu günü, saati ve astrologun bulunduğu lokasyonu baz alarak hazırlanan haritalarla çalışır. Eğer soruyu soran kişi astrolog ise, sorduğu andaki zamanı ve yeri kullanır. Horary’nin keşfedildiği günden beri revaçta olmasının sebeplerinden biri, soranın doğum bilgilerine ihtiyaç duyulmamasıdır. Eski çağlarda soylular dışında, hemen hemen kimsenin doğum zamanı net olmadığından, bu bilgilere ihtiyaç duymayan Horary tekniği, astrolojinin geniş tabanlara yayılmasına olanak vermiştir.

Doğum saati ve zamanı net olsa bile, natal haritalarda spesifik sorulara cevap bulmak çok meşakkatli ve oldukça uzun bir çalışma gerektirir ve ne kadar çalışılırsa çalışılsın, doğum haritalarında; “Düğün günümde hava nasıl olacak?”, “Bu arsa bana ileride para kazandırır mı?” gibi sorulara cevap bulabilmek, samanlıkta iğne aramakla eşdeğer, yani neredeyse imkansızdır.

Sorunun Önem Taşıması

Horary ile her soruya yanıt alınabilir ve verdiği cevapların bu dünyada somut, elle tutulur, gözle görülür bir karşılığı vardır. Genel kanının aksine, sadece ‘evet veya hayır’ cevabı vermez. Konunun geçmişini, olduğu durumu ve geleceğini detaylı bir şekilde analiz etmek mümkündür. Tek şart, sorunun özden gelmesi, yani soran kişi için bir önem arz etmesi gerekir.

Horary, “Basit olan kolaydır.” felsefesine dayanır ve temel olarak yedi gök cismi ile çalışır. Klasik astrolojiye göre; zamanın başlangıcında yaratılan, var olan ve var olacak her şey, özünde bu yedi gök cisminin (Saturn – Jupiter – Mars – Güneş – Venus – Merkur – Ay) sembolizmini taşır ve sadece bu yedi gök cismi kullanılarak her şey ama her şey tanımlanabilir ve buna ‘Genel Yöneticilikler’ adı verilir.

Örneğin; Gül, tüm çiçeklerin genel göstergesi olan Venüs (güzelliğin ve güzel kokan her şeyin simgesi) tarafından yönetilirken, dikenlerinden dolayı aynı zamanda sivri ve batıcı olan her şeyin simgesi olan Mars yöneticiliği altındadır. Salyangozları düşünelim; nemli ortamları sevmeleri ve yaşamlarının sürmesinin neme bağlı olmasından dolayı, suda ve nemli ortamlarda yaşayan tüm canlıların genel göstergesi olan Ay ile simgelenirler. Sembolizm yönünden bakıldığında horary haritaları, insanı hayrete düşüren birer sanat eseri gibi çalışır.

Klasik ve Modern Astroloji Ayrımı

Klasik astrolojinin burçlara yaklaşımı modern astrolojiden oldukça farklıdır. Modern astroloji burçlara kişilik özellikleri yüklerken; becerikli Başak ya da inatçı Boğa gibi, klasik teknikte asla böyle bir kavram yoktur. Klasik astrolojide burçlar, içlerinde bulunan gezegenlerin temel asaletlerini, yani iyi olarak mı kötü olarak mı hareket ettiklerini/edeceklerini gösterir ya da ağırlamaları baz alarak diğer gezegenleri nasıl gördüklerini anlatır ve ayrıca içinde bulunan gezegenleri tanımlayabileceğimiz kendilerine has özelliklere sahiplerdir.

Bu özellikler;

 • ateş, toprak, hava, su,
 • dişil, eril,
 • insani, hayvani,
 • sesli, sessiz,
 • öncü, sabit, değişken,
 • çift bedenli,
 • bereketli, kısır

şeklindedir.

Horary haritalarında soruların tarzına göre burçların ifade ettikleri özelliklerin kullanımı da değişiklik gösterir.

Mesela bir hastalık sorusunda; hastalığı simgeleyen gezegenin sabit Boğa Burcu’nda bulunması, hastalığın sabit, yani kişinin yaşamı boyunca sürecek, kronik bir rahatsızlığa işaret ederken; “Patronum bu durumu nasıl karşılayacak?” sorusunda, patronu simgeleyen gezegeni Boğa Burcu’nda ve soran kişiye zarar verirken bulmak, Boğa Burcu’nun hayvani bir burç olmasından dolayı, patronun bu kişiye çok da insani tepkiler vermeyeceğini, oldukça kaba davranabileceğini gösterir.

Burçların simgelediği yerler-mekanlar da vardır. Yine örnek vermek gerekirse, Boğa Burcu da Yay Burcu da atların kaldığı ahırları işaret eder. Fakat Boğa Burcu; hayvani ve toprak grubu bir burç olduğundan, saban çeken, iş yapan atların kaldığı ahırları gösterirken, yarı-hayvani (yarı-insani) ve ateş grubu burcu olan Yay, gösterilerde veya savaşlarda kullanılan zarif ve pahalı atların ahırlarını simgeler.

Horary Soruları ve Ev Belirleme

Hepimizin bildiği gibi, astroloji haritaları 12 evden oluşur ve yine klasik astrolojiye göre hayatımızda var olmuş, var olan ve olacak herkes ve her şey, bu evlerden birine aittir. Bu evlerin cusplarında bulunan burçların yönetici gezegenleri bize, o eve ait kişileri veya şeyleri gösterecektir. Horary sorularını doğru çözebilmek için, sorulan şeyin veya kişinin ait olduğu evi doğru tespit etmek şarttır, yoksa doğru cevaba ulaşabilmek imkansızdır. Horary sorularında ev yöneticilikleri, genel yöneticiliklerden daha önemli ve önceliklidir.

Örneğin; Jupiter öğretmenlerin genel simgesi olduğu halde, öğretmenimiz ile ilgili bir horary sorusunda ilk yapmamız gereken şey, öğretmenleri temsil eden 9. evin cuspındaki burca bakmaktır. Cusptaki burcun yöneticisi hangi gezegen olursa olsun, bu soruda sorduğumuz öğretmenimizin temsilcisi olacaktır. Doğum haritalarında da, horary haritalarında da evler hikayeyi kişisel hale dönüştürür ve soru haritalarında doğru sonuca ulaşabilmenin olmazsa olmazlarıdır.

Açıların Önemi

Açı” kelimesi mecazi anlamda bakış/görüş demektir. Klasik astrolojide; kavuşum, sekstil, kare, üçgen ve karşıt olmak üzere, beş temel Ptolemy açısı kullanılır. Modern astrolojideki üçgen açılar iyidir veya kare/karşıt açılar kötüdür anlayışının tersine, klasik astrolojide iyi veya kötü açı yoktur, “kolaylıkla veya zorlukla” anlayışı vardır. Açıların iyi veya kötü olduğunu, açıları yapan gezegenler belirler. Genel kanı olarak yücelmiş bir Jupiter’e üçgen açı yapmak, harika bir durum olarak algılanabilir, fakat horary haritalarında tüm bu genel kanılar, sorunun konusuna göre değişiklik gösterecektir.

Nehir taşacak mı? Sel olacak mı?” sorusunda, nehri simgeleyen gezegen, yağmurun genel göstergesi olan yücelmiş bir Jupiter’e üçgen açı ile yaklaşıyorsa, bardaktan boşanırcasına yağmur yağacak ve nehir hiçbir engel ile karşılaşmadan taşacaktır. Böyle bir soruda görmek isteyeceğimiz, nehre sınır oluşturacak, yani suyun taşmasına bariyer konacağını temsil eden bir Satürn açısıdır.

Görmediğimiz bir şey ile kavuşamayacağımız, onu tutamayacağımız, konuşamayacağımız ya da ona sahip olamayacağımız için, horary sorularında sorulan olayın gerçekleşebilmesi için, bazı istisnalar dışında, ilgili gezegenlerin arasında mutlaka açı olması gerekir. Ayrılan açılar geçmişi, yaklaşan açılar ise geleceği gösterir. İstenilen şeye sahip olabilmek için, bakılan açının derece ve dakika olarak tam kesinleşmesi gerekir. Açı yoksa, olay da yoktur.

Sorunun Doğru Anlaşılması

Astrolog bir horary sorusunu analiz ederken, yukarıda kısaca değinmeye çalıştığım, aslında çok derin ve kapsamlı olan bilgiler ışığında, bir method izler.

 1. İlk yapması gereken, soruyu iyi anladığından emin olmaktır.
 2. Sonrasında soranın ve sorulanın evlerini ve onları temsil eden gezegenleri belirler.
 3. Bu gezegenlerin temel asaletlerini, bulundukları evlerin durumunu, karşılıklı ağırlamalarını ve aralarındaki açıları inceler ve sonunda bir hükme varır.

İyi bir astrolog, eğer soru kalpten sorulduysa, haritaların sorulanın da ötesini gösterdiğini bilir, fakat aynı zamanda ne kadar bilgili ve deneyimli olsa da, sonuçta göklerin dilini tercüme etmeye çalışan bir insan olduğunun ve hükümde bir hata olursa, kendinden kaynaklanacağının da bilincindedir, bu bilinçle hareket etmek, etik olmak durumundadır.

Leonardo da Vinci’nin yakın arkadaşı, ünlü İtalyan Rönesans matematikçisi ve astrolog Girolamo Cardano’nun yüzlerce yıl önce söylediği gibi, “Öğrendiği bilgilerle kibirlenen kişi, hükmünde pek çok defa yanlışa düşecektir, öte yandan öğrendiklerini göstermekten korkan, çekinen kişi de aynı şekilde… her ikisi de bu ilim için uygun değildir.

Kısacası, astrolog ne kadar başarılı olursa olsun mütevaziliğini koruyarak, bilgilerini cesurca göstermeli, sadece fani bir tercüman ve bu yolda daimi bir öğrenci olduğunun farkında olmalıdır.

Yazan: Sibel Özkasap – Horary Astrologu

Kaynakça:
Christian Astrology, William Lilly
Ders Notları, Branka Stamenkovic
Ders Notları, Gorizza Svortsan
https://astrolojidergisi1.wixsite.com/astrolojidergisi/horary-astroloji

Son Güncelleme 25 Mart 2023 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 16 YORUM
 1. Krb dedi ki:

  Merhabalar soruyu sorup o anı not mu alalım soru mesela benim aklıma geldi ama doğru an o an mı bilmiyorum daha iyi düşünüp soruyu odaklanıp mı sormak gerek soruyu sorma anı vs benim kafamı çok karıştırıyor

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba.

   Horary astrolojide, bir soruyu sormadan önce zihinsel ve duygusal olarak soruya odaklanmak önemlidir. Bu nedenle, soruyu sormadan önce biraz düşünüp odaklanmak ve içsel olarak hazır hissetmek, daha doğru bir cevap almanıza yardımcı olabilir. Ancak, kesin zamanı not almanın da bir zararı yoktur. Horary astroloji, bir sorunun belirli bir anda ortaya çıkması gerektiğine inanır, bu yüzden soruyu sorduğunuz anın önemi vardır. Bu nedenle, mümkün olduğunca doğru bir zamanı belirlemeye çalışmak iyi bir fikirdir. Ancak, zamanı not almak çok kesin bir zorunluluk değildir; en önemli şey, soruyu sormadan önce içsel olarak hazır olmanız ve odaklanmanızdır.

   Kısaca eğer bir soru bir anda aklınıza gelmişse ve gerçekten o sorunun cevabına ihtiyaç duyuyorsanız o an için doğru an olabilir.

   Ancak özelikle öğrenmek istediğiniz bir konu var ve bu soruyu tasarlayarak ortaya çıkarmışsanız, soruyu sormak için kendinizi hazır hissetiğiniz an veya yöntem kullanarak ta soru sorabilirsiniz.

   Birçok astrolog, Ay’ın hareketlerini dikkate alarak soru sorma zamanını seçer. Örneğin, Ay’ın yöneticisi olduğu evin yükseldiği bir zaman, sorunun daha iyi anlaşılmasına ve cevabın daha doğru olmasına yardımcı olabilir. Ancak, en doğru anın tam olarak ne zaman olduğunu belirlemek için birçok farklı faktörü dikkate almak gerekir ve her durum farklıdır. Bu nedenle, bir soru sormadan önce içsel olarak hazır hissettiğiniz ve doğru zamanı bulduğunuz bir zamanda sormak en iyisidir.

 2. Trisha dedi ki:

  Merhaba çok bilgilendirici bir yazı olmuş. Ben de karşılıklı aşık olduğumuz ancak aramızda engeller olan bir kişiyle ilgili beni unuttu mu? Diye bir soru sordum. Yükselen balık 13 derece Yoneticisi Jüpiter boğa 2.evde venüsle kare güneş ve ayla trine açıda. Ay terazi burcunda ama yanan yolda değil ve 7.evde, venüs ile sekstil açıda. Merkür 6.evde satürnle zıt açısı var. Sizce bu sorunun cevabı nedir?

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba, Horary sorularının cevapları doğum haritası analizleri kadar net olmaz bunu biliyorsunuzdur. Anlık konumlara göre ihtimaller üzerinden değerlendirmeler yapılır. O neden yazdıklarımı kesin olarak kabul etmeyin lütfen sadece etkilerin sonuçlarıdır.

   Yükselen Balık, hassas, empatik, telepatik ve duygusal bir enerjiyi temsil eder. Bu durumda, yükselenin Balık burcunda olması, duygusal bir bağlantıda olmanın önemini ve duygusal hassasiyetinizi vurgulayabilir.

   Jüpiter’in Boğa burcunda 2. evde bulunması, maddi güvenlik ve değerlerle ilgili konuların önemli olduğunu gösterir. Venüs ile kare açıda olması, ilişkide bazı zorluklar ve engeller olduğunu işaret edebilir. Güneş ve Ay ile trine açıda olması, duygusal uyum ve ilişkide olumlu etkileşimlerin mümkün olduğunu gösterir.

   Ay’ın Terazi burcunda olması, ilişkilerde denge, uyum ve ortaklık arzusunu vurgular. 7. evde bulunması, kişisel ilişkilerin önemini ve karşılıklı aşık olduğunuz kişiyle olan bağlantınızı vurgular. Venüs ile sekstil açıda olması, uyumlu ve olumlu etkileşimlerin mümkün olduğunu gösterir.

   Merkür’ün 6. evde Satürn ile zıt açıda olması, iletişim ve pratik konularda bazı zorluklarla karşılaşabileceğinizi gösterir. İletişimde bazı engellerin olabileceği veya pratik konularda sorunların yaşanabileceği anlamına gelebilir.

   Genel olarak, haritada bazı zorluklar ve engeller bulunsa da, Ay’ın 7. evde olması ve Venüs ile uyumlu açılar yapması, karşılıklı aşık olduğunuz kişinin sizi unutmadığını ve ilişkinin devam edebileceğini gösteriyor olabilir.

 3. Berna dedi ki:

  Merhaba tam bir rehbersiniz çok teşekkür ederim 🥰 geçmişte verdiğiniz tüm cevaplara. Bir arkadaşım ailesi ile birlikte yurt dışında yaşama kararı aldı. Eşi gitti ama henüz yerleşme durumları net değil. Yurtdışı yerleşecek miyiz? Horaray sorusu 1 evde Jüpiter ve Uranüs var. ASC boğa yöneticisi Venüs retro 4. Evde . Ay 15 terazi yanan yolda ve 6 evde. Fakat Ay 1 derce sonra Venüs 4 ev retro ile sekstil yapıyor. ASC juno 4ev ve Merkür 5ev kareleri var. Mars 6.ev girişinde merkur kavuşumda 10 evdeki Plüton üçgen ve 1 evdeki Uranüs üçgen yapıyor. Kuzey ay 12 evde. 9.evde gezegen yok. 9 ev yöneticisi Satürn retro 11 evde ve 5 ev güneşe karşıt yapiyor. Cevap bazı aksilikler ve olumsuzluklar sonucu vazgeçme diyebilir miyiz?

  1. Akrep dedi ki:

   Merhaba estafurullah. Rica ederim. Faydası olursa ne mutlu.

   Bu gibi durumlarda doğrudan “gitsin” veya “gitmesin” demek çok doğru olmaz. Tabloyu şu şekilde özetlemek daha doğru olur.

   1. Ay’ın 6. evde olması, yurtdışına yerleşme konusunda bir şeylerin hareketlendiğini gösterebilir. Ancak Ay, Terazi burcunda ve yanan yolda olduğu için bu sürecin bazı denge ve kararlar gerektirebileceğini işaret edebilir.
   2. Ay’ın Venüs ile sekstil yapması, bu konuda olumlu bir gelişme veya birinin destek olabileceğini gösterir. Destek belirgin ise etki güçlendirilebilir. (soyut veya somut)
   3. 9. evde gezegen olmaması ve Satürn’ün 11. evde güneşe karşıt olması, uzak yerlere seyahat ve yerleşme konularında bazı engeller veya sınırlamalar olabileceğini işaret edebilir. Bu, resmi izinler, eğitim veya vize süreçleri gibi pratik konuları da içerebilir.
   4. Mars ve Merkür’ün Plüto ile üçgen yapması, güçlü bir irade ve kararlılıkla bu zorlukların üstesinden gelebileceğini gösterebilir.
   5. Kuzey Ay Düğümünün 12. evde olması, gizli bir etkenin bu süreci etkileyebileceğini işaret edebilir.

   Satürn varsa işin içerisinde dikkatli olmakta her zaman fayda vardır. Bu konuda günlük açılarına bakmak daha yararlı olur.

   Benzer bir durumda bazı sorunların olma ihtimaline karşın giden olmuştu. Ancak burada 12. evin iyi çalıştırılması gerekiyor. Bildiğim örnekte sadaka ve dua etkeni kullanılmıştı. Kararsızlıktan kusturulabilirlerse irade gezegen etkilerini aşabilir. Kesin ve net olarak gitmesi gerektiğine inanıyorsa bir insan her zorluğu aşabilir. Önemli olan insanın iradi olarak net ve kararlı olmasıdır. (Doğal olarak tüm risklerde göze alınacaktır ancak gidişinin risk oluşturmadığını varsayıyoruz. Haritasında gidebileceği yönünde de gidemeyeceği yönünde de etkiler var. O hangisini kullanmak isterse onu kullanabilir.)

 4. Ufuk Özdemir dedi ki:

  Kişi eşinin alkol probleminin düzelip düzelmeyeceğini soruyorsa bu gösterge nasıl bulunur.?

  1. Akrep dedi ki:

   Eşinizin alkol problemi hakkında cevap almak için kullanılacak horary haritasında, eşin durumunu ve alkol probleminin düzelip düzelmeyeceğini anlamak için bazı gezegenleri ve evleri inceleyebilirsiniz.

   7. Ev: Eş ve partnerleri temsil eden 7. ev, bu tür sorularda önemlidir. Bu evdeki gezegenler ve evin yöneticisi, eşin durumunu ve alkol probleminin düzelip düzelmeyeceği hakkında bilgi verebilir.

   6. Ev: Sağlık ve düzeltilebilecek problemler için önemli olan 6. ev de dikkate alınabilir. Eşin alkol probleminin iyileşme potansiyeli hakkında bu evdeki gezegenler ve evin yöneticisi önemlidir.

   Neptün: Alkol ve bağımlılık gibi konuları temsil eden gezegenlerden biri Neptün’dür. Horary haritasında Neptün’ün durumu, eşin alkol probleminin düzelip düzelmeyeceği hakkında ipucu verebilir.

   Ay: Horary haritasında Ay, eşin duygusal durumunu temsil eder. Eşin alkol probleminin düzelmesi hakkında Ay’ın durumu ve yöneticisi de önemlidir.

   Güneş: Güneş, kişinin genel iyilik ve sağlık durumunu temsil eder. Eşin alkol probleminin düzelmesi için Güneş’in durumu ve yöneticisi de göz önünde bulundurulabilir.

   Düzelme ümidinin olması için neler olması gerekir?

   Eşinizin alkol probleminin düzelme potansiyelini anlamak için horary haritasında 6. ev, 7. ev, Neptün, Ay ve Güneş konumlarına bakmak önemlidir. Ancak horary astroloji, doğum haritası gibi detaylı bir analiz değildir ve daha spesifik ve kesin sonuçlar sağlama konusunda sınırlıdır.

   Düzelme ümidinin olması için horary haritasında olumlu açılar ve etkileşimler aranabilir. Aşağıda düzelme ümidine işaret edebilecek bazı faktörleri listeledim,

   Güçlü ve olumlu açılar: Eşinizin alkol probleminin düzelme olasılığı, eşle ilgili olumlu açılar (üçgen, sekstil gibi) ve olumlu etkileşimlerle artabilir. Özellikle 6. ev, 7. ev, Neptün, Ay ve Güneş arasındaki uyumlu açılar, olumlu bir gelişmeye işaret edebilir.

   İyileştirici gezegenler: Güçlü ve olumlu etkileşimleri olan iyileştirici gezegenler (örneğin, Jüpiter gibi) eşinizin alkol probleminin düzelme olasılığını artırabilir.

   Yenilik göstergeleri: Yeni bir gezegenin (örneğin, Uranüs veya Satürn) olumlu açıları, değişim ve dönüşüm için umut verici olabilir.

   İyileşme evleri: 6. ev, sağlık ve iyileşme evi olduğundan, 6. evdeki gezegenlerin olumlu etkileşimleri eşinizin düzelme potansiyelini artırabilir. Aynı şekilde, 7. ev de ortaklıkları ve ilişkileri temsil eder, bu evdeki olumlu etkileşimler de düzelme ümidine işaret edebilir.

   Transit haritasında da eşinizin alkol probleminin düzelme potansiyelini anlamak için benzer yaklaşımı kullanabilirsiniz. Transitlerde, eşinizin doğum haritasındaki gezegenler ve evler günümüzdeki gezegenlerle yaptığı açılar ve etkileşimler üzerinden değerlendirilebilir. Olumlu transitler ve uyumlu açılar, düzelme ümidini artırabilirken, zorlayıcı transitler ise zorluklar ve engelleri işaret edebilir.

   Mesela şuan eşinizin alkol bağımlılığı büyük ihtimalle transit harita üzerinde Yukarıda bahsettiğim ev konumlarından bulunan yukarıdaki gezegenlerden birinin aldığı olumsuz açılarla ilgilidir. Bu gezegenler bulundukları evi veya açıyı terk ettiklerinde ciddi adımlar atılırsa olumsuz sonuçlar almak çok daha kolay olacaktır.

   Tüm astrolojik etkilerin irade ile desteklenmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

 5. Berna dedi ki:

  Çok teşekkür ederim yorumunuz için 🙏

  1. Akrep dedi ki:

   Rica ederim Berna Hanım. Dilerim gönlünüze göre gelişmeler olur. Eğer önemli noktalarda astrolojik etkilere göre hareket etmeniz gerekirse aşağıdaki konulara yazabilirsiniz. Bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım.

   Ücretsiz Doğum Haritası Analizi
   Günlük Kişiye Özel Burç ve Açı Yorumları

 6. Berna dedi ki:

  Çok faydalı bir yazı teşekkürler. Partner Mars biz Venüs olarak kavusumdaysak. Partner ASC giderken Venüs olan biz retro ile uzaklasiyorsak. Partner 6. Evdeki retro Satürn ile karşıtlık yapacaksa bu onun zorlanacağı anlamına gelebilir mi? Ay 10 evde yakında Merkür ile kavuşacak ve partner Mars’a sekstil yapacaksa. Bu yeniden görüşme olacak anlamına gelir mi? Off keşke çok fazla bilgi olsa 🙈

  1. Akrep dedi ki:

   Rica ederim. Yazı Sibel ÖZKASAP Hanıma ait. Çok güzel bir analiz yapmış kendisi, teşekkürlerimizi ona gönderiyoruz. Kendisi bu alanda uzman olduğu için benim çok fazla bir şey söylemem doğru olmaz aslında ama şunları söyleyebiliriz.

   Partnerinizin Mars ile sizin Venüs’ünüz kavuşumdayken ve sizin retro Venüs ile uzaklaşırken, buradaki açılar ve konumlar ilişkinizdeki enerji ve dinamikleri etkileyebilir.

   Örneğin, Mars ile Venüs’ün kavuşumda olması romantik ve tutkulu bir döneme işaret edebilir. Retro Venüs’ünüzün ortaya çıkması, geçmişteki ilişkilerin veya konuların yeniden gündeme gelebileceği anlamına gelebilir.

   Partnerinizin yükselen burcu ve 6. evdeki retro Satürn, onun hayatında sorumluluklar, görevler ve işle ilgili konularla uğraştığını gösterebilir. Retro Satürn ile karşıtlık yapması, bu dönemde zorluklarla başa çıkması gerektiğini ve belki de geçmişte yapılan hataların düzeltilmesi veya eski sorumlulukların tekrar ele alınması gerektiğini işaret edebilir.

   Ay’ın 10. evde olması ve yakında Merkür ile kavuşacak olması, partnerinizle yeniden görüşme veya önemli bir olayın işaretçisi olabilir.

   Ay, duygusal ve hassas bir gezegendir ve evlere yaptığı geçişler ve açılar, duygusal vurguları ve olayların zamanlamasını göstermeye yardımcı olabilir. Ay’ın 10. evde olması, iş, kariyer veya toplulukla ilişkili bir olayın yakın gelecekte önem kazanabileceğini gösterebilir. Bu, sizin veya partnerinizin iş veya sosyal çevreyle ilgili bir etkinlikte bir araya gelebileceğinizi veya birlikte önemli bir iş fırsatı veya projesi üzerinde çalışabileceğinizi gösterebilir.

   Ay’ın Merkür ile kavuşacak olması, duygusal konuların iletişim ve akıl yoluyla ifade edilebileceği veya önemli konuşmaların ve bilgi alışverişlerinin yaşanabileceği bir döneme işaret edebilir. Bu, önemli bilgilerin paylaşılacağı veya karşılıklı anlayışın artabileceği anlamına gelebilir.

   Ayrıca, Ay’ın partnerinizin Mars ile sekstil yapacak olması da olumlu bir etkileşimi işaret eder. Mars, enerji, tutku ve hareketi temsil eder ve sekstil açı, uyumlu ve olumlu bir etkileşimdir. Bu, sizin ve partnerinizin birbirinizle daha kolay anlaşabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir döneme işaret edebilir.

   Anacak bu soruyu bu terimlerle sorabilecek kadar bilgi sahibi olduğunuz için eklemek istiyorum, bildiğiniz gibi sonucu etkileyen çok fazla etken oluyor. Net konuşmak doğru olmaz. Etkiler yukarıda bahsedildiği gibi. İrade ile de desteklenirse, herşey astrolojik etkilere bırakılmazsa daha güzel bir etkileşim olacaktır.

 7. Aral Güzz dedi ki:

  Horray haritasında başarı göstergesini neler internete baktım konu hakkında bir bilgi yazmamışlar rica etsem biliyorsanız beni aydınlatabilir misiniz? Güneş 10 evde boğada termler satürn’ler üst üste gelmiş . Buradaki Satürn kısıtlama mı veriyor yoksa başarı mı veriyor

  1. Akrep dedi ki:

   Horary haritası uzmanlık gerektirdiği için doğrudan Horary haritası üzerinden çok fazla bir şey söyleyemem. Yazı Horary astroloğu Sibel Hanıma ait olduğu için yazı üzerinden bir şeyler söylemem doğru olmaz. Ancak bilgim dahilinde şunları aktarabilirim.

   Ünlülerin doğum haritasında bakıldığında 10. ev ve bu konumla bağlantılı Güneş, Satürn olduğu görülür. ayrıca Kuzey ve Güney ay düğümleri de etkilidir. Bunlarla bağlantılı açılarda doğal olarak etkilidir. 10. evde bulunan gezegen ve burçlar sahip oldukları etkileri aktarırlar. Mesela 10. evde Güneş varsa büyük hırs ve başarı etkisi katabilir. Uranüs’ün bulunması teknoloji alanında başarı getirebilir. Merkür ve ikizler burcunun bulunması iletişim ve bilgi aktarımı konusunda başarılar kazandırabilir.

   Ancak doğrum haritası bir bütün olduğu için başarı ancak enerji akışında ahenk olduğunda ve bilinç doğru yönde kullanıldığında gelebilir. Yanlış yönlendirmeler ve çevre etkisi kişinin enerjisini verimli kullanmasına engel olabilir veya olumsuz açılar dünyaya yön veren insanların konumları olsa dahi engel teşkil edebilir. 10. ev konumunda bulunan gezegen ve burçlar ne olursa olsun para odaklı olunduğunda 2. ev konumu ile uyuşmuyorsa istediği alanda para kazanamayabilir.

   Satürn 10. evin yönetici gezegeni olduğu için bu konumda güçlüdür. Boğa burcunun bu konumdaki etkisine 10. Ev Boğa Burcu konusundan bakabilirsiniz. Bu alanlarda Satürn etkisi yoğun olacaktır. Güneşin de bu konumda bulunması Trump örneğinde olduğu gibi olumlu etkiler verebilir. Satürn zorlayabilir, zorlaştırabilir ama mutlaka çaba sarfedildiğinde karşılığı alınır.

 8. filiz dedi ki:

  nasıl güzel yazmışsınız emeginize sağlık ❤

  1. Akrep dedi ki:

   Makale Sayın Sibel Özkasap hanıma ait. Sonda kaynak bölümünde belirtilmişti. Sibel Hanım’ın bilgisine ve emeklerine sağlık. Çok değerli bir kaynak ve yazı.

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.