Oğlak Burcunda Dolunay

Oğlak Burcunda Dolunay, oğlak dolunayı Türkiye'nin hangi evinde olacak? Saat kaçta?

Oğlak Burcunda Dolunay

Oğlak burcunda dolunay Türkiye’nin hangi evinde ve saat kaçta olacak? Oğlak burcunda meydana gelecek dolunay hangi burcu nasıl etkileyecek? Hangi evde nasıl etkileyecek?

22 Haziran 2024 Oğlak Dolunayı’nın Türkiye Haritasına Göre Analizi

Oğlak dolunayı ne zaman ve saat kaç olacak? Dolunay Türkiye’nin hangi evinde meydana gelecek?

Dolunay tarihi: 22 Haziran 2024

Dolunay saati: 04:07

Türkiye’nin hangi evinde olacak?: Türkiye haritasında 7. evde olacak

Oğlak burcunda meydana gelecek olan dolunay, 22 Haziran 2024 saat 04:07‘de Oğlak burcunda meydana gelecek olan dolunay, Türkiye’nin doğum haritasında 7. evde gerçekleşecek. 7. ev ve karşıt evi olan 1. ev aksı, ülkenin

 • uluslararası ilişkileri,
 • açık düşmanlıkları,
 • diplomatik ilişkileri ve
 • halkın genel durumu

üzerinde önemli etkiler oluşturur.

oğlak burcunda dolunay, Türkiye doğum haritası kaçıncı evde?

7. Evdeki Dolunayın Etkileri

7. ev, astrolojik olarak aşağıdaki temaları kapsar,

İkili İlişkiler: Diplomatik ilişkiler, uluslararası anlaşmalar ve yabancı ülkelerle olan ilişkiler.

Açık Düşmanlıklar: Açıkça karşı karşıya gelinen düşmanlar, rakipler ve muhalefet.

Ortaklıklar: Stratejik ortaklıklar, ittifaklar ve işbirlikleri.

Olası Etkileri

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi

Anlaşmalar ve İşbirlikleri: Bu dönemde Türkiye, yabancı ülkelerle önemli anlaşmalar yapabilir veya mevcut anlaşmaları yeniden müzakere edebilir.

Diplomatik Gerginlikler: Bazı uluslararası gerginlikler veya anlaşmazlıklar su yüzüne çıkabilir. Özellikle komşu ülkelerle veya stratejik ortaklarla ilişkilerde hassas bir dönem olabilir.

Açık Düşmanlıklar ve Rekabet

Açık Düşmanlıklar: Türkiye’nin uluslararası sahnede karşı karşıya olduğu açık düşmanlıklar daha belirgin hale gelebilir. Bu dönemde dikkatli diplomasi ve stratejik adımlar önemlidir.

Rekabet ve Muhalefet: Hem iç politikada hem de uluslararası alanda rekabet ve muhalefet artabilir. Muhalefetin sesinin daha güçlü çıkacağı bir dönem olabilir.

Ortaklıklar ve İttifaklar

Stratejik Ortaklıklar: Türkiye’nin stratejik ortaklıkları ve ittifakları üzerinde önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni ortaklıklar kurulabilir veya mevcut ittifaklarda önemli değişiklikler olabilir.

İşbirlikleri: Ticari ve ekonomik işbirlikleri de bu dönemde ön plana çıkabilir. Uluslararası ticaret anlaşmaları veya ekonomik ortaklıklar gündeme gelebilir.

1. Evdeki Etkileri

1. ev, astrolojik olarak aşağıdaki temaları kapsar,

Halk ve Genel Durum: Ülkenin genel durumu, halkın psikolojisi ve ulusal kimlik.

Kendini İfade Etme: Ülkenin kendini dünyaya nasıl ifade ettiği, imajı ve prestiji.

Liderlik ve Yönetim: Ulusal liderlik, yönetim ve politik kararlar.

Olası Etkileri

Halkın Psikolojisi ve Ulusal Kimlik

Halkın Moral Durumu: Dolunay, halkın genel moral ve ruh halini etkileyebilir. Bu dönemde halkın beklentileri ve talepleri daha yüksek sesle dile getirilebilir.

Ulusal Kimlik ve Birlik: Ülkenin ulusal kimliği ve birlik duygusu ön plana çıkabilir. Milli meseleler ve ulusal gurur konuları önem kazanabilir.

Liderlik ve Yönetim

Yönetim Kararları: Ulusal liderlik ve yönetimle ilgili önemli kararlar alınabilir. Bu dönemde hükümetin aldığı kararlar halk tarafından daha fazla tartışılabilir ve değerlendirilebilir.

Politik Durum: İç politikada önemli değişiklikler veya yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Politik liderler ve yönetim üzerindeki baskı artabilir.

Kendini İfade Etme ve İmaj

Ulusal İmaj: Türkiye’nin uluslararası sahnede kendini nasıl ifade ettiği ve imajı bu dönemde daha fazla önem kazanabilir. Ülkenin prestijini artırmak veya korumak için adımlar atılabilir.

Medyada Görünürlük: Medya ve iletişim kanallarında ülkenin durumu ve politikaları daha fazla yer alabilir.

Genel Değerlendirme

Kritik Dönüm Noktası: Dolunaylar genellikle tamamlanma ve sonuçlanma enerjisi taşır. Bu dolunay, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde ve iç politikada önemli bir dönüm noktası olabilir.

Stratejik Adımlar: Bu dönemde atılacak adımlar, hem diplomatik hem de ekonomik alanda uzun vadeli etkiler oluşturabilir. Stratejik düşünmek ve dikkatli hareket etmek önemlidir.

Halkın Rolü: Halkın talepleri ve tepkileri, hükümet politikalarını ve ulusal kararları etkileyebilir. Sosyal hareketlilik artabilir.

Bu analiz, Türkiye’nin doğum haritasına göre yapılmış genel bir değerlendirmedir ve bireysel doğum haritalarında dolunay herkesin farklı evlerinde olabileceği için etkiler de farklı olacaktır.

Dolunay Anında Türkiye Haritası

1. Ev: Güneş Yengeç Burcunda

2. Ev: Venüs, Merkür, Hades, Kronos ve Sirius Yengeç Burcunda

3. Ev: Vesta Aslan Burcunda

4. Ev: Juno Balık Burcunda

5. Ev: Lilith Başak Burcunda, GAD Terazi Burcunda (Retro), Spica Terazi Burcunda

6. Ev: Vertex, Poseidon (Retro), Zuben El Genubi, Zuben El Schemali, Pallas (Retro), ve Agena Akrep Burcunda

7. Ev: Ay Oğlak Burcunda

8. Ev: Ceres Oğlak Burcunda (Retro)

9. Ev: Pluto Kova Burcunda (Retro)

10. Ev: MC Kova Burcunda

11. Ev: Satürn Balık Burcunda, Scheat Balık Burcunda, Neptün Balık Burcunda, KAD Koç Burcunda (Retro), Şiron Koç Burcunda, Eris Koç Burcunda

12. Ev: Mars Boğa Burcunda, Menkar Boğa Burcunda, Uranüs Boğa Burcunda, Algol Boğa Burcunda, Jüpiter İkizler Burcunda

22 Haziran 2024 Oğlak Dolunayının Türkiye Üzerindeki Etkileri

Verilen gezegen konumlarına göre 22 Haziran 2024 Oğlak dolunayı Türkiye’nin astrolojik haritasında çeşitli önemli etkiler oluşturacaktır. Türkiye’nin doğum haritasına göre dolunayın 7. evde olması ve diğer gezegen yerleşimleri, ülkenin uluslararası ilişkileri, iç politikası, ekonomik durumu ve toplumun genel ruh hali üzerinde derin etkiler oluşturabilir.

Güneş ve Ay Aksı (1. Ev ve 7. Ev)

Güneş 1. Evde Yengeç Burcunda: Güneş’in 1. evde Yengeç burcunda bulunması, ülkenin kendini ifade etme biçimini, liderlik ve yönetim tarzını vurgular. Bu dönemde, ulusal kimlik, güvenlik ve halkın duygusal ihtiyaçları ön plana çıkar. Türkiye’nin kendini dünyaya nasıl sunduğu, liderlik figürlerinin ve yönetimin halkın beklentilerine nasıl cevap verdiği önemli olacaktır.

Ay 7. Evde Oğlak Burcunda: Ay’ın 7. evde Oğlak burcunda bulunması, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve açık düşmanlıklarla ilgili konuları aydınlatır. Bu dönemde Türkiye, dış ilişkilerde önemli kararlar alabilir, yeni anlaşmalar yapabilir veya mevcut anlaşmaları yeniden müzakere edebilir.

Ekonomik Durum ve Kaynaklar (2. Ev)

Venüs, Merkür, Hades, Kronos ve Sirius 2. Evde Yengeç Burcunda: 2. evdeki yoğun gezegen yerleşimi, Türkiye’nin ekonomik durumunu ve maddi kaynaklarını vurgular. Venüs’ün burada bulunması, ekonomik refah ve finansal güvenlik konularına odaklanmayı getirir. Merkür ise ekonomik kararlar, ticaret ve iletişim konularında dikkat çekici gelişmelerin olacağını gösterir. Hades ve Kronos gibi asteroitlerin burada bulunması, derin ve karmaşık ekonomik sorunların ele alınmasını gerektirebilir.

Ceres Oğlak Burcunda (Retro) 8. Evde: Ceres’in 8. evde retro hareketi, ortak finansal kaynaklar, borçlar ve vergilerle ilgili yeniden değerlendirmeleri işaret eder. Bu dönemde ekonomik politikalar gözden geçirilebilir ve finansal yapılar yeniden düzenlenebilir.

İç Politika ve Halkın Durumu (4. ve 5. Ev)

Juno ve Lilith Başak Burcunda 4. Evde: Juno’nun 4. evde bulunması, ailevi konular ve evle ilgili meselelerde bağlılık ve sorumluluk temalarını ön plana çıkarır. Lilith’in de burada bulunması, gizli kalmış veya bastırılmış duyguların açığa çıkabileceğini gösterir.

GAD ve Spica Terazi Burcunda 5. Evde: 5. ev, sanatsal projeler, çocuklar ve eğlence ile ilgilidir. GAD’in (Güney Ay Düğümü) burada bulunması, geçmişten gelen meselelerin tekrar gündeme gelebileceğini gösterir. Spica, bu alanda şans ve başarı vaat eder.

Sağlık ve Çalışma (6. Ev)

Vertex, Poseidon (Retro), Zuben El Genubi, Zuben El Schemali, Pallas (Retro) ve Agena Akrep Burcunda 6. Evde: 6. evdeki yoğun gezegen ve asteroit yerleşimi, sağlık, günlük işler ve çalışma koşullarıyla ilgili konuları vurgular. Retro gezegenler, bu alanlarda yeniden değerlendirme ve düzenleme gerektirebilir.

Toplumsal İlişkiler ve Politik Durum (11. Ev)

Satürn, Scheat ve Neptün Balık Burcunda, KAD ve Şiron Koç Burcunda, Eris Koç Burcunda 11. Evde: 11. evdeki gezegenler, toplumsal ilişkiler, arkadaş grupları ve politik organizasyonlarla ilgilidir. Satürn’ün burada bulunması, toplumsal yapılar ve organizasyonlarda disiplin ve sorumluluk getirebilir. Neptün ve Şiron, toplumsal idealler ve yaraların şifalanması konularında derin etkiler oluşturabilir.

Gizli Düşmanlar ve Kayıplar (12. Ev)

Mars, Menkar, Uranüs, Algol Boğa Burcunda ve Jüpiter İkizler Burcunda 12. Evde: 12. evdeki gezegen yerleşimleri, gizli düşmanlar, bilinçaltı ve kayıplarla ilgilidir. Mars ve Uranüs’ün burada bulunması, ani ve beklenmedik gelişmelerin olabileceğini gösterir. Jüpiter’in İkizler burcunda bulunması, bu konularda genişleme ve büyüme getirebilir.

Genel Değerlendirme

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi: 7. evdeki dolunay, Türkiye’nin dış ilişkilerinde önemli kararlar alınabileceğini ve uluslararası arenada dikkat çekici gelişmelerin olabileceğini gösterir.

Ekonomi ve Maddi Kaynaklar: 2. evdeki yoğun gezegen yerleşimi, ekonomik konuların ve maddi kaynakların bu dönemde ön planda olacağını ve önemli ekonomik kararların alınabileceğini gösterir.

İç Politika ve Halkın Durumu: 4. ve 5. evlerdeki gezegenler, halkın genel durumunu, iç politikayı ve toplumsal projeleri vurgular. Bu dönemde iç politikada önemli gelişmeler ve halkın taleplerinin artması olasıdır.

Sağlık ve Çalışma Koşulları: 6. evdeki yerleşimler, sağlık ve çalışma koşulları ile ilgili önemli düzenlemelerin ve gelişmelerin olabileceğini gösterir.

Toplumsal İlişkiler ve Politik Organizasyonlar: 11. evdeki gezegenler, toplumsal ilişkiler ve politik organizasyonlarda önemli değişiklikler ve yeniden yapılanmalar getirebilir.

Oğlak Burcunda Dolunayın Ev Konumlarına Göre Etkileri

Dolunay kişisel haritalarda herkesin farklı ev konumlarında meydana gelecektir. Aşağıdaki listeye bakarak alacağınız etkilerin ve bu etkilere karşı alacağınız önlemlerin özetlerini bulabilirsiniz. Bu etkiler sadece ev etkilerine göre kısa örneklerdir. Kişisel haritalarda açılar ve diğer konumlar da dikkate alınarak genişletilebilir.

Dolunay 1. Evde

Etkileri: Kişisel kimlik, dış görünüş ve kendini ifade etme konularında önemli farkındalıklar. Kişisel projelerin doruk noktası ve fiziksel görünüşle ilgili değişiklikler.

Öneri: Kendinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni bir imaj oluşturmak veya kişisel hedeflerinizi gözden geçirmek için iyi bir zaman.

Dolunay 2. Evde

Etkiler: Finansal durum, kişisel gelir ve maddi güvenlik konularında önemli gelişmeler. Gelir kaynaklarının gözden geçirilmesi ve maddi hedeflerin yeniden değerlendirilmesi.

Öneri: Bütçenizi gözden geçirip, harcamalarınızı kontrol altına almak için uygun bir dönem.

Dolunay 3. Evde

Etkiler: İletişim, kardeşler ve kısa seyahatler ile ilgili konularda önemli farkındalıklar. Eğitim ve bilgi paylaşımı ön plana çıkar.

Öneri: Kardeşlerinizle veya yakın çevrenizle ilişkilerinizi güçlendirebilir, kısa seyahatler planlayabilirsiniz.

Dolunay 4. Evde

Etkiler: Ev ve aile ile ilgili konularda önemli değişiklikler. Evin düzeni, aile içi sorumluluklar ve duygusal güvenlik konularında farkındalıklar.

Öneri: Ailevi meselelerle ilgilenmek ve evde değişiklikler yapmak için iyi bir zaman.

Dolunay 5. Evde

Etkiler: Sanat, çocuklar ve romantik ilişkilerle ilgili konular ön plana çıkar. Sanatsal projelerde doruk noktası ve romantik ilişkilerde önemli gelişmeler.

Öneri: Hobilerinize zaman ayırabilir, romantik ilişkilerinizde derinleşebilirsiniz.

Dolunay 6. Evde

Etkiler: Sağlık, günlük rutinler ve çalışma hayatı ile ilgili konularda farkındalıklar. Sağlıklı yaşam tarzı ve iş hayatında düzenlemeler yapılabilir.

Öneri: Sağlık kontrolleri yaptırabilir, iş yerinizde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Dolunay 7. Evde

Etkiler: İkili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili önemli değişiklikler. İlişkilerde denge ve uyum arayışı.

Öneri: İlişkilerinizi gözden geçirip, partnerinizle olan bağlarınızı güçlendirebilirsiniz.

Dolunay 8. Evde

Etkiler: Ortak finansal kaynaklar, borçlar ve dönüşüm konularında önemli farkındalıklar. Maddi güvenlik ve ortak yatırımlar ön plana çıkar.

Öneri: Ortak finansal durumunuzu gözden geçirebilir, borçlarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz.

Dolunay 9. Evde

Etkiler: Eğitim, yurtdışı bağlantıları ve felsefi konularla ilgili farkındalıklar. Yeni bilgi ve deneyimlere açık olma.

Öneri: Yurtdışı seyahatleri planlayabilir, yeni eğitim programlarına katılabilirsiniz.

Dolunay 10. Evde

Etkiler: Kariyer ve toplumsal statü ile ilgili önemli gelişmeler. Profesyonel hedeflerde doruk noktası ve kariyerle ilgili önemli kararlar.

Öneri: Kariyer hedeflerinizi gözden geçirip, profesyonel hayatınızda önemli adımlar atabilirsiniz.

Dolunay 11. Evde

Etkiler: Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve grup projeleri ile ilgili önemli farkındalıklar. Sosyal projelerde tamamlanma ve başarı.

Öneri: Sosyal ağınızı genişletebilir, grup projelerinde aktif rol alabilirsiniz.

Dolunay 12. Evde

Etkiler: Bilinçaltı, ruhsal konular ve gizli düşmanlarla ilgili önemli farkındalıklar. İçsel farkındalık ve ruhsal çalışmalar için uygun bir dönem.

Öneri: Meditasyon ve içsel çalışmalar yaparak, ruhsal gelişiminize odaklanabilirsiniz.

Burçlara Göre Oğlak Dolunayının Etkileri

Dolunaydan burçlar ve yükselen burçlar da ayrı ayrı etkilenecektir ancak asıl etki kişisel haritanızda dolunayın gerçekleştiği konumla bağlantılıdır.

Koç Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: Kariyer ve profesyonel yaşam ön plana çıkıyor. Mesleki başarılar ve hedeflerde doruk noktası.

Öneri: İş hayatınıza odaklanarak, kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek için adımlar atabilirsiniz.

Boğa Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: Yurtdışı bağlantılar, eğitim ve hukuki konular ön plana çıkıyor. Yeni bilgi ve deneyimlere açık olma.

Öneri: Eğitim ve yurtdışı fırsatlarını değerlendirerek, yeni ufuklara yelken açabilirsiniz.

İkizler Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: Ortak finansal kaynaklar, borçlar ve dönüşüm konuları ön planda. Maddi güvenlik ve ortak yatırımlar önem kazanıyor.

Öneri: Ortak finansal durumunuzu gözden geçirip, borçlarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz.

Yengeç Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: İkili ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkıyor. İlişkilerde denge ve uyum arayışı.

Öneri: İlişkilerinizi gözden geçirip, partnerinizle olan bağlarınızı güçlendirebilirsiniz.

Aslan Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: Sağlık, günlük rutinler ve çalışma hayatı ön planda. Sağlıklı yaşam tarzı ve iş hayatında düzenlemeler.

Öneri: Sağlık kontrolleri yaptırabilir, iş yerinizde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Başak Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: Sanat, çocuklar ve romantik ilişkiler ön planda. Sanatsal projelerde doruk noktası ve romantik ilişkilerde önemli gelişmeler.

Öneri: Hobilerinize zaman ayırabilir, romantik ilişkilerinizde derinleşebilirsiniz.

Terazi Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: Ev ve aile ile ilgili konular ön planda. Evin düzeni ve aile içi sorumluluklar önem kazanıyor.

Öneri: Ailevi meselelerle ilgilenmek ve evde değişiklikler yapmak için iyi bir zaman.

Akrep Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: İletişim, kardeşler ve kısa seyahatler ön planda. Eğitim ve bilgi paylaşımı ön plana çıkıyor.

Öneri: Kardeşlerinizle veya yakın çevrenizle ilişkilerinizi güçlendirebilir, kısa seyahatler planlayabilirsiniz.

Yay Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: Finansal durum ve maddi güvenlik ön planda. Gelir kaynaklarının gözden geçirilmesi ve maddi hedeflerin yeniden değerlendirilmesi.

Öneri: Bütçenizi gözden geçirip, harcamalarınızı kontrol altına almak için uygun bir dönem.

Oğlak Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: Kişisel kimlik ve kendini ifade etme konuları ön planda. Kişisel projelerin doruk noktası.

Öneri: Kendinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni bir imaj oluşturmak veya kişisel hedeflerinizi gözden geçirmek için iyi bir zaman.

Kova Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: Bilinçaltı ve ruhsal konular ön planda. İçsel farkındalık ve ruhsal çalışmalar için uygun bir dönem.

Öneri: Meditasyon ve içsel çalışmalar yaparak, ruhsal gelişiminize odaklanabilirsiniz.

Balık Burcu (Güneş ve Yükselen)

Etkiler: Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda. Sosyal projelerde tamamlanma ve başarı.

Öneri: Sosyal ağınızı genişletebilir, grup projelerinde aktif rol alabilirsiniz.

Dolunay Etkisi Ne Kadar Sürer?

Dolunayın etkileri, sadece dolunayın tam olduğu gün ve zamanla sınırlı kalmaz. Genellikle dolunayın etkileri birkaç gün önce başlar ve birkaç gün sonra devam eder.

Dolunay Öncesi

Dolunayın etkileri genellikle dolunaydan yaklaşık 3 gün önce hissedilmeye başlar. Bu dönemde enerjiler yoğunlaşır ve dolunayın temaları kendini göstermeye başlar.

Dolunay yaklaştıkça, duygusal ve enerjik etkiler de artar. İnsanlar bu dönemde daha duygusal, hassas veya enerjik olabilirler.

Dolunay Günü

Dolunayın tam olduğu gün, etkilerin en yoğun hissedildiği zamandır. Bu dönemde belirgin değişiklikler, farkındalıklar veya olaylar yaşanabilir.

Duygusal olarak yoğun ve farkındalıklarla dolu bir zaman dilimidir. Karar verme, bitirme veya doruk noktası yaşama zamanı olabilir.

Dolunay Sonrası

Dolunaydan sonraki 3 gün boyunca etkiler yavaş yavaş azalmaya başlar. Bu süre zarfında dolunayın getirdiği farkındalıklar ve enerjiler yerini daha sakin ve daha stabil bir duruma bırakır.

Dolunay sonrası dönem, dolunay sırasında ortaya çıkan konuların sindirilmesi ve hayatımıza entegre edilmesi için önemlidir.

Dolunayın etkileri, dolunaydan önce ve sonra toplamda yaklaşık 1 hafta sürebilir. Bu dönem, dolunayın kendisi de dahil olmak üzere yaklaşık 7 günlük bir süreyi kapsar. Ancak, bu süre kişisel doğum haritanızdaki yerleşimlere ve dolunayın hangi burçta olduğuna göre değişiklik gösterebilir.

Dolunayın etkileri,

 • Dolunaydan 3 gün önce: Etkiler başlar, enerjiler artar.
 • Dolunay günü: Etkiler en yoğun seviyededir.
 • Dolunaydan 3 gün sonra: Etkiler azalır ve denge sağlanır.

Bu bilgiler ışığında, dolunayın hem duygusal hem de enerjik etkilerinin dolunaydan önce ve sonra birkaç gün boyunca sürdüğünü söyleyebiliriz.

Ay Tutulmalarının Etkisi Ne Kadar Sürer?

Ay tutulmalarının etkileri, dolunaylara kıyasla daha uzun sürebilir ve genellikle daha derin ve kalıcı değişiklikler getirir.

Ay Tutulmalarının Etkileri

Süresi

Ay tutulmasının etkileri genellikle tutulmadan birkaç hafta önce hissedilmeye başlar.

Tutulma anında etkiler en yoğun hissedilir. Bu yoğun etkiler tutulmadan hemen sonra birkaç gün boyunca devam edebilir.

Ay tutulmalarının etkileri genellikle yaklaşık 6 ay sürebilir. Bu etkiler bir sonraki ay tutulmasına kadar da devam edebilir.

Etkileri

Ay tutulmaları genellikle duygusal ve ruhsal değişimlere, farkındalıklara ve bitişlere işaret eder. Duygusal olarak yoğun bir zaman olabilir. Ay tutulmaları, bir şeylerin sonlanmasına ve yeni döngülerin başlamasına işaret eder. Bu, hayatımızda önemli bir dönüm noktası olarak görülebilir.

Ay tutulmaları bilinçaltı ile ilgili derin konuları açığa çıkarabilir. Geçmişten gelen duygusal yükler veya çözülmemiş meseleler gündeme gelebilir. Ay tutulmaları sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde de değişimlere işaret edebilir. Toplumlar ve kolektif bilinç üzerinde de etkileri olabilir.

Ay tutulmalarının etkileri:

 • Tutulmadan birkaç hafta önce başlar.
 • Tutulma anında en yoğun etkiler hissedilir.
 • 6 aya kadar devam eden uzun vadeli etkiler oluşturur.

Son Güncelleme 22 Haziran 2024 Akrep

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Dolunayda dedi ki:

  Dolunay etkisi başladığında sonuçları yaşamaya başladım tam 2. evimde gerçekleşti ve yazılanları yaşıyorum şu an. Dolunay etkisi ne kadar sürecek?

  1. Akrep dedi ki:

   Genelde dolunay ile ay tutulmalarının süreleri birbirine karıştırılır. Dolunay süreleri biraz daha kısadır. Süre hakkındaki bilgileri konuya ekledim Dolunay Ne Kadar Süre Etkiler?

Site içeriği izin alınmadan sesli, görsel veya yazılı olarak kullanılamaz. Kaynağı belirsiz yazılar belirtildiğinde siteden silinir veya kaynak bilgisi eklenir. İçerikler sadece RSS özeti makalelere link verilerek kullanılabilir.